Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz Argumentace a efektivn í komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz Argumentace a efektivn í komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“"— Transkript prezentace:

1 Kurz Argumentace a efektivn í komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“ (CZ.2.17/1.1.00/32033)

2 „K řízení máme vlastně vždy jen jednu osobu, sebe.“ P. Drucker „V jednání s ostatními se dostaneme jen tak daleko, kam jsme došli sami se sebou.“

3 Poslání managementu Vytvářet místo, kde chtějí lidé pracovat, zákazníci využívat, investoři investovat a ze kterého může společnost/veřejnost profitovat. Dělat správné věci správně a včas pro uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zainteresovaných stran.

4 Řídíme systém Vedeme lidi

5 Zvládnutí rolí M – L – S ! Manager Lídr Správce

6 Systém 7 S Mc Kinsley

7 Postoj „ Lidé dělají to nejlepší, co jim umožňuje systém, jehož jsou součástí.“ V systému (organizaci, instituci, firmě, společnosti), chceme-li jej dobře řídit, se musíme především dobře vyznat. Dobře se vyznat v složitých systémech znamená především naučit se myslet v souvislostech, vnímat organizaci nebo firmu se všemi složitými vazbami v jejím nitru i s vazbami vůči jejímu okolí.

8 Manažerská filosofie: LEADERSHIP Big picture kontext

9 Slepci ohmatávají slona a mají říci, co to je: První ohmatává nohu a hlásí – je to strom; Druhý ohmatává ocas a hlásí – je to provaz; Třetí ohmatává chobot a hlásí – je to had. Všichni tři mají (svoji) pravdu, ale musíte vidět celek, celek, abyste mohli poznat slona (celek, velký obraz, souvislosti, kontext)! Celek versus detail

10 Systém – ledovec Proč potřebujeme systémový pohled na management? Abychom se dostali pod povrch věcí a porozuměli souvislostem, abychom ho dostali pod kontrolu. Abychom dokázali řešit skutečné příčiny a nikoliv zástupné problémy. Abychom uměli identifikovat systémové chyby a odlišit je od chyb jednotlivců (osobních selhání). Aby naše rozhodnutí byla profesionální a spravedlivá.

11 SYSTÉM organizace Transparentní systém zmenšuje prostor pro spekulace, fámy, mlžení, politikaření a zvyšuje důvěryhodnost. PROČ transparentní systém?

12 Sebereflexe – sebepoznání sebevedení Jsme schopni se vidět realisticky, pravdivě? Víme jací doopravdy jsme? Známe svoje možnosti? Máme správné nástroje k sebepoznání? Víme, kam se chceme dostat (oč nám jde, o co usilujeme)?

13 SEBEREFLEXE „Porozumět druhým umí chytrý. Porozumět sobě umí moudrý!“ Pochopíš a ovlivníš lépe druhé! Posílíš ovládání sebe sama! Zefektivníš komunikaci! Rozvíjíš sebe i druhé!

14 Rozvoj, posilování, enpowerment ● budování pozitivního sebeobrazu vědomí vlastní možnosti rozhodnout se poznat a naučit se vyjadřovat své emoce mít možnost ovlivňovat svůj život pochopit, že lidé mají svá práva myslet kriticky a umět se podívat na věci s různých úhlů rozvíjet osobní růst pocit, že můžu něco změnit (mít naději)

15 Několik důležitých otázek nejen pro vás Co chci ve svém profesním životě dokázat? Jak chci, aby si mě lidé v mé práci pamatovali? Co chci po sobě zanechat, jaký odkaz, jaký kus práce? Které hodnoty chci, aby si lidé v souvislosti se mnou a výsledky mé práce nejčastěji vybavovali? Kvůli čemu jsem ochoten ráno vstát o hodně dřív, než obvykle vstávám? Co jsou mé koníčky a proč mě tolik baví? Ve kterých momentech ztrácím pojem o čase? Kdybych nemusel pracovat pro peníze a mohl dělat opravdu jen to, co mám nejraději, co by to bylo? Ve kterých třech okamžicích svého profesního života jsem byl opravdu šťasten? Co mě naopak vždy nejvíc ubíjelo? Co je poslední profese na světě, kterou bych šel dělat, kdyby už opravdu nebylo zbytí? Proč? Kde si myslím, že bych mohl nejvíce uplatnit svůj talent? Chtěl bych být dobře placen za to, co dělám rád a co mě hodně baví? Souhlasím s tvrzením, že práce by měla být zábavou a měla by mi dodávat radost a energii?

