Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17.1 Archimédův zákon Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17.1 Archimédův zákon Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."— Transkript prezentace:

1 17.1 Archimédův zákon Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Žil v letech 287 – 212 př.n.l. v Syrakusách na Sicílii. Byl to jeden z nejvýznamnějších učenců starověku. V oblasti fyziky zkoumal podmínky rovnováhy, definoval těžiště tělesa. Byl zabit při obraně Syrakus proti Římanům. řecký matematik, fyzik a vynálezce. kterým byla vybavena největší loď starověku Syrakúsia, obranné stroje a jiné. nazvaný jeho jménem. Jak je vztlaková síla velká, na to přišel Archimédes, K jeho vynálezům patří šnekové čerpadlo, Nejvýznamnější je zákon o vztlakové síle

2 17.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Gravitační síla Země Vztlaková síla v kapalině Hustota látky ρ Vzorec pro vztlakovou sílu –, kde ρ je hustota kapaliny a V je objem Gravitační zrychlení g Skládání sil opačného směru Rovnováha sil – stav, kdy na jedno těleso působí dvě síly stejné velikosti F vz = V. ρ. g tělesa. a opačného směru, nemají pohybový účinek.

3 17.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Archimédův zákon Jiné znění Archimédova zákona Tíha tělesa – značka G, jednotka N (newton), příčinou tíhy je gravitační síla Země. Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. Její velikost je rovna velikosti gravitační síly, která působí na těleso z kapaliny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. Je to tlaková síla tělesa na podložku nebo tahová síla tělesa na závěs. Hustoměr – měřidlo hustoty kapaliny Nestejnorodé těleso – těleso, jehož části jsou z látek různých hustot (např. loď)

4 17.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Chování těles v kapalině Těleso se potápí a klesá ke dnu. Těleso se vznáší v kapalině. Těleso po násilném ponoření stoupá vzhůru k hladině a částečně se vynoří. a) Posouzení pomocí výslednice skládání sil gravitační a vztlakové. b) Posouzení podle hustoty kapaliny ρ k a hustoty ponořeného tělesa ρ t. Po vynoření tělesa se F vz zmenší a obě síly F vz a F g jsou v rovnováze. ρ t > ρ k ρ t = ρ k ρ t < ρ k

5 17.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1. Které síly působí na těleso ponořené v kapalině 2. Jaké jsou směry těchto sil? Síla gravitační a síla vztlaková.Odpověď: Směr gravitační síly je svisle dolů, směr vztlakové síly je svisle vzhůru. Odpověď: 3. Proč kmen stromu ve vodě plave a kamínek s malou hmotností se ve vodě potápí a klesá ke dnu? Protože hustota dřeva je menší než hustota vody, zatímco hustota kamene je větší než hustota vody. Odpověď: 4. Dospělý muž má objem asi 0,07 m 3. Jak velká vztlaková síla na něj působí, ponoří-li se zcela do vody? Řešení: V = 0,07 m 3 ρ k = 1000 kg/m 3 g = 10 N/kg F vz = x N F vz = 0,07. 1000. 10 F vt = 700 N F vz = V. ρ k. g Odpověď: Na muže působí vztlaková síla 700N. v gravitačním poli Země?

6 17.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Jaký objem má voda vytlačená lodí o hmotnosti 600 tun? 2) Ledovec o hustotě 920 kg/m 3 plave na mořské hladině. Řešení: m = 600 t = 600 000 kg ρ k = 1000 kg/m 3 g = 10 N/kg V = x m 3 m. g = V. ρ k. g V = m : ρ k V = 600 000 : 1000 = 600 m 3 Odpověď:Voda vytlačená lodí má objem 600 m 3. Řešení: ρ t = 920 kg/m 3 ρ k = 1030 kg/m 3 V´/V = x Odpověď: Pod hladinou je asi 89 % ledovce. Při plavání tělesa platí: Jaká část objemu ledovce je pod hladinou? Objem ledovce = V, objem ponořené části = V´ V´/V = ρ t /ρ k x = 920 : 1030 x = 0,893 = 89,3% Hustota mořské vody je 1030 kg/m 3. F g = F vz

7 17.7 CLIL – The sinking of Titanic Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary potopení – sinking zkáza – destruction potopil se – sankroztržení – rupture vyplout – to sailledovec – iceberg posádka – crew palivo – fuel trup lodi – ship´s hullparní stroj – steam engines One of the world most famous ships – Titanic – sank on April 15, 1912. Titanic sailed from the English port of Southampton to New York, U.S. The fuel was coal. The ship was moved by steam engines. The cause of the destruction was the rupture of the ship´s hull by the iceberg. The sinking of Titanic

8 17.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c) 2.b) 3.a) 4.d) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Archimédes byl … a)italský učenec b)německý učenec c)řecký učenec d)egyptský učenec Archimédův zákon popisuje … a)gravitační sílu Země b)vztlakovou sílu v kapalině c)třecí sílu pevných těles d)tahovou sílu v kapalině Těleso se stejnou hustotou jako má kapalina … a)se v kapalině vznáší b)v kapalině klesá ke dnu c)plave na hladině kapaliny d)v kapalině se potápí Loď vyplula z řeky do moře. Změnil se objem ponořené části lodi? a)zvětšil se b)nezměnil se c)nelze určit d)zmenšil se

