Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž

2 Program semináře

3 Co vlastně to „IPRM“ je? IPRM •zkratka pro: INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KROMĚŘÍŽE •umožňuje využít dotaci na rekonstrukci některých bytových domů a veřejných prostranství •na rekonstrukce bytových domů v Kroměříži je Ministerstvem pro místní rozvoj vyčleněna částka téměř 48 milionů Kč ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu •finance jsou přiděleny částečně v eurech a částečně v korunách, proto je nutné považovat částky za orientační

4 Pro koho jsou dotace určeny? Dotace jsou určeny majitelům bytových domů (obce, stavební bytová družstva, SVJ atd.) PODMÍNKY: •bytový dům - má nejméně 4 bytové jednotky •bytový dům se nachází v tzv. zóně Jihovýchod (zahrnuje základní sídelní jednotky Zachar, Slovan II, Oskol: tzn. sídliště Zachar I, Zachar II, Slovan II, Oskol a Bělidla) •požadovaný typ rekonstrukce je podporován v rámci IPRM Kroměříže •bude splněna tzv. efektivita projektu – náklady na 1byt v bytovém domě nepřesáhnou 125 tisíc korun.

5 Zóna Jihovýchod v Kroměříži

6 Co je k získání dotace potřeba? PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI •Projektový záměr VÍME, CO CHCEME? VÍME, KOLIK TO BUDE STÁT? DOKÁŽEME TO ZAPLATIT? KDY BUDEME REKONSTRUOVAT? CHCEME REKONSTRUKCI OPRAVDU VŠICHNI? KDO TO CELÉ ZAŘÍDÍ?

7 Co je k získaní dotace potřeba ? PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI •Příprava podkladů ŽÁDOST V ELEKTRONICKÉM FORMULÁŘI BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz)www.eu-zadost.cz POVINNÉ PŘÍLOHY - výpis z katastru nemovitostí a mapa - doklad o právní subjektivitě žadatele - územní rozhodnutí (pravomocné) - projektová dokumentace - stavební povolení (pravomocné) - průkaz energetické náročnosti budovy - doklad o partnerství - fotodokumentace stávajícího stavu budovy

8 Co je k získání dotace potřeba? HODNOCENÍ 1. HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTU (Město KM) 2 hodnotitelé, hodnotící komise, řídící výbor, RMK → Potvrzení o výběru projektu 2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU (CRR v Olomouci) → Potvrzení o způsobilosti projektu → Podpis smlouvy o poskytnutí dotace

9 Co je k získání dotace třeba? REALIZACE PROJEKTU •dotaci 40 % získá žadatel až po ukončení rekonstrukce (odevzdání závěrečné zprávy, žádosti o platbu) → nutné projekt předfinancovat •zahájit rekonstrukci včetně výběru dodavatele lze až po obdržení POTVRZENÍ O ZPŮSOBILOSTI PROJEKTU z CRR •během realizace je třeba dodržet závazná pravidla CRR uvedená ve smlouvě •závazná jsou např. pravidla publicity (označení stavby během realizace a 5 let po ukončení informačními cedulemi podle předepsaného vzoru) •povinnost uchovávat všechny doklady a účty po dobu 10 let a každoročně předkládat zprávy o „udržitelnosti“ projektu

10 Co je k získání dotace potřeba? VEŘEJNÉ ZAKÁZKY •povinnost postupovat při zadávání veřejných zakázek podle pokynů v Příručce pro žadatele a příjemce a v příloze č. 10 této příručky •nedodržení pravidel = ztráta dotace •veřejné zakázky je nejlépe konzultovat přímo s CRR

11 Kde se dozvím vše potřebné? ZÁVAZNÉ DOKUMENTY •Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod (vyhlášena ZMK ) •Příručka pro žadatele a příjemce ( ) •Přílohy Příručky pro žadatele a příjemce č. 1 – 17 •Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ( ) •Dokument Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod

12 Kde se dozvím vše potřebné? INTERNET TISK tiskové zprávy města Kroměříže regionální tisk

13 Kdo mi poradí? KONZULTACE Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města Velké náměstí 115/ Kroměříž Mgr. Iveta Staňková manažerka IPRM kancelář č. 106 tel

14 Kdo mi poradí? KONZULTACE Centrum pro regionální rozvoj Pobočka pro NUTS II Střední Morava Jeremenkova 40B Olomouc Ing. Ivana Šupová tel ,

15 Kdo mi poradí? PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ •manažerce IPRM nebo jí pověřené osobě na MěÚ v Kroměříži •osobně, nejlépe po dohodě přesného termínu telefonicky nebo em PONDĚLÍ, STŘEDA 8:00 – 11:00 13:00 – 16:00 •bude Vám vystaven doklad o odevzdání a přidělení registračního čísla

16 Děkujeme za pozornost ! PhDr. Jana Pošvancová KROK, o. p. s. & Mgr. Iveta Staňková Odbor rozvoje města MěÚ Kroměříž


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ „Jak získat dotaci z IPRM na rekonstrukci bytového domu?“ 24. 6. 2009 od 15:00 hodin Hlavní sál Klubu Starý pivovar Prusinovského 114, Kroměříž."

Podobné prezentace


Reklamy Google