Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice - II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice - II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 14.1 Tření Již dříve jsme se učili o brzdných silách – silách odporových a síle třecí. Odporovou sílu chápeme jako odpor prostředí, např. odpor vody nebo odpor vzduchu. Pokud se těleso dotýká určitou plochou jiného tělesa a je k němu přitlačováno určitou silou, vzniká tření. Např. při psaní, při chůzi, při jízdě, při posunování těles. Třecí síla působí proti pohybu těles. Autor: Mgr. Hana Jirkovská

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.2 Co už umíme Pohybové zákony – zákon síly, setrvačnosti a vzájemného působení těles Tlaková síla – značka Ftl, jednotky N Částicová stavba látek – částice látek se na malé vzdálenosti vzájemně přitahují Pohyb těles – rovnoměrný, zrychlený, zpomalený Rovnováha sil – dvě síly působí na jedno těleso, jsou stejně velké, mají opačný směr Těleso v rovnováze – je v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém Měření síly siloměrem

3 14.3 Nové pojmy Třecí síla – značka Ft, jednotky N Tření v pohybu
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.3 Nové pojmy Třecí síla – značka Ft, jednotky N Tření v pohybu – při pohybu tělesa má tření brzdné účinky, působí proti pohybu Klidová třecí síla – tření existuje i mezi tělesy, která jsou vzájemně v klidu, např. textilní vlákna, tkaničky, sestavy nábytku, šrouby, hřebíky je větší než třecí síla při vzájemném pohybu při stejných podmínkách Tření smykové – tření, které nastává při posuvném pohybu Tření valivé – pohyb posuvný je nahrazen pohybem po válečcích nebo kuličkách, tření je mnohem menší Kuličková nebo válečková ložiska – zařízení zmenšující tření mezi vzájemně se pohybujícími tělesy

4 14.4 Výklad nového učiva 1) Příčiny vzniku třecí síly a)
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 14.4 Výklad nového učiva 1) Příčiny vzniku třecí síly a) drsnost stykových ploch – nerovnosti do sebe zapadají a tím brzdí pohyb b) přitažlivost částic – u dokonale hladkých ploch jsou jejich částice velmi blízko u sebe a přitahují se, tím brzdí pohyb U drsných stykových ploch (u ploch s nerovnostmi) jsou vzdálenosti mezi většinou částic příliš velké. 2) Měření třecí síly Uvedeme-li tahovou silou těleso do rovnoměrného přímočarého pohybu, pak jsou síly působící na toto těleso v rovnováze. Jsou to: a) síly gravitační a tlaková ve svislém směru b) síly třecí a tahová ve směru pohybu a proti němu Z toho plyne, že v této situaci je síla tahová stejně velká jako síla třecí. 3) Velikost třecí síly závisí na: a) materiálu a drsnosti stykových ploch b) tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.5 Procvičení a příklady Tření je v praxi užitečné i škodlivé. Někdy je třeba ho zvětšit, někdy zmenšit. 1. Užitečné tření: brzdy aut, kol, při chůzi, při jízdě, při zatloukání hřebíků, tkaní látek, vázání uzlů, sestavování nábytku, psaní, … Zvětšíme ho zdrsněním ploch – sypání ledu na chodnících pískem, zimní pneumatiky. 2. Škodlivé tření: vzájemný pohyb strojních součástí, které se při tření zahřívají a poškozují, při některých sportech (lyžování, bruslení, skluzavky) Zmenšíme ho leštěním a mazáním ploch a použitím ložisek.

6 14.6 Něco navíc pro šikovné 1)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.6 Něco navíc pro šikovné 1) Proč se při jízdě na sněhu používají na kola aut řetězy? Odpověď: Aby se zvětšila třecí síla. 2) Proč se tkaničky z hladkých polyamidových vláken rozvážou častěji než tkaničky bavlněné? Odpověď: Protože je mezi nimi menší třecí síla. 3) Vysvětli princip rozdělání ohně třením dvou dřívek. Odpověď: Třením se tělesa zahřívají a dojde k zapálení suchého dřeva. 4) Proč dostane motocykl na mokré silnici nebo olejové skvrně snadno smyk? Odpověď: Tření je menší než v normální situaci.

7 14.7 CLIL – Friction Vocabulary friction - tření water slide - tobogán
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 14.7 CLIL – Friction Vocabulary friction - tření water slide - tobogán friction force – třecí síla surface irregularities - nerovnosti In the swimming pools there are water slides. They are poured over with water to reduce the friction. It is necessary to avoid burns. The longest water slide in the Czech Republic The most extreme water slide It is in the natural swimming pool called Michal in Sokolov. Its length is 190 metres. Its height is 20 metres. It is in Brazil. The height is 41 m. The speed of heroes is 105 km/h. It was built in 1985.

8 14.8 Test znalostí 1. 3. 2. 4. Směr třecí síly je …
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. 3. 2. 4. Směr třecí síly je … Tření není užitečné … c) d) a) svisle dolů svisle nahoru proti pohybu po směru pohybu při chůzi při psaní při brzdění při dotyku strojních součástí Tření nezávisí na … Tření zvětšíme … drsnosti povrchu tlakové síle barvě těles materiálu povrchu zdrsněním ploch leštěním mazáním ložisky

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.9 Použité zdroje Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 6, 4) Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008 (slide 5) Obrázky:

10 14.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 01 – 06/2013 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 14.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 01 – 06/2013 Ročník 8. ročník Klíčová slova Tření smykové a valivé, třecí síla a její vlastnosti, klidová třecí síla, zmenšení a zvětšení třecí síly, příčiny tření Anotace Prezentace popisující tření, třecí sílu, její měření a vlastnosti.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice - II"

Podobné prezentace


Reklamy Google