Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14.1 Tření Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Již dříve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14.1 Tření Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Již dříve."— Transkript prezentace:

1 14.1 Tření Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Již dříve jsme se učili o brzdných silách – silách odporových a síle třecí. Pokud se těleso dotýká určitou plochou jiného tělesa a je k němu přitlačováno určitou silou, vzniká tření. Odporovou sílu chápeme jako odpor prostředí, např. odpor vody nebo odpor vzduchu. Např. při psaní, při chůzi, při jízdě, při posunování těles. Třecí síla působí proti pohybu těles.

2 14.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Pohybové zákony – zákon síly, setrvačnosti a vzájemného působení těles Tlaková síla – značka F tl, jednotky N Částicová stavba látek – částice látek se na malé vzdálenosti vzájemně přitahují Pohyb těles – rovnoměrný, zrychlený, zpomalený Rovnováha sil – dvě síly působí na jedno těleso, jsou stejně velké, Těleso v rovnováze – je v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém Měření síly siloměrem mají opačný směr

3 14.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Třecí síla Tření v pohybu – značka F t, jednotky N – při pohybu tělesa má tření brzdné účinky, působí proti pohybu Klidová třecí síla – Tření smykové – tření, které nastává při posuvném pohybu Tření valivé – Kuličková nebo válečková ložiska – pohyb posuvný je nahrazen pohybem po válečcích nebo kuličkách, tření je mnohem menší zařízení zmenšující tření mezi vzájemně se pohybujícími tělesy tření existuje i mezi tělesy, která jsou vzájemně v klidu, např. textilní vlákna, tkaničky, sestavy nábytku, šrouby, hřebíky –je větší než třecí síla při vzájemném pohybu při stejných podmínkách

4 14.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) 2) 3) Příčiny vzniku třecí síly Měření třecí síly Velikost třecí síly závisí na: a) b) drsnost stykových ploch – nerovnosti do sebe zapadají a tím brzdí pohyb přitažlivost částic – u dokonale hladkých ploch jsou jejich částice velmi blízko u sebe a přitahují se, tím brzdí pohyb U drsných stykových ploch (u ploch s nerovnostmi) jsou vzdálenosti mezi většinou částic příliš velké. a) b) síly gravitační a tlaková ve svislém směru síly třecí a tahová ve směru pohybu a proti němu Uvedeme-li tahovou silou těleso do rovnoměrného přímočarého pohybu, pak jsou síly působící na toto těleso v rovnováze. Jsou to: Z toho plyne, že v této situaci je síla tahová stejně velká jako síla třecí. a) b) materiálu a drsnosti stykových ploch tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku

5 14.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Tření je v praxi užitečné i škodlivé. Někdy je třeba ho zvětšit, někdy zmenšit. 1. Užitečné tření: brzdy aut, kol, při chůzi, při jízdě, při zatloukání hřebíků, tkaní látek, vázání uzlů, sestavování nábytku, psaní, … Zvětšíme ho zdrsněním ploch – sypání ledu na chodnících 2. Škodlivé tření: vzájemný pohyb strojních součástí, které se při tření zahřívají a poškozují, při některých sportech (lyžování, bruslení, skluzavky) Zmenšíme ho leštěním a mazáním ploch a použitím ložisek. pískem, zimní pneumatiky.

6 14.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Proč se při jízdě na sněhu používají na kola aut řetězy? Odpověď: Aby se zvětšila třecí síla. 2) Proč se tkaničky z hladkých polyamidových vláken rozvážou častěji než tkaničky bavlněné? Odpověď: Protože je mezi nimi menší třecí síla. 3) Vysvětli princip rozdělání ohně třením dvou dřívek. Odpověď: Třením se tělesa zahřívají a dojde k zapálení suchého dřeva. 4) Proč dostane motocykl na mokré silnici nebo olejové skvrně snadno smyk? Odpověď:Tření je menší než v normální situaci.

