Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing Labské stezky z pohledu krajského města na Labi Ing. arch. Jaromír Veselý cyklokoordinátor města Ústí nad Labem 8.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing Labské stezky z pohledu krajského města na Labi Ing. arch. Jaromír Veselý cyklokoordinátor města Ústí nad Labem 8.10.2014."— Transkript prezentace:

1 Marketing Labské stezky z pohledu krajského města na Labi Ing. arch. Jaromír Veselý cyklokoordinátor města Ústí nad Labem Jaromir.Vesely@mag-ul.cz 8.10.2014

2 ÚSTECKO – SPÍCÍ CYKLOTURISTICKÝ RÁJ Silné stránky a příležitosti LABSKÁ STEZKA – klíčový bod a potenciál Jedinečný přírodní rámec Blízkost Německa Snadná dostupnost města (železnice, dálnice; 1-1,5 hod z Prahy) Nižší cenová úroveň ubytování, stravování a dalších služeb Podstatná část města může být dopravně obsloužena komunikacemi s minimálním nebo malým podélným spádem (hlavní dopravní osy sever – jih, východ – západ) – cyklodopravní potenciál města Probouzející se (cyklo)občanský sektor (cyklodoprava, cykloturistika, MTB cyklistika, extrémní cyklistika) Změna v přístupu vedení města Slabé stránky Špatný obraz města, nízká atraktivita centra města, sociální skladba, vzdělanost obyvatelstva Omezené ubytovací a další služby pro cyklisty Minimální dopravní infrastruktura pro cyklisty Realita - počet hostů v ubytovacích zařízeních (srovnatelná 100 tis. města ČR, 2012): Č.Budějovice 126 tis., Olomouc 98 tis., Hr. Králové 78 tis., Ústí nad Labem 34 tis.

3 ÚSTECKO – SPÍCÍ CYKLOTURISTICKÝ RÁJ Labská stezka v údolí Labe Údolí Bíliny, Stadice - Přemysl Oráč (kolébka české státnosti) Labské pískovce Náhorní planina Krušných hor Ústecké vodopády Předválečná a industriální architektura (srov. s atraktivitou ½ Maratonu procházející Spolchemií) Místa klíčových historických bitev (Na Běhání - husité, Chlumec – napoleónské války) Jezero Milada (250 ha, od r. 2017) Cyklobus MHD, cyklobus Pirna – propojení do Krušných hor Turistické zajímavosti a cíle:

4 VIZE: ÚSTÍ NAD LABEM - CYKLOTURISTICKÁ DESTINACE – potenciál všech forem cyklistiky DÁLKOVÁ CYKLOTURISTIKA – Ústí nad Labem jako etapové město na LABSKÉ STEZCE (START VIZE) RODINNÁ CYKLOTURISTIKA – LABSKÁ STEZKA – levobřežní cyklotrasa Lovosice-D.Zálezly-Ústí nad Labem-Povrly a její propojení přívozy s Labskou stezkou (vize) – Jezero Milada (po roce 2017) – náhorní planiny Českého Středohoří a Krušných hor SPORTOVNÍ A EXTRÉMNÍ CYKLISTIKA – trailové a singltrekové tratě (Střížovický vrch, Jezero Milada – vize, rodí se) – náročnější cykloturistické trasy Českým Středohořím SPORTOVNÍ CYKLO-AKCE – UL-LET – extrémní sjezdy na horských kolech v centru města – Cyklomaraton Tour – open závody téměř v centru města (14. ročník) – cyklozávod Jezero Milada (7. ročník) – pravidelné cyklovýlety SK Cyklotour

5 Intenzivní a vytrvalá propagace silných stránek (okolí města) Přeměna města v cyklisticky přívětivé město (výstavba chybějící cykloinfrastruktury, propagace, rozšiřování služeb MHD pro cyklisty) Město jako tahoun VIZE Podpora města podnikání a aktivit vedoucích k tvorbě nových produktů v cestovním ruchu Příprava lidských zdrojů pro řízení a provoz zařízení cestovního ruchu (jazyky, kompetence) Rozšíření nabídek služeb pro cyklisty, rozšíření certifikovaných poskytovatelů Nabídka ucelených produktů - „cyklobalíčky“ Nabídka služeb v souvislosti se specifickými koníčky a zájmy (hipoturistika, skalní lezectví, vodní sporty, paragliding) NÁSTROJE K NAPLNĚNÍ VIZE: VIZE: ÚSTÍ NAD LABEM - CYKLOTURISTICKÁ DESTINACE ____________________________________________________________________ Cyklorozpočet – pravidelná částka Růst finančních prostředků města na investice do cestovního ruchu

6 PREZENTACE MĚSTA NAVENEK Obecné propagační letáky a brožury (odd. cestovního ruchu Magistrátu) Cykloturistika - specializované brožury města Pravidelná účast na veletrzích (ČR, Evropa) Reklama, inzeráty (celostátní tisk, Praha, Německo) Cykloportál města Prezentace existence certifikovaných poskytovatelů služeb (Cyklisté vítáni) - LABSKÁ STEZKA jako nedílná součást propagace - na veletrzích je vždy největší poptávka po propagačních materiálech týkajících se CYKLOTURISTIKY

