Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Department of Social Geography and Regional Development

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Department of Social Geography and Regional Development"— Transkript prezentace:

1 Department of Social Geography and Regional Development
„Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“ _______________________________________________________________ Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. Department of Social Geography and Regional Development Faculty of Science University of Ostrava Chittussiho 10 Slezská Ostrava

2 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Několik obecných tezí - teze 1. Inovacemi ke konkurencechopnosti Inovace jsou základem konkurenceschopnosti Konkurenceschopný je ten produkt po kterém je poptávka tzn.: který je buď levný (poměr kvalita/cena) nebo kvalitní (při obvykle vysoké ceně) nebo produkt který má výrazně pozitivní image (má značku). _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

3 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Teze 2. Image a identita Konkurenceschopný region je ten: který je atraktivní, má vysoce pozitivní interní i externí image (subjektivní faktor) jehož občané jsou spokojení s kvalitou života a s regionem se identifikují (ztotožňují) z kterého se exportuje do kterého přicházejí investoři, kvalitní pracovní síly, turisté, studenti (aj. skupiny) ve kterém se dynamicky rozvíjí podnikatelská aktivita jeho občanů a je dostatek pracovních míst který je jako harmonická mozaika tvořen specificky atraktivními obcemi, mikroregiony, městy a atraktivními městskými centry s vysokou úrovní urbanity _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

4 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Teze 3. Kdo neinovuje je v dlouhodobé perspektivě obrazně „mrtev“ Podniky inovují, aby vytvořily zisk Aktéři rozvoje města (regionu) inovují, aby zvýšili kvalitu života ve městě ve kterém žijí (osobní individuální zájem) a nepřímo pak své volební preference (politici řídící veřejný sektor) nebo zase zvýšili zisk (podnikatelé). _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

5 Teze 4. Inovace a komunikace
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Teze 4. Inovace a komunikace Inovace je obvykle výsledkem interaktivní komunikace mezi aktéry rozvoje a učení se (interaktivní síťový model) Inovace jsou kontextuální – záleží na kontextu (tzn. co je ve švýcarských městech s vysokou kvalitou života standardem již dlouhou dobu to je u nás budoucností a je to podmíněno schopností imitovat a učit se od druhých) _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

6 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Teze 5. Nic není praktičtějšího než dobrá teorie! Teorie jsou dobré i naprosto špatné, stejně jako existuje dobrá praxe i špatná praxe! _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

7 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Aplikovaný výzkum Univerzitní akademická pracoviště (KSGRR OU + SRV ZČU + naši partneři v ČR a zahraničí) podpořená MMR a GAČR se snaží vytvořit dobrou teorii teritoriálního marketingu jako inovativního konceptu územního rozvoje, která bude návodem pro aplikaci (komplexního) marketingu v praxi rozvoje českých měst a regionů _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

8 Cíle aplikovaného výzkumu
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Cíle aplikovaného výzkumu podpořit transfer know how a inspirativních „případových studií dobré praxe“ z nejvyspělejších zemí a regionů do specifických podmínek ČR tzn. aplikovat management znalostí v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů; „neobjevovat již objevené“ _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

9 Jak šíříme znalosti o MM, TM
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Jak šíříme znalosti o MM, TM formou publikací v odborných časopisech a manuálu diskutujeme na konferencích a workshopech, budeme šířit a diskutovat na poskytovat odborné poradenství _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

10 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Výzkum v ČR provést výzkum a kritickou analýzu aplikace MM v ČR; „učit se i doma“ kriticky hodnotit a reflektovat praxi rozvoje měst a regionů v ČR a informovat o příkladech dobré praxe v ČR Prosíme Vás o partnerskou spolupráci!! _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

11 Konečný cíl výzkumného projektu
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Konečný cíl výzkumného projektu zvýšit kvalitu aplikace marketingu měst a regionů- vytvořit manuál provádět další „hlubší“ kritický výzkum poskytovat vzdělání pro městské a regionální managery a inspirovat se vzdělávacími programy v jiných zemích poskytovat poradenství _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

