Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2011-12 05. 10. 2011, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2011-12 05. 10. 2011, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2011-12 05. 10. 2011, Plzeň

2 Právnická fakulta ZČU v Plzni Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.czilda@seznam.cz Web: http://akilda.webnode.cz/http://akilda.webnode.cz/

3 Základní osnova přednášky: 1.Základní charakteristika pojmu náhrada mzdy 2.Rozlišení druhů náhrad poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 3.Základní prameny práva a doporučená literatura 4.Náhrada mzdy či platu při překážkách v práci 5.Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 6.Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

4 Aktuální změny zákoníku práce a souvisejících předpisů v ČR: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR http://www.psp.cz/ Sněmovní tisk č. 411/2011 rozsáhlá novela zákoníku práce, /částečně též č. 373/ Senát Parlamentu ČR http://www.senat.cz/ Senátní tisk č. 188/2011 Sledovat aktuální vývoj, průběžně bude doplněno v průběhu semestru.

5 Základní charakteristika pojmů Odměňování za práci – část šestá zákoníku práce, z.č.262/2006 Sb., v platném znění, dále též jen ZP Pojem mzda, plat a odměna z dohody -Návaznost na předchozí přednášku -Mzda, § 109 odst. 2 ZP – peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty(naturální mzda - §119ZP) poskytované zaměstnavatelem za práci v podnikatelské sféře, minimální mzda a minimální úroveň zaručené mzdy -Plat, § 109 odst. 3 ZP – peněžité plnění poskytované za práci zaměstnavatelem v rozpočtové sféře. -Odměna z dohody, § 190 odst. 5 – peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§§ 74-77 ZP) Náhrada mzdy – ve dvou smyslech: A.Způsob úhrady odměny za práci – splatnost a pravidelný výplatní termín B.Plnění, které je poskytováno zaměstnanci v případě překážek v práci a v souvislosti s výkonem práce

6 Plnění, které je poskytováno zaměstnanci : 1. V případě překážek v práci – část osmá ZP Překážky v práci = právní skutečnosti, jejichž podstatou je právem nebo zaměstnavatelem uznána nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností, definice viz Hůrka, P. a kol. kapitola 13, Pracovní právo, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o, Plzeň 2011, str. 279 Dochází k tzv. dočasné suspenzi pracovního závazku, tj. k dočasnému pozastavení výkonu některých práv a povinností z pracovněprávního vztahu. Základní třídění je podle toho, zda důvod vznikl na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance. Právní následky – zaměstnanec nekoná práci a nevzniká mu nárok na mzdu ani plat. V zákonem stanovených případech však má nárok na alternativní plnění v podobě náhrady mzdy či platu nebo nárok na jiné plnění například nemocenské apod. Doporučuji články v sekci životopis, odborná tvorba na mém webu: http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prekazky-v-praci- na-strane-zamestnance/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prekazky-v-praci- na-strane-zamestnavatele/

7 Plnění, které je poskytováno zaměstnanci : 2. V souvislosti s výkonem práce – část sedmá ZP -doporučuji: Zákoník práce podle stavu k 11. 07. 2011 (Úplné znění/ÚZ číslo 846, www.sagit.cz) www.sagit.cz Cestovní náhrady, mzdové a platové předpisy k 01. 01. 2011 (ÚZ č. 813) Portál: http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/ Cestovní výdaje – konkrétní třídění § 152 ZP Pracovní cesta – tuzemská a zahraniční Druhy cestovních náhrad – jízdní výdaje, výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje a nutné vedlejší výdaje. Záloha na cestovní náhrady a vyúčtování výdajů skutečně vynaložených - § 183 ZP

8 Další souvislosti spjaté s náhradou mzdy: Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, § 307 ZP -Výměr -Vnitřní mzdový předpis Průměrný výdělek - § 351 ZP hrubý v rozhodném období předchozího kalendářního čtvrtletí, nejméně ve výši minimální mzdy § 357 ZP Pravděpodobný výdělek - § 355 ZP – neodpracoval-li zaměstnanec alespoň 21 dní v rozhodném období Náhrada mzdy za dovolenou - § 222 ZP

9 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) § 192-194 ZP Zaměstnavatel hradí prvních 21 dní s účinností od 01. 01. 2011. V období od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2010 to bylo prvních 14 dní. Kontrolní pravomoc zaměstnavatele při dodržování režimu práce neschopného zaměstnance, § 192 odst. 6 ZP Zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem v době prvních 21 dní trvání pracovní neschopnosti zaměstnance, § 66 odst. 1 ZP Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. 04. 2008 publikovaný pod č. 166/2008 Sb. -tzv. karenční doba

10 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) Blíže doporučuji článek na mém webu: http://akilda.webnode.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri- onemocneni-zamestnance/ Monografie: Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2011, Kodrová, J., Schmied, Z., ANAG Olomouc 2011

11 Odškodňování pracovních úrazů §§ 365 a násl. ZP Druhy náhrad, § 369 ZP: za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, věcná škoda, jednorázové odškodnění pozůstalých Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., v platném znění – povinné pojištění zaměstnavatele Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb., účinnost 01. 01. 2013

12 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ Děkuji za pozornost. Příjemný a pohodový zbytek dnešního dne přeji.


Stáhnout ppt "Náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2011-12 05. 10. 2011, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google