7 CERTIFIKOVANÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB CYKLISTÉ VÍTÁNI (stav 2014) Certifikovaná místa Informační středisko města ZOO Ústí nad Labem Cyklopoint Zanádraží (příprava) Koupaliště Brná (příprava) Certifikovaná ubytovací zařízení Best Western Hotel Vladimír Clarion Congress Hotel Pivovar Hotel Na Rychtě Pension Duel Cyklokemp Loděnice Brná Pension Stará fara ve Svádově (do roku 2011) Certifikovaná stravovací zařízení Best Western Hotel Vladimír Pivovar Hotel Na Rychtě Restaurace Benada (Clarion C. Hotel)

8 PREZENTACE MĚSTA DOVNITŘ INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA na Mírovém náměstí Obecné propagační letáky a brožury Cykloturistika - specializované brožury města CYKLOPORTÁL (od r. 2013) Městské noviny (pravidelné články, dvojstrana červen 2014) Cykloturistické akce nedílnou součástí Evropského týdne mobility Nejsledovanější individuální stránky CYKLOPORTÁLU (2014): 1. Cyklovýlety 2. Značené cyklotrasy

9 Náhrada zastaralých panelů Odstranění již nevyužívaných panelů jiných vlastníků zničených povodní Roztříštěnost informací Spolupráce s krajským úřadem resp. Destinační agenturou České středohoří a s Městskými službami (sjednocení grafické podoby panelů, společně vybrané lokality) 3 trojice panelů v lokálních modifikacích: Aktivity města v roce 2014 - INFORMAČNÍ PANELY LABSKÁ STEZKA 1) INFORMAČNÍ TABULE LABSKÁ STEZKA obecné informace, schematická mapa Labské stezky, zajímavosti atraktivity a turistické cíle podél stezky 2) INFORMAČNÍ TABULE ÚSTÍ NAD LABEM A OKOLÍ cykloturistická mapa Ústí nad Labem a širšího okolí, zajímavosti, pamětihodnosti a další turistické cíle ve městě a okolí, hlavní služby, tipy na výlet, přírodní atraktivity 3) SLUŽBY PRO CYKLISTY nový cyklopoint a informační středisko Zanádraží, certifikovaní poskytovatelé cyklistických služeb

10 Aktivity města v roce 2014 - CYKLOPOINT ZANÁDRAŽÍ 2 ze 7-8 plánovaných pronajímatelných jednotek Plánováno otevření 2014, posun na jaro 2015 Druhé Informační středisko města (letáky, brožury, cizojazyčné materiály, ubytování, výlety) Přístup na internet Poskytnutí nářadí (selfservice) Občerstvení Možnost umytí kola Sprchy Krátkodobá úschova kol Dlouhodobá úschova kol (uzamykatelné boxy v podzemních garážích)

11 Aktivity města v roce 2014 - PROPOJENÍ LABSKÉ STEZKY A KRUŠNOHORSKÉ MAGISTRÁLY ÚSTECKÁ SPOJKA Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji – návrh nové sítě

12 Aktivity města v roce 2014 - PROPOJENÍ LABSKÉ STEZKY A KRUŠNOHORSKÉ MAGISTRÁLY Cykloturistická i dopravní funkce, příjezd do města přívětivým údolím s malým podélným spádem převážně mimo průmyslovou zátěž, napojení severních částí města Lokální využití pro inline brusle (1.etapa) Plánováno zahájení výstavby 1.etapy letos, opoždění kvůli vynuceným přeložkám sítí

13 Aktivity města v roce 2014 - NAPOJENÍ CENTRA MĚSTA NA LABSKOU STEZKU Zadáno zpracování projektové dokumentace Pravděpodobné řešení: pěší provoz po jedné straně mostu, cyklostezka po druhé straně (dtto Tyršův most Děčín)

14 Aktivity města v roce 2014 - CYKLODOPRAVNÍ OPATŘENÍ, STRATEGICKÉ MATERIÁLY Start přeměny města v cyklisticky přívětivé město VIZE CYKLOGENERELU (Generelu cyklistické dopravy v Ústí nad Labem), předpoklad dokončení 2015 Zprůjezdnění centra města pro cyklisty (realizace konec 2014?) Zadání projekčních prací na cyklistické propojení Neštěmic a Krásného Března Pilotní úprava dopravního značení ve prospěch cyklistů v Krásném Březně (realizace 2014-15)

15 CYKLOROZPOČET MĚSTA 2014 Cyklorozpočet (položka rozpočtu města) – navýšení na celkových 6,2 mil. Kč (nebude vyčerpán, odklad realizace hlavních akcí) 2015 Rozpočet města Prostředky SFDI Politika soudržnosti EU - ITI (Integrované územní investice, IROP) Výhled 2015 – 10 mil.Kč ?

16 Marketing Labské stezky z pohledu krajského města na Labi Ing. arch. Jaromír Veselý cyklokoordinátor města Ústí nad Labem Jaromir.Vesely@mag-ul.cz Děkuji za pozornost Foto z otevření přírodního Bikeparku na Střížovickém vrchu


Stáhnout ppt "Marketing Labské stezky z pohledu krajského města na Labi Ing. arch. Jaromír Veselý cyklokoordinátor města Ústí nad Labem 8.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google