12 Komplexní teritoriální marketing
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Komplexní teritoriální marketing Přednáška se zabývá zodpovězením následujích problémových otázek a má tuto strukturu: Základní teze ke konceptu Komplexního teritoriálního marketingu Jaký je teoretický kontext komplexního teritoriálního marketingu (tzn. hlavně marketingu měst a obcí) jako konceptu rozvoje území? Jaký je praktický kontext TM tzn. příčiny jeho vzniku a vývoje? Co je to TM – různé definování TM? Jaké jsou jiné koncepty řízení územního rozvoje a jaký je jejich vztah k TM? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

13 Komplexní teritoriální marketing
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Komplexní teritoriální marketing 6. Co je jádrem, základem TM? 7. Jaké jsou subtypy TM – typologie z různých aspektů? 8. Jaký je a jaký by měl být vztah mezi funkcemi a strukturami území na straně jedné a typem TM na straně druhé? 9. Jaké je obvyklé tématické prioritní zaměření projektů (nebo procesů) TM? 10. Co je „inovativní“ v oblasti TM? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

14 !!! Základní teze k teritoriálnímu marketingu 1.:
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Základní teze k teritoriálnímu marketingu 1.: Marketing měst a regionů je 1.měkký koncept tzn. není definován legislativně a jeho obsah a forma jsou v praxi determinovány: zájmy aktérů a institucí (čeho chceme dosáhnout?) znalostí konceptu (víme co je marketingové řízení? víme jak na to?) funkcemi území (převážně výrobní-průmyslová, obslužná-rekreační, sídelní) a strukturami území (malá obec, malé město, velkoměsto) na které je aplikován. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

15 Základní teze k teritoriálnímu marketingu 2.-3.:
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Základní teze k teritoriálnímu marketingu 2.-3.: 2.TM je spíše parciální složkou v systému managementu rozvoje města či regionu, která však může v případě aplikace „komplexního (integrálního) marketingu“ sehrát významnou úlohu. 3. Teritoriální marketing je vzhledem k decentralizované implementaci definován a chápán různě, a to jak teoretiky, tak i praktiky. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

16 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Základní teze k TM 4.-5. 4. Jde o nový styl komunitního plánování s maximálním možným zapojením různých aktérů rozvoje (podnikatelů, elit, neziskových organizací, občanských sdružení) 5. a hlavně realizace projektů (realizačně orientované plánování) _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

17 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Základní teze k TM 6. KTM lze definovat přes obecné cíle o jejichž naplnění usiluje: Obecné cíle TM jako nového stylu plánování rozvoje v období přechodu k informační společnosti služeb: zvyšování kvality života – „dělat správné věci, které lidé (v různých rolích) chtějí“ zvyšování specifické atraktivity území posilování image – jako měkkého lokalizačního faktoru a dalších měkkých faktorů rozvoje důraz na specifické konkurenční výhody. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

18 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Základní teze k TM 7. TM se rozvíjí v kontextu aplikace širšího, hierarchicky vyššího konceptu managementu tzv. New public managementu (Neues Steuerungmodell) tj. nový styl řízení veřejného sektoru ve vyspělých zemích, který zdůrazňuje: chápaní občanů a dalších cílových skupin jako zákazníků význam trhu a privátního sektoru pro optimální alokaci omezených zdrojů a orientaci na uspokojování potřeb zákazníků, posilování konkurenčních mechanismů a konkurenceschopnosti subjektů rozvoje využívání a posilování evaluačních mechanizmů a kontroly _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

19 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Základní teze k TM 8. Jádrem (komplexního) městského a regionálního marketingu je: Institucionalizovaná podpora interaktivní komunikace mezi stranou poptávky (turisté, investoři, občané, podnikatelé) a nabídky (městská správa a jí zřízené instituce, podnikatelé, developeři) _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

20 !!! Teoretické zdroje městského a regionálního marketingu
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Teoretické zdroje městského a regionálního marketingu Příklady: creative city (Richard Florida) – městská prostředí stimulující kreativitu a inovace cluster building (Michael Porter) – podpora vytváření územních klastrů „učící se města a regiony“ (Maskell, Malmberg)– důraz na vzájemné učení se a inovace prostřednictvím sociálních interakcí _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

