Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOMASA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ IV Energetické programy Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 - 2013 MPO - České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOMASA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ IV Energetické programy Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 - 2013 MPO - České."— Transkript prezentace:

1 BIOMASA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ IV Energetické programy Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 - 2013 MPO - České energetické agentury BIOMASA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ IV Energetické programy Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 - 2013 MPO - České energetické agentury Dne 14. - 15. listopadu 2006 Ing. Josef Bubeník Česká energetická agentura Česká energetická agentura

2 OPPP 2004 – 2006 ke dni 14.11 2006 Počet projektů v ČEA……………179 Počet projektů v ČEA……………179 Počet projektů čekající na HK...90 Počet projektů čekající na HK...90 Počet Rozhodnutí………………….54 Počet Rozhodnutí………………….54 Fin. žádáno o dotace…..2 533 382 000 Kč Fin. žádáno o dotace…..2 533 382 000 Kč Objem žádostí před HK.1 721 331 000 Kč Objem žádostí před HK.1 721 331 000 Kč Prostředky ČEA od MPO 656 167 755 Kč + 200 000 000 až +230 000 000 Kč tj. navýšení až na 886 000 000 Kč Prostředky ČEA od MPO 656 167 755 Kč + 200 000 000 až +230 000 000 Kč tj. navýšení až na 886 000 000 Kč

3 Pokračování OPPP 2004 - 2006 Program OZE: evidováno……….165 Program OZE: evidováno……….165 vyřazeno…….. 22 vyřazeno…….. 22 schváleno v HK….62 schváleno v HK….62 Rozhodnutí……….41 Rozhodnutí……….41 platby………………..4 platby………………..4 Program ÚE: evidováno………….47 Program ÚE: evidováno………….47 vyřazeno……...…….5 vyřazeno……...…….5 schváleno v HK….27 schváleno v HK….27 Rozhodnutí……….13 Rozhodnutí……….13 platby………………..4 platby………………..4

4 Stat. ukazatele OPPP 2004 - 2006 Program OZE Program OZE podíl počtu žádostí…………78% podíl počtu žádostí…………78% průměrná výše dotace……..11 427 000 Kč průměrná výše dotace……..11 427 000 Kč průměrný podíl dotace na UN…..38,15% průměrný podíl dotace na UN…..38,15% Program ÚE: Program ÚE: podíl počtu žádostí…………...22% podíl počtu žádostí…………...22% průměrná výše dotace………..3 207 000 Kč průměrná výše dotace………..3 207 000 Kč průměrný podíl dotace na UN…….35,77% průměrný podíl dotace na UN…….35,77%

5 Operační program Podnikání a Inovace 2007 - 13 Rozpracovaný návrh Ministerstva průmyslu a obchodu za spolupráce s CzechInvestem, Czech Tradem, ČMZRB a Českou energetickou agenturou

6 Nástroje podpory: Ekonomické nástroje daně - daňová ekologická reforma daně - daňová ekologická reforma ekonomické nástroje vytvořené na podporu realizace zákona o hospodaření energií ekonomické nástroje vytvořené na podporu realizace zákona o hospodaření energií ekonomické nástroje vytvořené na podporu Zákona o využívání OZE ekonomické nástroje vytvořené na podporu Zákona o využívání OZE Nástroje financování Operační programy Operační programy Státní programy na podporu úspor energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů Státní programy na podporu úspor energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů ČSOB Fond energetických úspor (ESF) ČSOB Fond energetických úspor (ESF) ČS a.s. – FINESA, IFC ČS a.s. – FINESA, IFC EPC a další komerční produkty EPC a další komerční produkty

