Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S P O R T Pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, které předchází trénink Sportare, Desporter, Disportare – bavit se, rozptylovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S P O R T Pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, které předchází trénink Sportare, Desporter, Disportare – bavit se, rozptylovat."— Transkript prezentace:

1 S P O R T Pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, které předchází trénink Sportare, Desporter, Disportare – bavit se, rozptylovat se, příjemně trávit volný čas.

2 Vývoj sportu Sport v jednotlivých fázích vývoje lidstva
Novověk Vznik sportu ovlivňovaly zejména tyto podmínky – sociálně ekonomické podmínky (zprůmyslnění sportu,jednostrannost pracovního zatížení, dlouhotrvající stres, možnost podnikání, profesionalismus) - psychosociální (soutěživost, aktivní forma odpočinku a trávení VČ, seberealizace, stres, motivaci) Současnost – sport fenomén 20.st., Sport realita života – 3 hlavní součásti. Postavení sportu ve společnosti (politika, ekonomika, školství) Charakter sportu můžeme vyjádřit jeho komponentami (Dovalil) : – výchovně vzdělávací proces - výkonnost s cílem vítězství - systém soutěží - výběr (nábor) talentů (dětí a mládeže) - organizace a řízení - diváctví - profesionalizace a komercionalizace

3 Definice sportu Choutka (1987, s. 15) : Sport je oblastí dobrovolné lidské činnosti, která uspokojuje potřeby sportovců a dalších účastníků. Ti se v ní realizují a nacházejí v ní všestranné a hluboké prožitky. Sportovec je v této činnosti nejen objektem , ale i subjektem svého zdokonalování, seberozvoje a sebevýchovy.Tím se stává ST a soutěžení neobyčejně účinným prostředkem všestranného rozvoje sportovce. Evropská charta sportu(1992):Sport jsou všechny formy tělesné činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních(ať organizovaný nebo ne). Dovalil (2002, str.6):Sport je dobrovolná pohybová aktivita, motivovaná snahou po dosažení maximální výkonnosti, rozvíjené v tréninku a demonstrované v soutěžích. Moravec (2007 s.10) popisuje v duchu Ev.charty o sportu. : Sport zahrnuje všechny vhodné formy org. i neor. pohybových aktivit, jejichž cílem je podpořit u lidí starost o jejich zdraví, duševní pohodu, tělesný , funkční, psychický rozvoj a pohybovou výkonnost, uspokojování jejich kulturních potřeb, formovat sociální vztahy nebo dosáhnout lepší výsledky a zvýšit jejich sportovní výkonnost v soutěžích na různé úrovni.

4 Cíl sportu Dva směry: - sport jako prostředek dosažení max. individuální výkonnosti a cílem je uspění v soutěžích daného sportovního odvětví - obecný prostředek pro rozvoj a udržení zdraví jednotlivce i společnosti jehož součástí může být soutěžení

5 Znaky současného sportu
globalizace (institucionalizace, profesionalizace, vztah ke kultuře a ekonomice, mediím a módě …) heterogennost – státní – soukromé kluby, org – neorg PA, rozšiřuje se počet PA geometr. Řadou. Individualizace – výběr podle osobního zájmu a cílů a způsobu života jednotlivce (Slepičková 2000)

6 Dělení sportu Základní dělení podle výkonnosti: -Masový, rekreační
- Výkonnostní - Vrcholový Podle věkové kategorie, nebo etapy ST: - dětský - mládeže - dospělých Další : organizovaný – neorganizovaný školní – mimoškolní – volnočasové atd. aktivní – pasivní (divácký sport) ….atd.

7 Dělení sportu Novější detailnější rozdělení např. podle Cruma:
sport pro zdraví (fitness sport):: cílem je upevňování aktivního zdraví a další pozitivní hodnoty llidského života působením rozmanitých rekreačních pohybových aktivit,tj. sport pro všechny výkonnostní sport: cílem je dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem, realizovaných na bázi amatérské),, vrcholový sport (elite, top sport):: cílem je dosahování maximálních výkonů a vítězství nad soupeřem realizovaných na bázi profesionální, dosahování ekonomického efektu, vyniknutí) lust sport s hlavním cílem a snahou o nacházení exkluzivních příjemností, obvykle komerčně spojen s turistikou, označován jako sport (sun,, sand,, snow,, sex,, speed,, satisfaction) rizikový a dobrodružný sport, jehož hlavní motiv je dobrodružství a napětí (komerčně organizované expedice), outdoorové aktivity (ve smyslu člověk- pohyb-příroda), survivalové aktivity (extrémní forma předchozích činností), orienteering (spojení fyzické a psychické aktivity k dosažení cíle) kosmetický sport s cílem dosažení optimálního modelového vzhledu, vzezření

8 Sféry sportu: aktivní pasivní podpůrná

9 Funkce sportu zdravotní – i preventivní a kompenzační funkci
výchovně vzdělávací zdravotní – i preventivní a kompenzační funkci kulturní – zábava pro široké vrstvy obyvatelstva reprezentační funkci – státu, oddílu, města


Stáhnout ppt "S P O R T Pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, které předchází trénink Sportare, Desporter, Disportare – bavit se, rozptylovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google