Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologické vědy, slavní biologové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologické vědy, slavní biologové"— Transkript prezentace:

1 Biologické vědy, slavní biologové
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základním tříděním biologických věd a s některými slavnými osobnostmi biologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy biologie biologické vědy

3 Třídění biologických věd
biologie - nauka o živé přírodě biologické vědy třídíme podle různých hledisek: obrázek 1

4 Podle druhu zkoumaného organismu
Mikrobiologie - nauka o mikroorganismech (bakteriologie [bakterie], virologie [viry],) Botanika - nauka o rostlinách (algologie [řasy], lichenologie [lišejníky], bryologie [mechy], dendrologie [dřeviny], pomologie [ovocné stromy]…) Mykologie - nauka o houbách Zoologie - nauka o živočiších (ichtyologie [ryby], entomologie [hmyz], protozoologie [prvoci], kynologie [psi], herpetologie [plazi]…) Antropologie - nauka o člověku Hydrobiologie - nauka o vodních organismech Pedologie - nauka o půdě

5 Podle hlediska studia Morfologie - nauka o vnější stavbě
Anatomie - nauka o vnitřní stavbě (cytologie [buňka], histologie [pletiva a tkáně], organologie [orgány]) Fyziologie - nauka o procesech, funkcích Genetika - nauka o dědičnosti a proměnlivosti Ekologie - nauka o vztahu organismu a prostředí a vztahu organismů navzájem Etologie - nauka o chování organismu Taxonomie - nauka o třídění organismů do systému Vývojová biologie - nauka o individuálním vývoji jedince (ontogeneze) Evoluční biologie - nauka o vývoji druhu (fylogeneze) Paleontologie - nauka o zkamenělinách Obecná biologie - nauka o obecných společných vlastnostech

6 Hraniční obory Biochemie - zkoumá chemické vlastnosti živých organismů
Biofyzika - zkoumá fyzikální děje v organismech Biogeografie - zkoumá rozšíření organismů na Zemi Molekulární biologie - zkoumá život na úrovni molekul

7 Aplikované vědy Medicína - péče o člověka
Veterinární lékařství - péče o zvířata Agrobiologie – zemědělství Genové inženýrství - manipulace s geny Biotechnologie - průmysl

8 Zápis do sešitu Biologické vědy, slavní biologové
biologie = nauka o živé přírodě biologické vědy třídíme podle různých hledisek podle druhu zkoumaného organismu (mikrobiologie, botanika, zoologie, mykologie...) podle hlediska studia (anatomie, genetika, ekologie, etologie...) hraniční obory (biochemie, biofyzika...) aplikované vědy (medicína, veterinární lékařství...)

9 Slavné osobnosti biologie
Aristoteles vytvořil základy srovnávací anatomie, všímá si podobnosti organismů základní klasifikace živočichů Hippokrates oddělil lékařství od magie „Hippokratova přísaha“ Leonardo da Vinci studoval anatomii - prováděl pitvy Jan Jessenius provedl první veřejnou pitvu Antoni van Leeuwenhoek sestavil první mikroskop

10 Slavné osobnosti biologie
Carl Linné stanovil rodové a druhové jméno u živých organismů Jean Baptiste Lamarck termín biologie formuloval evoluční teorii Friedrich Mohs vytvořil stupnici tvrdosti nerostů Louis Pasteur objevitel pasterizace zakladatel imunologie – objevil očkování Charles Darwin zakladatel evoluční biologie

11 Slavné osobnosti biologie
Jan Evangelista Purkyně pojmenoval části buněk formuloval buněčnou teorii Johann Gregor Mendel zakladatel genetiky formuloval základní zákony dědičnosti Ernst Haeckel rozpracoval biogenetický zákon spojován se vznikem ekologie Jan Janský objevitel krevních skupin Aleš Hrdlička významný český antropolog

12 Slavné osobnosti biologie
Konrad Lorenz zakladatel etologie Alexander Fleming objevitel antibiotik (penicilinu) James Dewey Watson Francis Crick objevili strukturu DNA

13 Zápis do sešitu vyber si několik slavných osobností biologie a zapiš si je do sešitu

14 OPAKOVÁNÍ Biologické vědy, slavní biologové
biologie = nauka o živé přírodě biologické vědy třídíme podle různých hledisek podle druhu zkoumaného organismu (mikrobiologie, botanika, zoologie, mykologie...) podle hlediska studia (anatomie, genetika, ekologie, etologie...) hraniční obory (biochemie, biofyzika...) aplikované vědy (medicína, veterinární lékařství...) slavné osobnosti biologie: např. Aristoteles, Hippokrates. Jan Jánský, Jan Evangelista Purkyně, Johan Gregor Mendel...

15 Otázky a úkoly Co je to biologie?
Podle čeho můžeme biologické vědy třídit? Znáš nějakou aplikovanou biologickou vědu? Zapamatoval/a sis nějakého slavného biologa a jeho přínos lidstvu?

16 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN X. [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – živá příroda


Stáhnout ppt "Biologické vědy, slavní biologové"

Podobné prezentace


Reklamy Google