Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překážky v práci a náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2012-13 24. 10. 2012, Plzeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překážky v práci a náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2012-13 24. 10. 2012, Plzeň."— Transkript prezentace:

1 Překážky v práci a náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2012-13 24. 10. 2012, Plzeň

2 Právnická fakulta ZČU v Plzni Ilona Kostadinovová Kontakt: ilda@seznam.czilda@seznam.cz Web: http://akilda.cz/http://akilda.cz/

3 Základní osnova přednášky: 1.Základní charakteristika pojmu náhrada mzdy 2.Rozlišení druhů náhrad poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 3.Základní prameny práva a doporučená literatura 4.Náhrada mzdy či platu při překážkách v práci na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance 5.Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 6.Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

4 Aktuality 2012 Novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. Novela zákona o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb. Praktické dopady novely zákoníku práce 2012 http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni- tematice/prakticke-dopady-novely-zp-2012/

5 Základní charakteristika pojmů Odměňování za práci – část šestá zákoníku práce, z.č.262/2006 Sb., v platném znění, dále též jen ZP Pojem mzda, plat a odměna z dohody -Návaznost na předchozí přednášku -Mzda, § 109 odst. 2 ZP – peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty(naturální mzda - §119ZP) poskytované zaměstnavatelem za práci v podnikatelské sféře, minimální mzda a minimální úroveň zaručené mzdy -Plat, § 109 odst. 3 ZP – peněžité plnění poskytované za práci zaměstnavatelem v rozpočtové sféře. -Odměna z dohody, § 190 odst. 5 – peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (§§ 74-77 ZP) Náhrada mzdy – ve dvou smyslech: A.Způsob úhrady odměny za práci – splatnost a pravidelný výplatní termín B.Plnění, které je poskytováno zaměstnanci v případě překážek v práci a v souvislosti s výkonem práce

6 Plnění, které je poskytováno zaměstnanci : 1. V případě překážek v práci – část osmá ZP Překážky v práci = právní skutečnosti, jejichž podstatou je právem nebo zaměstnavatelem uznána nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností, definice viz Hůrka, P. a kol. kapitola 13, Pracovní právo, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o, Plzeň 2011, str. 279 Dochází k tzv. dočasné suspenzi pracovního závazku, tj. k dočasnému pozastavení výkonu některých práv a povinností z pracovněprávního vztahu. Základní třídění je podle toho, zda důvod vznikl na straně zaměstnavatele nebo na straně zaměstnance. Právní následky – zaměstnanec nekoná práci a nevzniká mu nárok na mzdu ani plat. V zákonem stanovených případech však má nárok na alternativní plnění v podobě náhrady mzdy či platu nebo nárok na jiné plnění například nemocenské apod. Doporučuji články v sekci životopis, odborná tvorba na mém webu: http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prekazky-v-praci- na-strane-zamestnance/ http://akilda.webnode.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/prekazky-v-praci- na-strane-zamestnavatele/

7 Plnění, které je poskytováno zaměstnanci : 2. V souvislosti s výkonem práce – část sedmá ZP -doporučuji: Zákoník práce podle stavu k 11. 07. 2011 (Úplné znění/ÚZ číslo 846, www.sagit.cz) www.sagit.cz Cestovní náhrady, mzdové a platové předpisy k 01. 01. 2011 (ÚZ č. 813) Portál: http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/http://business.center.cz/business/finance/cestnahr/ Cestovní výdaje – konkrétní třídění § 152 ZP Pracovní cesta – tuzemská a zahraniční Druhy cestovních náhrad – jízdní výdaje, výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje a nutné vedlejší výdaje. Záloha na cestovní náhrady a vyúčtování výdajů skutečně vynaložených - § 183 ZP

