Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Středočeský kraj. 2 Základní informace o kraji a mikroregionech Program obnovy venkova Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Středočeský kraj. 2 Základní informace o kraji a mikroregionech Program obnovy venkova Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu."— Transkript prezentace:

1 1 Středočeský kraj

2 2 Základní informace o kraji a mikroregionech Program obnovy venkova Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání

3 3 Středočeský kraj Základní informace o kraji a mikroregionech

4 4 Středočeský kraj Velikostí, počtem obcí i obyvatel největší kraj ČR Rozloha (11 015 km2) - 14 % území ČR 12 okresů 26 ORP 10 okresních měst, 2 statutární města Obklopuje Prahu – vliv na území kraje 1145 obcí kraje – zpravidla malé obce s omezenými rozpočtovými možnostmi

5 5 Středočeský kraj Okresy

6 6 Středočeský kraj Správní obvody obcí s rozšířenou působností

7 7 Středočeský kraj Mikroregiony - regiony malého geografického měřítka Zpravidla účelová sdružení obcí Získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů, krajských prostředků či fondů EU Ve Středočeském kraji cca 110 subjektů

8 8 Středočeský kraj Mikroregiony Středočeského kraje:

9 9 Středočeský kraj Program obnovy venkova

10 10 Středočeský kraj Dotační program s dlouholetou tradicí Středočeský kraj od roku 2004 zabezpečuje v rámci svého rozpočtu Účelové dotace pro středočeské obce do dvou tisíc obyvatel a svazky obcí poskytovány v rámci tématických dotačních titulů do roku 2009

11 11 Středočeský kraj Od roku 2010 součástí Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst jako Tématické zadání Program obnovy venkova Navýšen rozpočet dotační oblasti pro individuální projekty obcí Dlouhodobě velký zájem obcí

12 12 Středočeský kraj Oprávněný žadatel Minimální požadovaná dotace Maximální požadovaná dotace Oblasti podpory Základní školy Obce do 2 000 obyvatel 50 000 Kč500 000 Kč Mateřské školy Kulturní zařízení Tělovýchovná zařízení Dětská hřiště Hasičské zbrojnice a požární nádrže Hřbitovy Drobné sakrální stavby Radnice a obecní úřady Čekárny, prostranství u nádraží a zastávek Rekonstrukce a opravy místních zasíťovaných komunikací a chodníků Veřejné osvětlení Veřejný rozhlas Komplexní úprava veřejných prostranství, revitalizace obecních center Dopravní opatření a stavební úpravy zajišťující snížení rizik v silničním provozu, měřiče a ukazatele rychlosti Dotace úroků z úvěrů Minimální Spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeského kraje 95%

13 13 Středočeský kraj

14 14 Středočeský kraj

15 15 Středočeský kraj Alokace pro rok 2012: 500 mil. Kč Průměrná přidělená dotace: 1, 88 mil. Kč Průměrně požadovaná dotace: 1,96 mil. Kč Uspokojeno 41, 19 % žadatelů

16 16 Středočeský kraj Podávání žádostí o dotace a administrace dotačního řízení prostřednictvím internetové aplikace http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace- application/ Veškeré aktuality na webových stránkách Středočeského kraje http://www.kr- stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni- rozvoj/stredocesky-fond-rozvoje-obci-a-mest/

17 17 Středočeský kraj Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání

18 18 Tématické zadání "Oblast cestovního ruchu" Žadatel Minimální požadovaná výše dotace Maximální požadovaná výše dotace Oblasti podpory Podpora budování a rekonstrukce sociálních zařízení v turistických oblastech Středočeského kraje a) Obec, b) město, c) svazek obcí, d) nestátní neziskové organizace, e) obecně prospěšné společnosti, f) občanská sdružení, g) spolky, h) fyzické a právnické osoby poskytující služby v cestovním ruchu, i) MAS, j) Regionální rozvojové agentury, 50 000 Kč300 000 Kč Výstavba a vybavení turistických informačních center ve Středočeském kraji Podpora agroturistiky Historická kolejová doprava Údržba značení pěších a cyklistických tras Propagační materiály cestovního ruchu Podpora rozvoje rekreační cyklistiky [1] a) Obec, b) svazek obcí nebo sdružení obcí, c) obecně prospěšné společnosti, d) občanská sdružení, e) spolky, f) občanské sdružení, g) fyzické osoby, h) právnické osoby poskytující služby v cestovním ruchu. Minimální spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeskéh o kraje 95%

19 19 Tématické zadání "Oblast podpory podnikání" Žadatel Minimální požadova ná výše dotace Maximáln í požadova ná výše dotace Oblast podpory Podpora tradičních řemesel a) Obec, b) svazek obcí nebo sdružení obcí, c) obecně prospěšné společnosti, d) občanská sdružení, e) spolky, f) občanské sdružení, g) fyzické osoby, h) právnické osoby poskytující služby v cestovním ruchu, i) MAS. 10 000 Kč 100 000 Kč Podpora středního a drobného podnikání, chráněné dílny a) Fyzické osoby, b) právnické osoby. 10 000 Kč 100 000 Kč Minimální spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeského kraje 95%

20 20 Tématické zadání "Spolufinancování projektů EU [1] " Žadatel Minimální požadova ná výše dotace Maximální požadovan á výše dotace Oblast podpory P+R u nádraží a) Obec, b) svazek obcí nebo sdružení obcí, c) obecně prospěšné společnosti, d) občanská sdružení, e) spolky, f) občanské sdružení, g) fyzické osoby, h) právnické osoby 10 000 Kč 2 000 000 Kč Minimální spoluúčast žadatele 5% Maximální spoluúčast Středočeskéh o kraje 95%

21 21 Středočeský kraj Alokace pro rok 2012: 7 mil. Kč Průměrná přidělená dotace: 131 tis. Kč Průměrně požadovaná dotace: 187 tis. Kč Uspokojeno 40, 32 % žadatelů

22 22 Středočeský kraj Na území Středočeského kraje existuje přes 110 mikroregionů Do Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání pro rok 2012 žádalo celkem 10 mikroregionů Dobrovolný svazek obcí Drábské světničky, Mikroregion Čáslavsko, Mikroregion Tremšín, Mikroregion Zbraslavicko a sdružení obce, Sdružení obcí Kokořínska, Sdružení obcí mikroregionu Balkán, Sdružení obcí Sedlčanska, Svazek obcí Ladův kraj, Svazek obcí Cidlina, Svazek obcí Podbrdského regionu Žádosti se týkaly poskytnutí dotace na propagační materiál cestovního ruchu

23 23 Středočeský kraj Počet žadatelů 10 Požadovaná dotace (celkem) 1 950 841 Kč Příjemci dotace 4 Přidělená dotace (celkem) 300 780 Kč

24 24 Středočeský kraj Podávání žádostí o dotace a administrace dotačního řízení prostřednictvím internetové aplikace http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace- application/ Veškeré aktuality na webových stránkách Středočeského kraje http://www.kr- stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni- rozvoj/Stredocesky-Fond-cestovniho-ruchu-a- podpory-podnikani/

25 25 Středočeský kraj Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Středočeský kraj. 2 Základní informace o kraji a mikroregionech Program obnovy venkova Podpora mikroregionů v rámci Středočeského Fondu cestovního ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google