Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“ Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. Department of Social Geography.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“ Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. Department of Social Geography."— Transkript prezentace:

1 „Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“ Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. Department of Social Geography and Regional Development Faculty of Science University of Ostrava Chittussiho 10 710 00 Slezská Ostrava _______________________________________________________________

2 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Několik obecných tezí - teze 1. Inovacemi ke konkurencechopnosti Inovace jsou základem konkurenceschopnosti Konkurenceschopný je ten produkt po kterém je poptávka tzn.: který je buď levný (poměr kvalita/cena) nebo kvalitní (při obvykle vysoké ceně) nebo produkt který má výrazně pozitivní image (má značku).

3 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Teze 2. Image a identita Konkurenceschopný region je ten: který je atraktivní, má vysoce pozitivní interní i externí image (subjektivní faktor) jehož občané jsou spokojení s kvalitou života a s regionem se identifikují (ztotožňují) z kterého se exportuje do kterého přicházejí investoři, kvalitní pracovní síly, turisté, studenti (aj. skupiny) ve kterém se dynamicky rozvíjí podnikatelská aktivita jeho občanů a je dostatek pracovních míst který je jako harmonická mozaika tvořen specificky atraktivními obcemi, mikroregiony, městy a atraktivními městskými centry s vysokou úrovní urbanity

4 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Teze 3. Kdo neinovuje je v dlouhodobé perspektivě obrazně „mrtev“ Podniky inovují, aby vytvořily zisk Aktéři rozvoje města (regionu) inovují, aby zvýšili kvalitu života ve městě ve kterém žijí (osobní individuální zájem) a nepřímo pak své volební preference (politici řídící veřejný sektor) nebo zase zvýšili zisk (podnikatelé).

5 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Teze 4. Inovace a komunikace Inovace je obvykle výsledkem interaktivní komunikace mezi aktéry rozvoje a učení se (interaktivní síťový model) Inovace jsou kontextuální – záleží na kontextu (tzn. co je ve švýcarských městech s vysokou kvalitou života standardem již dlouhou dobu to je u nás budoucností a je to podmíněno schopností imitovat a učit se od druhých)

6 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Teze 5. Nic není praktičtějšího než dobrá teorie! Teorie jsou dobré i naprosto špatné, stejně jako existuje dobrá praxe i špatná praxe!

7 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Aplikovaný výzkum Univerzitní akademická pracoviště (KSGRR OU + SRV ZČU + naši partneři v ČR a zahraničí) podpořená MMR a GAČR se snaží vytvořit dobrou teorii teritoriálního marketingu jako inovativního konceptu územního rozvoje, která bude návodem pro aplikaci (komplexního) marketingu v praxi rozvoje českých měst a regionů

8 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Cíle aplikovaného výzkumu podpořit transfer know how a inspirativních „případových studií dobré praxe“ z nejvyspělejších zemí a regionů do specifických podmínek ČR tzn. aplikovat management znalostí v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů; „neobjevovat již objevené“

9 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Jak šíříme znalosti o MM, TM formou publikací v odborných časopisech a manuálu diskutujeme na konferencích a workshopech, budeme šířit a diskutovat na www.mestskymarketing.cz www.mestskymarketing.cz poskytovat odborné poradenství

10 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Výzkum v ČR provést výzkum a kritickou analýzu aplikace MM v ČR; „učit se i doma“ kriticky hodnotit a reflektovat praxi rozvoje měst a regionů v ČR a informovat o příkladech dobré praxe v ČR Prosíme Vás o partnerskou spolupráci!!

11 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Konečný cíl výzkumného projektu zvýšit kvalitu aplikace marketingu měst a regionů- vytvořit manuál provádět další „hlubší“ kritický výzkum poskytovat vzdělání pro městské a regionální managery a inspirovat se vzdělávacími programy v jiných zemích poskytovat poradenství

12 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Komplexní teritoriální marketing Přednáška se zabývá zodpovězením následujích problémových otázek a má tuto strukturu: 1.Základní teze ke konceptu Komplexního teritoriálního marketingu 2.Jaký je teoretický kontext komplexního teritoriálního marketingu (tzn. hlavně marketingu měst a obcí) jako konceptu rozvoje území? 3.Jaký je praktický kontext TM tzn. příčiny jeho vzniku a vývoje? 4.Co je to TM – různé definování TM? 5.Jaké jsou jiné koncepty řízení územního rozvoje a jaký je jejich vztah k TM?

