Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o.
ATIS Workshop, Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o.

2 Obecné informace Orientační systémy v budovách jsou určeny ke snadné navigaci a získání přehledných informacích o rozložení budovy a kanceláří. Obecně by vždy měly být jasné a přehledné. Orientační systém je také formou prezentace instituce/firmy pro veřejnost a neměl by být bariérový – umožnění přístupnosti budov pro všechny. Přístupností budov se zabývá vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání budov. Vyhláška stanovuje prvky pro tělesně i smyslově postižené spoluobčany. Vyhláška však nezmůže vše, existuje, ale není vymahatelná – neexistují přímé kontrolní mechanismy a také neobsahuje přesný návod. Výroba ani instalace orientačních systémů není nijak složitá. Orientační systém by měl být v první řadě funkční. Jeden orientační systém MŮŽE sloužit většině uživatelů bez ohledu na tělesné či smyslové postižení.

3 Obecné informace V rámci humanizace společenského života ve vyspělých zemí se do popředí stále více dostává problematika vyrovnávání příležitostí pro všechny občany. Jednou z velkých součástí jsou otázky kvalitativní úrovně života zdravotně a smyslově postižených – konkrétně se dotýkají práva na vzdělání, odpovídající pracovní uplatnění, bydlení, soukromý a rodinný život, zdravotní péči, sociální a právní ochranu. Lidé se zdravotním a smyslovým postižením tvoří diferencovanou skupinu, definovanou přítomností postižení, které s ohledem na přetrvávající bariéry ve společenském prostředí může a také způsobuje složité handicapy. Pokud chceme charakterizovat současnou společnost, jako společnost rovných šancí, pak zdravotní a smyslové postižení z podstaty představují skupinu, u níž nerovnost příležitostí je vysoká. Začleňování této skupiny vyžaduje komplexní řešení ve všech zmiňovaných oblastech.

4 Přístupnost budov – Design for all
Každý může zpřístupnit budovu různými jednoduchými a levnými úpravami. Co je však nejdůležitější, je naučit se využívat „design for all“ neboli universální design, protože ten v sobě skloubí využití systému pro všechny bez ohledu na zdravotní stav. Důležité otázky před samotnou změnou: - Patří budova Vám nebo ji pronajímáte? – toto může mít dopad na to jak, kdy a kolik peněz můžete do zpřístupnění investovat. - Můžou změny probíhat za normálního provozu budovy nebo je nutná odstávka či práce o víkendu/mimo pracovní či otevírací dobu? - Potřebujete ke změnám architekta/projektanta nebo bude stačit společnost zkušený dodavatel? - Co je Vaší prioritou na zpřístupnění budovy? - Jaké jsou jednoduché, ihned instalovatelné a levné úpravy, které můžete udělat teď pro lepší přístupnost?

5 Přístupnost budov – Design for all
Je nutné brát ohled na různé druhy postižení – fyzické, smyslové, mentální. Z toho plyne, že je důležité nebrat zpřístupnění budovy jenom tím, že vybudujete rampu pro vozíčkáře a tím je celý vstup bezbariérový… Je nutné brát ohled na tyto aspekty: - osvícení - audio systémy (včetně alarmů, tlačítek pro hendikepované apod.) - orientační systémy s kontrastními barvami, hmatovými prvky a Braillovým písmem - jednoduché plány cest popřípadě jednoduché mapky a plánky - vyhrazené prostory označené symboly - informace dosažitelné z různých zorných polí - zpřístupnění parkovišť Pokud jste již dokončili Váš průzkum, naplánujte, co vše je nutné upravit: - Vstupy do budovy - Výtahy - Exteriéry - Požární alarm, Nouzové východy - Plány podlaží/areálu - Interiéry - Parkoviště - Veřejné toalety/sprchy/šatny - Orientační systém - Zdi, schodiště, prosklené plochy

6 Přístupnost budov – Design for all
Příklady seznamu: Vstupy do budovy: Je vstup upraven pro lidi na vozíčku? (rampa, plošina, …) Je vstup upraven pro slabozraké a nevidomé? (akustický maják, vodící linie, …) Otočné dveře se otevírají pomalu a jsou uzpůsobené pro všechny? Lidé mohou snadno najít informace o recepci nebo jiném informačním bodu v budově? Jsou přístupy správně vyznačeny symboly? Výtahy: Jsou vybavené akusticky? Jsou popsané i v Braillově písmu? Jsou vybavené vizuálním systémem? Exteriréry: Existuje přirozená či umělá vodící linie vedoucí ke vstupu do budovy? Je vchod vybaven označením přístupnosti pro postižené? Jsou dobře kontrastně označeny schody či prosklené plochy? .

7 Obecná pravidla Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být: - vizuální - akustické - hmatné Vizuální informace pak musí splňovat správné kontrastní barvy, dobré osvětlení a správnou symboliku (piktogramy). U vizuální informace je nutné přemýšlet o uživatelích z řad tělesně postižených – vozíčkářů, ale i dětí či lidí menšího vzrůstu, kteří maje výrazně nižší zorné pole. Dále brát ohled na slabozraké – vhodný kontrast a velikost a vzdálenost písma. Akustické informace musí být podávány dostatečně nahlas (ale ne přehnaně), měly by být věcné a stručné. Pro slabozraké a nevidomé pak plnit i naváděcí funkci. Hmatné informace jsou zejména pro nevidomé a hluchoslepé. Je nutné dodržovat standard Braillova písma, hmatné prvky dobře čitelné a odolné.