16 MODEL EXCELENCE CO JE TO MODEL? NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ STUPNĚ DOKONALOSTI ORGANIZACE PODLE 9 KRITÉRIÍ

17 MODEL EXCELENCE = rámec založený na 9 kritériích, využitelný k hodnocení pokroku organizace směrem k excelenci. Excelence = výjimečná praxe v řízení organizace a dosahování výsledků, založeno na 8 základních konceptech.

18 MODEL EXCELENCE 8 ZÁKLADNÍCH KONCEPTŮ: 1. ORIENTACE NA VÝSLEDKY 2. ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA 3. VEDENÍ A STÁLOST ZÁMĚRŮ/CÍLŮ 4. MANAGEMENT PROCESŮ A FAKTŮ 5. ROZVOJ A ZAPOJENÍ PRACOVNÍKŮ 6. NEUSTÁLÉ UČENÍ SE, INOVACE A ZLEPŠOVÁNÍ 7. ROZVOJ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ SE ZS 8. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

19 MODEL EFQM PRACOVNÍCI 9% PRACOVNÍCI- VÝSLEDKY 9% KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI 15% PROCESY 14% POLITIKA & STRATEGIE 8% ZÁKAZNÍCI - VÝSLEDKY 20% SPOLEČNOST- VÝSLEDKY 6% PŘEDPOKLADY POTENCIÁL VÝSLEDKY INOVACE A VZDĚLÁNÍ VEDENÍ 10% PARTNERSTVÍ & ZDROJE 9% hlavní linie JAK CO/ČEHO ZMĚNA PROČ

20 MODEL EXCELENCE – PROČ? POSKYTNE REÁLNÝ a ÚPLNÝ OBRAZ STAVU FIRMY IDENTIFIKUJE PŘÍLEŽITOSTI PRO ZLEPŠOVÁNÍ IDENTIFIKUJE SILNÉ STRÁNKY FIRMY PODPORUJE SDÍLENÍ “NEJLEPŠÍ PRAXE” VYTVÁŘÍ ROVNOVÁHU MEZI ODLIŠNÝMI POTŘEBAMI ZAINTERESOVANÝCH STRAN ZAJIŠŤUJE OBECNÝ (SPOLEČNÝ) JAZYK

21 Leadership je navigace NAVIGACE „Pesimista si stěžuje, že fouká vítr, optimista čeká, až foukat přestane, vůdce napíná plachty.“ Zpětrná vazba

22 Management – struktura (manažerské IQ) VIZE POSLÁNÍ STRUKTURA KULTURA MANAŽERSKÝ SYSTÉM LEADERSHIP STRATEGIE UMĚT CHTÍT MOCI KNOW - HOW KNOW - WHY K O M P E T E N C E

23 Management – kultura ) ( manažerské EQ) SYNERGIE TOLERANCE konsensus A N G A Ž O V A N O S T L O A J A L I T A ZÁSADY PRINCIPY HODNOTY VÝKONNOST D Ů V Ě R A HYBNÉ/BRZDNÉ SÍLY P O D P O R A s t i m u l a c e / m o t i v a c e

24 Povinnosti manažera 1 Vytvářet atmosféru důvěry: tvořit otevřené a konstruktivní prostředí (mentalita hojnosti) ; pracovat s realitou na základě faktů a skutečností; jednat a komunikovat vlídně, upřímně a bez předsudků; ctít a oceňovat věrnost, oddanost a plnění závazků; přijímat osobní odpovědnost za výsledek (management podmínek/prostředí).

25 Povinnosti manažera 2 Dodávat energii, aktivizovat a povzbuzovat lidi: pečlivě a nekompromisně vybírat lidi, kteří vyžadují od sebe i ostatních to nejlepší, podporovat je, umožňovat jim růst a zmocňovat je (poskytovat jim odpovídající pravomoc). Poskytovat odpovídající zpětnou vazbu a zázemí (management lidí).

