Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o  Podnikatelské osoby (cílem je zisk)  Nepodnikatelské osoby (cílem je služba, ne zisk)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o  Podnikatelské osoby (cílem je zisk)  Nepodnikatelské osoby (cílem je služba, ne zisk)"— Transkript prezentace:

1 DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o  Podnikatelské osoby (cílem je zisk)  Nepodnikatelské osoby (cílem je služba, ne zisk) A zda jde o  Rezidenta a nerezidenta Týká se i některých státních institucí. Nezdaňuje se: – v.o.s. a podíl komplementáře k.s. (viz DPFO) – ČNB (osvobození) – Nezisková ústavní ZZ

2 DPPO - poplatníci Osoby, které nejsou fyzickými osobami  Podle charakteru činnosti Podnikatelské Nepodnikatelské (hlavní činnost není zisková)  Podle daňové příslušnosti Rezidenti Nerezidenti (podle sídla nebo místa vedení)

3 Nepodnikatelské PO zájmová sdružení se subjektivitou občanská sdružení a odbory politické strany, církve o.p.s. veřejné VŠ obce, kraje, složky státu NE: obchodní společnosti a družstva! ZD pouze  z vedlejší výdělečné činnosti  z hlavní činnosti, pokud příjmy převyšují výdaje

4 Stálá provozovna Základní zdroj příjmů nerezidentů v ČR  výrobna  místo poskytování služeb  místo prodeje  kancelář  staveniště

5 Základ daně účetní HV  zvýšený o účetně nezahrnuté zdanitelné příjmy daňově neuznatelné výdaje (náklady)  snížený o pojistné na SZ a VZP daňově uznatelné účetně nezachycené výdaje (náklady)  Zaokrouhlení na 1000 Kč dolů

6 Osoby spojené kapitálově (25% majetku nebo hlas. práv)  přímo  nepřímo jinak  A se podílí na vedení nebo kontrole B  A a B společně vedené osobou C (ne DR)  osoby blízké (příbuzní)  osoby s právním vztahem s cílem snížit DZ Aplikace „cen podle zákona o oceňování majetku“ (ceny obvyklé, ceny odhadce)

7 Daňové náklady Daňově uznatelné náklady (výdaje) se neshodují se zaúčtovanými náklady, obdobně i zdanitelné příjmy se neshodují se zaúčtovanými výnosy. Účetnictví a zdanění má jiné cíle

8 Uznatelné výdaje (náklady) Věcná a časová souvislost s příjmy v ZD Nezbytnost výdaje pro dosažení příjmu Do výše zákonných limitů (pokud existují) Prokazatelné vynaložení (zaplacení) Není v seznamu neuznatelných  např. na reprezentaci, odměny statutárům, úhrady ze zisku, sankční platby, atd.

9 Daňové odpisy Právo, nikoli povinnost Pouze do výše vstupní ceny Doba odepisování dle odpisových skupin Metoda rovnoměrná a zrychlená Hmotný majetek  NE: pozemky, zásoby, umělecká díla, atd.  nad 40000 Kč Nehmotný majetek  NE: oceňovací rozdíly a „goodwill“  nad 60000 Kč Majetek ke stavu k 31.12., roční odpisy

10 Zvýhodněné daňové odpisy Rovnoměrné odepisování:  zvýšená prvoroční odpisová sazba o 20% u zemědělské techniky o 15% u ČOV a recyklačních technologií o 10% u HM skupin 1, 2 a 3 (auto, moto, aero – jen dopravci a auto/letecké školy) Zrychlené odepisování  zvýšená vstupní cena viz výše

11 Vstupní cena Pořizovací cena  Koupě nového nebo použitého majetku Vlastní náklady  Vlastní výroba majetku Reprodukční pořizovací cena  V ostatních případech  Podle zákona o oceňování

12 Pokračování v odepisování Původní vlastník i nástupce  ½ ročního odpisu v roce převodu majetku Nástupci  Dědici (jestliže zůstavitel odepisoval)  Druhý z manželů (jestliže první odepisoval)  Osoby přebírající společnost bez likvidace  FO vkládající majetek do společnosti

13 DPPO: pronájem Finanční pronájem – zvláštní daňová definice pro účely daní z příjmů: Doba pronájmu min. dle odpisových skupin Kupní cena < zůstatková při rovnoměrném odpisu – nájemce může odepisovat nájemné technické zhodnocení (po dohodě s vlastníkem) Operativní pronájem – výdaje uplatňuje vlastník Splátky při splátkovém prodeji nejsou uznatelným výdajem! (místo toho odpisy)

14 DPPO: pohledávky A) náklad - pouze účetní jednotka, pokud – byla prodána nebo postoupena – je nesplatitelná (výsledek insolvenčního řízení) Odpis do nákladů – jednorázově (např. při postoupení) do výše příjmů B) opravné položky – jednorázově (přihlášení do insolvenčního řízení) – postupně (pokud není promlčena a vymáhá se)

15 DPPO: daně Náklad – pouze splňují-li základní předpoklad – DzN – SiD (ve výši předepsané, totéž u poplatků) – DzPN – DPH neplátce DPH plátce DPH, který nemohl uplatnit odpočet

16 Nestandardní odpočty Daňová ztráta  5 let následujících po jejím vzniku Dary na veřejně prospěšné účely  jiná pravidla než pro FO!  uplatní pouze podnikatelské PO! 100% nákladů na VaV  3 roky následující, nešlo-li uplatnit dříve 30% nákladů na výchovu učňů 30% ze ZD (min. 300 tis. Kč, max. 1 mil. Kč)  pouze pro nepodnikatelské PO!

17 Daňová sazba 20% (plán dále snížit na 19% od 2010) 5% pro investiční, podílové a penzijní fondy Zvláštní sazba  15%  použití pro SZD a zdanění srážkou u zdroje

18 Slevy na dani FO: „Daňové zvýhodnění“ na děti  sleva, pokud zvýhodnění nepřevýší ZD  bonus (max 30000 Kč ročně), jako přesah nad ZD FO: Vyživovaná osoba, invalidita, studium PO: Sleva na zaměstnance – invalidy  absolutní (18000/60000 Kč na zaměstnance se ZPS/ZPS-TP)  relativní (½ daně při nadpolovičním počtu zaměstnanců se ZPS, min. 25 zam.)  vždy přepočtení zaměstnanci PO: Investiční pobídky  sleva registrovaným cca ve výši daně, max 5 let


Stáhnout ppt "DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o  Podnikatelské osoby (cílem je zisk)  Nepodnikatelské osoby (cílem je služba, ne zisk)"

Podobné prezentace


Reklamy Google