Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na."— Transkript prezentace:

1 Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, Brno, 8.6.2011

2 Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Stručné shrnutí výstupů z dotazníkové kampaně

3 Bilanční model  Model Oblasti povodí Dyje primárně sestavený pro potřeby vodohospodářského plánování, přizpůsobený potřebám integrace předpisů EU do českého vodního hospodářství.  Vstupní data: časové řady průtoků, data kvality toků a znečištění za období 2000-2007.  V roce 2011 zahájeny práce na aktualizaci a zpřesnění stávajícího modelu  Od začátku února 2011 probíhá dotazníková kampaň.  Obesláno 200 obecních úřadů s více než 300 katastrálními územími.  V současné době jsou informace z 94% obcí (97% obyvatelstva).

4 Řešené území  Povodí VN Brno: 1586 km 2  Obyvatelé v řešeném území: 127.194  Území krajů: Jihomoravský 36% Vysočina 54% Pardubický 10%  Obyvatelé v krajích: Jihomoravský 45% Vysočina 43% Pardubický 12% Vymezení rozsahu modelového území

5 Dotazníková kampaň

6  127.000 obyvatel v řešeném území, 102.000 obyvatel v povodí VN Brno, 88.000 vypouští do povodí Brněnské nádrže.  54 katastrálních území je napojeno na 43 ČOV včetně ČOV Modřice (14.300 obyvatel). Velikost katastru Počet katastrů Počet obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Počet obyvatel napojených na ČOV Procento obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel do - 50023336 233183 1749%28% 500 - 1 0003323 7251810 32043%19% 1 000 - 2 0001216 95811*12 09371%13% nad 2 000750 278749 72799%40% * Poslední nenapojená obec v roce 2011 zahajuje výstavbu a u dalších 2 probíhá výstavba nových ČOV. Likvidace vod v povodí VN Brno

7  Téměř 69 000 lidí žije v obcích s ČOV.  V těchto obcích však 8.000 obyvatel není na tyto ČOV napojeno.  Odstraňováním fosforu jsou vybaveny pouze některé z nich. Kategorie Počet obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Procento napojení obyvatel v obcích s ČOV Počet obyvatel nenapojených na ČOV v obci s ČOV Celkem75 35659%5490%8 138 VN Brno60 94059%4388%7 981 VN Vír14 41658%1199%157 Mimo zájmové vypouští 14 30011%599%191 Malé domovní ČOV 1 1670,9%--- Likvidace vod v povodí VN Brno

8  Individuální rekreace (chaty a chalupy): VN Brno – 16,5 tis. rekreantů VN Vír – 5,5 tis. rekreantů  Hotely a další ubytovací zařízení: VN Brno – 6,3 tis. lůžek VN Vír – 2,9 tis. lůžek sezónní provoz – 2,3 tis. lůžek Rekreace v řešeném území

9 Producenti fosforu

10  Do nádrže ročně přiteče 31 tun fosforu, z čehož více jak 70% má původ na posledních 13 km řeky (prostor mezi profily Borač a Veverská Bítýška, včetně přítoků Bobrůvka, Lubě, Besének a Bílý potok – asi 50% plochy řešeného území).  V dolní části povodí na páteřním toku probíhá pouze minimální retence fosforu. Vtok fosforu do Brněnské nádrže

11 * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice, přítoky Veverka a Kuřimka. Fosfor v toku Svratka

12 Povodí nad VN Vír  VN Vír - výrazný prvek v povodí Brněnské nádrže.  Vysoká retence ve Vírské nádrži – cca 60% celkového fosforu z povodí nad nádrží (ročně zhruba 9,3 tun fosforu do VN Vír přitéká, 3,6 tun/rok odtéká).  Opatření nad VN Vír: menší vliv na VN Brno, delší doba mezi realizací a efektem.  K řešení vybrané nejproblematičtější lokality (Polička, obce na horním toku Svratky). Výstupy modelu

13  61.000 obyvatel napojeno na ČOV.  Více než 41.000 obyvatel bez čištění odpadních vod – včetně nenapojených obyvatel v obcích s ČOV.  Tato skupina vyprodukuje 2/3 fosforu produkovaného obcemi.  Největší podíl na produkci fosforu mají obce pod 500 obyvatel. Komunální zdroje fosforu v povodí VN Brno

14 * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice. Analýza vstupu fosforu do řeky Svratky

15  2 ČOV ve zkušebním provozu  19 akcí v realizaci  111 akcí v různém stavu přípravy od záměru až po schválení dotace a výběru zhotovitele Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

16 Aktualizace modelu  Doplnění a verifikace informací z dotazníkové kampaně provozovateli ČOV.  Spolupráce s orgány státní správy na získání informací o stavu povodí.  Pokrytí přínosů z různých typů ploch v povodí.  Podrobný průzkum nedořešených vnosů v klíčových částech povodí.  Průzkum zemědělského a rybničního hospodářství (v povodí je 235 rybníků větších než 0,5 ha).  Chov dobytka (v povodí více jak 20 tis. velkých dobytčích jednotek).  Analýza průmyslových zdrojů fosforu. Následující činnosti

17 Sběr dat pro aktualizaci  Nezbytná součinnost PM, KÚ, VAS, příp. dalších provozovatelů ČOV, rybářských a zemědělských společností.  Analýza konkrétních problémů, rozklíčování neznámých faktorů v tocích fosforu. Cíle aktualizace bilančního modelu  Spolehlivý nástroj pro posouzení rizik eutrofizace Brněnské nádrže.  Podklad pro případné studie proveditelnosti zásahů nad nádrží.  Nástroj pro dlouhodobé sledování změn v povodí. Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

18 Významní producenti fosforu v povodí VN Brno

19 Kontrola znečištění přítoků VN Brno

20 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na."

Podobné prezentace


Reklamy Google