Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha, 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha, 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY."— Transkript prezentace:

1

2 Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha, 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií, Olomouc, 1996.

3 Souvětí – věta složená = větný celek složený ze dvou nebo několika vět, které spolu souvisí po stránce obsahové Věta jednoducháVěta jednoduchá Začal padat sníh. Bez práce nejsou koláče. SouvětíSouvětí Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

4 V souvětí rozlišujeme: Věty hlavní -nezávisí mluvnicky na jiné větě, a proto se na ni nemůžeme zeptat Přišlo jaro a lidé vyšli do polí. VH1 a VH2. = a, ale, nebo, avšak, ani = souřadící spojky Věty vedlejší -závisí mluvnicky na jiné větě = řídící = a proto se na ni můžeme touto větou řídící zeptat. Dostavil se úspěch, který nikdo nečekal. (Dostavil se jaký úspěch?) - věta vedlejší obvykle zastupuje některý větný člen věty řídící

5 Připojení vedlejších vět k větám řídícím: Spojkami podřadícími (protože, že, když, ačkoli, aby …) = vedlejší věty spojkové Vztažnými zájmeny (kdo, co, který, jaký, čí, jenž) Vztažnými příslovci (kde, kdy, jak, kam, odkud, odkdy, proč …) = vedlejší věty vztažné

6 Souvětí Podřadné - spojení pouze jedné věty hlavní a jedné nebo několika vět vedlejších Souřadné - spojení alespoň dvou vět hlavních. Na kterékoli hlavní větě může záviset jedna nebo i několik vedlejších vět

7 Druhy vedlejších vět  Věta podmětná  Věta přísudková  Věta předmětná  Věta přívlastková  Věta doplňková  Věta příslovečná  místní  časová  způsobová  měrová  zřetelová  příčinná  účelová  podmínková  přípustková

8 Postup při rozboru souvětí 1)Vlnovkovitě podtrhneme přísudky, většinou určitá slovesa. 2) Určíme počet vět (podle počtu přísudků). 3)Označíme věty hlavní (VH) a vedlejší (VV); hlavní věty jsou připojeny spojovacími výrazy (spojky souřadící) nebo beze spojek; vedlejší věty jsou uvozeny spojkami podřadícími nebo vztažnými slovy. 4)Provedeme grafický nákres: Na prvním řádku (v první rovině) uvádíme všechny věty hlavní v takovém pořadí, jak následují za sebou. V ostatních řádcích (rovinách) zakreslujeme vedlejší věty, a to tak, aby věty závislé byly vždy o jeden řádek (jednu rovinu) níže než jejich věty řídící, musíme při tom dodržet i správné pořadí vět, jak jsou napsány v uvedeném souvětí.

9 Věta podmětná Je směšné nemluvit spolu. Je směšné, když spolu nemluvíme. VH1 VV2 když (otázka: Kdo, co je směšné? odpověď : Když spolu nemluvíme.) Není nutné, abys tam šel. VH1 VV2 abys (otázka: Kdo, co není nutné? odpověď : Abys tam šel.) Závěr: Otázka: kdo, co Funkce: VV vyjadřuje podmětnou část HV Typické SP: že, aby, jak, kdo, co

10 Věta přísudková Klára není nespolehlivá. Klára není taková, aby se na ni nedalo spolehnout. VH1 VV2 abys (otázka: Jaká Klára není? odpověď : Aby se na ni nedalo spolehnout.) Řeka byla stříbrná. Řeka byla, jako by ji postříbřil. VH1 VV2 jako (otázka: Jaká řeka byla? odpověď: Jako by ji postříbřil.) Závěr: Otázka: kdo – co je?, kdo – co je jaký? kdo – co je kým/čím? Funkce: vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou SP: neexistují v pravém slova smyslu X pomůckou: je – když, je – jako by, je takový - že

11 Věta předmětná Řekl nám o svém příchodu. Řekl, že k nám přijde. VH1 VV2 že (otázka: Koho, co nám řekl? odpověď: že k nám přijde) Pro pláč ani nebyla schopna mu poděkovat. Pro pláč ani nebyla schopna, aby mu poděkovala. VH1 VV2 aby (otázka: pro pláč nebyla schopna čeho? odpověď: aby mu poděkovala) Závěr: Otázka: pádové otázky kromě 1 a 5. Pádu Funkce: vyjadřuje předmět VH Typické SP: že, aby, jak, kdo, co, kde, kam …

12 Věta přívlastková Znáte toho zrádného člověka? Znáte toho člověka, který vás zradil? VV2 VH1 který (otázka: znáte jakého člověka? odpověď: který vás zradil.) Obrátil se na nás s prosbou, abychom mu pomohli. VH1 VV2 abychom (otázka: obrátil se na nás s jakou prosbou? odpověď: abychom mu pomohli) Závěr: Otázka: jaký, který, čí? Funkce: VV plní fci přívlastku nějakého jména ve VH – přisuzuje mu vlastnost Typické SP: kdo, co, který, jaký, čí, jenž (vzt. zájmena) kde, kam, odkud, kudy (vzt. příslovce) že, aby, jak, zda ….(spojky)

