Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení"— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 5. listopadu 2014

2 Osnova Daň z příjmů právnických osob Subjekt daně Předmět daně
Základ daně Sazba daně Výpočet daně Zdaňovací období Rozpočtové určení daně Správa daně Příklad Společná ustanovení pro daně z příjmů 2

3 1. Daň z příjmů právnických osob
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů část druhá část třetí prvky daně z příjmů právnických osob subjekty předmět základ sazba (období, výpočet, rozpočtové určení) správa daně z příjmů právnických osob 3

4 2. Subjekt daně poplatníci (§ 17)
výčet poplatníků daňoví rezidenti České republiky sídlo místo vedení daňoví nerezidenti přednost mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění čl. 4 - rezident veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a) 4

5 3. Předmět daně je předmětem (§ 18 odst. 1)
příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (§ 18 odst.1) není předmětem (§ 18 odst. 2) spravedlivé zadostiučinění přiznané ESLP příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku majetkový prospěch vypůjčitele při výpůjčce 5

6 Předmět daně u veřejně prospěšných poplatníků
předmět daně vždy (§ 18a odst. 2) příjmy z reklamy příjmy z členského příspěvku v podobě úroku příjmy z nájemného není předmětem daně (§ 18a odst. 1) příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud jsou výdaje vynaložené v souvislosti s touto činností vyšší dotace výnosy sdílených daní příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o církevních restitucích 6

7 Osvobození od daně pouze obecná ustanovení pro všechny příjmy § 19
§ 19b – osvobození bezúplatných příjmů 7

8 4. Základ daně příjmy snížené o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů položky snižující základ daně (§ 20 odst. 8) hodnota bezúplatných plnění základ daně u veřejně prospěšných poplatníků (§ 20 odst. 7) 8

9 5. Sazba daně § 21 poměrná lineární, diferencovaná 19 % 5 % 15 % 9

10 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob
10

11 6. Výpočet daně Odečtu slevy na dani Na zaokrouhlený základ použiji sazbu 19 % Snížený základ zaokrouhlím na celé tisícikoruny dolů Základ daně snížím o položky snižující základ daně a položky odčitatelné od základu daně 11

12 7. Zdaňovací období § 21a kalendářní rok hospodářský rok
období v případě přeměn účetní období 12

13 8. Rozpočtové určení daně
sdílená daň členění výnosu pro účely rozpočtového určení veřejné rozpočty státní rozpočet (cca 67 %) rozpočty obcí (cca 24 %) rozpočty krajů (cca 9 %) 13

14 10. Správa daně 1/2 správce daně plátci daně
orgány Finanční správy České republiky plátci daně vymezení (§ 38c) plátci u daně vybírané zvláštní sazbou daně (§ 38d) 14

15 10. Správa daně 2/2 daňové přiznání splatnost
do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období splatnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 135 daňového řádu) zálohově (§ 38a) 15

16 11. Příklad Svěřenský fond založený za účelem pořádání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost, který nepodniká, měl ve zdaňovacím období příjmy z této činnosti ve výši ,- Kč a výdaje ve výši ,- Kč, které byly vynaloženy na pořádání uvedených akcí. Svěřenský fond na pořádané akce upozorňuje pomocí vylepovaných plakátů, na nichž je rovněž umístěna reklama místního podnikatele, za kterou tento podnikatel svěřenskému fondu platí ,- Kč ročně. Výdaje na výlep plakátů činí ,- Kč ročně. Ze státního rozpočtu obdržel svěřenský fond dotaci ve výši ,- Kč. V totožném zdaňovacím období rovněž jeden z místních občanů vyčlenil smlouvou do majetku svěřenského fondu pozemek k pořádání akcí v hodnotě Kč. Jiný místní občan poskytl svěřenskému fondu dar v hodnotě ,- Kč. Kolik činí daň z přímů právnických osob? 16

17 Řešení příkladu 17

18 8. Společná ustanovení pro daně z příjmů
Obecná společná ustanovení Základ daně z příjmů Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů Daňové odpisy Položky odčitatelné od základu daně Slevy na dani 18