9 17.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 3, 4, 5, 6) Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY PRO ŽÁKY ZŠ 2. díl, Galaxie, 1993 (slide 6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Archimedes (slide 1)http://cs.wikipedia.org/wiki/Archimedes Obrázky: - http://brittanymtaylor.wikispaces.com/Archimedes (slide 1)http://brittanymtaylor.wikispaces.com/Archimedes - http://www.novinky.cz/veda-skoly/204644-archimedes-ostreloval-rimany-parokanonem-ne-zrcadly-jak-se-myslelo.html (slide 1)http://www.novinky.cz/veda-skoly/204644-archimedes-ostreloval-rimany-parokanonem-ne-zrcadly-jak-se-myslelo.html - http://black-frajer.blog.cz/1011/ponorka (slide 2)http://black-frajer.blog.cz/1011/ponorka - http://www.napalubu.cz/plavba/charter/nejdrazsi-charterove-lode-phoenix.aspx (slide 3)http://www.napalubu.cz/plavba/charter/nejdrazsi-charterove-lode-phoenix.aspx - http://byznys.lidovky.cz/boj-o-zdroje-cina-lovi-miliardy-na-dne-oceanu-fzw-/firmy-trhy.asp?c=A110721_162112_firmy-trhy_nev (slide 3)http://byznys.lidovky.cz/boj-o-zdroje-cina-lovi-miliardy-na-dne-oceanu-fzw-/firmy-trhy.asp?c=A110721_162112_firmy-trhy_nev - http://www.thermofisher.cz/produkty/hustomer-800-850-1-kg-m3-bez-teplomeru (slide 3)http://www.thermofisher.cz/produkty/hustomer-800-850-1-kg-m3-bez-teplomeru - http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm (slide 4)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm - http://www.photoserver.eu/zobrazeni_fotky.php?cislo_fotky=510408&fotky_autora=1001556 (slide 5)http://www.photoserver.eu/zobrazeni_fotky.php?cislo_fotky=510408&fotky_autora=1001556 - http://sranda.kdecoje.cz/srandovni_obrazky/i510-Ledovec.html (slide 6)http://sranda.kdecoje.cz/srandovni_obrazky/i510-Ledovec.html - http://quicktour.costa.cz/lode/lod.html?c=2152 (slide 6)http://quicktour.costa.cz/lode/lod.html?c=2152 - http://www.titanicworld.cz/plavba/potapeni_list2.html (slide 7)http://www.titanicworld.cz/plavba/potapeni_list2.html Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 (slide 3, 4, 5, 6) Bohuněk: SBÍRKA ÚLOH Z FYZIKY PRO ŽÁKY ZŠ 2. díl, Galaxie, 1993 (slide 6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Archimedes (slide 1)http://cs.wikipedia.org/wiki/Archimedes Obrázky: - http://brittanymtaylor.wikispaces.com/Archimedes (slide 1)http://brittanymtaylor.wikispaces.com/Archimedes - http://www.novinky.cz/veda-skoly/204644-archimedes-ostreloval-rimany-parokanonem-ne-zrcadly-jak-se-myslelo.html (slide 1)http://www.novinky.cz/veda-skoly/204644-archimedes-ostreloval-rimany-parokanonem-ne-zrcadly-jak-se-myslelo.html - http://black-frajer.blog.cz/1011/ponorka (slide 2)http://black-frajer.blog.cz/1011/ponorka - http://www.napalubu.cz/plavba/charter/nejdrazsi-charterove-lode-phoenix.aspx (slide 3)http://www.napalubu.cz/plavba/charter/nejdrazsi-charterove-lode-phoenix.aspx - http://byznys.lidovky.cz/boj-o-zdroje-cina-lovi-miliardy-na-dne-oceanu-fzw-/firmy-trhy.asp?c=A110721_162112_firmy-trhy_nev (slide 3)http://byznys.lidovky.cz/boj-o-zdroje-cina-lovi-miliardy-na-dne-oceanu-fzw-/firmy-trhy.asp?c=A110721_162112_firmy-trhy_nev - http://www.thermofisher.cz/produkty/hustomer-800-850-1-kg-m3-bez-teplomeru (slide 3)http://www.thermofisher.cz/produkty/hustomer-800-850-1-kg-m3-bez-teplomeru - http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm (slide 4)http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/7/kapaliny/vztlakka.htm - http://www.photoserver.eu/zobrazeni_fotky.php?cislo_fotky=510408&fotky_autora=1001556 (slide 5)http://www.photoserver.eu/zobrazeni_fotky.php?cislo_fotky=510408&fotky_autora=1001556 - http://sranda.kdecoje.cz/srandovni_obrazky/i510-Ledovec.html (slide 6)http://sranda.kdecoje.cz/srandovni_obrazky/i510-Ledovec.html - http://quicktour.costa.cz/lode/lod.html?c=2152 (slide 6)http://quicktour.costa.cz/lode/lod.html?c=2152 - http://www.titanicworld.cz/plavba/potapeni_list2.html (slide 7)http://www.titanicworld.cz/plavba/potapeni_list2.html

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 17.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období01 – 06/2013 Ročník8. ročník Klíčová slovaArchimédův zákon, vztlaková síla v kapalině, Archimédes AnotacePrezentace popisující Archimédův zákon a jeho využití při chování těles v kapalině.


Stáhnout ppt "17.1 Archimédův zákon Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google