Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Prezentace žen v hlavních zpravodajských relacích celoplošných televizí 1.srpen – 1. září 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Prezentace žen v hlavních zpravodajských relacích celoplošných televizí 1.srpen – 1. září 2006."— Transkript prezentace:

1 1 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Prezentace žen v hlavních zpravodajských relacích celoplošných televizí 1.srpen – 1. září 2006

2 2 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Prezentace žen v hlavních zpravodajských relacích celoplošných televizí Média: Události, Televizní noviny, Zpravodajský deník Období: 1.srpen – 1. září 2006 Realizace: Media Tenor, s.r.o. Marek Síbrt U Tiskárny 9, 702 00 Ostrava Tel/fax: 596 116 468 Stav: 11.9.2006

3 3 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Metodologický úvod Analýza sleduje intenzitu a formu prezentace žen v hlavních zpravodajských relacích 3 celoplošných televizí v České republice v období od 1. ledna do 1. září 2006. Obsahová analýza médií je systematickým shrnutím obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem, využíván je speciálně upravený software. Výsledky týmu spolupracovníků jsou kontrolovány několikastupňově. Noví spolupracovníci absolvují před svým definitivním zařazením do týmu přibližně 60 hodin školení. To umožňuje dosažení 90 - 95% shody dat. Obsahová analýza médií slouží jako zpětná vazba pro veřejně činné osoby a organizace. Zároveň je využitelná k plánování témat komunikace a dosažení vyšší míry porozumění s prvky komunikačního kanálu. Společnost Media Tenor je prostřednictvím svých analytiků ochotna kdykoli zodpovědět případné metodologické dotazy týkající se této analýzy. Pro analýzu byla role prezentace ženských protagonistek rozdělena pro větší přehlednost do několika kategorií, z nichž některé je vhodné pro adekvátní interpretaci výsledných dat specifikovat: 1) osoba ve výkonném postavení (člen organizace, v níž nezastává řídící post, ale jeho podřízenost není přímo vyjádřena); 2) privátní role (osoba svou aktivitou nesleduje hospodářský prospěch, aktivita není způsobem obživy, charakter aktivity je soukromý, tzn. není veřejně kontrolovatelná); 3) podřízené postavení (profesní role - pouze v těch případech, kdy je podřízenost přímo pojmenována); 4) samostatně činná osoba (osoba realizující aktivitu za účelem vydělávání obživy; aktivita spadá pod veřejnou kontrolu; osoby nejsou součástí větší organizační struktury, které by byly podřízeny); 5) reprezentant (osoba oficiálně pověřená hovořit za subjekt, který zastupuje); 6) veřejně činná osoba (politik, zástupce státní správy v politické funkci; vysoký představitel mezinárodní politické scény); 7) expert (odborník, který se na základě svých kompetencí vyjadřuje k prezentovanému obsahu)

4 4 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství M. Němcová byla před R. Kovářovou nejprezentovanější ženou v rámci hlavního televizního zpravodajství. Privátní stanice prezentovaly relativně více ženských protagonistek než Události ČT, zmiňovaly je ale častěji v rolích s nižším společenským statusem Podíl žen v hlavním televizním zpravodajství Média: Události, Televizní noviny, Zpravodajský deník; Období: 1.1. –1.9. 2006 TOP 15 nejprezentovanějších žen

5 5 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Události zmiňovaly častěji než relace komerčních televizí ženy v nadřízeném postavení, v pozici veřejně činných osob a expertek na danou problematiku. TV NOVA naopak nejčastěji představila ženy v pozici obětí a v privátní roli Role a zařazení prezentovaných žen v jednotlivých relacích Média: Události, Televizní noviny, Zpravodajský deník; Období: 1.1. – 1.9. 2006

6 6 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství TM Ministerstva vnitra R. Kovářová byla před M. Němcovou nejčastěji prezentovanou ženou v rámci Televizní novin. Na rozdíl od dalších dvou relací se v TOP 15 nejčastěji představených žen neobjevila žádná zahraniční protagonistka Role prezentovaných žen v Televizních novinách Média: Události, Televizní noviny, Zpravodajský deník; Období: 1.1. – 1.9. 2006 TOP 15 nejprezentovanějších žen v Tel. novinách

