Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová a strukturně-funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová a strukturně-funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)"— Transkript prezentace:

1 Systémová a strukturně-funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)
Politický systém Systémová a strukturně-funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)

2 Obecná definice politického systému (D. Easton)
Jednoznačně vymezitelné prvky (jednotlivci, instituce). Vztahy vzájemné závislosti mezi těmito prvky. Hranice, která odlišuje konkrétní politický systém od jeho okolí.

3 Model politického systému (D. Easton)

4 Prostor a čas Area approach Historická ukotvenost
Heuristicky opodstatněný Metodologicky problematický Historická ukotvenost Metodologicky vhodný

5 Vztah společnost – politický systém
Funkce vstupů (G. Almond) Socializace, politická socializace Artikulace zájmů Agregace zájmů Výběr zaměstnanců politických úřadů (politická „rekrutaci“) Charakter vstup (D. Easton) Požadavky (demands) Podpora (supports) (problém legitimity) (Isaak 1985)

6 Artikulace zájmů – typy institucí
institucionální zájmové skupiny (byrokracie, legislativa, exekutiva, armáda, církevní organizace) nesdružené zájmové skupiny (etnické, příbuzenské, náboženské, třídní) sdružené zájmové skupiny (odbory, občanská a profesní sdružení, obchodní sdružení) zájmové skupiny bez norem (demonstrace, vzpoury)

7 Centrální (politický) systém
soubor institucí a vztahů, které jsou přímo vázány na systém vládnutí exekutiva, legislativa a státní správa, resp. organizace, které jsou pověřeny veřejnou správou či jejich činnost s problematikou veřejné správy souvisí nový institucionalismus (80. léta) – výstupy z politického systému

8 Vztah politika – společnost
Systémový přístup (D. Easton) Tvorba pravidel-norem (rule making) Aplikace pravidel-norem (rule application) Posuzování pravidel-norem (rule adjudication) Strukturně-funkcionální přístup (G. Almond) Funkce tvorby pravidel Exekutiva Legislativa Funkce aplikace pravidel Byrokracie, státní správa = teorie veřejné volby (public choice theory)

9 Funkce zpětné vazby Zajišťovat znalosti o podmínkách, v nichž se nachází společnost a které ovlivňují formulaci požadavků. Umožňuje vyhledávat nové pro rozhodování potřebné informace ze svého okolí. Má poskytovat dostatek informací o dopadu předchozích rozhodnutí na společnost.

10 Pronikání politického systému do společnosti
Kontrola dodržování právního rámce zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu (armáda) (nedemokracie) soukromého života členů společnosti ochrana před nepřítelem režimu Zajištění služeb které překračují finanční či organizační schopnosti členů společnosti (doprava, zásobování energiemi, výchova a vzdělávání atd.) které souvisejí s péčí o zabezpečení společensky přijatelné sociální, resp. zdravotní úrovně občanů (důchody, zdravotní péče, sociální podpora apod.)

11 Meze a možnosti užití modelu politického systému
Obecně teoretické aspekty Formálně klasifikující model Předteoretický koncept Výhoda: zdůrazňuje různé dimenze politické reality Nevýhoda Nelze jeho prostřednictvím vyvozovat závěry o reálné politice a ji ovlivňujících vztazích

12 Literatura Easton, D. (1953). The Political system. New York: A. A. Knopf, Inc. Easton, D. (1965a). A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Easton, D. (1965b). A System Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons. Almond, G. - Coleman, J. S. (eds.) (1960). Politics of Developing Areas. Princeton: Princeton University Press. Fiala, P. - Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal. Dunleavy, P. (1991). Democracy, Bureaucracy & Public Choice. Economic Explanations in Political Science. Harvester: Wheatsheaf.


Stáhnout ppt "Systémová a strukturně-funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)"

Podobné prezentace


Reklamy Google