Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení postupu soutěžního dialogu Jonathan Davey, Partner, Addleshaw Goddard 25.4. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení postupu soutěžního dialogu Jonathan Davey, Partner, Addleshaw Goddard 25.4. 2008."— Transkript prezentace:

1 Stanovení postupu soutěžního dialogu Jonathan Davey, Partner, Addleshaw Goddard 25.4. 2008

2 Struktura této části Úvod a definice Formální požadavky Flowchart a časový plán Několik myšlenek týkajících se vedení soutěžního dialogu

3 Úvod „řízení, ve kterém může každý hospodářský subjekt požádat o účast a ve kterém veřejný zadavatel vede dialog se zájemci přijatými do řízení s cílem nalézt jedno či více vhodných řešení, která jsou schopna splnit jeho požadavky a na jejichž základě jsou vybraní uchazeči vyzváni k podání nabídky.“ Článek 1(11) Směrnice 2004/18/ES

4 Soutěžní dialog – formální požadavky Soutěžní dialog není automaticky k dispozici  „Zvláště složité veřejné zakázky“  Technické/právní/finanční aspekty (objektivní test)  Otevřená či omezená řízení neumožňují zadání zakázky Jsme si jisti, že je použití soutěžního dialogu oprávněné? (Nepoužívat peníze účastníků řízení k testování realizovatelnosti/struktury) Další použití vyjednávacího řízení? Zvážení omezeného řízení Auditní záznamy – proč soutěžní dialog?

5 Soutěžní dialog (1) Je SD k dispozici? Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže obsahující potřeby a požadavky (příp. popisný dokument) Výběr účastníků stejně jako v případě vyjednávacího a omezeného řízení, nejméně 3 vhodní zájemci Zahájení dialogu s vybranými zájemci Výzva k podávání nabídek založená na tomto řešení/těchto řešeních Podávání nabídek v reakci na výzvu Ukončení dialogu v okamžiku, kdy je zadavatel schopen určit řešení, které může „uspokojit jeho potřeby“, po jejich případném porovnání. Během navazujících fází řízení možno snížit počet možných řešení k diskusi. Pouze pokud tak stanoví oznámení o vyhlášení veřejné zakázky/popisný dokument. Použití pouze finálních kritérií pro výběr uchazeče Účastníci řízení, kteří podali ekonomicky nejvýhodnější nabídky, mohou být požádáni o objasnění/potvrzení závazků ZADÁNÍ ZAKÁZKY Hodnocení nabídek (Pozn.: srovnání ekonomicky nejvýhodnějších nabídek se zadávacími kritérii uvedenými v oznámení//popisném dokumentu) Možnost objasnění/specifikace/doladění za podmínky, že se nezměnily základní rysy nabídky cp

6 Soutěžní dialog – do vydání výzvy k účasti v soutěžním dialogu Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie zhruba stejné jako v případě omezených/vyjednávacích řízení až na:  Informace o soutěžním dialogu  Navazující fáze VÝZNAMNÉ DOPORUČENÍ – VŽDY STANOVTE NAVAZUJÍCÍ FÁZE! Varianty – interakce se soutěžním dialogem Předkvalifikační fáze – jako u omezených/vyjednávacích řízení K soutěžnímu dialogu musí být přizváni minimálně 3 zájemci – zaslání výzvy k účasti v soutěžním dialogu

7 Soutěžní dialog (2) Je SD k dispozici? Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže obsahující potřeby a požadavky (příp. popisný dokument) Výběr účastníků stejně jako v případě vyjednávacího a omezeného řízení, nejméně 3 vhodní zájemci Zahájení dialogu s vybranými zájemci Výzva k podávání nabídek založená na tomto řešení/těchto řešeních Podávání nabídek v reakci na výzvu Ukončení dialogu v okamžiku, kdy je zadavatel schopen určit řešení, které může „uspokojit jeho potřeby“, po jejich případném porovnání. Během navazujících fází řízení možno snížit počet možných řešení k diskusi. Pouze pokud tak stanoví oznámení o vyhlášení veřejné zakázky/popisný dokument. Použití pouze finálních kritérií pro výběr uchazeče Účastníci řízení, kteří podali ekonomicky nejvýhodnější nabídky, mohou být požádáni o objasnění/potvrzení závazků ZADÁNÍ ZAKÁZKY Hodnocení nabídek (Pozn.: srovnání ekonomicky nejvýhodnějších nabídek se zadávacími kritérii uvedenými v oznámení//popisném dokumentu) Možnost objasnění/specifikace/doladění za podmínky, že se nezměnily základní rysy nabídky cp

