Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Srpkovitá anémie. Co je srpkovitá anémie? Srpkovitá anémie: Srpkovitá anémie: = falciformní anémie = falciformní anémie =drepanocytóza =drepanocytóza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Srpkovitá anémie. Co je srpkovitá anémie? Srpkovitá anémie: Srpkovitá anémie: = falciformní anémie = falciformní anémie =drepanocytóza =drepanocytóza."— Transkript prezentace:

1 Srpkovitá anémie

2 Co je srpkovitá anémie? Srpkovitá anémie: Srpkovitá anémie: = falciformní anémie = falciformní anémie =drepanocytóza =drepanocytóza D ě di č né onemocn ě ní. D ě di č né onemocn ě ní. Rozší ř ena zejména v Africe a v Severní Americe, kam p ř išla s africkými č ernochy. Rozší ř ena zejména v Africe a v Severní Americe, kam p ř išla s africkými č ernochy. U nás se nevyskytuje. U nás se nevyskytuje.

3 P ř í č iny Jde o vrozenou genetickou mutaci, která zp ů sobí, že postižený jedinec má v č ervených krvinkách jiný typ hemoglobinu než normální zdravý č lov ě k. Jde o vrozenou genetickou mutaci, která zp ů sobí, že postižený jedinec má v č ervených krvinkách jiný typ hemoglobinu než normální zdravý č lov ě k. zmutovaný hemoglobin zp ů sobí deformaci → erytrocyt získá tvar srpku zmutovaný hemoglobin zp ů sobí deformaci → erytrocyt získá tvar srpku P ř i pr ů chodu malými cévami se poškozuje a snadn ě ji rozpadá. P ř i pr ů chodu malými cévami se poškozuje a snadn ě ji rozpadá. Pro nemoc jsou typické náhlé záchvaty s rozpadem v ě tšího množství č ervených krvinek, které vznikají jako doprovod zát ě žových stav ů, infekcí apod. Pro nemoc jsou typické náhlé záchvaty s rozpadem v ě tšího množství č ervených krvinek, které vznikají jako doprovod zát ě žových stav ů, infekcí apod.

4 Vlevo vidíme normální č ervenou krvinku, vpravo pak srpkovitou krvinku u jedince se srpkovitou anémií. Vlevo vidíme normální č ervenou krvinku, vpravo pak srpkovitou krvinku u jedince se srpkovitou anémií.

5

6 Pozitivum & negativum Je vhodné upozornit, že srpkovitá anémie není až tak špatná v ě c. Je vhodné upozornit, že srpkovitá anémie není až tak špatná v ě c. V ě tšina nosi čů genu pro srpkovitou anémii má totiž tu výhodu, že jejich č ervené krvinky jsou odolné v ůč i malárii a to jim v malarických oblastech umožnilo lépe p ř ežít. V ě tšina nosi čů genu pro srpkovitou anémii má totiž tu výhodu, že jejich č ervené krvinky jsou odolné v ůč i malárii a to jim v malarických oblastech umožnilo lépe p ř ežít. N ě kte ř í z nich jsou ovšem naopak poškozováni onou mutací a dochází u nich ke zvýšenému rozpadu č ervených krvinek – m ů že u nich vzniknout chudokrevnost. N ě kte ř í z nich jsou ovšem naopak poškozováni onou mutací a dochází u nich ke zvýšenému rozpadu č ervených krvinek – m ů že u nich vzniknout chudokrevnost.