13 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Komplexní teritoriální marketing 6. Co je jádrem, základem TM? 7. Jaké jsou subtypy TM – typologie z různých aspektů? 8. Jaký je a jaký by měl být vztah mezi funkcemi a strukturami území na straně jedné a typem TM na straně druhé? 9. Jaké je obvyklé tématické prioritní zaměření projektů (nebo procesů) TM? 10. Co je „inovativní“ v oblasti TM?

14 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Základní teze k teritoriálnímu marketingu 1.: Marketing měst a regionů je 1.měkký koncept tzn. není definován legislativně a jeho obsah a forma jsou v praxi determinovány: zájmy aktérů a institucí (čeho chceme dosáhnout?) znalostí konceptu (víme co je marketingové řízení? víme jak na to?) funkcemi území (převážně výrobní-průmyslová, obslužná-rekreační, sídelní) a strukturami území (malá obec, malé město, velkoměsto) na které je aplikován.

15 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Základní teze k teritoriálnímu marketingu 2.-3.: 2.TM je spíše parciální složkou v systému managementu rozvoje města či regionu, která však může v případě aplikace „komplexního (integrálního) marketingu“ sehrát významnou úlohu. 3. Teritoriální marketing je vzhledem k decentralizované implementaci definován a chápán různě, a to jak teoretiky, tak i praktiky.

16 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Základní teze k TM 4.-5. 4. Jde o nový styl komunitního plánování s maximálním možným zapojením různých aktérů rozvoje (podnikatelů, elit, neziskových organizací, občanských sdružení) 5. a hlavně realizace projektů (realizačně orientované plánování )

17 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Základní teze k TM 6. KTM lze definovat přes obecné cíle o jejichž naplnění usiluje: Obecné cíle TM jako nového stylu plánování rozvoje v období přechodu k informační společnosti služeb: zvyšování kvality života – „dělat správné věci, které lidé (v různých rolích) chtějí“ zvyšování specifické atraktivity území posilování image – jako měkkého lokalizačního faktoru a dalších měkkých faktorů rozvoje důraz na specifické konkurenční výhody.

18 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Základní teze k TM 7. TM se rozvíjí v kontextu aplikace širšího, hierarchicky vyššího konceptu managementu tzv. New public managementu (Neues Steuerungmodell) tj. nový styl řízení veřejného sektoru ve vyspělých zemích, který zdůrazňuje: chápaní občanů a dalších cílových skupin jako zákazníků význam trhu a privátního sektoru pro optimální alokaci omezených zdrojů a orientaci na uspokojování potřeb zákazníků, posilování konkurenčních mechanismů a konkurenceschopnosti subjektů rozvoje využívání a posilování evaluačních mechanizmů a kontroly

19 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Základní teze k TM 8. Jádrem (komplexního) městského a regionálního marketingu je: Institucionalizovaná podpora interaktivní komunikace mezi stranou poptávky (turisté, investoři, občané, podnikatelé) a nabídky (městská správa a jí zřízené instituce, podnikatelé, developeři)

20 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Teoretické zdroje městského a regionálního marketingu Příklady:  creative city (Richard Florida) – městská prostředí stimulující kreativitu a inovace cluster building (Michael Porter) – podpora vytváření územních klastrů „učící se města a regiony“ (Maskell, Malmberg)– důraz na vzájemné učení se a inovace prostřednictvím sociálních interakcí

