Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický list Úkolem této prezentace je přiblížit obsah pojmů tělesná kultura, tělesná výchova, sport a jeho součásti, které se ne vždy správně používají.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický list Úkolem této prezentace je přiblížit obsah pojmů tělesná kultura, tělesná výchova, sport a jeho součásti, které se ne vždy správně používají."— Transkript prezentace:

1

2 Metodický list Úkolem této prezentace je přiblížit obsah pojmů tělesná kultura, tělesná výchova, sport a jeho součásti, které se ne vždy správně používají. Obraz 3 Pojem tělesná kultura z nich stojí nejvýše. Obraz 4 Tělesná výchova se realizuje na všech stupních škol, na vysokých školách je realizována volnějším výběrovým způsobem (kromě škol se zaměřením na tělesnou výchovu). Obraz 5 Definic sportu je celá řada; jádrem všech je soutěžení. Obrazy 6, 7, 8 Mezi vrcholovým a výkonnostním sportem není přesná hranice, záleží na druhu sportu, na věkových kategoriích atd. Specifické je postavení školního sportu. Je nezbytným partnerem tělesné výchovy. Realizuje se v samotných vyučovacích hodinách a celoškolních akcích, dále ve všech vyšších organizačních strukturách jako soutěžích mezi školami v rámci okrsku, okresu, kraje, republiky a dokonce i v mezinárodních soutěžích. Obraz 9 Je obecně známo, že „kolem sportu se točí velké peníze“. Studenti by se měli pokusit pojmenovat, kdo je konečným příjemcem oněch peněz. Rovněž mezi sportovci (co se týká finančního zisku ze sportovní činnosti) je velký rozdíl. V celosvětovém měřítku se fotbalem uživí tisíce hráčů, tenisem se uživí ne více než 200 mužů a 150 žen, mistr světa v orientačním běhu se bez civilního zaměstnání neuživí. Obraz 10 Uvedený citát má inspirovat k zamyšlení se nad smysluplností lidského konání, při němž je zaměstnáno tělo či ústřední orgán nervové soustavy.

3 Tělesná kultura Stále významnější součást kultury lidského společenství Nadřazený pojmům tělesná výchova, sport, turistika, pohybová rekreace, … Společné znaky kultury jako jsou vystupování před diváky, estetická stránka, mediální přítomnost aj. platí i pro sport Název VŠ – Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

4 TĚLESNÁ VÝCHOVA Pedagogický proces,v němž se využívá jako hlavního prostředku tělesných cvičení, sloužících k všestrannému zdokonalování člověka a k rozvoji jeho osobnosti Název vyučovacího předmětu Všestranný a harmonický rozvoj jedince Zdravotně orientovaná zdatnost Vytváří předpoklady pro psychické zdraví Inspiruje k tvorbě zdravého životního stylu dnešního mladého člověka

5 Sport Fyzická aktivita tvořící složku volného času a životního stylu, ve vrcholové podobě prováděná i jako profese (Všeobecná encyklopedie, 1997) Znaky: Soutěživost Snaha podat co nejlepší výkon Pravidla Realizace před diváky Funkce: Zdravotní Relaxační Společenská

6 Rozdělení Vrcholový sport zaměření na dosažení špičkových výkonů
vede ke státní reprezentaci často je realizován na profesionální bázi je organizován ústředními sportovními svazy

7 Rozdělení Výkonnostní sport vykonávaný při zaměstnání
je na nižší výkonnostní úrovni je organizován sportovními svazy

8 Rozdělení Rekreační sport doplňková činnost
není organizován sportovními svazy Kam zařadíme školní sport?

9 Z CELOSPOLEČENSKÉHO HLEDISKA LZE SPORT CHÁPAT TAKÉ JAKO TVRDÝ OBCHOD
Účast médií, hlavně televize Příprava sportovních akcí se špičkovými sportovci světa Reklama nejen na zboží, ale i firmy Spory (finanční) mezi asociacemi sportovců a organizátory soutěží Doping Exhibice

10 E. GOLDBERG (KLINICKÝ NEUROPSYCHOLOG) O SPORTU NAPSAL:
„Sportování chápeme jako užitečnou součást života, bez ohledu na to, že nemá žádný bezprostřední praktický smysl. Sport je zábava.“ a dále: „Někteří lidé se tělesně namáhají, což přináší celoživotní odměnu. Jiní jsou tělesně leniví, což má rovněž celoživotní důsledky. Stejným způsobem někteří lidé touží po duševní námaze, jiní ji považují za strázeň. Mohou-li volit, zůstávají ve svůdně útulné mentální zóně pohodlí, aniž by si všimli, že oblast duševního pohodlí je oblastí duševní stagnace. Existuje-li cena za tělesnou lenost, existuje za tu duševní také. Duševní lenost v mládí ohrožuje váš mozek ve stáří.“ Co asi přináší fyzická lenost v mládí?

11 Zdroje citací Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 1. vyd. Praha: Nakladatelský dům OP Diderot, GOLDBERG, E. Paradox moudrosti. Praha: Karolinum, 2006.


Stáhnout ppt "Metodický list Úkolem této prezentace je přiblížit obsah pojmů tělesná kultura, tělesná výchova, sport a jeho součásti, které se ne vždy správně používají."

Podobné prezentace


Reklamy Google