Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o"— Transkript prezentace:

1 DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o
Podnikatelské osoby (cílem je zisk) Nepodnikatelské osoby (cílem je služba, ne zisk) A zda jde o Rezidenta a nerezidenta Týká se i některých státních institucí. Nezdaňuje se: v.o.s. a podíl komplementáře k.s. (viz DPFO) ČNB (osvobození) Nezisková ústavní ZZ

2 DPPO - poplatníci Osoby, které nejsou fyzickými osobami
Podle charakteru činnosti Podnikatelské Nepodnikatelské (hlavní činnost není zisková) Podle daňové příslušnosti Rezidenti Nerezidenti (podle sídla nebo místa vedení)

3 Nepodnikatelské PO ZD pouze zájmová sdružení se subjektivitou
občanská sdružení a odbory politické strany, církve o.p.s. veřejné VŠ obce, kraje, složky státu NE: obchodní společnosti a družstva! ZD pouze z vedlejší výdělečné činnosti z hlavní činnosti, pokud příjmy převyšují výdaje

4 Stálá provozovna Základní zdroj příjmů nerezidentů v ČR výrobna
místo poskytování služeb místo prodeje kancelář staveniště

5 Základ daně účetní HV zvýšený o snížený o Zaokrouhlení na 1000 Kč dolů
účetně nezahrnuté zdanitelné příjmy daňově neuznatelné výdaje (náklady) snížený o pojistné na SZ a VZP daňově uznatelné účetně nezachycené výdaje (náklady) Zaokrouhlení na 1000 Kč dolů

6 Osoby spojené kapitálově (25% majetku nebo hlas. práv) jinak
přímo nepřímo jinak A se podílí na vedení nebo kontrole B A a B společně vedené osobou C (ne DR) osoby blízké (příbuzní) osoby s právním vztahem s cílem snížit DZ Aplikace „cen podle zákona o oceňování majetku“ (ceny obvyklé, ceny odhadce)

7 Daňové náklady Daňově uznatelné náklady (výdaje) se neshodují se zaúčtovanými náklady, obdobně i zdanitelné příjmy se neshodují se zaúčtovanými výnosy. Účetnictví a zdanění má jiné cíle

8 Uznatelné výdaje (náklady)
Věcná a časová souvislost s příjmy v ZD Nezbytnost výdaje pro dosažení příjmu Do výše zákonných limitů (pokud existují) Prokazatelné vynaložení (zaplacení) Není v seznamu neuznatelných např. na reprezentaci, odměny statutárům, úhrady ze zisku, sankční platby, atd.

9 Daňové odpisy Právo, nikoli povinnost Pouze do výše vstupní ceny
Doba odepisování dle odpisových skupin Metoda rovnoměrná a zrychlená Hmotný majetek NE: pozemky, zásoby, umělecká díla, atd. nad Kč Nehmotný majetek NE: oceňovací rozdíly a „goodwill“ nad Kč Majetek ke stavu k , roční odpisy

10 Zvýhodněné daňové odpisy
Rovnoměrné odepisování: zvýšená prvoroční odpisová sazba o 20% u zemědělské techniky o 15% u ČOV a recyklačních technologií o 10% u HM skupin 1, 2 a 3 (auto, moto, aero – jen dopravci a auto/letecké školy) Zrychlené odepisování zvýšená vstupní cena viz výše

11 Vstupní cena Pořizovací cena Vlastní náklady
Koupě nového nebo použitého majetku Vlastní náklady Vlastní výroba majetku Reprodukční pořizovací cena V ostatních případech Podle zákona o oceňování

12 Pokračování v odepisování
Původní vlastník i nástupce ½ ročního odpisu v roce převodu majetku Nástupci Dědici (jestliže zůstavitel odepisoval) Druhý z manželů (jestliže první odepisoval) Osoby přebírající společnost bez likvidace FO vkládající majetek do společnosti

13 DPPO: pronájem Finanční pronájem Operativní pronájem
zvláštní daňová definice pro účely daní z příjmů: Doba pronájmu min. dle odpisových skupin Kupní cena < zůstatková při rovnoměrném odpisu nájemce může odepisovat nájemné technické zhodnocení (po dohodě s vlastníkem) Operativní pronájem výdaje uplatňuje vlastník Splátky při splátkovém prodeji nejsou uznatelným výdajem! (místo toho odpisy)

14 DPPO: pohledávky A) náklad - pouze účetní jednotka, pokud
byla prodána nebo postoupena je nesplatitelná (výsledek insolvenčního řízení) Odpis do nákladů jednorázově (např. při postoupení) do výše příjmů B) opravné položky jednorázově (přihlášení do insolvenčního řízení) postupně (pokud není promlčena a vymáhá se)

15 DPPO: daně Náklad – pouze splňují-li základní předpoklad DzN
SiD (ve výši předepsané, totéž u poplatků) DzPN DPH neplátce DPH plátce DPH, který nemohl uplatnit odpočet

16 Nestandardní odpočty Daňová ztráta Dary na veřejně prospěšné účely
5 let následujících po jejím vzniku Dary na veřejně prospěšné účely jiná pravidla než pro FO! uplatní pouze podnikatelské PO! 100% nákladů na VaV 3 roky následující, nešlo-li uplatnit dříve 30% nákladů na výchovu učňů 30% ze ZD (min. 300 tis. Kč, max. 1 mil. Kč) pouze pro nepodnikatelské PO!

17 Daňová sazba 20% (plán dále snížit na 19% od 2010)
5% pro investiční, podílové a penzijní fondy Zvláštní sazba 15% použití pro SZD a zdanění srážkou u zdroje

18 Slevy na dani FO: „Daňové zvýhodnění“ na děti
sleva, pokud zvýhodnění nepřevýší ZD bonus (max Kč ročně), jako přesah nad ZD FO: Vyživovaná osoba, invalidita, studium PO: Sleva na zaměstnance – invalidy absolutní (18000/60000 Kč na zaměstnance se ZPS/ZPS-TP) relativní (½ daně při nadpolovičním počtu zaměstnanců se ZPS, min. 25 zam.) vždy přepočtení zaměstnanci PO: Investiční pobídky sleva registrovaným cca ve výši daně, max 5 let


Stáhnout ppt "DPPO Zdanění právnických osob se liší podle toho, zda se jedná o"

Podobné prezentace


Reklamy Google