21 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Teoretické zdroje městského a regionálního marketingu creative city (Richard Florida) – městská prostředí stimulující kreativitu a inovace cluster building (Michael Porter) – podpora vytváření územních klastrů „učící se města a regiony“ (Maskell, Malmberg)– důraz na vzájemné učení se a inovace prostřednictvím sociálních interakcí „sociální kapitál“ (Robert Putnam)– důraz na sociální vztahy a vazby, důvěru mezi aktéry „embedednes“ (Granovetter) a „identity“ – zakotvenost a identifikace se s regionem regionální inovační systémy (Philip Cook) – interní síťová kooperace různých aktérů a institucí při tvorbě inovací v regionu networking: síťování - vytváření sítí vztahů mezi institucemi a jednotlivci umožňujících rychlou výměnu informací a společné prosazování zájmů na bázi důvěry a sdílených hodnot „institutional thickness“ – kvalita institucionálního prostředí ovlivňuje vývoj regionální ekonomiky (společné zájmy a sdílení hodnot – důvěra – partnerská komunikace a interní kooperace – synergické efekty - externí konkurenceschopnost) _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

22 III. Praktický kontext TM
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ III. Praktický kontext TM Jaký je praktický kontext TM ve vyspělých zemích – tzn. příčiny jeho vzniku a vývoje ve vyspělých zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko, aj.)? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

23 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Jaký je praktický kontext TM tzn. příčiny jeho vzniku a vývoje ve vyspělých zemích? 1. Rostoucí globální konkurence (v důsledku globalizace, liberalizace obchodu a ekonomické integrace) mezi městy, regiony a státy prohlubuje polarizaci mezi úspěšnými a neúspěšnými městy a regiony a nutí je hledat nové inovativní přístupy, které jim umožní udržet či zvýšit konkurenceschopnost _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

24 _______________________________________________________________
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ 2. Exogenní „státní“ redistribuční politiky jsou relativně slabé a města a regiony jsou „nuceny“ aktivně a lépe využívat svůj vnitřní, endogenní potenciál (dosud nevyužité zdroje). Za účelem lepšího využití endogenního potenciálu je nezbytné vytvářet nové efektivně fungující instituce a hledat flexibilnější metody řízení územního rozvoje. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

25 _______________________________________________________________
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! 3. Zostřující se globální konkurence nutí města a regiony a jejich management k provádění stimulační ekonomické politiky: zejména podpory malého a středního podnikání a také atrakci investorů a investic, přilákání turistů kvalitních lidských zdrojů“ _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

26 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! 4.Komerční suburbanizace (investice na zelené louce) vede ke ztrátě významných funkcí v centrech měst a k jejich „devitalizaci“. To vyvolává potřebu maloobchodníků v centrech měst, vlastníků nemovistostí, veřejné správy a kulturních institucí hledat a realizovat nové koncepty revitalizace (např. BIDs) a zvýšení atraktivity vnitřních měst a to na bázi komunikace a kooperace. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

27 Marketing měst a regionů nové formy financování rozvoje
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ 5.Zvyšující se nároky obyvatelstva na kvalitu života ve vyspělých zemích a snaha politiků vyjít těmto potřebám vstříc přinášejí vznik a prohlubování deficitů veřejných rozpočtů. Města a regiony musí hledat nové formy financování rozvoje např. přes vytváření PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru na bázi společného zájmu (dělba nákladů a zisků) či např. institucionalizací fundraisingu. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

28 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! 6. Zvyšováním vzdělanosti se občané stali angažovanějšími a kritičtějšími také v politické oblasti. Občanům nestačí se podílet na správě věcí veřejných jen účastí na volbách. Inovativní politici hledají inovativní organizační formy, které umožní optimalizaci jejich rozhodnutí a zvýší míru jejich akceptace (viz občanská participace, veřejná projednávání). _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

29 _______________________________________________________________
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! 7. Deindustrializace a terciarizace mění váhu lokalizačních faktorů. Tvrdé lokalizační faktory ztrácejí relativně na svém významu. Na významu nabývají měkké lokalizační faktory jako jsou image města, kvalitní kontaktní chování veřejného sektoru, specifická lokální kultura, kvalita životního prostředí atd. Zlepšení (parametrů) měkkých lokalizačních faktorů vyžaduje jiné citlivější, organizační formy řízení územního rozvoje, než tomu bylo u tvrdých lokalizačních faktorů. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