8 Další souvislosti spjaté s náhradou mzdy: Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, § 307 ZP -Výměr -Vnitřní mzdový předpis Průměrný výdělek - § 351 ZP hrubý v rozhodném období předchozího kalendářního čtvrtletí, nejméně ve výši minimální mzdy § 357 ZP Pravděpodobný výdělek - § 355 ZP – neodpracoval-li zaměstnanec alespoň 21 dní v rozhodném období Náhrada mzdy za dovolenou - § 222 ZP

9 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o výši minimální mzdy, vývoj minimální mzdy v ČR http://business.center.cz/business/pravo/pracovni/minimalni_mzda.aspx http://business.center.cz/business/pravo/pracovni/minimalni_mzda.aspx Období (a) hodinová sazba (b) měsíční sazba ZměnaPředpis od 1.1.199814,80 Kč2 650 Kč-č. 320/1997 Sb. od 1.1.199918,00 Kč3 250 Kč+22,6 %č. 317/1998 Sb. od 1.7.199920,00 Kč3 600 Kč+10,8 %č. 131/1999 Sb. od 1.1.200022,30 Kč4 000 Kč+11,1 %č. 313/1999 Sb. od 1.7.200025,00 Kč4 500 Kč+12,5 %č. 162/2000 Sb. od 1.1.200130,00 Kč5 000 Kč+11,1 %č. 429/2000 Sb. od 1.1.200233,90 Kč5 700 Kč+14,0 %č. 436/2001 Sb. od 1.1.200336,90 Kč6 200 Kč+8,8 %č. 559/2002 Sb. od 1.1.200439,60 Kč6 700 Kč+8,1 %č. 463/2003 Sb. od 1.1.200542,50 Kč7 185 Kč+7,2 %č. 699/2004 Sb. od 1.1.200644,70 Kč7 570 Kč+5,4 %č. 513/2005 Sb. od 1.7.200648,10 Kč7 955 Kč+5,1 %č. 513/2005 Sb. od 1.1.200748,10 Kč8 000 Kč+0,57 %č. 567/2006 Sb.

10 Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto: Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinuv Kč za měsíc 1.48,10 Kč8 000 Kč 2.53,10 Kč8 900 Kč 3.58,60 Kč9 800 Kč 4.64,70 Kč10 800 Kč 5.71,50 Kč12 000 Kč 6.78,90 Kč13 200 Kč 7.87,10 Kč14 600 Kč 8.96,20 Kč16 100 Kč :

11 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) § 192-194 ZP Zaměstnavatel hradí prvních 21 dní s účinností od 01. 01. 2011. V období od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2010 to bylo prvních 14 dní, což by se mělo opět zavést v roce 2014. Kontrolní pravomoc zaměstnavatele při dodržování režimu práce neschopného zaměstnance, § 192 odst. 6 ZP. Zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem v době prvních 21 dní trvání pracovní neschopnosti zaměstnance, § 66 odst. 1 ZP Nový výpovědní důvod - § 52 písm. h) ZP Karenční doba Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. 04. 2008 publikovaný pod č. 166/2008 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 2012 publikovaný pod č. 186/2012 Sb.

12 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) Blíže doporučuji článek na mém webu: http://akilda.webnode.cz/nahrada-mzdy-od-zamestnavatele-pri- onemocneni-zamestnance/ Monografie: Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2012, Kodrová, J., Schmied, Z., ANAG Olomouc 2012

13 Odškodňování pracovních úrazů §§ 365 a násl. ZP Druhy náhrad, § 369 ZP: za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, věcná škoda, jednorázové odškodnění pozůstalých Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., v platném znění – povinné pojištění zaměstnavatele http://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne-pojisteni-odpovednosti- zamestnavatele/ Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, z. č. 266/2006 Sb., předpokládaná účinnost 01. 01. 2013 byla opět odložena a zákon účinnosti pravděpodobně vůbec nenabyde

14 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.cz/ Děkuji za pozornost. Příjemný a pohodový zbytek dnešního dne přeji.


Stáhnout ppt "Překážky v práci a náhrada mzdy, její rozlišení, vztah k pracovní neschopnosti ZS 2012-13 24. 10. 2012, Plzeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google