Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starší dospělost SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starší dospělost SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník"— Transkript prezentace:

1 Starší dospělost SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník
Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012

2 Druh učebního materiálu
Název sady  Starší dospělost Tematická oblast  Psychologie Anotace  Výukový materiál pomáhá žákům chápat problematiku tohoto vývojového stádia Očekávaný výstup Žáci pochopí specifika daného vývojového stádia Autor  Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová  Druh učebního materiálu  Prezentace, pracovní list Cílová skupina  Žáci od 16 – 17let  Stupeň a typ vzdělávání  Střední odborné Vytvořeno  Jaro 2012 ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

3 Člověk se v tomto období vyznačuje svou vyrovnaností a zralostí.
Starší dospělý věk Člověk se v tomto období vyznačuje svou vyrovnaností a zralostí. Je schopen těžit z toho, co už zažil. Ale také se člověk ,,zasekne´´ a nechce se mu už v ničem zdokonalovat , je spokojen s tím, co umí a zná. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

4 Věk 50 let je považován za jakýsi mezník.
Stárnutí je spojeno s rizikem ztráty možnosti užít si dosažené sociální pozice. Věk 50 let je považován za jakýsi mezník. Zhoršení některých funkcí dokazuje to, že člověk už stárne. Člověk tohoto věku si nedělá iluze. Nestojí o změny v životě. Zhoršuje se jeho výkon. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

5 Psychické změny Paměť: Intelekt: City: Osobnost: Životní bilancování:
postupně klesá vštípivost, využívání zkušeností Intelekt: využívání vědomostí, zkušeností,... City: obohacení novými vazbami Osobnost: roste sebevědomí, ctižádost Životní bilancování: návrat do minulosti, hodnocení života ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

6 Postoje k vlastnímu životu
1) rozladění a deprese životní prohry nevyužití všech možností 2)dovršení a naplnění hodnotný a plnohodnotný život 3)rezignace pasivita lhostejnost ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

7 SEXULITA Vztah k sexualitě je už spíše negativní.
Stárnoucí člověk přestává být v této oblasti vlivem stáří sebejistý. Ke svému vzrušení potřebuje více času, tělesnou i psychickou pohodu, vědomí, že je partnerem všestranně akceptován. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

8 Krize staršího dospělého věku
Ztráta partnera (strach ze samoty) Strach z těžkého onemocnění Ztráta zaměstnání Odchod dospělého dítěte z domu (syndrom prázdného hnízda) ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

9 Proces adaptace má tři fáze: 1. fáze: 2. fáze: 3. fáze
První signály stárnutí  člověk si to uvědomí , ale nevěnuje se tomu. 2. fáze: Smlouvání  člověk si více připouští své stáří, ale rád by si udržel svůj pocit svěžesti. 3. fáze Přijetí reality tělesného úpadku  člověk se smiřuje se svými potížemi a učí se s nimi žít. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

10 ROZVOJ MYŠLENÍ Lidé dokáží lépe využívat všech informací, které mají k dispozici. Zkušenosti ovlivňují přístup k různým situacím. Člověk se naučil své rozumové schopnosti nějak používat. Starší člověk je méně radikální, přijaté řešení nemusí být jednoznačné. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

11 Manželství stárnoucích lidí
V období mezi 45 a 60 lety dochází k významné změně ve složení rodiny. Děti odchází z domova. Manželský partner představuje jistotu nějakého sociálního kontaktu. Manželský partner je oporou při sdílení různých životních zátěží. Manželský partner je součástí vlastního života, lze s ním sdílet i stárnutí. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

12 Starší manželé už tolik netrvají na společné aktivitě.
Nevyžadují neustálé potvrzování vzájemného vztahu. Společným cílem může nakonec zůstat jen vztah k dětem. Ubývá tendence diskutovat o různých problémech, protože oba vědí, že to nemá smysl. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

13 V této době se v průměru zvyšuje spokojenost s manželstvím:
Důvodem je menší frekvence rušivých vlivů, které přinášely dospívající děti. Stabilizuje se očekávání ve vztahu k tomuto manželství, které se stává realističtějším a někdy i rezignovanějším. Určitý vliv má i tendence k tzv. kognitivní konzistenci = člověk má sklon posuzovat manželství jako dobré už jenom na základě délky jeho trvání. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