30 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ IV. Definování TM Co je to Teritoriální marketing? Pluralita definic a přístupů od minimalistické varianty („tvrdé jádro“) až k maximalistické variantě tzn. Komplexnímu teritoriálnímu marketingu: _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

31 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Co je to TM? Různé definování TM: 1. Typ TM Tvrdé jádro TM (jeho minimalistická varianta) je: Realizace externí komunikační politiky (PR – public relations – tiskové zprávy, zprávy v TV, prezentační akce, účast na výstavách, přímý marketing – face to face, webmarketing, mailings, distribuce propagačních materiálů atd...) Důraz na corporate design (většinou jen logo, slogan a jednotný grafický styl propagačních materiálů) jako části corporate identity: _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

32 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. 2. typ TM: Město a region jako produkt. Městská a regionální správa jako „podnik“ poskytující služby zákazníkům. Mechanický transfer konceptu komplexního marketingového řízení firmy na řízení rozvoje „produktu město nebo region“. Téměř vše je „při starém“, jen se změnila terminologie a rétorika. Staré postupy jsou označovány termíny z oblasti marketingu. _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

33 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ 3. Typ TM: PPP – Partnerství veřejného a soukromého sektoru ad hoc institucionalizace – projektový tým projektově a realizačně orientované partnerství na bázi společného zájmu dělba rizik a nákladů veřejný sektor vytváří prostor flexibilnějšímu soukromému sektoru soukromý sektor pak poskytuje chybějící produkt společné plánování a realizace projektů: od olympijských her přes výstavbu sportovního centra až po malé events jako vánoční trhy) _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

34 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ 4. Typ TM: Marketing jednotlivých podniků veřejných služeb a institucí veřejného sektoru Např. Marketing sportovních a rekreačních zařízení města nebo regionu Marketing tzn. hl. propagace Podniku městské hromadné dopravy – až např. regionální integrovaný dopravní systém Podnik komunálních služeb – sběr a třídění odpadů Městská policie – zlepšení image Jde vždy o posílení resp. zavedení marketingového přístupu v/do řízení instituce veřejného sektoru!!! _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

35 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ 5. Typ TM (maximalistický): Komplexní (integrální, holistický) teritoriální marketing Základem tohoto typu TM je institucionalizovaná podpora komunikace mezi stranou poptávky a nabídky – interaktivní dialog zaměřený na flexibilní, tržní realizaci projektů různého rozsahu pro určité cílové skupiny. Jedná se o nový komunitní (a komunikační) styl plánování a realizace rozvoje měst a regionů Obsahuje 10 složek – viz níže: _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

36 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Komplexní TM má obsahovat deset charakteristických komponentů: 1. Existence instituce podpory komunikace, koordinace a kooperace mezi aktéry („network building – networking“,“ clustering“) 2. Využívání „nástrojů marketingového mixu“: Produktové politiky zhodnocující endogenní potenciál teritoria Komunikační politiky Cenové politiky Distribuční politiky 3. Partnerství aktérů veřejného a soukromého sektoru 4. Definování cílových skupin a segmentace trhu 5. Průzkum trhu a analýza konkurenčního prostředí 6. Pluralita participujících aktérů 7. Občanská participace a podpora teritoriální identity 8. Nový styl řízení veřejného sektoru (New public management) 9. Důraz na “učení se” institucí a lidských zdrojů a inovační aktivitu 10. Důraz na “tržní” realizaci projektů _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

37 V. Koncepty řízení lokálního a regionálního rozvoje
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ V. Koncepty řízení lokálního a regionálního rozvoje Jaké jsou jiné koncepty řízení lokálního a regionálního rozvoje a jaký je jejich vztah k TM? Příklady: Zdravé město (Healthy City Project) – kooperace pro zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života Místní agenda 21 Komunikující město - projekt podpory demokracie, zdokonalování informovanosti a komunikace mezi občany a radnicí _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