26 Povinnosti manažera 3 Řídit výkonnost: vytvářet podmínky pro úspěšný růst; generovat a docilovat náročné cíle – krátkodobé i dlouhodobé; trvale zlepšovat/zvyšovat produktivitu, efektivitu a kvalitu; jednat rázně na podkladě skutečností a naléhavosti; generovat energii (management procesů).

27 Povinnosti manažera 4 Identifikovat, přijímat a podporovat změnu: touhu po inovaci; žízeň po nových myšlenkách/nápadech; adaptabilitu a flexibilitu; rozumět a chápat konkurenční prostředí a být v čele (management změn).

28 Povinnosti manažera 5 Orientace na své klienty zákazníky: rozumět zainteresovaným stranám; cíleně a usilovně se zaměřovat na jejich požadavky, potřeby a očekávání; rozvíjet dlouhodobé vztahy a partnerství.

29 Povinnosti manažera 6 Budování a podpora týmové práce: sdělování, šíření informací a nejlepší praxe; dávat prostor všem; povzbuzovat vyjádření v rozdílnosti názorů, pohledech, postojích; budovat synergii, konzistenci a integritu; poskytovat fakta…dělat rozhodnutí, jednat a podporovat jejich realizaci (management integrity, konzistence, synergie). BÝT ARCHITEKTEM SVÉ BUDOUCNOSTI A NE OBĚTÍ SVÉHO PROSTŘEDÍ

30 Povinnosti manažera 7 Budování a rozvoj své odbornosti a osobnosti zvyšování své důvěryhodnosti: zkvalitňování a rozšiřování svých manažerských kompetencí; kultivace své osobnosti; zvyšování profesionality; být v tomto vzorem a příkladem (management růstu).

31 Zákon farmy ve vztazích Připravit půdu Zasít semeno Obdělávat Plít Zalévat Živit vzrůst a rozvoj k plné zralosti

32 Hybné/brzdné síly Potřeba změny FlexibilitaZnalosti Kvalita systému Optimismus Hybné síly Současný stav Žádoucí stav Kvalita systému + Konzervatizmus PesimismusNeznalost Strach - Brzdné síly

33 Manažerské kompetence Kompetence odborná IC intelektuální kompetence (adekvátní portfolio manažerských nástrojů a metod a schopnost je efektivně využívat); věcná kvalita kvalita vztahůKompetence sociální EC emocionální kompetence (schopnost sociální interakce, percepce, schopnost kultivovat firemní kulturu a vytvářet pozitivní atmosféru); kvalita vztahů věcná kvalitaKompetence etická (schopnost plnit své poslání ve shodě s platnými etickými normami/kodexy, schopnost být vzorem); věcná kvalita + kvalita vztahů + kvalita vztahů zdravotní způsobilostKompetence výkonnostní zdravotní způsobilost (fyzická a mentální kompetence – schopnost obnovovat a poskytovat dlouhodobě vysokou výkonnost).

34 Řízení KKKKKK K O N T R O L A vstup výstup Kontrola každého jednotlivého kroku procesu. Zadávání úkolu typu „JAK“ (zaměření na způsob/cestu)

35 Vedení KKKKKK kontrola vstup výstup Jasné a srozumitelné stanovení parametrů výstupu před započetí procesu. Zadávání úkolů typu „CO“ (zaměření na výsledek/cíl)

36 Komunikační systém Příjemce Odesílatel PochopeníDekódováníPříjem Šum Přenos sdělení Zpětná vazba MyšlenkaZakódování

37 Motivovat, inspirovat, vést Naučte se ptát a naslouchejte Poskytujte cílenou zpětnou vazbu Vnímejte, všímejte si, povzbuzujte Zvyšujte hlas až jako poslední možnost Buďte srozumitelní, spravedliví, vytvářejte pocit sounáležitosti

38 Motivace je emoce „Chceš-li postavit loď, nesvolávej bubnem muže dohromady, aby si obstarali dřevo, připravili nástroje a rozdělili úkoly, nýbrž nauč je touze po rozbouřeném moři!“ Antoine de Saint Exupery

