Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10 Plánování opravárenského procesu ve specializované opravně – postupový graf operací Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10 Plánování opravárenského procesu ve specializované opravně – postupový graf operací Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek."— Transkript prezentace:

1 10 Plánování opravárenského procesu ve specializované opravně – postupový graf operací Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita 165 21 Praha 6 - Suchdol

2 4.4.2015 2 Zadání

3 4.4.2015 3 Zadání

4 4.4.2015 4 Zadání

5 4.4.2015 5 Zadání

6 4.4.2015 6 Zadání

7 4.4.2015 7 Zadání

8 4.4.2015 8 Řešení úkolu Plánování opravárenského procesu ve specializované opravně - postupový graf operací pro specializovanou opravnu motorů.

9 Požadovaný objem servisní činnosti podniku nebo útvaru (servisu, opravny, dílny) je možno chápat jako požadavek na objem jejich služeb v určitém časovém období (ve strojírenství bývá tento termín označován jako výrobní úkol). 4.4.2015 9 1. Roční objem požadované činnosti V c Vyjadřuje se v: jednotkách množství: (například počet generálních oprav za rok, počet diagnostických prověrek za měsíc, počet směnových údržeb za den), jednotkách pracnosti: celkovým počtem normohodin, jednotkách peněžních.

10 kde: n GO -požadovaný objem počtu GO za rok T pi -dílčí pracnost GO T pc -celková pracnost GO 4.4.2015 10 Výpočet: Pozor na jednotky minuty vs. hodiny Doporučený postup: předem se podívat na jednotky, aby nedocházelo zbytečně ke zpětným přepočtům min. → hod. → min. 1. Roční objem požadované činnosti V c

11 Servisní takt T v je časový úsek (období), po jehož uplynutí se servisní proces ve všech operacích opakuje. Jinak řečeno, jde o časové období mezi zahájením nebo zakončením dvou po sobě následujících (operací): údržeb, diagnostických prověrek, oprav atd. 4.4.2015 11 2. Servisní takt T v

12 Teorie - Časový fond F d : je dán počtem hodin, který může být za určité období (rok, měsíc, týden, den) v servisním podniku nebo útvaru odpracován při přijatém pracovním režimu. Rozlišujeme časový fond: dělníků, strojů a výrobního zařízení (SVZ). 4.4.2015 12 Výpočet: 2. Servisní takt T v

13 4.4.2015 13 Výpočet: kde: s -směnnost F d -roční časový fond jednoho dělníka n GO -požadovaný objem počtu GO za rok - známe? ANO !!! 2. Servisní takt T v

14 4.4.2015 14 Výpočet: kde: T pc -celková pracnost GO T v -servisní takt Poznámka.: celkový počet dělníků zatím nezaokrouhlovat na celá čísla. 3. Celkový počet výrobních dělníků v jedné směně n d

15 4.4.2015 15 Rozšíření vstupní tabulky o následující sloupec: 4. Postupový graf

16 4.4.2015 16 Počet dělníků pro každou operaci – vypočtený. kde:T pi -dílčí pracnost operací GO T v -servisní takt 4. Postupový graf

17 4.4.2015 17 Počet dělníků pro každou operaci – určený. Počet dělníků pro každou operaci nutno zaokrouhlit s ohledem na složitost konkrétní operace, pracnost versus takt – viz graf délky časových úseček) → n du = 1 dělník. Procento vytížení dělníků 4. Postupový graf

18 4.4.2015 18 Počet souběžných (paralerních) pracovišť- určený. Z určeného počtu dělníků → zvolíme počet pracovišť n prac (neplatí rovnost počet dělníků určený = zvolený počet pracovišť, např. u operace obsazené dvěma dělníky na jednom pracovišti. Strojní operace (broušení a záběh) nelze zkracovat, požadovanou kapacitu zajišťujeme počtem pracovišť, který je roven počtu taktů trvání strojní operace. Počty pracovišť volíme s ohledem např. na požadavek složitosti a pracnosti konkrétní operace, např. montáž motoru ze skupin (veliká pracnost) přiřadíme více pracovišť. 4. Postupový graf

19 4.4.2015 19 K výchozím podkladům pro sestavení patří: ●výrobní takt, ●schéma technologického postupu, ●pracnost, ●údaje o pracovních třídách. Vypočteno Další slide Zadáno Není třeba pro tuto úlohu 4. Postupový graf – grafická část

20 4.4.2015 20 Příjem motoru do opravy Částečná demontáž, vnější a vnitřní mytí Demontáž na skupiny a součásti Mytí součásti, hydraulická zkouška bloku a hlav válců Kontrola a třídění součástí Kompletace součástí Promytí olejových kanálů bloku a klikového hřídele, montáž Uložení klikového hřídele Montáž ojnic a pístů Montáž vačkového hřídele a rozvodových kol Montáž olejového čerpadla, setrvačníku, hlavy válců Montáž čističů, vstřikovacího a vodního čerpadla Záběh, zkoušení a kontrolní prověrka motoru Dokompletování a povrchová úprava Předání motoru Oprava elektrovýzbroje Šrot Renovace základních součástí Předmontáž pístů a ojnic Předmontáž hlavy válců Předmontáž rozvodu Předmontáž palivového čističe a víka rozvodovky Montáž a zkoušení olejových čističů Oprava, montáž, a zkoušení olejové čerpadla Renovace součástí Broušení klikového hřídele Předmontáž spojky Předmontáž vodního čerpadla, čističe vzduchu Vstřikovací čerpadlo ze specializované opravny 4. Příklad technologického postupu GO motoru