14 Alkoholismus Syndrom závislosti lze definovat jako soubor psychických a somatických změn ,které se vytvoří jako důsledek opakovaného užívání psychoaktivních látek. Závislost se projevuje příznaky, které se musí projevovat určitou dobu (12 měsíců): silná potřeba získat drogu a užívat ji neschopnost kontroly a sebeovládání ve vztahu k její mu užívání abstinenční syndrom Na vzniku se podílejí jako základní faktory osobnost člověka a vlastnosti jeho organismu, vlivy vnějšího prostředí. Každý člověk si může vytvořit závislost na psychoaktivní látce. Významnou roli při tom hrají tyto faktory: aktuální stresová situace míra neschopnosti a neochoty člověka uvědomit si a přiznat riziko řešení osobních problémů pomocí drog městské prostředí, zvýšený vliv party porucha rodiny, rodiče nadměrně užívají léky nebo alkohol nižší úroveň vzdělání, neúspěšnost ve škole Takto disponovaní lidé se nedovedou dobře orientovat, jsou nejistí, labilní a neschopní zvládat problémy a častěji se dostávají do stresu. Alkohol se stává přijatelným prostředkem řešení. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

15 Alkoholismus Vznik závislosti: Následky závislosti:
fáze = stadium experimentování - z nudy, potřeba uniknout od problémů, osobní nouze , „řekla jsem si proč ne, zkusit se to může.“ fáze příležitostného užívání fáze pravidelného užívání : - snaží se okolí přesvědčit, že „nedělá nic špatného“ fáze návykového užívání – bez alkoholu není člověk schopen běžného každodenního života Následky závislosti: alkohol poškozuje člověka biologicky, psychicky i sociálně akutní intoxikace, může dojít k poškození jater, ledvin, GIT, cév, mozku.... alkoholový abstinenční syndrom alkoholické psychózy a halucinózy, amnestické alkoholové poruchy a demence změna stylu života, nedodržování hygienických pravidel, negativně se mění zevnějšek člověka mění se hierarchie hodnot, aktivizační úroveň, životní styl, vztahy mezi lidmi – člověk se stává sobeckým, nespolehlivým a necitlivým, je ochoten krást, prostituovat, běžným důsledkem je trestná činnost ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

16 Alkoholismus Léčba Závislosti na užívání drog se nemůže člověk zbavit sám, potřebuje pomoc odborníků. K tomuto účelu slouží linky důvěry, kontaktní centra, střediska pro drogově závislé apod. Nejdůležitější podmínkou je motivace závislého člověka, jeho vůle s drogou přestat. Možnost léčby je v psychiatrických léčebnách. Léčený alkoholik nesmí už nikdy pít, ani v malých dávkách. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

17 Gamblerství = patologické hráčství
Závislost na hře (gambling) je řazena mezi návykové a impulzivní poruchy. Obyčejně se začne projevovat v adolescenci nebo mladé dospělosti. Tři základní typické znaky gamblera: hráč nedokáže za žádných okolností odolat hře vnitřní napětí, pocit tenze se sníží teprve tehdy, když začne hrát při hře gambler pociťuje příjemné vzrušení a uspokojení Příčiny vzniku: stresová situace nabídka hry jako spouštěcí podnět osobní vlastnosti (extroverze, narcistické rysy, nedostatek empatie a nedůvěra) potřeba rychlého zbohatnutí Rizikovým faktorem je tendence vytvářet si fantazijní představy o dostupnosti velké výhry, převaha emotivního hodnocení pravděpodobnosti vyhrát a popření signálů o nereálnosti takových představ. Lidé závislí na hře o společnost spoluhráčů nestojí, jsou pro ně konkurencí. Závislost se začne projevovat těžko ovládnutelným puzením ke hře a stále častějšími myšlenkami na hru (vymýšlením různých systémů fíglů apod.) První potíže vyplívají většinou z nedostatku peněz, hráč si půjčuje, ale nemůže vracet, a proto lže, vymlouvá se, začne porušovat jinak respektované sociální normy, začne podvádět a krást. Potřebuje hrát, aby vyhrál a všechno srovnal (tj. zaplatil dluhy, vyrovnal krádeže apod.) ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

18 Gamblerství = patologické hráčství
Důsledky závislosti na hře ohrožuje profesi, ztráta motivace k práci narušení mezilidských vztahů potřeba hrát se stala větší hodnotou než citový vztah, poruchy v oblasti sebehodnocení a v oblasti autoregulace ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

19 Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí, ke kterému dochází opakovaně v soukromí, skrytě mimo kontrolu veřejnosti, většinou se jedná o promyšlené činy. Domácí násilí je, když vám blízká osoba: opakovaně zakazuje styk s přáteli a vaší rodinou kontroluje vám vaše veškeré finance vyhrožuje a zastrašuje vás fyzicky ubližuje ničí vaše věci nutí vás k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí požaduje kontrolu nad vším co děláte Dělení domácího násilí: fyzické zneužívání psychické zneužívání sexuální zneužívání zanedbávání (nedostatek výživy a tekutin, ošacení, lékařské péče, izolace od okolí, přítomnost dětí v nebezpečných situacích) Domácí násilí může být pácháno na : na dospělých na dětech na seniorech ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