38 Další dílčí přístupy k řízení a rozvoji měst a regionů
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Další dílčí přístupy k řízení a rozvoji měst a regionů Learning city – učení se jako faktor konkurenceschopnosti Cluster building – vytváření clustrů, seskupení kooperujících institucí dosahujících synergických efektů Benchmarking a benchlearning – vzájemné srovnávání s konkurenty s cílem optimalizace procesů PPP – Public Private Partnership BSC – Balanced Scorecard – sebehodnocení za účelem zlepšování „produktů a služeb“ CAF – Common Assessment Framework – hodnocení kvality správy ISO aj. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

39 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ VI. Jádro TM Co je tedy jádrem, základem konceptu městského a regionálního (teritoriálního) marketingu? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

40 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Co je jádrem, základem městského marketingu (TM)? Institucionalizovaná podpora interaktivní komunikace mezi stranou nabídky a poptávky znamenající „dělat správné věci, dělat je správně a dělat jim propagaci“ vyžaduje zjistit v procesu komunikace: co občané chtějí (vytváření nabídky na základě poptávky) popř. je přesvědčit o kvalitě nabídky (vytváření poptávky na základě nabídky) „Nový styl plánování – komunitní, komunikativní plánování“ Občané, ekonomické subjekty, politici, správa jsou v určitých situacích zároveň aktéry plánování a zákazníky _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

41 VII. Subtypy Teritoriálního marketingu
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ VII. Subtypy Teritoriálního marketingu Jaké jsou subtypy teritoriálního marketingu? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

42 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Jaké jsou subtypy TM – typologie z různých aspektů? a) Prostorové hledisko, dělení či vymezení: City marketing – marketing městského centra – služby, maloobchod, kultura Regionální marketing -Marketing kraje i funkčního regionu strukturovaného aktéry (tzn. mikroregiony) Marketing sítě měst Marketing přeshraničního regionu - Euroregionu Marketing státu – Česká republika jako atraktivní lokace pro investory a kvalitní human resources – komunikovat specifické konkurenční výhody a konkurenceschopné produkty a služby _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

43 b) sektorální hledisko, dělení či vymezení:
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ b) sektorální hledisko, dělení či vymezení: Marketing investičních příležitostí – plochy, zóny, inkubátory, VTP, ... Marketing turismu Events marketing – marketing kulturních a sportovních akcí Marketing maloobchodu Marketing obecního, městského úřadu _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

44 VIII. Vztah mezi typem TM a funkcí a strukturou území
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ VIII. Vztah mezi typem TM a funkcí a strukturou území Jaký je a jaký by měl být vztah mezi funkcemi a strukturami území na straně jedné a typem TM na straně druhé? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

45 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Jaký je a jaký by měl být vztah mezi funkcemi a strukturami území na straně jedné a typem TM na straně druhé? V ideálním případě je typ marketingu města odvozen od funkčních a strukturálních specifických zcela základních charakteristik města nebo regionu na jejichž rozvoj a komunikaci se koncentruje (tzn. reflektuje specifické, profilující silné a slabé stránky) Konkrétně to znamená: determinace velikostí území (malá obec a/vs metropole) determinace stávající specifickou ekonomickou strukturou (průmysl / služby) determinace stávající specifickou dominantní funkcí např. obytná, rekreační, produkční Reálně – v praxi - je marketing často jen jednostrannou externí komunikační politikou popř. je využíván „corporate design“ _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

46 IX. Principy, zásady realizace
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ IX. Principy, zásady realizace Jaké jsou principy, zásady realizace pro úspěšný teritoriální marketing? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

47 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Principy realizace TM (hl. marketingu města): Preferovat lehce realizovatelná opatření před opatřeními jejichž realizace je náročná Preferovat opatření, která realizujeme sami před opatřeními jejichž realizace závisí na spolupráci s mnoha dalšími aktéry Preferovat zásadu raději “hned” než “později” Preferovat levná opatření a projekty před drahými Preferovat důležitá opatření před nedůležitými Preferovat opatření a projekty viditelné - pozitivně ovlivňující veřejnost před nenápadnými _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