21 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Teoretické zdroje městského a regionálního marketingu  creative city (Richard Florida) – městská prostředí stimulující kreativitu a inovace  cluster building (Michael Porter) – podpora vytváření územních klastrů  „učící se města a regiony“ (Maskell, Malmberg)– důraz na vzájemné učení se a inovace prostřednictvím sociálních interakcí  „sociální kapitál“ (Robert Putnam)– důraz na sociální vztahy a vazby, důvěru mezi aktéry  „embedednes“ (Granovetter) a „identity“ – zakotvenost a identifikace se s regionem  regionální inovační systémy (Philip Cook) – interní síťová kooperace různých aktérů a institucí při tvorbě inovací v regionu  networking: síťování - vytváření sítí vztahů mezi institucemi a jednotlivci umožňujících rychlou výměnu informací a společné prosazování zájmů na bázi důvěry a sdílených hodnot  „institutional thickness“ – kvalita institucionálního prostředí ovlivňuje vývoj regionální ekonomiky (společné zájmy a sdílení hodnot – důvěra – partnerská komunikace a interní kooperace – synergické efekty - externí konkurenceschopnost)

22 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava III. Praktický kontext TM Jaký je praktický kontext TM ve vyspělých zemích – tzn. příčiny jeho vzniku a vývoje ve vyspělých zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko, aj.)?

23 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Jaký je praktický kontext TM tzn. příčiny jeho vzniku a vývoje ve vyspělých zemích? 1. Rostoucí globální konkurence (v důsledku globalizace, liberalizace obchodu a ekonomické integrace) mezi městy, regiony a státy prohlubuje polarizaci mezi úspěšnými a neúspěšnými městy a regiony a nutí je hledat nové inovativní přístupy, které jim umožní udržet či zvýšit konkurenceschopnost

24 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava 2. Exogenní „státní“ redistribuční politiky jsou relativně slabé a města a regiony jsou „nuceny“ aktivně a lépe využívat svůj vnitřní, endogenní potenciál (dosud nevyužité zdroje). Za účelem lepšího využití endogenního potenciálu je nezbytné vytvářet nové efektivně fungující instituce a hledat flexibilnější metody řízení územního rozvoje.

25 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! 3. Zostřující se globální konkurence nutí města a regiony a jejich management k provádění stimulační ekonomické politiky: zejména podpory malého a středního podnikání a také atrakci investorů a investic, přilákání turistů a kvalitních lidských zdrojů“

26 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! 4.Komerční suburbanizace (investice na zelené louce) vede ke ztrátě významných funkcí v centrech měst a k jejich „devitalizaci“. To vyvolává potřebu maloobchodníků v centrech měst, vlastníků nemovistostí, veřejné správy a kulturních institucí hledat a realizovat nové koncepty revitalizace (např. BIDs) a zvýšení atraktivity vnitřních měst a to na bázi komunikace a kooperace.

27 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava 5.Zvyšující se nároky obyvatelstva na kvalitu života ve vyspělých zemích a snaha politiků vyjít těmto potřebám vstříc přinášejí vznik a prohlubování deficitů veřejných rozpočtů. Města a regiony musí hledat nové formy financování rozvoje např. přes vytváření PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru na bázi společného zájmu (dělba nákladů a zisků) či např. institucionalizací fundraisingu.

28 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! 6. Zvyšováním vzdělanosti se občané stali angažovanějšími a kritičtějšími také v politické oblasti. Občanům nestačí se podílet na správě věcí veřejných jen účastí na volbách. Inovativní politici hledají inovativní organizační formy, které umožní optimalizaci jejich rozhodnutí a zvýší míru jejich akceptace (viz občanská participace, veřejná projednávání).

29 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! 7. Deindustrializace a terciarizace mění váhu lokalizačních faktorů. Tvrdé lokalizační faktory ztrácejí relativně na svém významu. Na významu nabývají měkké lokalizační faktory jako jsou image města, kvalitní kontaktní chování veřejného sektoru, specifická lokální kultura, kvalita životního prostředí atd. Zlepšení (parametrů) měkkých lokalizačních faktorů vyžaduje jiné citlivější, organizační formy řízení územního rozvoje, než tomu bylo u tvrdých lokalizačních faktorů.