7 7 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Ministryně zahraničí C. Riceová byla po nejvyšší státní zástupkyni R. Vesecké 2. nejčastěji zmiňovanou ženou v Událostech. V relaci převažovala prezentace žen v privátní roli méně než v případě soukromých televizí Role prezentovaných žen v Událostech Média: Události, Televizní noviny, Zpravodajský deník; Období: 1.1. – 1.9. 2006 TOP 15 nejprezentovanějších žen v Událostech

8 8 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Na prvních dvou místech nejprezentovanějších žen se stejně jako v případě Televizní novin umístily, i když v obráceném pořadí, M. Němcová a R. Kovářová. Kandidatura P. Topolánkové v senátních volbách ji posunula na 11. místo žebříčku Role prezentovaných žen v Deníku Média: Události, Televizní noviny, Zpravodajský deník; Období: 1.1. – 1.9. 2006 TOP 15 nejprezentovanějších žen v Deníku

9 9 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Slovníček pojmů 1/2 Báze Počet pasáží/výpovědí/příspěvků, které byly zahrnuty do analýzy. Číslo v bázi se nemusí shodovat se součtem hodnot uvedených v grafu, graf může prezentovat pouze nejvýznamnější výsledky. Hlavní téma Obsahový aspekt, kterého se týkala převážná část příspěvku. V rámci každého příspěvku se stanovuje právě jedno hlavní téma. Kódování, kódovací kniha Standardizovaný postup získávání informací. Metodika je jednoznačně definována tzv. Kódovací knihou. Pro jednotlivé klienty je možné vytvářet odlišné metodiky v závislosti na sledovaných cílech spolupráce. Kontext Určuje, zda informace o subjektu je představena v pozitivním či negativním světle v závislosti na širších souvislostech (neurčuje tedy, jak je subjekt hodnocen, ale jakou povahu mají skutečnosti, s nimiž je spojován). Hovoříme o skrytém hodnocení, protože kontext má významný vliv na formování příznivého, či nepříznivého obrazu sledovaného subjektu. Období Časové období, které bylo analyzováno Obsahová analýza Systematické shrnutí obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky nejsou interpretovány subjektivně, ale kódovány kontrolovatelným způsobem dle předem dané metodiky Pasáž Část příspěvku, která je ohraničena subjektem a tematizací Příspěvek Článek, ucelený televizní, nebo rozhlasový příspěvek. Kvantitativní analýza klasifikuje nový příspěvek s každou změnou autora (tematicky shodná čtená zpráva + reportáž jsou klasifikovány jako 2 příspěvky). Standardizovaná kvalitativní analýza klasifikuje čtenou zprávu a následnou reportáž jako 1 příspěvek. Proto se někdy mohou lišit údaje v bázi za shodné období. Subjekt O kom/o čem nás zajímají informace? subjektem může být firma, instituce, politická strana, osoba, město atp. Subjekt je detailně klasifikován na úrovni výpovědí (viz výpověď).

10 10 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Slovníček pojmů 2/2 Tematizace Jeden ze základních aspektů výpovědi. Klasifikuje obsah (postoj, činnost), s níž je subjekt ve výpovědi spojován. V rámci jednoho příspěvku může být kódováno více tematizací. Tendence Výslovné hodnocení sledovaného subjektu (osobnosti, politické strany, podniku). Může být negativní, neutrální nebo pozitivní. Za tendenci považujeme i projev souhlasu či odmítnutí. (V této analýze je v oblasti hodnocení využíván výhradně kontext – viz výše) Výpověď Segment informace, ve kterém je sledovaný subjekt citován nebo popisován. V případě analýzy osobností a podniků je výpověď tvořena těmito základními kategoriemi: subjekt – tematizace – tendence – kontext – autor výpovědi. Vztažný prostor Na jakou geografickou oblast se příspěvek vztahuje? Sleduje se dle dohody s klientem.


Stáhnout ppt "1 Prezentace žen v hlavním televizním zpravodajství Prezentace žen v hlavních zpravodajských relacích celoplošných televizí 1.srpen – 1. září 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google