Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady dobré komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady dobré komunikace"— Transkript prezentace:

1 Zásady dobré komunikace
PhDr. Jaroslava Králová

2 Komunikace Komunikace má pro život člověka takový význam, jako krevní a nervový systém pro tělo. Zásobuje živinami a informacemi.

3 komunikace nám říká, jaký je vztah určuje, jaký vztah bude
Komunikace je nejčastější příčinou nedorozumění a konfliktů

4 Dovednosti potřebné pro dobrou komunikaci
Umět klást otázky Umět naslouchat Umět analyzovat slyšené

5 Správně vedená komunikace vyžaduje
CO – vědět, co chci říci KDY – rozhodnout, kdy informaci sdělit KDE – vybrat správné místo pro sdělení JAK – rozhodnout, jak nejlépe informaci podat

6 Klíčové zásady pro dobrou komunikaci
Minimalizuj nedorozumění - ověřuj si, zda jsi porozuměl (ptej se; dovol druhému, aby se ptal) Používej srozumitelný jazyk Dej si pozor na rutinu

7 Klíčové zásady pro dobrou komunikaci
Nic nepředpokládej (že ostatní vědí, co chci, co od nich očekávám, jak se mají chovat apod.) Aktivně naslouchej (buď soustředěný – vysíláš signál: zajímáš mě, jsi pro mne důležitý)

8 Uvědom si Nelze nekomunikovat
Druhým lidem mohu rozumět jen do té míry, do jaké rozumím sám sobě (CO chci? Co je pro mne důležité? Co jsem pro to schopen a ochoten udělat?) Při komunikaci v nás působí dva motivy: potřeba být uznán, přijat strach z odmítnutí, kritiky

9 Uvědom si Neustále se rozhodujeme, z jakého úhlu se budeme dívat na danou situaci (život)- z té horší či lepší stránky? Svou komunikaci ovlivňuješ komunikaci druhého. Existuje 10 – 15 % lidí, se kterými se nelze domluvit, dohodnout.

10 Uvědom si Pacient zapomene polovinu až 4/5 informace od lékaře při běžné prohlídce. Pacient vybírá z toho, co vyslechne, selektivně. Pacient čerpá informaci až z 50 % z neverbálního projevu lékaře, z 30 % z metakomunikace, z 20 % z verbálního projevu lékaře.

11 Zlaté pravidlo komunikace
Vyslechni – uznej (pochval…) – řekni svoje

12 Komunikace lékař - pacient

13 Jako lékař/ka usměrňuješ rozhovor s pacientem právě ty!
Pamatuj! Jako lékař/ka usměrňuješ rozhovor s pacientem právě ty!

14 Minimaliazace konfliktů
SNAŽIT SE DOSTAT KOMUNIKACI NA ÚROVĚN Do - Do


Stáhnout ppt "Zásady dobré komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google