Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.1 Skládání sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.1 Skládání sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."— Transkript prezentace:

1 10.1 Skládání sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Ve většině situací působí na těleso více sil. Jaký má jejich působení výsledný účinek? Výsledná síla se jmenuje výslednice. Síly se skládají. Skládání sil řešíme početně i graficky. Pro jednoduchost budeme skládat síly dvě: a) stejného směru b) opačného směru c) různoběžné

2 10.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Síla – fyzikální veličina, značka F, jednotka newton (N) Převody jednotek síly – kilonewton (kN), milinewton (mN) Účinky síly – pohybové, deformační Znázornění síly – orientovaná úsečka s měřítkem Těžiště – působiště gravitační síly Země na těleso Grafické sčítání a odčítání úseček – v matematice pro 5. ročník Rýsování a měření úhlů – v matematice pro 6. ročník Rovnoběžníky – v matematice pro 7. ročník Pythagorova věta – výpočet úhlopříčky čtverce a obdélníka – kosodélník, kosočtverec, obdélník, – matematika pro 8. ročník čtverec a jejich úhlopříčky

3 10.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Stabilita těles – závisí na vzájemné poloze těžiště tělesa a jeho závěsu nebo podepření. Rozlišujeme polohu stálou (stabilní), volnou a vratkou (labilní). Rovnováha sil – Rovnoběžník sil – strany rovnoběžníka znázorňují působící síly a úhel mezi nimi. Úhlopříčka ze společného vrcholu představuje výslednici. na jediné těleso působí dvě síly stejné velikosti a opačného směru. Jejich výslednice se rovná nule. Účinek těchto sil může být jen deformační.

4 10.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Působením více sil na jedno těleso vzniká takový účinek, jako když je nahradíme jedinou silou. Říkáme jí výslednice. Získáme ji skládáním sil. 1) Působící síly mají stejný směr. Výslednice má směr stejný a její velikost je rovna součtu velikostí jednotlivých sil. F = F 1 + F 2 2) Působící síly mají opačný směr. Výslednice má směr stejný jako větší z nich. Její velikost je rovna rozdílu jednotlivých sil. F = F 1 – F 2 F 1 > F 2 Jsou-li síly stejně velké, jedná se o rovnováhu sil. 3) Působící síly jsou různoběžné. Výslednice je určena úhlopříčkou rovnoběžníku sil.

5 10.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) 2) Narýsuj výslednice v následujících situacích: Na misce sklonných vah je položen váleček o hmotnosti 250g. Misku táhneme vzhůru silou 1N. Jakou sílu naměříme na stupnici vah? F 1 = 3N, F 2 = 3N, úhel mezi nimi je: a) 0° b) 60° c) 150° d) 180° Řešení:m = 250g F 1 = 2,5N F 2 = 1N F = x N F = F 1 – F 2 F = 2,5 – 1 F = 1,5N Odpověď: Na stupnici vah přečteme sílu 1,5N.

6 10.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Je závěr Krylovovy bajky pravdivý? Krylovova bajka říká, že se labuť, štika a rak zapřáhli do vozu s nákladem. Rak táhne vůz po cestě, štika do vody a labuť do vzduchu. Pokud se kamarádi neshodnou, je prý výsledek jejich snahy nulový. Bude i podle obrázku výslednice sil nulová? Nápověda: S výslednicí sil raka a štiky musíme ještě složit sílu labutě.

7 10.7 CLIL – The composition of the forces Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary composition of forces - skládání sil value - hodnota triangle of forces -rovnoběžník sil swing - houpačka resultant force - výslednicestretch - napínat direction - směr rope - lano On the swing A boy weighs 42 kilos and he is sitting on the swing. Ropes of the swing can be stretched by the whole force to the limit 500N. Can he take his younger sister on the swing (she weighs 11 kg)? Solution: m 1 = 42kgF 1 = 420N m 2 = 11kgF 2 = 110N F = x N F = F 1 + F 2 F = 420 + 110 F = 530 N Answer: He can´t take her because the ropes could break.

