Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dysgrafie specifická porucha grafického projevu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dysgrafie specifická porucha grafického projevu"— Transkript prezentace:

1 Dysgrafie specifická porucha grafického projevu
bývá postižena celková úprava písemného projevu držení psacího náčiní je křečovité nebo nesprávné dítě tlačí na psací náčiní, tahy nejsou plynulé, obtížně si pamatuje tvary písmen písmo je neurovnané, kostrbaté, písmena nejsou stejně velká v diktovaných slabikách, či slovech píše dítě pouze některá písmena, většinou ta, která si pamatuje dítě nepíše háčky, čárky, neslyší správně všechna písmena a těžko se soustředí na obsahovou a gramatickou stránku projevu

2 Dysgrafie

3 Dysgrafie

4 Dysgrafie „Dysgrafik se nenaučil psát, ačkoliv netrpí žádnou smyslovou vadou ani žádnou závažnou poruchou pohybovou a ačkoliv nemá žádné závažné nedostatky v oblasti inteligence ani v oblasti citových vztahů.“ (Matějček, Z. Dyslexie. Praha: H & H, 1995)

5 Náprava (reedukace) dysgrafie
Cvičení rozvíjející jemnou motoriku a senzoricko - motorickou koordinaci provlékadla, tzv. motanice tvarování či modelování, např. z těsta, plastelíny vytrhávání z papíru, origami vyšívání, háčkování, paličkování, pletení, tvoření uzlů stříhání sypání např. barevného písku do nádob s různě širokými hrdly dotýkání prstů obou rukou (se zrakovou kontrolou i bez ní) postupné dotýkání palce s ostatními prsty „hra na klavír“

6 Náprava (reedukace) dysgrafie
Grafomotorický nácvik cíl: dostatečné zafixování správného úchopu, uvolnění ruky pro psaní a kreslení, zvládnutí jednotlivých písmen (snížení chybovosti), zlepšení čitelnosti a dosažení přiměřeného tempa kresebný cvik – prvky písmen – písmena – soubory písmen (slabiky, slova, věty) – opis – přepis – diktát

7 Náprava (reedukace) dysgrafie
Uvolnění ramenního kloubu různé typy kroutivých pohybů, kývání vzpaženýma rukama, kreslení do vzduchu, napodobování plavání postupný přechod od svislé plochy k vodorovné volné čmárání (míč se kutálí, auto jede po klikaté cestě, lezení hada,..) zaplňování plochy dotyky prstů, štětcem kreslení klubíček, kruhů, spirál, oválů, vždy oběma směry oblouky, horní i dolní – pohyb vychází vždy zleva doprava vlnovky (od mírnějších k hlubším, zleva doprava) kličky, osmičky (ležaté i stojaté), hadovky ostré obraty (pila) čáry (svislé, shora dolů i naopak, šikmé, vodorovné, lomené) plošné cviky, obtahování různých prvků na ploše obtahování kresebných cviků v řádku

8 Náprava (reedukace) dysgrafie
Uvolnění loketního kloubu cviky jsou obdobné jako u ramenního kloubu, ale vycházejí z lokte přecházíme z šikmé plochy na vodorovnou a zmenšujeme formát z A2 na A4 pracujeme vestoje, vsedě a vkleče tak, aby se dominantní ruka neopírala, loket byl zvednutý pohyb by měl vycházet z ramene a lokte, zápěstí je pevné, dítě se nenaklání nad podložku píšeme již menším psacím náčiním (pastelky, tužky, voskovky, fixy, štětce) v této fázi je správný úchop takový, že je tužka opřená v úžlabině mezi palcem a ukazováčkem, prsty jsou mírně pokrčené a drží tužku 1-2 cm od hrotu cviky dítěti nejdříve předkreslíme, dítě je obtahuje prstem (jednou rukou, oběma) ve vzduchu, poté prstem na papíře a až nakonec tužkou obtahovat můžeme i tvary písmen např. přes průhlednou fólii

9 Náprava (reedukace) dysgrafie
Uvolnění zápěstí krouživé pohyby v zápěstí mávání nebo plácání dlaněmi namotávání klubíčka z vlny, atd. cvičení provádíme na vodorovnou plochu vsedě tak, že se zápěstí nedotýká stolu, pohyb vychází ze zápěstí nebo se zápěstí stolu dotýká a pohyb vychází více z prstů cviky můžeme provádět i vkleče na podlaze, musíme ale hlídat, aby se dítě opíralo o nedominantní ruku nepíšeme propisovací tužkou, která nutí dítě k většímu tlaku na psací náčiní a vede tak ke snížení úpravy písma

10 Náprava (reedukace) dysgrafie
Uvolnění prstů: motivace hrou na klavír, psaním na klávesnici nápodoba padání sněhu, deště kroužení prsty ťukání do podložky Držení psacího náčiní správné držení psacího náčiní motivujeme např. sypáním, drolením, představou házení malých kuliček do nádoby s úzkým hrdlem, otisky kočičí tlapičky, atd. úchop kontrolujeme tak, že dítě zvedne ukazováček – psací náčiní by nemělo vypadnout můžeme také zkusit dítěti při psaní psací náčiní vytáhnout, mělo by nám to jít snadno, bez velkého odporu


Stáhnout ppt "Dysgrafie specifická porucha grafického projevu"

Podobné prezentace


Reklamy Google