48 X. Prioritní tématické zaměření TM
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ X. Prioritní tématické zaměření TM Na jaké typy aktivit se koncentruje usilí, čas a finanční zdroje v rámci různých projektů TM? _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

49 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Jaké je obvyklé tématické prioritní zaměření projektů (nebo procesů) TM? Komunikace, public relations, zlepšení image a zvýšení atraktivity Modernizace komunálního managementu a veřejné správy BIDs, Revitalizace městského centra (fasády, naváděcí systémy, městský mobiliář, veřejné prostory - pasáže, ...) Events – konání akcí Atrakce investorů a investic- zlepšování tvrdých a měkkých lokalizačních faktorů Maloobchod, gastronomie, podpora MSP, ekonomický rozvoj Cestovní ruch, rekreace, volný čas Životní prostředí, čistota Doprava Kultura, vzdělávání Bezpečnost Sociální problémy – „integrace skupin ohrožených sociální exkluzí“ _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

50 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Co je „inovativní“ na komplexním teritoriálním marketingu? Podpora principu demokratismu - nový „komunitní – komunikační - interaktivní“ flexibilní styl plánování rozvoje území, občanská participace Snaha o zvýšení kvality poskytovaných služeb a kvality fungování veřejného sektoru – inspirace podnikatelským stylem řízení Na realizaci orientované plánování – realizace projektů zvyšujících kvalitu života _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

51 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! XI. Status quo LORR v ČR 1. „Čeká se“ na velké peníze ze strukturálních fondů EU. Často není otázkou diskuse na jaké priority ale kolik celkem! Praxí je: formální strategické plánování na straně jedné (jako prosazení principu programování) a „muddling through“ (durchwursteln) na straně druhé tzn. krátkodobé plánování rozvoje vycházející z parciálních zájmů nátlakových vlivových skupin. Vize rozvoje jsou obecné nespecifikující a priorit mnoho a tedy vlastně žádné O měkké rozvojové faktory (image, identita, kvalitní správa) se intenzívně zajímáme z různých důvodů teprve krátce _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

52 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Status quo LORR v ČR 2. Nízká je úroveň kooperace, komunikace a partnerství při rozvoji měst a krajů obecně (mezi rozvojovými aktéry navzájem i uvnitř mezi jednotlivci) Kritická evaluace a zpětnovazební komunikace se nevyužívá nebo jen formálně Většinou nechuť inovovat a „učit se“, inspirovat se; důraz na rutinní praxi Naivita, přehlížení problémů či jejich bagatelizace - někdy je to i chtěné, záměrné Inovativních dynamických měst a regionů je relativně málo a málo se o nich mluví: výjimky Vsetín, Bohumín, Krnov, Vysočina, _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

53 !!! XII. Závěrečné poznámky
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! XII. Závěrečné poznámky Teorie (zastoupená akademickými pracovišti) není obecně schopná (nebo jen omezeně) komunikovat jazykem praxe a být žádaným partnerem praxe, ani se to snad příliš neočekává! Prozatím nebyly vyčerpány možnosti ani minimalistické varianty TM TM je v praxi ČR doplňkový koncept – nádstavba nad strategickým plánováním, součást SP Maximalistická varianta TM je analogická se strategickým plánováním komunitního typu _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

54 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Závěrečné poznámky: Expertní strategické plánování – vedoucí ke zhotovení „tlustospisů“ nazývaných „strategické plány“ se přežilo a neosvědčilo Inovativní města a regiony využívají pragmaticky všechny existující koncepty – viz Blažek „eklektické paradigma regionálního rozvoje“ _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

55 !!! Perspektivy a doporučení
Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ !!! Perspektivy a doporučení Teritoriální marketing je nutno více popularizovat, teoreticky rozpracovat a aplikovat v praxi v komplexní variantě Komplexně chápaný marketing měst a regionů se nezbytně stane inovativním konceptem v ČR obecně aplikovaným na města a regiony _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava

56 Marketing měst a regionů
RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Děkuji za pozornost Svůj příspěvek považuji za podnět k další diskusi !!! _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava


Stáhnout ppt "Department of Social Geography and Regional Development"

Podobné prezentace


Reklamy Google