20 Domácí násilí Příčiny násilí:
agrese jako řešení náročných životních situací společenské, rodinné klima, nefungující rodina, problémy v ní osobní zkušenost s násilím mediální násilí rizikové faktory (nezralost, chudoba, rozvod, stres, nezaměstnanost, postižené dítě…) Rady pro postižené domácím násilím - volat o pomoc, nestydět se, násilí nepřestane, ale bude se stupňovat, utéci , odejít a zachránit tak svůj život, důstojnost (a často i život svých dětí). Agresor se nezmění. Jeho slibům nelze věřit ! Sexuální zneužívání lze definovat jako nepatřičné vystavení dítěte, či mladistvého, sexuálnímu kontaktu, činnosti, chování, pornografii nebo jako zneužití moci dospělého nad slabším a závislým dítětem k sexuálnímu uspokojení dospělého. Může být : dotykové – dochází k pohlavnímu kontaktu nebo osahávání intimních zón bezdotykové – setkání s exhibicionisty, vystavení pornografickým materiálům ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

21 Domácí násilí Alarmující signály pozorovatelné u dítěte při  podezření na jeho sexuální zneužívání: strach z určitých míst, objektů úzkost při kontaktu se ženami, muži psychosomatické potíže – bolest bříška, inkontinence moči, stolice sebepoškozující nebo sebevražedné chování promiskuita nebo naopak strach ze všeho souvisejícího se sexem (např. i sprchování nebo převlékání ve společnosti dalších osob) uzavření se do sebe, ztráta koníčků Může se vyvinout syndrom přizpůsobení se sexuálnímu zneužívání – typickými projevy jsou : Utajování a bezmocnost ve vztahu k řešení situace - dítě je zneužíváním blízkou osobou zaskočeno, nerozumí situaci, je nuceno mlčet, cítí vinu, bojí se o svém zážitku mluvit, často nemá nikoho, komu by se svěřilo. Přizpůsobení – dítě si obranými reakcemi situaci přizpůsobí, často začne sebe považovat za viníka, snaží se být „hodné“ a násilníkovi vyhovět. Opožděné odhalení a odvolání výpovědi- dítě hledá pomoc pozdě, jeho sdělení působí nevěrohodně, často je obviněno ze lži, z obavy ze ztráty rodiny a pod jejím tlakem svá obvinění pak často odvolává. Důsledky sexuálního zneužívání však ovlivňují vztah jedince k sexualitě i v dospělém věku Možné jsou poruchy: ztráta sexuálních zábran, promiskuita, prostituce, nebo naopak odmítání sexu jako hnusu, riziko neschopnosti partnerského soužití, pocity méněcennosti, ale i vývoj v sexuálního agresora. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

22 Znásilnění značí jednoduše donucení násilím jiného člověka k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo také zneužití jeho bezbrannosti k takovému činu – kdo tak učiní, dopustí se trestného činu, s možností potrestání odnětím svobody na dva roky až osm let. Zákon přesně říká : § 241 Znásilnění (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannost jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let. (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo b) spáchá-li takový čin na ženě mladší než patnáct let. (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt. Trestní zákon, Část druhá, Hlava osmá, Oddíl druhý ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

23 Znásilnění Znásilnění není pouze problémem žen.
Můžete namítnout, že bez mužovy erekce lze pohlavní styk proti jeho vůli provést jen stěží Zákon však neomezuje akt znásilnění na klasický vaginální styk. Vynucený orální nebo anální styk je rovněž znásilněním. Mohlo by se zdát, že znásilnění muže je něco výjimečného, ale existují prostředí, ve kterých je sexuální násilí páchané na mužích častým jevem – např. věznice a jiná nápravná zařízení, ústavy a pod. Ale pachateli bývají i v těchto případech nejčastěji zase ( většinou homosexuálně zaměření) muži. Mýty o znásilnění Ve snaze popřít zodpovědnost za své sexuálně násilné chování si muži vytvořili celou řadu mýtů, které jim umožňují hodit vinu na ženy. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

24 Znásilnění Mýty o znásilnění obsahují tyto zhoubné myšlenkové procesy:
1. Ženám se to líbí. 2. Ženy říkají ne, ale myslí tím ano. 3. Ženy provokují svým oblečením nebo chováním. 4. Muži mají nekontrolovatelný sexuální pud a nemohou s tím nic dělat. Ženy často uvádějí, že tyto hlasy jsou součástí mužského myšlení obecně, nevyjímaje příslušníky policie či právní zástupce. Je to jedna z příčin, proč ženy váhají s oznámením znásilnění na policii a následnou anabází po soudech. Oběti znásilnění navíc zažívají ničím neopodstatněné pocity viny. Ačkoli je oběť znásilnění vystavena psychickému a často i fyzickému utrpení ze strany násilníka, často nakonec paradoxně připisuje vinu sama sobě. Nemá odvahu se svěřit ani svým nejbližším, považuje se za nečistou a bojí se, že ji tak bude vnímat i její okolí. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

