Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.1 Vztlaková síla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.1 Vztlaková síla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."— Transkript prezentace:

1 16.1 Vztlaková síla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Při koupání ve vodě jste určitě zjistili, že vás voda nadnáší. Tato síla se nazývá vztlaková. Na čem závisí? Jak vzniká?

2 16.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Tlak a tlaková síla Částicová stavba a vlastnosti kapalin Objem hranolu, válce a krychle –, kde S p je obsah podstavy, Gravitační síla Země – Výpočet hmotnosti –, kde ρ je hustota tělesa a V je objem tělesa Spojené nádoby – hladina kapaliny je v nich všude ve stejné výšce F g = m. g v je výška tělesa V = S p. v m = ρ. V Skládání sil opačného směru –, kde F 1 je větší síla než F 2, směr F = F 1 – F 2 výslednice F je stejný jako směr F 1

3 16.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Hydrostatická síla Odvození vzorce pro hydrostatickou sílu – tlaková síla kapaliny, značka F h Hydrostatický tlak – Kapalina působí tlakovou silou kolmo na všechny plochy, které se v ní nacházejí (dno, stěny a další, působí i vzhůru). Její příčinou je gravitační síla Země. Na volné dno válce působí svisle vzhůru síla F h. Do válce lijeme vodu. Dno odpadne ve chvíli, kdy jsou na ně působící síly v rovnováze. To nastane, když bude hladina vody ve válci stejně vysoko jako Jsou to F h působící vzhůru a F g vody ve válci působící dolů. F g = F h m. g = V. ρ. g = S. h. ρ. g F h = S. h. ρ. g S – obsah dna válce, h – výška sloupce vody ve válci (stejná jako hloubka, v níž je dno válce), ρ – hustota vody, g – gravitační zrychlení hladina vody ve velké nádobě. p h = F h : S = h. ρ. g

4 16.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Odvození vztlakové síly Vztlaková síla má značku F vz, jednotky N (newton). Je to výslednice všech hydrostatických sil působících Síly působící ze stran se vzájemně ruší. Síla působící na horní plochu je F h1. Síla působící na dolní plochu je F h2. Protože h 2 je větší než h 1, tak i F h2 je větší než F h1. Jejich výslednice F h1 = S. h 1. ρ. g F h2 = S. h 2. ρ. g F vz = F h2 – F h1 = (h 2 – h 1 ). S. ρ. g = V. ρ. g 2)Zjištění vztlakové síly pokusem a měřením Rozdíl mezi tahovou silou tělesa na siloměr ve vzduchu a v kapalině je způsoben vztlakovou silou kapaliny. Těleso je kapalinou nadnášeno. v kapalině na těleso.

5 16.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1. Do tří sklenic různého tvaru se stejným obsahem dna je nalita kapalina do stejné výšky. 2. Proč je přehradní zeď směrem dolů rozšířená? Odpověď: a) Jsou hmotnosti kapaliny stejné nebo různé? b) Jsou gravitační síly Země působící na kapalinu stejné nebo různé? c) Jsou hydrostatické síly působící na dna sklenic stejné nebo různé? a) Různé. b) Různé. Protože hydrostatický tlak závisí na hloubce vody. Čím je hloubka větší, tím větším tlakem voda na zeď působí. c) Stejné – protože hydrostatická síla závisí na obsahu dna, výšce sloupce kapaliny, hustotě kapaliny a gravitačním zrychlení. Tyto hodnoty jsou u všech tří sklenic stejné. Odpověď:

6 16.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Tři hliníkové kuličky různého objemu jsou zcela ponořeny do vody. Na kterou kuličku 2) Na které ze dvou stejných ocelových závaží působí větší vztlaková síla? Odpověď: působí voda největší vztlakovou silou? Na kuličku b) – protože má největší objem. Odpověď: Na závaží ve vodě – protože ethanol má menší hustotu než voda.

7 16.7 CLIL – Lifting force Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary vztlaková síla – lifting forcepotopit se – to dive hydrostatický tlak – hydrostatical pressureploutve – fins hloubka – depth potápění bez kyslíkového přístroje – freediving Czech Martin Štěpánek dived in May 2003 on the open sea in Cyprus only with the fins to the depth of 93 metres. It took 3 minutes and 34 seconds. Freediving What was the hydrostatical pressure? h = 93 m ρ = 1020 kg/m 3 g = 10 N/kg p h = x Pa p h = 93. 1020. 10 P h = 948 600 Pa = 0,95 MPa p h = h. ρ. g The hydrostatical pressure in the depth 93 metres was 0,95 MPa.