19 I. Obecná společná ustanovení
věci (§ 21b) vymezení hmotné movité věci, obchodní závod, cenné papíry, jednotky, závdavek) majetková práva (§ 21c) plnění ze svěřenského fondu, vzájemné darování, nájem a pacht finanční leasing (§ 21d) osoby (§ 21e) banky, stát, manžel a partner, společně hospodařící domácnost 19

20 II. Základ daně z příjmů rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů věcná souvislost časová souvislost účtující poplatník příjmy = výnosy výdaje = náklady ceny sjednané mezi spojenými osobami kapitálově jinak 20

21 III. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
daňové výdaje obecné vymezení - § 24 odst. 1 výčet - § 24 odst. 2 písm. a) a b) písm. h) písm. ch) písm. i) písm. j) nedaňové výdaje výčet - § 25 odst. 1 písm. d) písm. e) písm. s) písm. t) písm. u) editační povinnost 21

22 IV. Daňové odpisy Druhy daňových odpisů
Odpisy hmotného majetku – základní pojmy Odpisové skupiny Druhy odpisování 22

23 a) Druhy daňových odpisů
hmotného majetku nehmotného majetku 23

24 b) Odpisy hmotného majetku – základní pojmy
hmotný majetek majetek vyloučený z odpisování uplatňování odpisů poloviční výše odpisů odpisovatel vstupní cena pořizovací cena vlastní náklady reprodukční pořizovací cena zůstatková cena zvýšená vstupní cena zvýšená zůstatková cena 24

25 Minimální doba odpisování
c) Odpisové skupiny Odpisová skupina Minimální doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let 25

26 d) Druhy odpisování 26 Druhy odpisování rovnoměrné (lineární)
zrychlené (degresivní) časové mimořádné 26

27 Lineární odpisování ze vstupní ceny
roční odpisová sazba vstupní cena 100 27

28 Lineární odpisování ze zvýšené vstupní ceny
roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu zvýšená vstupní cena 100 28

29 Zrychlené odpisování ze vstupní ceny – 1. rok
vstupní cena koeficient 29

30 Zrychlené odpisování ze vstupní ceny – další roky
2 zůstatková cena koeficient počet let, po které bylo odpisováno 30

31 Zrychlené odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny – 1. rok
zvýšená zůstatková cena 2 koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu 31

32 Zrychlené odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny – další roky
zůstatková cena 2 počet let, po které bylo odpisováno ze zvýšené zůstatkové ceny koeficient 32

33 IV. Položky odčitatelné od základu daně
daňová ztráta odpočet na podporu výzkumu a vývoje 100 % nebo 110 % výdajů na realizaci projektu výzkumu a vývoje odpočet na podporu odborného vzdělávání odpočet na podporu pořízení majetku odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání 33

34 V. Slevy na dani zaměstnávání zdravotně postižených (§ 35)
investiční pobídky (§ 35a a 35b) 34

35 9. Příklad Poplatník OSVČ zakoupil pro své podnikání počítač za cenu ,- Kč, za dopravu počítače zaplatil poplatník částku 2.000,- Kč. Poplatník provedl v dalším roce modernizaci počítače za cenu ,- Kč, přičemž tuto částku uplatnil jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V 3. roce po zakoupení provedl další modernizaci počítače, opět za ,- Kč, ovšem tentokrát neuplatnil tuto částku jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Určete vstupní cenu počítače. Odpište počítač lineárně i degresivně s použitím co nejvyšších sazeb za co nejkratší dobu bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. Odpište počítač lineárně i degresivně s použitím co nejvyšších sazeb za co nejkratší dobu se zvýšením odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. 35

36 Bez zvýšení odpisu o 10 % 36 Lineárně Degresivně 1 rok 2 rok 3 rok

37 Se zvýšením odpisu o 10 % 37 Lineárně Degresivně 1 rok 2 rok 3 rok

38 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 38


Stáhnout ppt "Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení"

Podobné prezentace


Reklamy Google