Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základním tříděním biologických věd a s některými slavnými osobnostmi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základním tříděním biologických věd a s některými slavnými osobnostmi."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základním tříděním biologických věd a s některými slavnými osobnostmi biologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  biologie  biologické vědy

3  biologie - nauka o živé přírodě  biologické vědy třídíme podle různých hledisek: obrázek 1

4  Mikrobiologie - nauka o mikroorganismech ( bakteriologie [bakterie], virologie [viry],)  Botanika - nauka o rostlinách ( algologie [řasy], lichenologie [lišejníky], bryologie [mechy], dendrologie [dřeviny], pomologie [ovocné stromy]…)  Mykologie - nauka o houbách  Zoologie - nauka o živočiších ( ichtyologie [ryby], entomologie [hmyz], protozoologie [prvoci], kynologie [psi], herpetologie [plazi]…)  Antropologie - nauka o člověku  Hydrobiologie - nauka o vodních organismech  Pedologie - nauka o půdě

5  Morfologie - nauka o vnější stavbě  Anatomie - nauka o vnitřní stavbě ( cytologie [buňka], histologie [pletiva a tkáně], organologie [orgány])  Fyziologie - nauka o procesech, funkcích  Genetika - nauka o dědičnosti a proměnlivosti  Ekologie - nauka o vztahu organismu a prostředí a vztahu organismů navzájem  Etologie - nauka o chování organismu  Taxonomie - nauka o třídění organismů do systému  Vývojová biologie - nauka o individuálním vývoji jedince ( ontogeneze )  Evoluční biologie - nauka o vývoji druhu ( fylogeneze )  Paleontologie - nauka o zkamenělinách  Obecná biologie - nauka o obecných společných vlastnostech

6  Biochemie - zkoumá chemické vlastnosti živých organismů  Biofyzika - zkoumá fyzikální děje v organismech  Biogeografie - zkoumá rozšíření organismů na Zemi  Molekulární biologie - zkoumá život na úrovni molekul

7  Medicína - péče o člověka  Veterinární lékařství - péče o zvířata  Agrobiologie – zemědělství  Genové inženýrství - manipulace s geny  Biotechnologie - průmysl

8 Biologické vědy, slavní biologové  biologie = nauka o živé přírodě  biologické vědy třídíme podle různých hledisek  podle druhu zkoumaného organismu (mikrobiologie, botanika, zoologie, mykologie...)  podle hlediska studia (anatomie, genetika, ekologie, etologie...)  hraniční obory (biochemie, biofyzika...)  aplikované vědy (medicína, veterinární lékařství...)

9  Aristoteles Aristoteles  vytvořil základy srovnávací anatomie, všímá si podobnosti organismů  základní klasifikace živočichů  Hippokrates Hippokrates  oddělil lékařství od magie  „Hippokratova přísaha“  Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci  studoval anatomii - prováděl pitvy  Jan Jessenius Jan Jessenius  provedl první veřejnou pitvu  Antoni van Leeuwenhoek Antoni van Leeuwenhoek  sestavil první mikroskop

10  Carl Linné Carl Linné  stanovil rodové a druhové jméno u živých organismů  Jean Baptiste Lamarck Jean Baptiste Lamarck  termín biologie  formuloval evoluční teorii  Friedrich Mohs Friedrich Mohs  vytvořil stupnici tvrdosti nerostů  Louis Pasteur Louis Pasteur  objevitel pasterizace  zakladatel imunologie – objevil očkování  Charles Darwin Charles Darwin  zakladatel evoluční biologie

11  Jan Evangelista Purkyně Jan Evangelista Purkyně  pojmenoval části buněk  formuloval buněčnou teorii  Johann Gregor Mendel Johann Gregor Mendel  zakladatel genetiky  formuloval základní zákony dědičnosti  Ernst Haeckel Ernst Haeckel  rozpracoval biogenetický zákon  spojován se vznikem ekologie  Jan Janský Jan Janský  objevitel krevních skupin  Aleš Hrdlička Aleš Hrdlička  významný český antropolog

12  Konrad Lorenz Konrad Lorenz  zakladatel etologie  Alexander Fleming Alexander Fleming  objevitel antibiotik (penicilinu)  James Dewey Watson James Dewey Watson  Francis Crick Francis Crick  objevili strukturu DNA

13  vyber si několik slavných osobností biologie a zapiš si je do sešitu

14 Biologické vědy, slavní biologové  biologie = nauka o živé přírodě  biologické vědy třídíme podle různých hledisek  podle druhu zkoumaného organismu (mikrobiologie, botanika, zoologie, mykologie...)  podle hlediska studia (anatomie, genetika, ekologie, etologie...)  hraniční obory (biochemie, biofyzika...)  aplikované vědy (medicína, veterinární lékařství...)  slavné osobnosti biologie: např. Aristoteles, Hippokrates. Jan Jánský, Jan Evangelista Purkyně, Johan Gregor Mendel...

15  Co je to biologie?  Podle čeho můžeme biologické vědy třídit?  Znáš nějakou aplikovanou biologickou vědu?  Zapamatoval/a sis nějakého slavného biologa a jeho přínos lidstvu?

16  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN 80-7235-261-X. [2012-31-08]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-31-08] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. http://www.wikimedia.org  obr. 1 – živá příroda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb /7/7a/Biology_organism_collage.png/423px- Biology_organism_collage.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb /7/7a/Biology_organism_collage.png/423px- Biology_organism_collage.png


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základním tříděním biologických věd a s některými slavnými osobnostmi."

Podobné prezentace


Reklamy Google