Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) Německý filozof, introvert, kontemplativní typ. DÍLO: Svět jako vůle a představa, Čtverý kořen principu dostatečného důvodu, Dva základní problémy etiky… VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 Základní filozofické teze Schopenhauera ??? Napiš: Co znamená pojem „voluntarismus“ a které filozofy zde zařadíš? ???Přečti citaci a diskutuj: jaký význam má pojem „vůle“ u Schopenhaura? „Mé tělo je jediný předmět, jejž neznám toliko po jedné stránce, jakožto představu, nýbrž i po stránce druhé, která se nazývá vůli. Vůle je slepá, nezkrotná, svobodná, rozumem nepochopitelná, bezcílná a mimočasová…Svět a vůle je jedno a totéž…“ 1) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Svět jako představa ???Napiš: Co znamená pojem fenomenologie? Jaké filozofy k tomuto směru řadíme? ???Diskutuj: Co by mohl Schopenhauer myslet prohlášením, že svět je pouze naše představa? „…toto je pravda, platící pro každou žijící a poznávající bytost;…Pak stane se mu zřejmým a jistým, že nazná žádného slunce a žádné země;nýbrž vždy a jen okem, jež slunce zří, a ruku, jež zemi cítí; že svět obklopující jej, je zde pouze jako představa…“ VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Zákon o dostatečném důvodu (dění, poznání, bytí a jednání) ??? Diskutuj: Jak se mám, za předpokladu, že svět je jen představa, ve světě orientovat? Má smysl věda? „Ať sen či nesen, fantóm či nefantóm, pro nás osobně má naprostou reálnost, ježto nemůžeme vylézt ze své kůže. Prostor je sic pouze v mé hlavě; ale empiricky je má hlava v prostoru“ 3) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 Etika Napiš: Jaké znáš s filozofie stanoviska ke „svobodě lidské vůle“? Diskutuj: Jaký postoj by k této otázce podle Vás zaujal Schopenhauer? „Tak dochází k té podivuhodné skutečnosti, že každý se i ve svých jednotlivých činech považuje a priori za naprosto svobodného a domnívá se, že by v každém okamžiku mohl změnit svůj způsob života…Nicméně a posteriori, ve skutečnosti, shledává k svému údivu, že svoboden není, a že je naopak podroben nutnosti …“ 4) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 Východisko ??? Napiš: Schopenhauer vidí tedy náš život jako utrpení, nemáme na výběr, napadají Tě jiné směry či filozofové, jež sdílí tento pohled na život? ???Napiš: Jaká východiska nám tyto směry či osobnosti nabízejí? „Blaženost člověka spočívá v tom, že se oprostí od vůle k životu, a tím i od bolesti, která je jejím výrazem. … morálka soucitu… zruší bariéru individuálnosti a egoismu, povede bezpečněji k oproštění od vůle k životu. Negace vůle k životu bude dovršena v rezignaci a asketismu…“ 5) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 Schopenhauerovi posluchači ???diskutuj: Komu byla určena Schopenhauerova filozofie? Dával přednost jedinci či davu? „A kromě toho jsou hlavy davu až příliš bědné jeviště, než aby na něm mohlo mít své místo opravdové štěstí…Mohl by se snad virtuóz cítit polichocen tím, že mu jeho publikum hlučně tleská, kdyby věděl, že až na jednoho či dva posluchače jsou všichni ostatní úplně hluší?“ 6) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 Závěrem ???Napiš: Shrněte závěrem na které směry či osobnosti filozofie Schopenhauer navazoval a odůvodněte to. Platón Kant Indická filozofie Proti Hegelovi (panteismu a dialektice) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 Seznam použité literatury: ABENDROTH, Walter: Schopenhauer. Votobia, Olomouc 1995. DUROZOI G., ROUSSEL A. : Filozofický slovník. EWA Edition, Praha 1994. NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, Praha 1993. SCHOPENHAUER, Arthur: Génius, umění, láska, světec. Votobia, Olomouc 1994. STÖRIG, H., J.,: Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha 1996. VY_32_INOVACE_5.1. ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová, CZ. 1.07/1.5.00/34.0501

12 Poznámky: 1)NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, s. 350. 2)SCHOPENHAUER, Arthur: Génius, umění, láska, světec. Votobia, s.3. 3)NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, s. 350. 4)Tamtéž, s. 350. 5)DUROZOI G., ROUSSEL A. : Filozofický slovník. EWA Edition, s. 272. 6)STÖRIG, H., J.,:Malé dějiny filozofie. Zvon, s. 366. VY_32_INOVACE_5.1. ZSV4.03/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ. 1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.03/Be."

Podobné prezentace


Reklamy Google