7 Finanční nástroje v OPPI: poskytovatelem podpory ve formě dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu a implementační agenturou je Česká energetická agentura (ČEA) poskytovatelem podpory ve formě dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu a implementační agenturou je Česká energetická agentura (ČEA) poskytovatelem podpory ve formě zvýhodněného podřízeného úvěru s finančním příspěvkem je ČMZRB poskytovatelem podpory ve formě zvýhodněného podřízeného úvěru s finančním příspěvkem je ČMZRB u jednoho projektu nemohou být využity obě podpůrné formy financování u jednoho projektu nemohou být využity obě podpůrné formy financování vyhlašovatel resp. MPO bude ve výzvách vyhlašovat formu podpory vyhlašovatel resp. MPO bude ve výzvách vyhlašovat formu podpory

8  Garantem ministerstvo pro místní rozvoj info: www.strukturální-fondy.cz  Celkem ? programů (progr.období 2007-2013) Regionální - MMR Regionální - MMR Průmysl, Podnikání a Inovace (OPPI) – MPO Průmysl, Podnikání a Inovace (OPPI) – MPO Infrastruktura – MŽP Infrastruktura – MŽP Program Mze Program Mze Program MPSV Program MPSV  Regiony které nedosahují 75 % průměru HDP zemí EU (tj. všechny regiony NUTS II mimo hl.m. Prahu) Operační programy

9 Proč energetika v OPPI:  český průmysl má zhruba dvojnásobnou energetickou náročnost oproti státům Evropské unie  v České republice jsou zatím nedostatečně využívány obnovitelné a druhotné zdroje energie  zlepšení tepelně-technických vlastností budov  snižování emisí, zejména NO x a CO 2

10 „Energetické programy“ v OPPI název- Eko-energie Cíl programu: Cíl programu: snižování energetické náročnostisnižování energetické náročnosti omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických. komoditomezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických. komodit snížit spotřebu fosilních energetických zdrojůsnížit spotřebu fosilních energetických zdrojů zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energiezvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie realizovat potenciál energetických úspor i ve velkých podnicíchrealizovat potenciál energetických úspor i ve velkých podnicích

11 Podporované energetické projekty Projekty orientované na využívání obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektřiny a tepla z OZE Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektřiny a tepla z OZE Rekonstrukce stávajících zařízení využívající OZE nebo jejich rekonstrukce na OZE Rekonstrukce stávajících zařízení využívající OZE nebo jejich rekonstrukce na OZE Výroba briket a pelet z OZE Výroba briket a pelet z OZE

12 Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie : zvyšování technicko-ekonomických parametrů stávajících zařízení zvyšování technicko-ekonomických parametrů stávajících zařízení zavádění a modernizace měření a regulace zavádění a modernizace měření a regulace komplexní opatření vedoucí k úsporám energie v otopných soustavách komplexní opatření vedoucí k úsporám energie v otopných soustavách zlepšování tepelné-technických vlastnosti budov zlepšování tepelné-technických vlastnosti budov využití ztrátové energie v průmyslových procesech využití ztrátové energie v průmyslových procesech

13 Příjemce podpory: částečně ÚSC a jejich svazky částečně ÚSC a jejich svazky podnikatelské subjekty ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb. podnikatelské subjekty ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb. vedou účetnictví vedou účetnictví nemají dluhy u státu a u státních fondů nemají dluhy u státu a u státních fondů nemají mzdové dluhy u vlastních zaměstnanců nemají mzdové dluhy u vlastních zaměstnanců

14 Příjemce podpory nemůže být: podnikatel v zemědělství podnikatel v zemědělství je na jeho majetek vyhlášen konkurs je na jeho majetek vyhlášen konkurs je v likvidaci je v likvidaci je-li příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniku je-li příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniku

