Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na."— Transkript prezentace:

1 Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, Brno,

2 Posouzení stavu povodí nad Brněnskou nádrží Stručné shrnutí výstupů z dotazníkové kampaně

3 Bilanční model  Model Oblasti povodí Dyje primárně sestavený pro potřeby vodohospodářského plánování, přizpůsobený potřebám integrace předpisů EU do českého vodního hospodářství.  Vstupní data: časové řady průtoků, data kvality toků a znečištění za období  V roce 2011 zahájeny práce na aktualizaci a zpřesnění stávajícího modelu  Od začátku února 2011 probíhá dotazníková kampaň.  Obesláno 200 obecních úřadů s více než 300 katastrálními územími.  V současné době jsou informace z 94% obcí (97% obyvatelstva).

4 Řešené území  Povodí VN Brno: 1586 km 2  Obyvatelé v řešeném území:  Území krajů: Jihomoravský 36% Vysočina 54% Pardubický 10%  Obyvatelé v krajích: Jihomoravský 45% Vysočina 43% Pardubický 12% Vymezení rozsahu modelového území

5 Dotazníková kampaň

6  obyvatel v řešeném území, obyvatel v povodí VN Brno, vypouští do povodí Brněnské nádrže.  54 katastrálních území je napojeno na 43 ČOV včetně ČOV Modřice ( obyvatel). Velikost katastru Počet katastrů Počet obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Počet obyvatel napojených na ČOV Procento obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel do %28% %19% * %13% nad %40% * Poslední nenapojená obec v roce 2011 zahajuje výstavbu a u dalších 2 probíhá výstavba nových ČOV. Likvidace vod v povodí VN Brno

7  Téměř lidí žije v obcích s ČOV.  V těchto obcích však obyvatel není na tyto ČOV napojeno.  Odstraňováním fosforu jsou vybaveny pouze některé z nich. Kategorie Počet obyvatel napojených na ČOV Procento celkového počtu obyvatel Počet katastrů napojených na ČOV Procento napojení obyvatel v obcích s ČOV Počet obyvatel nenapojených na ČOV v obci s ČOV Celkem %5490%8 138 VN Brno %4388%7 981 VN Vír %1199%157 Mimo zájmové vypouští %599%191 Malé domovní ČOV ,9%--- Likvidace vod v povodí VN Brno

8  Individuální rekreace (chaty a chalupy): VN Brno – 16,5 tis. rekreantů VN Vír – 5,5 tis. rekreantů  Hotely a další ubytovací zařízení: VN Brno – 6,3 tis. lůžek VN Vír – 2,9 tis. lůžek sezónní provoz – 2,3 tis. lůžek Rekreace v řešeném území

9 Producenti fosforu

10  Do nádrže ročně přiteče 31 tun fosforu, z čehož více jak 70% má původ na posledních 13 km řeky (prostor mezi profily Borač a Veverská Bítýška, včetně přítoků Bobrůvka, Lubě, Besének a Bílý potok – asi 50% plochy řešeného území).  V dolní části povodí na páteřním toku probíhá pouze minimální retence fosforu. Vtok fosforu do Brněnské nádrže

11 * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice, přítoky Veverka a Kuřimka. Fosfor v toku Svratka

12 Povodí nad VN Vír  VN Vír - výrazný prvek v povodí Brněnské nádrže.  Vysoká retence ve Vírské nádrži – cca 60% celkového fosforu z povodí nad nádrží (ročně zhruba 9,3 tun fosforu do VN Vír přitéká, 3,6 tun/rok odtéká).  Opatření nad VN Vír: menší vliv na VN Brno, delší doba mezi realizací a efektem.  K řešení vybrané nejproblematičtější lokality (Polička, obce na horním toku Svratky). Výstupy modelu

13  obyvatel napojeno na ČOV.  Více než obyvatel bez čištění odpadních vod – včetně nenapojených obyvatel v obcích s ČOV.  Tato skupina vyprodukuje 2/3 fosforu produkovaného obcemi.  Největší podíl na produkci fosforu mají obce pod 500 obyvatel. Komunální zdroje fosforu v povodí VN Brno

14 * Do této kategorie jsou zahrnuty obce Veverská Bítýška, Rozdrojovice. Analýza vstupu fosforu do řeky Svratky

15  2 ČOV ve zkušebním provozu  19 akcí v realizaci  111 akcí v různém stavu přípravy od záměru až po schválení dotace a výběru zhotovitele Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

16 Aktualizace modelu  Doplnění a verifikace informací z dotazníkové kampaně provozovateli ČOV.  Spolupráce s orgány státní správy na získání informací o stavu povodí.  Pokrytí přínosů z různých typů ploch v povodí.  Podrobný průzkum nedořešených vnosů v klíčových částech povodí.  Průzkum zemědělského a rybničního hospodářství (v povodí je 235 rybníků větších než 0,5 ha).  Chov dobytka (v povodí více jak 20 tis. velkých dobytčích jednotek).  Analýza průmyslových zdrojů fosforu. Následující činnosti

17 Sběr dat pro aktualizaci  Nezbytná součinnost PM, KÚ, VAS, příp. dalších provozovatelů ČOV, rybářských a zemědělských společností.  Analýza konkrétních problémů, rozklíčování neznámých faktorů v tocích fosforu. Cíle aktualizace bilančního modelu  Spolehlivý nástroj pro posouzení rizik eutrofizace Brněnské nádrže.  Podklad pro případné studie proveditelnosti zásahů nad nádrží.  Nástroj pro dlouhodobé sledování změn v povodí. Vývoj výstavby ČOV a kanalizací v řešeném území

18 Významní producenti fosforu v povodí VN Brno

19 Kontrola znečištění přítoků VN Brno

20 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Opatření k omezení vnosu živin do VD Brno (bilanční posouzení) Dr.Ing. Antonín Tůma ředitel pro správu povodí Seminář k projektu „Realizace opatření na."

Podobné prezentace


Reklamy Google