8 16.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c) 2.a) 3.d) 4.b) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Jaký je účinek vztlakové síly? a)Zvětšuje sílu gravitační. b)Zmenšuje třecí sílu. c)Zmenšuje gravitační sílu. d)Nemá žádný účinek. Ve vzorci pro výpočet hydrostatické síly není … a)čas t b)obsah S c)hustota ρ d)hloubka h Jak závisí hydrostatický tlak na hloubce? a)Nelze určit. b)Nezávisí. c)Nepřímo úměrně. d)Přímo úměrně. Vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku je? a)h. ρ. g. S b)h. ρ. g c)h. ρ d)h. m

9 16.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 3, 4, 5, 6) Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 117 (slide 6) -http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/173901-dovolena-pro-fajnsmekry-izrael-si-vas-ziska-svou-jedinecnou-atmosferou.html (slide 1)http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/173901-dovolena-pro-fajnsmekry-izrael-si-vas-ziska-svou-jedinecnou-atmosferou.html -http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/82523/moravsky-potapec-jaronek-mel-jsem-zraloci-kamaradku-rozarku.html (slide 1)http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/82523/moravsky-potapec-jaronek-mel-jsem-zraloci-kamaradku-rozarku.html -http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-zahrada/138873/pruvodce-bazeny-podle-vasi-penezenky.html (slide 1)http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-zahrada/138873/pruvodce-bazeny-podle-vasi-penezenky.html -http://www.hackmath.net/cz/priklad/152 (slide 2)http://www.hackmath.net/cz/priklad/152 -http://www.leybold.edufor.cz/ (slide 2)http://www.leybold.edufor.cz/ -http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=960 (slide 2)http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=960 -http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/uvod.htm (slide 3)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/uvod.htm -http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm (slide 4)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm -http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=274 (slide 4)http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=274 -http://web3.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=15644 (slide 5)http://web3.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=15644 -http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/7/2_kapaliny_a_plyny/7_24.HTM (slide 5)http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/7/2_kapaliny_a_plyny/7_24.HTM -http://www.gapinternshipsthailand.com/gap-year-thailand/apnea-freediving-course.html (slide 7)http://www.gapinternshipsthailand.com/gap-year-thailand/apnea-freediving-course.html Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 3, 4, 5, 6) Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 117 (slide 6) -http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/173901-dovolena-pro-fajnsmekry-izrael-si-vas-ziska-svou-jedinecnou-atmosferou.html (slide 1)http://www.novinky.cz/cestovani/exotika/173901-dovolena-pro-fajnsmekry-izrael-si-vas-ziska-svou-jedinecnou-atmosferou.html -http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/82523/moravsky-potapec-jaronek-mel-jsem-zraloci-kamaradku-rozarku.html (slide 1)http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/82523/moravsky-potapec-jaronek-mel-jsem-zraloci-kamaradku-rozarku.html -http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-zahrada/138873/pruvodce-bazeny-podle-vasi-penezenky.html (slide 1)http://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-zahrada/138873/pruvodce-bazeny-podle-vasi-penezenky.html -http://www.hackmath.net/cz/priklad/152 (slide 2)http://www.hackmath.net/cz/priklad/152 -http://www.leybold.edufor.cz/ (slide 2)http://www.leybold.edufor.cz/ -http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=960 (slide 2)http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=960 -http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/uvod.htm (slide 3)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/uvod.htm -http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm (slide 4)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm -http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=274 (slide 4)http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=274 -http://web3.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=15644 (slide 5)http://web3.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=15644 -http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/7/2_kapaliny_a_plyny/7_24.HTM (slide 5)http://www.navodarsekim.wz.cz/testy/fyzika/7/2_kapaliny_a_plyny/7_24.HTM -http://www.gapinternshipsthailand.com/gap-year-thailand/apnea-freediving-course.html (slide 7)http://www.gapinternshipsthailand.com/gap-year-thailand/apnea-freediving-course.html

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 16.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období01 – 06/2013 Ročník8. ročník Klíčová slovaHydrostatická síla, hydrostatický tlak, vztlaková síla AnotacePrezentace popisující vznik a výpočet hydrostatické síly, hydrostatického tlaku a vztlakové síly v kapalině.


Stáhnout ppt "16.1 Vztlaková síla Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google