Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.4.2017 Středočeský kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.4.2017 Středočeský kraj."— Transkript prezentace:

1 Středočeský kraj

2 Středočeský kraj Základní informace o kraji a mikroregionech
Program obnovy venkova Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání

3 Základní informace o kraji
Středočeský kraj Základní informace o kraji a mikroregionech

4 Středočeský kraj Velikostí, počtem obcí i obyvatel největší kraj ČR
Rozloha ( km2) - 14 % území ČR 12 okresů 26 ORP 10 okresních měst, 2 statutární města Obklopuje Prahu – vliv na území kraje 1145 obcí kraje – zpravidla malé obce s omezenými rozpočtovými možnostmi

5 Středočeský kraj Okresy

6 Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Středočeský kraj Správní obvody obcí s rozšířenou působností

7 Středočeský kraj Mikroregiony - regiony malého geografického měřítka
Zpravidla účelová sdružení obcí Získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů, krajských prostředků či fondů EU Ve Středočeském kraji cca 110 subjektů

8 Středočeský kraj Mikroregiony Středočeského kraje:

9 Program obnovy venkova
Středočeský kraj Program obnovy venkova

10 Středočeský kraj Dotační program s dlouholetou tradicí
Středočeský kraj od roku 2004 zabezpečuje v rámci svého rozpočtu Účelové dotace pro středočeské obce do dvou tisíc obyvatel a svazky obcí poskytovány v rámci tématických dotačních titulů do roku 2009

11 Středočeský kraj Od roku 2010 součástí Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst jako Tématické zadání Program obnovy venkova Navýšen rozpočet dotační oblasti pro individuální projekty obcí Dlouhodobě velký zájem obcí

12 Středočeský kraj Oprávněný žadatel Minimální požadovaná dotace
Oprávněný žadatel Minimální požadovaná dotace Maximální Oblasti podpory Základní školy Obce do 2 000 obyvatel Mateřské školy Kulturní zařízení Tělovýchovná zařízení Dětská hřiště Hasičské zbrojnice a požární nádrže Hřbitovy Drobné sakrální stavby Radnice a obecní úřady Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek Rekonstrukce a opravy místních zasíťovaných komunikací a chodníků Veřejné osvětlení Veřejný rozhlas Komplexní úprava veřejných prostranství, revitalizace obecních center Dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující snížení rizik v silničním provozu, měřiče a ukazatele rychlosti Dotace úroků z úvěrů Spoluúčast žadatele 5% spoluúčast Středočeského kraje 95%

13 Středočeský kraj

14 Středočeský kraj

15 1, 88 mil. Kč 1,96 mil. Kč Uspokojeno 41, 19 % žadatelů
Středočeský kraj Alokace pro rok 2012: 500 mil. Kč Průměrná přidělená dotace: 1, 88 mil. Kč Průměrně požadovaná dotace: 1,96 mil. Kč Uspokojeno 41, 19 % žadatelů

16 Středočeský kraj Podávání žádostí o dotace a administrace dotačního řízení prostřednictvím internetové aplikace Veškeré aktuality na webových stránkách Středočeského kraje

17 v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání
Středočeský kraj Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání

18 Tématické zadání "Oblast cestovního ruchu"
Žadatel Minimální požadovaná výše dotace Maximální požadovaná výše dotace Oblasti podpory Podpora budování a rekonstrukce sociálních zařízení v turistických oblastech Středočeského kraje a) Obec, b) město, c) svazek obcí, d) nestátní neziskové organizace, e) obecně prospěšné společnosti, f) občanská sdružení, g) spolky, h) fyzické a právnické osoby poskytující služby v cestovním ruchu, i) MAS, j) Regionální rozvojové agentury, Výstavba a vybavení turistických informačních center ve Středočeském kraji Podpora agroturistiky Historická kolejová doprava Údržba značení pěších a cyklistických tras Propagační materiály cestovního ruchu Podpora rozvoje rekreační cyklistiky[1] a) Obec, b) svazek obcí nebo sdružení obcí, c) obecně prospěšné společnosti, d) občanská sdružení, e) spolky, f) občanské sdružení, g) fyzické osoby, h) právnické osoby poskytující služby v cestovním ruchu. Minimální spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeského kraje 95%

19 Tématické zadání "Oblast podpory podnikání"
Žadatel Minimální požadovaná výše dotace Maximální požadovaná výše dotace Oblast podpory Podpora tradičních řemesel a) Obec, b) svazek obcí nebo sdružení obcí, c) obecně prospěšné společnosti, d) občanská sdružení, e) spolky, f) občanské sdružení, g) fyzické osoby, h) právnické osoby poskytující služby v cestovním ruchu, i) MAS. Podpora středního a drobného podnikání, chráněné dílny a) Fyzické osoby, b) právnické osoby. Minimální spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeského kraje 95%

20 Tématické zadání "Spolufinancování projektů EU[1]"
Žadatel Minimální požadovaná výše dotace Maximální požadovaná výše dotace Oblast podpory P+R u nádraží a) Obec, b) svazek obcí nebo sdružení obcí, c) obecně prospěšné společnosti, d) občanská sdružení, e) spolky, f) občanské sdružení, g) fyzické osoby, h) právnické osoby Minimální spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeského kraje 95%

21 7 mil. Kč Uspokojeno 40, 32 % žadatelů Středočeský kraj
Alokace pro rok 2012: 7 mil. Kč Průměrná přidělená dotace: tis. Kč Průměrně požadovaná dotace: tis. Kč Uspokojeno 40, 32 % žadatelů

22 Středočeský kraj Na území Středočeského kraje existuje přes 110 mikroregionů Do Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pro rok 2012 žádalo celkem 10 mikroregionů Dobrovolný svazek obcí Drábské světničky, Mikroregion Čáslavsko, Mikroregion Tremšín, Mikroregion Zbraslavicko a sdružení obce, Sdružení obcí Kokořínska, Sdružení obcí mikroregionu Balkán, Sdružení obcí Sedlčanska, Svazek obcí Ladův kraj, Svazek obcí Cidlina, Svazek obcí Podbrdského regionu Žádosti se týkaly poskytnutí dotace na propagační materiál cestovního ruchu

23 Středočeský kraj 10 1 950 841 Kč 4 300 780 Kč Počet žadatelů
Požadovaná dotace (celkem) Příjemci dotace 4 Přidělená dotace (celkem)

24 Středočeský kraj Podávání žádostí o dotace a administrace dotačního řízení prostřednictvím internetové aplikace Veškeré aktuality na webových stránkách Středočeského kraje

25 Středočeský kraj Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "9.4.2017 Středočeský kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google