8 Přístupnost budov – Design for all
Dobře vyrobený a nainstalovaný orientační systém je vhodný pro široké spektrum uživatelů – není nutno ho tedy nijak dále doplňovat a šetří náklady na další úpravy. Společnost DINASYS, s.r.o. se zabývá výrobou i instalací těchto systémů, zabýváme se i jednoduchými analýzami prostředí s následným doporučením úprav nebo navržením vhodného multifunkčního systému.

9 Obecná přístupnost budov
Systémy napomáhající k lepší orientaci a informovanosti osob nejen se zrakovým postižením: Akustický orientační majáček Orientační systém a značení v kontrastních barvách, s hmatovými prvky a popisky v Braillově písmu Popisky v Braillově písmu Visuálně kontrastní prvky Umělé vodící linie Itineráře tras Společnost DINAYS, s.r.o. se zabývá dodávkou výše uvedených prvků a systémů.

10 Akustický orientační majáček
AOM je informačně-orientační prvek usnadňující prostorovou orientaci pro slabozraké a nevidomé. Je spouštěn pomocí dálkového ovladače, který má uživatel u sebe. Tento prvek je již zanesen ve vyhlášce č.398/2009 Sb. – budovy nemocnic, krajských úřadů, výpravní budovy, odbavovací terminály veřejné dopravy a stanice metra mají povinnost vybavit se těmito prvky. Ostatní veřejně přístupné budovy musí zajistit vytýčení přístupu ke stavbám přirozenou nebo umělou linií, pokud nelze, tak akusticky. Ideální je pak kombinace, protože v průběhu zimních měsíců se funkce linií výrazně snižuje. Na Slovensku se využívá uzákoněné frekvence 87,050 MHz a 87,100 MHz. Dálkový ovladač je použitelný v obou zemích a v obou zemích je také uzákoněn jako kompenzační pomůcka. Funkce - Majáček akusticky navádí a informuje uživatele o poloze a dalších orientačních či informačních bodech. - Přehrávání je spouštěno dálkově ovladačem vlastněným slabozrakou či nevidomou osobou nebo periodicky pomocí vestavěného automatu. - Hlasitost lze nastavovat a je tedy využitelný i v hlučnějším prostředí - Majáček je v odolném ABS krytu (krytí IP64/5).

11 Ukázky použití Podchody Policejní stanice Nemocnice Radnice Pošty
Banky Obecně se jedná o veřejně přístupné budovy a prostranství

12 Orientační systémy s reliéfními prvky
Vyrábíme a dodáváme orientační systémy s kontrastními barvami, reliéfními prvky i popisky v Braillově písmu. Systém navrhneme, vyrobíme a instalujeme. Pokud je systém vhodně instalován slouží nejen vidícím, zrakově postiženým ale i tělesně a sluchově postiženým.

13 Orientační mapy s reliéfními prvky a popisky v Braillově písmu

14 Orientační plánky s reliéfními prvky a popisky v Braillově písmu

15 Orientační cedulky

16 Orientační cedulky

17 Popisky v Braillově písmu

18 Umělé vodící linie a pásy
- Vodící linie jsou jedním ze základních prvků navigace. Linie může být přirozená (zdi bez překážek, obrubník apod.) nebo umělá. My se zaměřujeme na dodávku interiérových linií – plast, nerez, dřevo. Umělá linie slouží i jako bezpečnostní prvek – například v případě požáru.

19 Visuálně kontrastní prvky

20 Itineráře tras - Součástí našich dodávek je také zpracování „itinerářů" tras. Jedná se o popis trasy vedoucí například z autobusového nádraží do budovy, která je vybavená akustickým orientačním majáčkem. Itineráře opět o něco zjednoduší přístupnost budovy a okolí. Tyto itineráře lze zpracovat i pro interiér budovy, pokud nejsou dispozičně příliš složité. - Itineráře zpracováváme v terénu a poté je převedeme do textové i audio podoby, dodáme našemu zákazníkovy, který je uloží do informací na své webové stránce, kde jsou ke stažení. - Itineráře je vždy vhodné propojit s ostatními navigačními, informačními a orientačními prvky. - Při zpracování itinerářů je opět nutné dbát na dodržování pravidel prostorové orientace. Co bohužel nikdy není jisté, zda se v trase neobjeví mobilní překážka v podobě reklamních stojanů, nového odpadkového koše, lavičky apod.

21 Ukázky ze světa

22 Ukázky ze světa

23 Ukázky ze světa

24 Shrnutí Orientační systémy jsou nedílnou součástí interiérů i exteriérů. Vyrobit jakýkoliv design dle přání zákazníka není problém, je důležité si však uvědomit, jak poté bude sloužit. V novostavbách je tedy dobré soustředit se na dodávku již multifunkčních orientačních systémů a jejich správnou instalaci. I již užívané systémy se dají upravovat a úpravy nemusí být ani nijak finančně či časově náročné. V případě nových či stávajících systémů Vám rádi pomůžeme – radou, analýzou, realizací.

25 DINASYS Děkuji Vám za pozornost! Ing. Martina Turpin, MBA Ředitelka společnosti Darwinova 553/ Praha 4 Czech Republic


Stáhnout ppt "Ministerstvo Vnitra ČR DINASYS, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google