30 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava IV. Definování TM Co je to Teritoriální marketing? Pluralita definic a přístupů od minimalistické varianty („tvrdé jádro“) až k maximalistické variantě tzn. Komplexnímu teritoriálnímu marketingu:

31 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Co je to TM? Různé definování TM: 1. Typ TM  Tvrdé jádro TM (jeho minimalistická varianta) je:  Realizace externí komunikační politiky (PR – public relations – tiskové zprávy, zprávy v TV, prezentační akce, účast na výstavách, přímý marketing – face to face, webmarketing, mailings, distribuce propagačních materiálů atd...)  Důraz na corporate design (většinou jen logo, slogan a jednotný grafický styl propagačních materiálů) jako části corporate identity:

32 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava 2. typ TM: Město a region jako produkt.  Městská a regionální správa jako „podnik“ poskytující služby zákazníkům.  Mechanický transfer konceptu komplexního marketingového řízení firmy na řízení rozvoje „produktu město nebo region“. Téměř vše je „při starém“, jen se změnila terminologie a rétorika. Staré postupy jsou označovány termíny z oblasti marketingu.

33 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava 3. Typ TM:  PPP – Partnerství veřejného a soukromého sektoru ad hoc institucionalizace – projektový tým projektově a realizačně orientované partnerství na bázi společného zájmu dělba rizik a nákladů veřejný sektor vytváří prostor flexibilnějšímu soukromému sektoru soukromý sektor pak poskytuje chybějící produkt společné plánování a realizace projektů: od olympijských her přes výstavbu sportovního centra až po malé events jako vánoční trhy)

34 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava 4. Typ TM:  Marketing jednotlivých podniků veřejných služeb a institucí veřejného sektoru  Např. Marketing sportovních a rekreačních zařízení města nebo regionu  Marketing tzn. hl. propagace Podniku městské hromadné dopravy – až např. regionální integrovaný dopravní systém  Podnik komunálních služeb – sběr a třídění odpadů  Městská policie – zlepšení image Jde vždy o posílení resp. zavedení marketingového přístupu v/do řízení instituce veřejného sektoru!!!

35 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava 5. Typ TM (maximalistický): Komplexní (integrální, holistický) teritoriální marketing Základem tohoto typu TM je institucionalizovaná podpora komunikace mezi stranou poptávky a nabídky – interaktivní dialog zaměřený na flexibilní, tržní realizaci projektů různého rozsahu pro určité cílové skupiny. Jedná se o nový komunitní (a komunikační) styl plánování a realizace rozvoje měst a regionů Obsahuje 10 složek – viz níže:

36 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Komplexní TM má obsahovat deset charakteristických komponentů: 1. Existence instituce podpory komunikace, koordinace a kooperace mezi aktéry („network building – networking“,“ clustering“) 2. Využívání „nástrojů marketingového mixu“: Produktové politiky zhodnocující endogenní potenciál teritoria Komunikační politiky Cenové politiky Distribuční politiky 3. Partnerství aktérů veřejného a soukromého sektoru 4. Definování cílových skupin a segmentace trhu 5. Průzkum trhu a analýza konkurenčního prostředí 6. Pluralita participujících aktérů 7. Občanská participace a podpora teritoriální identity 8. Nový styl řízení veřejného sektoru (New public management) 9. Důraz na “učení se” institucí a lidských zdrojů a inovační aktivitu 10. Důraz na “tržní” realizaci projektů

37 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava V. Koncepty řízení lokálního a regionálního rozvoje Jaké jsou jiné koncepty řízení lokálního a regionálního rozvoje a jaký je jejich vztah k TM? Příklady: Zdravé město (Healthy City Project) – kooperace pro zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života Místní agenda 21 Komunikující město - projekt podpory demokracie, zdokonalování informovanosti a komunikace mezi občany a radnicí

38 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Další dílčí přístupy k řízení a rozvoji měst a regionů Learning city – učení se jako faktor konkurenceschopnosti Cluster building – vytváření clustrů, seskupení kooperujících institucí dosahujících synergických efektů Benchmarking a benchlearning – vzájemné srovnávání s konkurenty s cílem optimalizace procesů PPP – Public Private Partnership BSC – Balanced Scorecard – sebehodnocení za účelem zlepšování „produktů a služeb“ CAF – Common Assessment Framework – hodnocení kvality správy ISO aj.