39 Motivace dosáhnout, aby podřízení cítili, že si jejich práce cení; poskytovat příležitosti k rozvoji; vyslovit uznání za dobře udělanou práci; nabídnout výzvu – ale ne požadovat nemožné. vědět koho a jak motivovat

40 Trojúhelník úspěchu

41 Model kvality života Centra pro podporu zdraví Univerzity Toronto (Zdroj: The quality of life model, University Toronto, Canada: http://www.utoronto.ca/qol/concepts.htm) BÝT (BEING) – osobní charakteristiky člověka Fyzické bytíZdraví, hygiena, výživa, pohyb, odívání, celkový vzhled Psychologické bytíPsychologické zdraví, vnímání, cítění, sebeúcta, sebekontrola Spirituální bytíOsobní hodnoty, přesvědčení, víra PATŘIT NĚKAM (BELONGING) - spojení s konkrétním prostředím Fyzické napojeníDomov, škola, pracoviště, sousedství, komunita Sociální napojeníRodina, přátelé, spolupracovníci, sousedé (užší napojení) Komunitní napojeníPracovní příležitosti, odpovídající finanční příjmy, zdravotní a sociální služby, vzdělávací, rekreační možnosti a příležitosti, společenské aktivity (širší napojení) REALIZOVAT SE (BECOMING) – dosahování osobních cílů; naděje a aspirace Praktická realizaceDomácí aktivity, placená práce, školní a zájmové aktivity, péče o zdraví, sociální začleňování Volnočasové realizaceRelaxační aktivity podporující redukci stresu Růstová realizaceAktivity podporující zachování a rozvoj znalostí a dovedností, adaptace na změny

42 Užitečná přesvědčení Orientace směrem k cíli spíše než na problém? Jak spíše než proč? Zpětná vazba spíše než selhání? Možnosti spíše než nutnosti? Zvědavost a fascinace spíše než předpoklady?

43 Krize-změna RIZIKOPŘÍLEŽITOST

44 Hodnocení schopností vůdců Číslo Znak, charakteristika, schopnost Vedoucí stejnéúrovněVedoucívyššíchúrovníPodřízenípsychologovéSebehodno-cení 1 Schopnost vést lidi. 2 Schopnost vytvářet týmy a sdílet spoluodpovědnost s ostatními členy týmu. 3 Schopnost přesné formulace vize a dlouhodobých cílů a být vzorem ostatním při realizaci firemních hodnot (firemní kultury). 4 Schopnost identifikovat, formulovat a realizovat potřebné změny. 5 Trvalý profesní a osobnostní rozvoj.

45 Hodnocení schopností vůdců ČísloZnak, charakteristika, schopnost Vedoucístejné úrovněVedoucívyššíchúrovníPodřízenípsychologovéSebehodno-cení 6 Schopnost efektivně sdělovat a rozšiřovat znalosti a zkušenosti (BP). 7 Schopnost stimulovat a motivovat mistrovský přístup k realizaci procesů, inovací a změn. 8 Schopnost jednat s personálem jako s nejcennějším zdrojem. 9 Podporovat a realizovat poslání, vizi, politiku a strategii organizace. 10 Ochota podstoupit riziko a přijmout odpovědnost.

46 Hodnocení schopností vůdců ČísloZnak, charakteristika, schopnost Vedoucístejné úrovněVedoucívyššíchúrovníPodřízenípsychologovéSebehodno-cení 11 Schopnost systematického myšlení (poskytování celkového, úplného obrazu organizace). 12 Schopnost navigovat organizaci. 13 Schopnost efektivně komunikovat a jednat. 14 Schopnost vytvářet pozitivní a inspirující atmosféru. 15 Schopnost přiznání podílu viny a omluvy.

47 Motto: „Svět patří manažerům, kteří jsou tvořiví, vzdělaní, slušní a zodpovědní, kteří dokáží vystihnout potřeby lidí a znají své možnosti.“ Závěr


Stáhnout ppt "Kurz Argumentace a efektivn í komunikace pro vedoucí NZP PhDr. Ivana Hospodářová „Další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu ve VFN v Praze“"

Podobné prezentace


Reklamy Google