Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10.1 Skládání sil Ve většině situací působí na těleso více sil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10.1 Skládání sil Ve většině situací působí na těleso více sil."— Transkript prezentace:

1 10.1 Skládání sil Ve většině situací působí na těleso více sil.
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 10.1 Skládání sil Ve většině situací působí na těleso více sil. Jaký má jejich působení výsledný účinek? Síly se skládají. Skládání sil řešíme početně i graficky. Výsledná síla se jmenuje výslednice. Pro jednoduchost budeme skládat síly dvě: a) stejného směru b) opačného směru c) různoběžné Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Autor: Mgr. Hana Jirkovská

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.2 Co už umíme Síla – fyzikální veličina, značka F, jednotka newton (N) Převody jednotek síly – kilonewton (kN), milinewton (mN) Účinky síly – pohybové, deformační Znázornění síly – orientovaná úsečka s měřítkem Těžiště – působiště gravitační síly Země na těleso Grafické sčítání a odčítání úseček – v matematice pro 5. ročník Rýsování a měření úhlů – v matematice pro 6. ročník Rovnoběžníky – v matematice pro 7. ročník – kosodélník, kosočtverec, obdélník, čtverec a jejich úhlopříčky Pythagorova věta – výpočet úhlopříčky čtverce a obdélníka – matematika pro 8. ročník

3 10.3 Nové pojmy Stabilita těles –
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.3 Nové pojmy Stabilita těles – závisí na vzájemné poloze těžiště tělesa a jeho závěsu nebo podepření. Rozlišujeme polohu stálou (stabilní), volnou a vratkou (labilní). Rovnováha sil – na jediné těleso působí dvě síly stejné velikosti a opačného směru. Jejich výslednice se rovná nule. Účinek těchto sil může být jen deformační. Rovnoběžník sil – strany rovnoběžníka znázorňují působící síly a úhel mezi nimi. Úhlopříčka ze společného vrcholu představuje výslednici.

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.4 Výklad nového učiva Působením více sil na jedno těleso vzniká takový účinek, jako když je nahradíme jedinou silou. Říkáme jí výslednice. Získáme ji skládáním sil. 1) Působící síly mají stejný směr. 3) Působící síly jsou různoběžné. Výslednice má směr stejný a její velikost je rovna součtu velikostí jednotlivých sil. Výslednice je určena úhlopříčkou rovnoběžníku sil. F = F1 + F2 2) Působící síly mají opačný směr. Výslednice má směr stejný jako větší z nich. Její velikost je rovna rozdílu jednotlivých sil. F = F1 – F2 F1 > F2 Jsou-li síly stejně velké, jedná se o rovnováhu sil.

5 10.5 Procvičení a příklady 1)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.5 Procvičení a příklady 1) Narýsuj výslednice v následujících situacích: F1 = 3N, F2 = 3N, úhel mezi nimi je: a) 0° b) 60° c) 150° d) 180° 2) Na misce sklonných vah je položen váleček o hmotnosti 250g. Misku táhneme vzhůru silou 1N. Jakou sílu naměříme na stupnici vah? Řešení: m = 250g F1 = 2,5N F2 = 1N F = x N Odpověď: F = F1 – F2 F = 2,5 – 1 F = 1,5N Na stupnici vah přečteme sílu 1,5N.

6 10.6 Něco navíc pro šikovné Je závěr Krylovovy bajky pravdivý?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.6 Něco navíc pro šikovné Je závěr Krylovovy bajky pravdivý? Krylovova bajka říká, že se labuť, štika a rak zapřáhli do vozu s nákladem. Rak táhne vůz po cestě, štika do vody a labuť do vzduchu. Pokud se kamarádi neshodnou, je prý výsledek jejich snahy nulový. Bude i podle obrázku výslednice sil nulová? Nápověda: S výslednicí sil raka a štiky musíme ještě složit sílu labutě.

7 10.7 CLIL – The composition of the forces
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 10.7 CLIL – The composition of the forces Vocabulary composition of forces - skládání sil value - hodnota triangle of forces - rovnoběžník sil swing - houpačka resultant force - výslednice stretch - napínat direction - směr rope - lano On the swing A boy weighs 42 kilos and he is sitting on the swing. Ropes of the swing can be stretched by the whole force to the limit 500N. Can he take his younger sister on the swing (she weighs 11 kg)? Solution: m1 = 42kg F1 = 420N F = F1 + F2 F = F = 530 N m2 = 11kg F2 = 110N F = x N Answer: He can´t take her because the ropes could break.

8 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. 3. 2. 4. Síly 3N a 8N působí na těleso stejným směrem. Výslednice je: Síly mohou být v rovnováze, když … c) a) d) 5 N 8 N 11 N 3 N působí na jedno těleso působí na dvě tělesa jsou různě velké jsou stejného směru Síly 3N a 8N působí na těleso opačným směrem. Výslednice je: Účinky sil v rovnováze mohou být … 5 N 8 N 11 N 3 N změna pohybu změna rychlosti změna barvy změna tvaru

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.9 Použité zdroje Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995 Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003 Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 40, 42, 47 Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995, str. 8 Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008, str. 27 Pátek: ŘEŠENÉ ÚLOHY Z FYZIKY PRO ZŠ, OPS Děčín, 1989, str. 72

10 10.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 07 – 12/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 10.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 07 – 12/2012 Ročník 8. ročník Klíčová slova Skládání sil, výslednice, rovnoběžník sil, rovnováha sil Anotace Prezentace popisující skládání dvou sil působících na jedno těleso početně a graficky.


Stáhnout ppt "10.1 Skládání sil Ve většině situací působí na těleso více sil."

Podobné prezentace


Reklamy Google