7 Projevy Chudokrevnost se projevuje n ě kolika základními p ř íznaky: Chudokrevnost se projevuje n ě kolika základními p ř íznaky: snížená kapacita krve pro dýchací plyny → slabost a únava. snížená kapacita krve pro dýchací plyny → slabost a únava. Svaly našeho t ě la nemají dost kyslíku, a proto se rychleji unaví. Svaly našeho t ě la nemají dost kyslíku, a proto se rychleji unaví. I mozek m ů že trp ě t nedostatkem kyslíku → omdlévání, motání hlavy. I mozek m ů že trp ě t nedostatkem kyslíku → omdlévání, motání hlavy. bledost k ů že bledost k ů že Bílé spojivky (normáln ě jsou r ů žové) Bílé spojivky (normáln ě jsou r ů žové) p ř i námaze se rychle za č ne zadýchávat a je dušný. p ř i námaze se rychle za č ne zadýchávat a je dušný. U nemoci dochází k rozpadu č ervených krvinek (hemolýza) a uvol ň ování hemoglobinu → vznik žloutenky. Rozpadlý hemoglobin se p ř em ěň uje na barvivo bilirubin → Ten by m ě l být vychytáván játry a žlu č í odstran ě n do st ř eva → Játra ale nestíhají ten nápor vychytávat → bilirubin se hromadí v tkáních našeho t ě la → žluté zabarvení sliznic a k ů že.

8 Diagnostika U nemocného m ů žeme zjistit pokles č ervených krvinek a hemoglobinu, tj. p ř íznaky anémie. U nemocného m ů žeme zjistit pokles č ervených krvinek a hemoglobinu, tj. p ř íznaky anémie. Krom ě toho pod mikroskopem uvidíme srpkovité deformované erytrocyty. Krom ě toho pod mikroskopem uvidíme srpkovité deformované erytrocyty. P ř i vyšet ř ení hemoglobinu najdeme jeho mutovanou formu, která je pro srpkovitou anémii charakteristická. P ř i vyšet ř ení hemoglobinu najdeme jeho mutovanou formu, která je pro srpkovitou anémii charakteristická.

9 Prevence Jde o genetickou odchylku – pokud ji č lov ě k má, nedá se nic d ě lat. Jde o genetickou odchylku – pokud ji č lov ě k má, nedá se nic d ě lat. Jedinou možností je vyst ř íhat se zát ě žových situací, které by mohly vést k záchvatovitému rozpadu krvinek. Jedinou možností je vyst ř íhat se zát ě žových situací, které by mohly vést k záchvatovitému rozpadu krvinek.

10 D ě di č nost Srpkovitá anémie je stejn ě d ě di č ná jako krevní skupiny, barva a typ vlas ů, barva o č í a podobné fyzické vlastnosti. Srpkovitá anémie je stejn ě d ě di č ná jako krevní skupiny, barva a typ vlas ů, barva o č í a podobné fyzické vlastnosti. Typ hemoglobinu, který č lov ě k produkuje, záleží totiž na genech, které zd ě dí po rodi č ích. Typ hemoglobinu, který č lov ě k produkuje, záleží totiž na genech, které zd ě dí po rodi č ích. P ř i p ř enosu d ě di č né informace mohou nastat 3 možnosti: P ř i p ř enosu d ě di č né informace mohou nastat 3 možnosti: Potomek je srpkovitou anémií nakažen (SS) Potomek je srpkovitou anémií nakažen (SS) Potomek ji pouze p ř enáší (AS) Potomek ji pouze p ř enáší (AS) Potomek srpkovitou anémií nakažen není (AA) Potomek srpkovitou anémií nakažen není (AA) P ř íklad: 1 z rodi čů SS a 2. AS → 50% pravd ě podobnost SS a 50% pravd ě podobnost AS P ř íklad: 1 z rodi čů SS a 2. AS → 50% pravd ě podobnost SS a 50% pravd ě podobnost AS P ř íklad: oba rodi č e AS → 25% šance SS, 50% šance AS a 25% šance AA P ř íklad: oba rodi č e AS → 25% šance SS, 50% šance AS a 25% šance AA

11 Konec prezentace Zuzana Kapustová, 4.C


Stáhnout ppt "Srpkovitá anémie. Co je srpkovitá anémie? Srpkovitá anémie: Srpkovitá anémie: = falciformní anémie = falciformní anémie =drepanocytóza =drepanocytóza."

Podobné prezentace


Reklamy Google