39 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava VI. Jádro TM Co je tedy jádrem, základem konceptu městského a regionálního (teritoriálního) marketingu?

40 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Co je jádrem, základem městského marketingu (TM)? Institucionalizovaná podpora interaktivní komunikace mezi stranou nabídky a poptávky znamenající „dělat správné věci, dělat je správně a dělat jim propagaci“ vyžaduje zjistit v procesu komunikace: co občané chtějí (vytváření nabídky na základě poptávky) popř. je přesvědčit o kvalitě nabídky (vytváření poptávky na základě nabídky) „Nový styl plánování – komunitní, komunikativní plánování“ Občané, ekonomické subjekty, politici, správa jsou v určitých situacích zároveň aktéry plánování a zákazníky

41 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava VII. Subtypy Teritoriálního marketingu Jaké jsou subtypy teritoriálního marketingu?

42 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Jaké jsou subtypy TM – typologie z různých aspektů? a) Prostorové hledisko, dělení či vymezení: City marketing – marketing městského centra – služby, maloobchod, kultura Regionální marketing -Marketing kraje i funkčního regionu strukturovaného aktéry (tzn. mikroregiony) Marketing sítě měst Marketing přeshraničního regionu - Euroregionu Marketing státu – Česká republika jako atraktivní lokace pro investory a kvalitní human resources – komunikovat specifické konkurenční výhody a konkurenceschopné produkty a služby

43 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava b) sektorální hledisko, dělení či vymezení: Marketing investičních příležitostí – plochy, zóny, inkubátory, VTP,... Marketing turismu Events marketing – marketing kulturních a sportovních akcí Marketing maloobchodu Marketing obecního, městského úřadu

44 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava VIII. Vztah mezi typem TM a funkcí a strukturou území Jaký je a jaký by měl být vztah mezi funkcemi a strukturami území na straně jedné a typem TM na straně druhé?

45 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava V ideálním případě je typ marketingu města odvozen od funkčních a strukturálních specifických zcela základních charakteristik města nebo regionu na jejichž rozvoj a komunikaci se koncentruje (tzn. reflektuje specifické, profilující silné a slabé stránky) Konkrétně to znamená: determinace velikostí území (malá obec a/vs metropole) determinace stávající specifickou ekonomickou strukturou (průmysl / služby) determinace stávající specifickou dominantní funkcí např. obytná, rekreační, produkční Reálně – v praxi - je marketing často jen jednostrannou externí komunikační politikou popř. je využíván „corporate design“ Jaký je a jaký by měl být vztah mezi funkcemi a strukturami území na straně jedné a typem TM na straně druhé?

46 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava IX. Principy, zásady realizace Jaké jsou principy, zásady realizace pro úspěšný teritoriální marketing?

47 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Principy realizace TM (hl. marketingu města):  Preferovat lehce realizovatelná opatření před opatřeními jejichž realizace je náročná  Preferovat opatření, která realizujeme sami před opatřeními jejichž realizace závisí na spolupráci s mnoha dalšími aktéry  Preferovat zásadu raději “hned” než “později”  Preferovat levná opatření a projekty před drahými  Preferovat důležitá opatření před nedůležitými  Preferovat opatření a projekty viditelné - pozitivně ovlivňující veřejnost před nenápadnými

48 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava X. Prioritní tématické zaměření TM Na jaké typy aktivit se koncentruje usilí, čas a finanční zdroje v rámci různých projektů TM?