21 4.4.2015 21 Při sestavování grafu je třeba se snažit, aby: každý pracovník byl zatížen pracností číselně rovnající se taktu výroby (100 % vytížení dělníka, velmi hrubá přípustná tolerance pro tuto úlohu je +15 % a – 10 %), každá práce začala bezprostředně potom, kdy skončila práce nutně technologicky předcházející, práce (operace) se vykonávaly maximálně souběžně (paralelně) – např. pro montáž motoru ze skupin max. 2 souběžně pracující dělníci na jednom pracovišti, pracovní třída prací vykonávaných jedním dělníkem byla, konstantní a odpovídala jeho kvalifikace. 4. Postupový graf – grafická část: Příklad sestavení

22 4.4.2015 22 V praxi mohou operace probíhat: pracnost operace = takt výroby, pracnost operace < takt výroby, pracnost operace > takt výroby, pracnost operace je násobkem taktu výroby. Poznámka - více viz workshop 4. Postupový graf – grafická část: Příklad sestavení

23 4.4.2015 23 Výrobní takty TvTv TvTv TvTv TvTv Pole pro časové úsečky 1 dělník 2 dělníci 3 dělníci 0 dělníků 2 dělníci Pozn. Operace není omezena délkou taktu výroby, konkrétní operace může probíhat ve více výrobních taktech – vždy dbát ohled na procento vytížení dělníků (100% ideální stav). Průběžná doba opravy Časová úsečka znázorňuje pracovní činnost jednotlivých dělníků (tzn. 1 dělník = 1 úsečka o délce 1 taktu pro ruční operace, pro strojní operace o délce počtu taktů trvání strojní operace). Pro zjednodušení se pracovní (technologický) čas považuje za nepřerušovaný. Průběžná doba opravy je celkový počet taktů (od zahájení první operace do skončení poslední operace) vynásoben délkou trvání jednoho taktu. Nikoli součet všech časových úseček vynásobený délkou trvání taktu. 4. Postupový graf – grafická část: Příklad sestavení

24 4.4.2015 24 Lidská práce Strojní práce Ruční operace: ●čím více pracovníků zařadíme do jednoho taktu – tím zkrátíme průběžnou dobu a snížíme rozpracovanost – pozor – počet pracovníků v taktu je omezen pracovním prostorem Strojní operace: ●pracnost strojní operace záleží na výkonnosti stroje a nelze ji zkracovat, může trvat více taktů ●je třeba zařadit více strojů paralelně, nebo kapacitu dohnat zvýšenou směnností !!! 4. Postupový graf – grafická část: Příklad sestavení

25 4.4.2015 25 4. Postupový graf – grafická část: Orientační příklad postupového grafu

26 4.4.2015 26 Výpočet: kde: T pr -průběžná doba generální opravy (GO) T v -takt GO Poznámka: Takto definovaná rozpracovanost vychází vždy jako celé číslo. Výpočet v daném příkladě: [počet sériově uspořádaných pracovišť] 5. Rozpracovanost n t – počet taktů jdoucích za sebou v celém procesu

27 4.4.2015 27 Možnosti hodnocení postupového grafu podle: 1. Souběžně vykonávaných operací porovnání dosažené průběžné doby opravy s dobou nejkratší možnou (analýza technologického postupu). 2. Procentuálního vytížení pracovníků …v tomto cvičení. 6. Hodnocení jakosti sestavení postupového grafu

28 4.4.2015 28 Výpočet: kde: n d -celkový počet dělníků vypočteno v bodě 3 n du -určený počet dělníků pro každou operaci 6. Hodnocení jakosti sestavení postupového grafu a) a) Celkové procento vytížení dělníků

29 4.4.2015 29 Pro snazší vypracování, vhodné provést před sestavením grafu – tento výpočet není povinný (nýbrž doporučený pro snazší určování počtu dělníků). nebo: kde: n doper -počet dělníků – vypočtený n du -určený počet dělníků pro každou operaci T pi -dílčí pracnost operací GO T v -servisní takt …použít takto upravený vzorec Počet dělníků určený 6. Hodnocení jakosti sestavení postupového grafu a) b) Procento vytížení dělníků pro každou operaci,

30 4.4.2015 30 Výpočet: Průběžná doba opravy Tpr = Tv. n kde: T pr -průběžná doba opravy T pc -součet pracností jednotlivých operací Musí platit: T pr < T pc 6. Hodnocení jakosti postupového grafu a) c) Procentický podíl průběžné doby GO motoru a celkové pracnosti

31 4.4.2015 31 1. Ve vzorovém souboru proveďte výpočty. 2. Vytiskněte. 3. Ručně vypracujte postupový graf operací (počet zobrazených dělníků v postupovém grafu se musí shodovat s výpočty). 4. Určete rozpracovanost. 5. Úlohu odevzdejte v listinné podobě. Odevzdávání

32 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "10 Plánování opravárenského procesu ve specializované opravně – postupový graf operací Servisní logistika prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Ing. Martin Stávek."

Podobné prezentace


Reklamy Google