8 Soutěžní dialog – fáze dialogu Výzva k účasti v soutěžním dialogu musí obsahovat základní informace. V rozumné míře doplňte další požadované informace Velmi málo podrobností v příslušné směrnici, co se týče podoby dialogu Cíl dialogu – stanovit a popsat nejvhodnější prostředky k uspokojení potřeb zadavatele Navazující fáze:  Snížení počtu řešení  Musí být aplikována finální zadávací kritéria Je dovoleno diskutovat o všech aspektech zakázky s účastníky řízení Obzvláštní pozornost je třeba věnovat:  Zabránění diskriminace při poskytování informací  Důvěrnosti informací

9 Soutěžní dialog – ukončení dialogu a vydání výzvy k podávání nabídek Pokračujte v dialogu do okamžiku, kdy je zadavatel schopen určit jedno či více řešení, které mohou uspokojit jeho potřeby, „pokud je to nutné, pak po jejich porovnání“ Informujte účastníky řízení; vydejte výzvu k podávání nabídek

10 Soutěžní dialog (3) Je SD k dispozici? Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže obsahující potřeby a požadavky (příp. popisný dokument) Výběr účastníků stejně jako v případě vyjednávacího a omezeného řízení, nejméně 3 vhodní zájemci Zahájení dialogu s vybranými zájemci Výzva k podávání nabídek založená na tomto řešení/těchto řešeních Podávání nabídek v reakci na výzvu Ukončení dialogu v okamžiku, kdy je zadavatel schopen určit řešení, které může „uspokojit jeho potřeby“, po jejich případném porovnání. Během navazujících fází řízení možno snížit počet možných řešení k diskusi. Pouze pokud tak stanoví oznámení o vyhlášení veřejné zakázky/popisný dokument. Použití pouze finálních kritérií pro výběr uchazeče Účastníci řízení, kteří podali ekonomicky nejvýhodnější nabídky, mohou být požádáni o objasnění/potvrzení závazků ZADÁNÍ ZAKÁZKY Hodnocení nabídek (Pozn.: srovnání ekonomicky nejvýhodnějších nabídek se zadávacími kritérii uvedenými v oznámení//popisném dokumentu) Možnost objasnění/specifikace/doladění za podmínky, že se nezměnily základní rysy nabídky cp

11 Soutěžní dialog – zveřejnění výzvy k podávání nabídek „Objasnit, specifikovat a doladit“ za podmínky, že nedojde k žádné změně v základních rysech nabídek či výzvy k podávání nabídek ani omezení či narušení soutěže Hodnocení Vybraný zájemce: „objasnění a potvrzení závazků“ za podmínky, že nedošlo ke změně podstatných aspektů nabídek nebo k jakékoliv diskriminaci či narušení Zadání zakázky a oznámení Platby účastníkům řízení?

12 Několik myšlenek týkajících se vedení soutěžního dialogu Časový harmonogram: je těžké stanovovat termíny, ale nezkracovat lhůty Pracovní postup: vytvořte detailní plán práce ještě před uveřejněním v Úředním věstníku EU V ideálním případě by všechny následující kroky měly být realizovány na samém začátku:  Modelování hodnocení vedoucí ke stanovení kritérií a váhy jednotlivých kritérií  Vypracování předkvalifikačního dotazníku, výzvy k účasti v soutěžním dialogu a (alespoň) osnovy zadávacích podmínek Jaké informace, které máme k dispozici, by měly být poskytnuty účastníkům řízení? Jaký je náš přístup k důvěrnosti informací? Jak používat navazující fáze a kdy? Auditní záznamy a tok informací Vysvětlování/objasňování

13 Otázky?

14 Zkušenosti se soutěžním dialogem ve Velké Británii z poslední doby Jonathan Davey, Partner, Addleshaw Goddard 25.4. 2008


Stáhnout ppt "Stanovení postupu soutěžního dialogu Jonathan Davey, Partner, Addleshaw Goddard 25.4. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google