49 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Jaké je obvyklé tématické prioritní zaměření projektů (nebo procesů) TM?  Komunikace, public relations, zlepšení image a zvýšení atraktivity  Modernizace komunálního managementu a veřejné správy  BIDs, Revitalizace městského centra (fasády, naváděcí systémy, městský mobiliář, veřejné prostory - pasáže,...)  Events – konání akcí  Atrakce investorů a investic- zlepšování tvrdých a měkkých lokalizačních faktorů  Maloobchod, gastronomie, podpora MSP, ekonomický rozvoj  Cestovní ruch, rekreace, volný čas  Životní prostředí, čistota  Doprava  Kultura, vzdělávání  Bezpečnost  Sociální problémy – „integrace skupin ohrožených sociální exkluzí“

50 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Co je „inovativní“ na komplexním teritoriálním marketingu? Podpora principu demokratismu - nový „komunitní – komunikační - interaktivní“ flexibilní styl plánování rozvoje území, občanská participace Snaha o zvýšení kvality poskytovaných služeb a kvality fungování veřejného sektoru – inspirace podnikatelským stylem řízení Na realizaci orientované plánování – realizace projektů zvyšujících kvalitu života

51 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! XI. Status quo LORR v ČR 1. „Čeká se“ na velké peníze ze strukturálních fondů EU. Často není otázkou diskuse na jaké priority ale kolik celkem! Praxí je: formální strategické plánování na straně jedné (jako prosazení principu programování) a „muddling through“ (durchwursteln) na straně druhé tzn. krátkodobé plánování rozvoje vycházející z parciálních zájmů nátlakových vlivových skupin. Vize rozvoje jsou obecné nespecifikující a priorit mnoho a tedy vlastně žádné O měkké rozvojové faktory (image, identita, kvalitní správa) se intenzívně zajímáme z různých důvodů teprve krátce

52 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Status quo LORR v ČR 2. Nízká je úroveň kooperace, komunikace a partnerství při rozvoji měst a krajů obecně (mezi rozvojovými aktéry navzájem i uvnitř mezi jednotlivci) Kritická evaluace a zpětnovazební komunikace se nevyužívá nebo jen formálně Většinou nechuť inovovat a „učit se“, inspirovat se; důraz na rutinní praxi Naivita, přehlížení problémů či jejich bagatelizace - někdy je to i chtěné, záměrné Inovativních dynamických měst a regionů je relativně málo a málo se o nich mluví: výjimky Vsetín, Bohumín, Krnov, Vysočina,

53 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! XII. Závěrečné poznámky Teorie (zastoupená akademickými pracovišti) není obecně schopná (nebo jen omezeně) komunikovat jazykem praxe a být žádaným partnerem praxe, ani se to snad příliš neočekává! Prozatím nebyly vyčerpány možnosti ani minimalistické varianty TM TM je v praxi ČR doplňkový koncept – nádstavba nad strategickým plánováním, součást SP Maximalistická varianta TM je analogická se strategickým plánováním komunitního typu

54 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Závěrečné poznámky: Expertní strategické plánování – vedoucí ke zhotovení „tlustospisů“ nazývaných „strategické plány“ se přežilo a neosvědčilo Inovativní města a regiony využívají pragmaticky všechny existující koncepty – viz Blažek „eklektické paradigma regionálního rozvoje“

55 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava !!! Perspektivy a doporučení Teritoriální marketing je nutno více popularizovat, teoreticky rozpracovat a aplikovat v praxi v komplexní variantě Komplexně chápaný marketing měst a regionů se nezbytně stane inovativním konceptem v ČR obecně aplikovaným na města a regiony

56 Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. _______________________________________________________________ Department of Social Geography and Regional Development, University of Ostrava Děkuji za pozornost Svůj příspěvek považuji za podnět k další diskusi !!!


Stáhnout ppt "„Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“ Marketing měst a regionů RNDr. Petr Rumpel Ph.D. Department of Social Geography."

Podobné prezentace


Reklamy Google