Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém Systémová a strukturně- funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém Systémová a strukturně- funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)"— Transkript prezentace:

1 Politický systém Systémová a strukturně- funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)

2 Obecná definice politického systému (D. Easton)  Jednoznačně vymezitelné prvky (jednotlivci, instituce).  Vztahy vzájemné závislosti mezi těmito prvky.  Hranice, která odlišuje konkrétní politický systém od jeho okolí.

3 Model politického systému (D. Easton)

4 Prostor a čas  Area approach Heuristicky opodstatněný Metodologicky problematický  Historická ukotvenost Heuristicky opodstatněný Metodologicky vhodný

5 Vztah společnost – politický systém Charakter vstup ( D. Easton)  Požadavky (demands)  Podpora (supports) (problém legitimity) (Isaak 1985 ) Funkce vstupů (G. Almond)  Socializace, politická socializace  Artikulace zájmů  Agregace zájmů  Výběr zaměstnanců politických úřadů (politická „rekrutaci“)

6 Artikulace zájmů – typy institucí 1) institucionální zájmové skupiny (byrokracie, legislativa, exekutiva, armáda, církevní organizace) 2) nesdružené zájmové skupiny (etnické, příbuzenské, náboženské, třídní) 3) sdružené zájmové skupiny (odbory, občanská a profesní sdružení, obchodní sdružení) 4) zájmové skupiny bez norem (demonstrace, vzpoury)

7 Centrální (politický) systém  soubor institucí a vztahů, které jsou přímo vázány na systém vládnutí  exekutiva, legislativa a státní správa, resp. organizace, které jsou pověřeny veřejnou správou či jejich činnost s problematikou veřejné správy souvisí  nový institucionalismus (80. léta) – výstupy z politického systému

8 Vztah politika – společnost Systémový přístup (D. Easton)  Tvorba pravidel-norem (rule making)  Aplikace pravidel-norem (rule application)  Posuzování pravidel- norem (rule adjudication) Strukturně-funkcionální přístup (G. Almond)  Funkce tvorby pravidel Exekutiva Legislativa  Funkce aplikace pravidel Byrokracie, státní správa = teorie veřejné volby (public choice theory)

9 Funkce zpětné vazby  Zajišťovat znalosti o podmínkách, v nichž se nachází společnost a které ovlivňují formulaci požadavků.  Umožňuje vyhledávat nové pro rozhodování potřebné informace ze svého okolí.  Má poskytovat dostatek informací o dopadu předchozích rozhodnutí na společnost.

10 Pronikání politického systému do společnosti Kontrola  dodržování právního rámce  zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu (armáda) (nedemokracie)  soukromého života členů společnosti  ochrana před nepřítelem režimu Zajištění služeb  které překračují finanční či organizační schopnosti členů společnosti (doprava, zásobování energiemi, výchova a vzdělávání atd.)  které souvisejí s péčí o zabezpečení společensky přijatelné sociální, resp. zdravotní úrovně občanů (důchody, zdravotní péče, sociální podpora apod.)

11 Meze a možnosti užití modelu politického systému  Obecně teoretické aspekty Formálně klasifikující model Předteoretický koncept  Výhoda: zdůrazňuje různé dimenze politické reality  Nevýhoda Nelze jeho prostřednictvím vyvozovat závěry o reálné politice a ji ovlivňujících vztazích

12 Literatura Easton, D. (1953). The Political system. New York: A. A. Knopf, Inc. Easton, D. (1965a). A Framework for Political Analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Easton, D. (1965b). A System Analysis of Political Life. New York: John Wiley & Sons. Almond, G. - Coleman, J. S. (eds.) (1960). Politics of Developing Areas. Princeton: Princeton University Press. Fiala, P. - Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal. Dunleavy, P. (1991). Democracy, Bureaucracy & Public Choice. Economic Explanations in Political Science. Harvester: Wheatsheaf.


Stáhnout ppt "Politický systém Systémová a strukturně- funckionální analýza (D. Easton, G. Almond)"

Podobné prezentace


Reklamy Google