8 10.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c) 2.a) 3.a) 4.d) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Síly 3N a 8N působí na těleso stejným směrem. Výslednice je: a)5 N b)8 N c)11 N d)3 N Síly 3N a 8N působí na těleso opačným směrem. Výslednice je: a)5 N b)8 N c)11 N d)3 N Síly mohou být v rovnováze, když … a)působí na jedno těleso b)působí na dvě tělesa c)jsou různě velké d)jsou stejného směru Účinky sil v rovnováze mohou být … a)změna pohybu b)změna rychlosti c)změna barvy d)změna tvaru

9 10.9 Použité zdroje Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 40, 42, 47 Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995, str. 8 Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008, str. 27 Pátek: ŘEŠENÉ ÚLOHY Z FYZIKY PRO ZŠ, OPS Děčín, 1989, str. 72 - http://wearesuperclass.blog.cz/0706/fyzika-skladani-silhttp://wearesuperclass.blog.cz/0706/fyzika-skladani-sil - http://www.threes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2299:pythagoras-three-is-the-perfect- number&catid=72:mathematics&Itemid=50http://www.threes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2299:pythagoras-three-is-the-perfect- number&catid=72:mathematics&Itemid=50 - http://www.havanacek.websnadno.cz/Candy-od-stenete-po-dospelaka.htmlhttp://www.havanacek.websnadno.cz/Candy-od-stenete-po-dospelaka.html - http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Uzijte-si-krasnou-dovolenou-a-pohodove-dny-s-detmi.aspxhttp://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Uzijte-si-krasnou-dovolenou-a-pohodove-dny-s-detmi.aspx - http://www.novinky.cz/krimi/146824-za-pad-artisty-berouska-muze-zrejme-podmacena-zem.htmlhttp://www.novinky.cz/krimi/146824-za-pad-artisty-berouska-muze-zrejme-podmacena-zem.html - http://www.poradte.cz/skola/2824-kyvadlo-a-perioda.htmlhttp://www.poradte.cz/skola/2824-kyvadlo-a-perioda.html Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 40, 42, 47 Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995, str. 8 Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008, str. 27 Pátek: ŘEŠENÉ ÚLOHY Z FYZIKY PRO ZŠ, OPS Děčín, 1989, str. 72 - http://wearesuperclass.blog.cz/0706/fyzika-skladani-silhttp://wearesuperclass.blog.cz/0706/fyzika-skladani-sil - http://www.threes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2299:pythagoras-three-is-the-perfect- number&catid=72:mathematics&Itemid=50http://www.threes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2299:pythagoras-three-is-the-perfect- number&catid=72:mathematics&Itemid=50 - http://www.havanacek.websnadno.cz/Candy-od-stenete-po-dospelaka.htmlhttp://www.havanacek.websnadno.cz/Candy-od-stenete-po-dospelaka.html - http://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Uzijte-si-krasnou-dovolenou-a-pohodove-dny-s-detmi.aspxhttp://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Uzijte-si-krasnou-dovolenou-a-pohodove-dny-s-detmi.aspx - http://www.novinky.cz/krimi/146824-za-pad-artisty-berouska-muze-zrejme-podmacena-zem.htmlhttp://www.novinky.cz/krimi/146824-za-pad-artisty-berouska-muze-zrejme-podmacena-zem.html - http://www.poradte.cz/skola/2824-kyvadlo-a-perioda.htmlhttp://www.poradte.cz/skola/2824-kyvadlo-a-perioda.html

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období07 – 12/2012 Ročník8. ročník Klíčová slovaSkládání sil, výslednice, rovnoběžník sil, rovnováha sil AnotacePrezentace popisující skládání dvou sil působících na jedno těleso početně a graficky.


Stáhnout ppt "10.1 Skládání sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google