7 14.7 CLIL – Friction Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary friction - třeníwater slide - tobogán friction force – třecí sílasurface irregularities - nerovnosti The longest water slide in the Czech Republic It is in the natural swimming pool called Michal in Sokolov. Its length is 190 metres. Its height is 20 metres. In the swimming pools there are water slides. They are poured over with water to reduce the friction. It is necessary to avoid burns. The most extreme water slide It is in Brazil. The height is 41 m. The speed of heroes is 105 km/h. It was built in 1985.

8 14.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c) 2.c) 3.d) 4.a) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Směr třecí síly je … a)svisle dolů b)svisle nahoru c)proti pohybu d)po směru pohybu Tření nezávisí na … a)drsnosti povrchu b)tlakové síle c)barvě těles d)materiálu povrchu Tření není užitečné … a)při chůzi b)při psaní c)při brzdění d)při dotyku strojních součástí Tření zvětšíme … a)zdrsněním ploch b)leštěním c)mazáním d)ložisky

9 14.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 6, 4) Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008 (slide 5) Obrázky: - http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=53ed6c61h&key=116http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=53ed6c61h&key=116 - http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/deformacniucinek/vykl.htmhttp://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/deformacniucinek/vykl.htm - http://galenus.cz/klouby-osteoartroza.phphttp://galenus.cz/klouby-osteoartroza.php - http://www.armadninoviny.cz/boty-polni-2000-a-jejich-mozne-nahrady.htmlhttp://www.armadninoviny.cz/boty-polni-2000-a-jejich-mozne-nahrady.html - http://www.top-bazar.cz/volny-cas/military-army/pneumatiky-na-pv3s-protektory-64945/http://www.top-bazar.cz/volny-cas/military-army/pneumatiky-na-pv3s-protektory-64945/ - http://www.etc-poliboy.cz/tipy_teak.phphttp://www.etc-poliboy.cz/tipy_teak.php - http://ntllaborator.cz/tribo.htmlhttp://ntllaborator.cz/tribo.html - http://www.ballbearingsnews.com/invention-of-ball-bearings.htmlhttp://www.ballbearingsnews.com/invention-of-ball-bearings.html - http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/motoristy-trapi-ledovka-a-snehove-jazyky_190494.htmlhttp://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/motoristy-trapi-ledovka-a-snehove-jazyky_190494.html - http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:V%C5%AFdcovsk%C3%BD_uzel.jpghttp://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:V%C5%AFdcovsk%C3%BD_uzel.jpg - http://cz.123rf.com/photo_6177113_colorful-shoelaces-knot.htmlhttp://cz.123rf.com/photo_6177113_colorful-shoelaces-knot.html - http://www.naramkypratelstvi.cz/prvninaramek.htmhttp://www.naramkypratelstvi.cz/prvninaramek.htm - http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=328059http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=328059 - http://www.inzercezdarma.cz/prace-zamestnani/prace-z-domu/299781-psani-clanku-redaktor-copywriter/http://www.inzercezdarma.cz/prace-zamestnani/prace-z-domu/299781-psani-clanku-redaktor-copywriter/ - http://zsbanov.cz/7b/trecisila/slides/DSCF2790.htmlhttp://zsbanov.cz/7b/trecisila/slides/DSCF2790.html - http://radil.sweb.cz/bazeny_cr/michal/michal.htmhttp://radil.sweb.cz/bazeny_cr/michal/michal.htm - http://ozviratkach.webnode.cz/news/orel-kral-vysin/http://ozviratkach.webnode.cz/news/orel-kral-vysin/ - http://cs.wikipedia.org/wiki/Silom%C4%9Brhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Silom%C4%9Br - http://www.tatralandia-aquapark.sk/tobogany-cz/http://www.tatralandia-aquapark.sk/tobogany-cz/ - http://www.hobbyportal.sk/sport-a-hry/adrenalin/najblaznivejsie-tobogany-na-svetehttp://www.hobbyportal.sk/sport-a-hry/adrenalin/najblaznivejsie-tobogany-na-svete - http://www.mamuti.cz/experimenty/ohen.aspxhttp://www.mamuti.cz/experimenty/ohen.aspx Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 6, 4) Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008 (slide 5) Obrázky: - http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=53ed6c61h&key=116http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=53ed6c61h&key=116 - http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/deformacniucinek/vykl.htmhttp://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/deformacniucinek/vykl.htm - http://galenus.cz/klouby-osteoartroza.phphttp://galenus.cz/klouby-osteoartroza.php - http://www.armadninoviny.cz/boty-polni-2000-a-jejich-mozne-nahrady.htmlhttp://www.armadninoviny.cz/boty-polni-2000-a-jejich-mozne-nahrady.html - http://www.top-bazar.cz/volny-cas/military-army/pneumatiky-na-pv3s-protektory-64945/http://www.top-bazar.cz/volny-cas/military-army/pneumatiky-na-pv3s-protektory-64945/ - http://www.etc-poliboy.cz/tipy_teak.phphttp://www.etc-poliboy.cz/tipy_teak.php - http://ntllaborator.cz/tribo.htmlhttp://ntllaborator.cz/tribo.html - http://www.ballbearingsnews.com/invention-of-ball-bearings.htmlhttp://www.ballbearingsnews.com/invention-of-ball-bearings.html - http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/motoristy-trapi-ledovka-a-snehove-jazyky_190494.htmlhttp://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/motoristy-trapi-ledovka-a-snehove-jazyky_190494.html - http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:V%C5%AFdcovsk%C3%BD_uzel.jpghttp://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:V%C5%AFdcovsk%C3%BD_uzel.jpg - http://cz.123rf.com/photo_6177113_colorful-shoelaces-knot.htmlhttp://cz.123rf.com/photo_6177113_colorful-shoelaces-knot.html - http://www.naramkypratelstvi.cz/prvninaramek.htmhttp://www.naramkypratelstvi.cz/prvninaramek.htm - http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=328059http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=328059 - http://www.inzercezdarma.cz/prace-zamestnani/prace-z-domu/299781-psani-clanku-redaktor-copywriter/http://www.inzercezdarma.cz/prace-zamestnani/prace-z-domu/299781-psani-clanku-redaktor-copywriter/ - http://zsbanov.cz/7b/trecisila/slides/DSCF2790.htmlhttp://zsbanov.cz/7b/trecisila/slides/DSCF2790.html - http://radil.sweb.cz/bazeny_cr/michal/michal.htmhttp://radil.sweb.cz/bazeny_cr/michal/michal.htm - http://ozviratkach.webnode.cz/news/orel-kral-vysin/http://ozviratkach.webnode.cz/news/orel-kral-vysin/ - http://cs.wikipedia.org/wiki/Silom%C4%9Brhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Silom%C4%9Br - http://www.tatralandia-aquapark.sk/tobogany-cz/http://www.tatralandia-aquapark.sk/tobogany-cz/ - http://www.hobbyportal.sk/sport-a-hry/adrenalin/najblaznivejsie-tobogany-na-svetehttp://www.hobbyportal.sk/sport-a-hry/adrenalin/najblaznivejsie-tobogany-na-svete - http://www.mamuti.cz/experimenty/ohen.aspxhttp://www.mamuti.cz/experimenty/ohen.aspx

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období01 – 06/2013 Ročník8. ročník Klíčová slovaTření smykové a valivé, třecí síla a její vlastnosti, klidová třecí síla, zmenšení a zvětšení třecí síly, příčiny tření AnotacePrezentace popisující tření, třecí sílu, její měření a vlastnosti.


Stáhnout ppt "14.1 Tření Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Již dříve."

Podobné prezentace


Reklamy Google