25 Znásilnění Tyto mýty ( nepravdy) je třeba vyvrátit :
Nikdo netouží po tom, aby byl ponížen. Znásilnění není nikdy pro ženu příjemným zážitkem. Žádná žena si nezaslouží být znásilněna, ponížena, ať už jsou okolnosti jakékoli. To, co má na sobě, nehraje žádnou roli. Znásilnění není nutně jen akt, který je provázen fyzickým násilím. Pouze někteří násilníci používají zbraně nebo svou oběť brutálně bijí. To, že se žena viditelně nebrání, může být způsobeno právě strachem ze stupňovaného fyzického násilí. Důsledkem každého znásilnění je psychické trauma. Znásilnění není jen o sexu, je to mnohem častěji akt totálního ponížení a ovládnutí oběti proti její vůli. Sex zde slouží jako pouhý prostředek. Ani prostitutky nelze libovolně znásilňovat a ponižovat To, čím se žena živí a jak je oblečena, nedává nikomu právo zneužít ji proti její vůli. Pokud žena říká ne, znamená to jednoznačně ne. Pokud žena změnila názor později v průběhu sexuálního aktu a tento akt pokračuje proti její vůli, jde o znásilnění. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

26 Znásilnění Tyto mýty ( nepravdy) je třeba vyvrátit :
Je prokázáno, že falešné případy nahlášených znásilnění („vymyslela si to, aby mě poškodila“) se pohybují kolem 2%, což je stejná míra, jako u všech ostatních trestných činů. Intimní charakter tohoto aktu, jeho propírání u výslechů, u soudu, činí velice nepravděpodobným, že by si jej žena vymyslela jen jako výmluvu. Násilníci nejsou jen maniaci, blázni, psychopati. Většina násilníků žije normální život, mají stabilní zaměstnání, přítelkyně, manželky... Ve skutečnosti je drtivá většina znásilnění páchána lidmi, které oběť osobně zná (rodinní příslušníci, přátelé, kolegové z práce). Znásilnění se odehrávají i v manželství. Každý sexuální akt provedený proti vůli ženy je znásilněním, nezávisle na tom, jestli jsou oběť a násilník v manželském svazku. Znásilnění není neplánovaným aktem nezadržitelného sexuálního pudu Uvádí se, že 60% všech znásilnění jsou přesně naplánovaná – datum, místo, oběť. Někdy je ke znásilnění využito účinků alkoholu nebo jiných látek omezujících schopnost oběti vyslovit (ne)souhlas se sexuální aktivitou. Navíc mohou tyto látky otupit paměť nebo odpor, který by oběť mohla klást. V těchto situacích opět často dochází k následnému sebeobviňování. („Neměla jsem pít“, „Neměla jsem zkoušet tu drogu“ atd.) Je důležité zdůraznit, že i v těchto případech je na vině agresor, jelikož zneužil jejich stavu. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

27 Znásilnění Co dělat, když se stanu obětí znásilnění:
Najděte si bezpečné útočiště. Požádejte dobrého přítele aby s vámi zůstal a poskytl morální podporu. Zachovejte důkazy. Nejděte se hned umýt, zachovejte chladnou hlavu, sepište všechny detaily ohledně útoku a útočníka. Zavolejte na některou z linek pomoci obětem znásilnění . Vyhledejte lékařskou pomoc. I v případě, že nemáte viditelná zranění, je potřeba stanovit riziko přenosu sexuálně přenosných nemocí a těhotenství Požádejte lékaře, aby odebral vzorky pro soudní účely. Nahlaste znásilnění na policii. Pamatujte, že to v žádném případě nebyla vaše vina. Uvědomte si, že bude trvat nějaký čas, než se z celé záležitosti vzpamatujete. Dejte tomu čas. Nikdy není pozdě. Využít odborné pomoci některé z horkých linek nebo jiných odborníků je možné i po měsících či letech od osudné události Některým ženám trvá déle, než si uvědomí, že odbornou pomoc opravdu potřebují. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

28 Znásilnění Co můžu udělat pro prevenci znásilnění?
Nenechávejte své nápoje bez dohledu a nepřijímejte od nikoho neznámého pití v otevřené nádobě. Když jdete na party, jděte se skupinou přátel, na akci se navzájem kontrolujte a odcházejte společně. Neustále mějte na vědomí, co se děje kolem vás. Nedovolte, abyste se ocitla v izolaci s někým, koho neznáte nebo mu nedůvěřujete. Popřemýšlejte o úrovni intimity, kterou si ve vztahu přejete a jasně stanovte hranice. ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

29 Zdroje ZA, 2. ročník / Starší dospělý věk / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová


Stáhnout ppt "Starší dospělost SZŠ a VOŠZ Zlín Zdravotnický asistent, druhý ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google