15 Uznatelné náklady: Přímé investiční náklady projektu = náklady na EA, dokumentaci, nemovitosti, stavební část a technologii Přímé investiční náklady projektu = náklady na EA, dokumentaci, nemovitosti, stavební část a technologii Započítávají se náklady vzniklé ode dne přijetí žádosti o podporu, výjimka - náklady na EA (max. 100 tis. Kč) Započítávají se náklady vzniklé ode dne přijetí žádosti o podporu, výjimka - náklady na EA (max. 100 tis. Kč) Řešení projektu je posuzováno dle Metodiky výběrových kritérií (ekonomika, tech.řešení úspory CO 2 ), stanoví se koeficient pro stanovení návrhu dotace Řešení projektu je posuzováno dle Metodiky výběrových kritérií (ekonomika, tech.řešení úspory CO 2 ), stanoví se koeficient pro stanovení návrhu dotace metodika pro posuzování projektů 2007 – 2013 je připravována a bude zveřejněna na www.mpo.cz, současně s uveřejněnou výzvou metodika pro posuzování projektů 2007 – 2013 je připravována a bude zveřejněna na www.mpo.cz, současně s uveřejněnou výzvouwww.mpo.cz

16 Uznatelnými náklady nejsou: použité stroje, zařízení a náhradní díly, to se však nevztahuje na rekonstruované zařízení, které je součástí projektu použité stroje, zařízení a náhradní díly, to se však nevztahuje na rekonstruované zařízení, které je součástí projektu DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH náklady uhrazené před datem podání a potvrzením přijetím žádosti implementační agenturou náklady uhrazené před datem podání a potvrzením přijetím žádosti implementační agenturou splátky půjček a úvěrů splátky půjček a úvěrů sankce a penále sankce a penále vedlejší finanční operace, (záruky, pojištění, kursové ztráty, celní a správní poplatky atd.) vedlejší finanční operace, (záruky, pojištění, kursové ztráty, celní a správní poplatky atd.)

17 Forma a výše podpory: Formami podpory jsou podřízené úvěry a dotace. Obě formy nelze u jednoho projektu kombinovat Formami podpory jsou podřízené úvěry a dotace. Obě formy nelze u jednoho projektu kombinovat Podřízený úvěr s finančním příspěvkem může být poskytnut pouze MSP Podřízený úvěr s finančním příspěvkem může být poskytnut pouze MSP Podřízený úvěr je poskytován ve výši 50 mil. Kč. s úrok. Sazbou 1% p.a. doba splatnosti je 15 let Podřízený úvěr je poskytován ve výši 50 mil. Kč. s úrok. Sazbou 1% p.a. doba splatnosti je 15 let Výše podřízeného úvěru nesmí přesáhnou 75% předpokládaných uznatelných nákladů Výše podřízeného úvěru nesmí přesáhnou 75% předpokládaných uznatelných nákladů Finanční příspěvek k podřízenému úvěru je navrhován max. 30% z vyčerpaného pod. úvěru Finanční příspěvek k podřízenému úvěru je navrhován max. 30% z vyčerpaného pod. úvěru

18 Dotace: Minimální výše dotace činí 0,5 mil. Kč. Minimální výše dotace činí 0,5 mil. Kč. Maximální výše dotace v % uznatelných nákladů se řídí regionální mapou, avšak maximální výše může být 100 mil. Kč. Maximální výše dotace v % uznatelných nákladů se řídí regionální mapou, avšak maximální výše může být 100 mil. Kč. Výběrová kritéria včetně metodiky hodnocení budou uvedeny ve výzvě Výběrová kritéria včetně metodiky hodnocení budou uvedeny ve výzvě

19 Způsob výběru projektů: Výběr a hodnocení projektů se bude realizovat na základě vyhlášených kritérií. Rozhodnutí o poskytnutí podpory vydává závazné stanovisko Řídící orgán OPPI Ministerstva průmyslu a obchodu. Základním předpokladem pro získání podřízeného úvěru nebo dotace je formální naplnění přihlášení a splnění výběrových kriterií. Podrobnosti pro žadatelé budou součástí vyhlašované výzvy.

20 Děkuji Vám za pozornost Kontakt: Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 Tel. 257 099 011 Fax 257 530 478 www.ceacr.cz


Stáhnout ppt "BIOMASA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ IV Energetické programy Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 - 2013 MPO - České."

Podobné prezentace


Reklamy Google