Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 15.12.2010 Ing. Martin Čech – manažer IPRM 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 15.12.2010 Ing. Martin Čech – manažer IPRM "— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice Ing. Martin Čech – manažer IPRM 

2 Charakteristika zóny sídliště Rochlice I a II – výstavba v letech 1974 – 1992 počet trvale bydlících obyvatel cca 10 000 počet bytů – přes 3,1 tis. bytů občanská vybavenost – středisko služeb (býv. Gusto), supermarkety, základní škola, 3 mateřské školy, zdravotní středisko, parkovací dům, domy s pečovatelskou službou velká hustota obyvatelstva – extrémní zátěž veřejných ploch a zařízení, nedostatek parkovacích kapacit, míst na kontejnery

3 Úvod do historie REGENERACE
12/2005 zpracován PROJEKT REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ ROCHLICE – LIBEREC VI. (Bílek Associates, s.r.o. ) rok 2006 realizace I. Etapy (Burianova) roky realizace II. Etapy (Ježkova) roky etapa 3.I.a (Halasova) Podpora na realizaci plynula z programu MMR „Regenerace panelových sídlišť“

4

5 Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice

6

7 Globální cíl IPRM Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU.

8 IPRM Zónový strategický dokument města
Umožní pokračování v realizaci záměru regenerace sídliště Rozšiřuje možnosti zahájené regenerace o prostředky na regeneraci bytových domů v zóně IPRM

9 IPRM vznikal a je řízen na principu partnerství (zapojen osadní výbor, SBD, KÚLK, OHK, MMR)
Založena Pracovní skupina a Řídící výbor IPRM Dokument posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) Schválen MMR k podpoře podepsána Dohoda o zabezpečení realizace IPRM

10 To vše za podpory Strukturálních fondů EU.
IPRM - výhody Umožní revitalizaci veřejných prostranství Majitelům bytových domů přispěje na regeneraci Existence IPRM podpořila žádosti města na opravy mateřských školek v zóně To vše za podpory Strukturálních fondů EU.

11

12 Dohoda o zabezpečení realizace IPRM
Závazek do roku 2015 proinvestovat v zóně IPRM cca 10,3 mil. EUR Výdaje v poměru: 47,8% - na revitalizaci veřejných prostranství 52,2% - na regeneraci bytových domů Naplnit indikátory: Revitalizovat m2 veřejných prostranství Regenerovat bytů Úspořit 20 % spotřeby energie

13 Výzvy města k naplnění IPRM
MMR rezervuje částku přes 6 mil. EUR na podporu projektů v zóně IPRM Rozdělení alokované dotační částky v rámci IPRM je uskutečňováno na základě výzev města.

14 Výzva č.1 Probíhala 8.-10.2009 Rozděleno 47.625.200,- Kč
12 žádostí odevzdaných na CRR 6 žádostí odstoupilo od realizace 1 žádost „spící“ Odevzdané žádosti představují 333 regenerovaných bytů a čerpání dotace 24,3 mil. Kč.

15 Výzva č.2 revitalizace veřejných prostranství Vyhlášená od 12.12.2009
Kontinuální výzva – Dotace k rozdělení: 100 mil. Kč Na odboru technické správy veřejného majetku probíhá příprava zadávací dokumentace.

16 Výzva č.3 Příjem žádostí probíhal v termínu 1.8.2010-27.10.2010
Celkem k rozdělení ,- Kč Přijatých žádostí: 13 Plánované celkové výdaje ,- Kč Plánovaná celková dotace ,- Kč Hodnocení probíhalo od – rada města schválila výsledky

17 Výzva č.4 Výzva č.4 Chybí regenerovat cca 300 bytů
Finanční objem výzvy cca 15 mil. Kč dotace k rozdělení Předpokládaný příjem žádostí 3.-4./2011 Výzva č.4 bude předložena ŘV ke schválení s roční monitorovací zprávou

18 Zaměření podpory na: regeneraci společných prostor bytových domů - musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. zateplení obvodového pláště domu (fasády, střechy, okna), pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy, rozvodů, výtahu),

19 Zaměření podpory na: odstranění statických poruch domů,
rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby, střechy), sanace základů a hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů.

20 Informace k IPRM Web města na adrese: www.liberec.cz
sekce Praktické informace – IPRM Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 IOP:

21 Revitalizace Rochlice

22 ZÁPADNÍ VNITROBLOK STŘEDNÍ VNITROBLOK VÝCHODNÍ VNITROBLOK ZÁPADNÍ ČÁST

23 28

24

25

26 Fontána

27 REFERENCE

28 Děkuji za pozornost ! Ing. Martin Čech vedoucí oddělení dotací
tel.:  575


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 15.12.2010 Ing. Martin Čech – manažer IPRM "

Podobné prezentace


Reklamy Google