13 Věta doplňková Vidím ho tam stojícího s hlavou skloněnou. Vidím ho, jak tam stojí s hlavou skloněnou. VH1 VV2 jak Závěr: Otázky: 1. Jaký? – otázka k nějakému jménu VH 2. Jak? Za jakých okolností? – otázka k přísudku VH Funkce: VV plní 2 fce (Pk, PU) Typické SP: jak, kterak Pomůcka: ve VH je sloveso smyslového vnímání (vidět, spatřit, pozorovat, slyšet, sledovat) Pozoroval ji, jak se učí tančit polku. VH1 VV2 jak

14 Věta příslovečná místní Vrátil se odtamtud. Vrátil se tam, odkud přišel. VH1 VV2 odkud (Otázka: Kam se vrátil? Odpověď: Odkud přišel.) Odbočil na lepší cestu. Odbočil tam, kde byla lepší cesta. kde VH1 VV2 Závěr: Otázka: kde, kam, odkud? Funkce: VV vyjadřuje místní okolnost děje VH. Typické SP: kde, kam, odkud…..(vztažná příslovce)

15 Věta příslovečná časová Počkám až do tvého příchodu. Počkám na tebe, dokud nepřijdeš. VH1 VV2 dokud (Otázka: Dokdy na tebe počkám? Odpověď: Dokud nepřijdeš.) Při odchodu zabouchl. Když odcházel, zabouchl dveře. VH2 VV1Když Závěr: Otázka: kdy? Funkce: VV vyjadřuje časovou okolnost děje VH. Typické SP: když, až, zatímco, kdykoli, jen, sotva, než, nežli, jakmile, dokud, potud.

16 Věta příslovečná způsobová Petr slušně pozdravil. Petr pozdravil, jak se sluší. VH1 VV2 jak (Otázka: Jak pozdravil? Odpověď: Jak se sluší.) Závěr: Otázka: jak? jakým způsobem? Funkce: VV plní funkci příslovečného určení způsobu. Typické SP: jak, jako Model jsem sestrojil přesně podle návodu. Model jsem sestrojil přesně tak, jak to bylo v návodu. VH1 VV2 jak

17 Věta příslovečná způsobová měrová Zlata mu dal král plnou náruč. Zlata mu dal král tolik, kolik jen mohl unést. VH1 VV2 kolik (Otázka: Kolik mu dal král zlata? Odpověď: Kolik jen mohl unést.) Věta příslovečná způsobová zřetelová Pomůcka: Na měrové věty často okazujeme zájmeny (Čím déle o tom přemýšlím, tím méně si s tím vím rady.) nebo číslovkami (Dostal tolik, kolik si zaslouží.). Pro naši rodinu je tento byt malý. Pokud jde o naši rodinu, je tento byt malý. VH2 VV1 Pokud Pomůcka: Tyto věty mají často na začátku výrazy: pokud jde o, co se týká, co se týče…..

18 Věta příslovečná příčinná Třásl se zimou. Třásl se, protože mu byla zima. VH1 VV2 protože (Otázka: Proč se třásl? Odpověď: Protože mu byla zima.) Nepřišel včas, poněvadž mu ujel autobus. VH1 VV2 poněvadž Závěr: Otázka: proč? z jakého důvodu? z jaké příčiny? Funkce: VV vyjadřuje příčinu děje VH Typické SP: protože, poněvadž, že, jelikož, ježto

19 Věta příslovečná účelová Vyzval ji k tanci. Vyzval ji, aby si zatančili. VH1 VV2 aby (Otázka: Za jakým účelem ji vyzval? Odpověď: Aby si zatančili.) Lidé postávali v ulicích, aby viděli průvod. aby VH1 VV2 Závěr: Otázka: za jakým účelem? za jakým cílem? Funkce: VV vyjadřuje smysl – účel konání děje VH Typické SP: aby

20 Věta příslovečná podmínková Co by si počali bez maminky. Co by si počali, kdyby neměli maminku. VH1 VV2 kdyby (Otázka: za jaké podmínky by si počali? Odpověď: kdyby neměli maminku.) Kdybych jel do Prahy, šel bych do Národního divadla. VH2 VV1Kdybych Závěr: Otázka: za jaké podmínky? Funkce: VV formuluje podmínku, za níž děj VH probíhá Typické SP: jestliže, -li, kdyby, když, pokud

21 Věta příslovečná přípustková Jana je i přes své mládí velmi nemocná. I když je Jana mladá, je velmi nemocná. VH2 VV1 I když (Otázka: Přes co je Jana nemocná? Odpověď: I když je mladá.) Ačkoli do začátku představení chybělo čtvrt hodiny, bylo hlediště plné. VV1 VH2 Ačkoli Závěr: Otázka: navzdory čemu, i když připustíme – že, přes co Funkce: VV vyjadřuje okolnost, jež je v rozporu s dějem VH, ale který platí Typické SP: ačkoli, třebaže, přestože, i když, i kdyby, ani když, ač, ať

22 Téma: Druhy vedlejších vět – 7. roč. Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: E. Hošnová a kol.: ČESKÝ JAZYK pro základní školy, SPN, Praha, 2008. V. Hartmannová: JAZYKOVÉ ROZBORY."

Podobné prezentace


Reklamy Google