Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné osobnosti fyziky a chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné osobnosti fyziky a chemie"— Transkript prezentace:

1 Významné osobnosti fyziky a chemie
Archimedes největší matematik a fyzik starověku Autor: Mgr. Marcela Vonderčíková Fyzika ročník Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

2 Archimedes

3 Přesné datum Archimedova narození není známo, ale mohlo to být kolem roku 287 př. n. l. v Syrakusách. Zemřel roku 212 př. n. l. v Syrakusách. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců klasického starověku, za největšího matematika své epochy a jednoho z největších matematiků vůbec. Zabýval se metodou výpočtu délky kružnice a na svou dobu přesně odhadl číslo „π“ [pí]. Na poli fyziky patří mezi jeho nejslavnější objevy ve statice (páka) a hydrostatice (Archimédův zákon).

4 Některé legendární obranné stroje, které Archimédés vynalezl, byly v moderní době zrekonstruovány a ukázalo se, že mohly být funkční. Nějaký čas pobýval v Alexandrii, která v té době byla symbolem vzdělanosti. Tam se věnoval především studiu matematiky, zejména geometrie přímo u Euklidových žáků. Poté se vrátil do rodného města, kde žil až do konce života. Archimedes měl přátelské vztahy s tehdejšími vládci Syrakus.

5 Již před Archimedem Řekové odstranili mytologii ze zkoumání přírody a rozvinuli matematiku a geometrii na základě metody logického důkazu. Archimedes vycházel především z ARISTOTELA, který vymezil předmět fyziky a EUKLEIDA, jehož spis Základy znatelně ovlivnil vývoj matematiky. Byl vůbec prvním vědcem zabývajícím se praktickým využitím teoretických poznatků. O svých technických vynálezech bohužel žádné pojednání nesepsal. Proto je těžké určit čeho je vlastně tvůrcem. Zatímco kladka byla objevena už před Archimedem, kladkostroje poprvé pravděpodobně sestrojil on.

6 Vedle kladkostroje vynalezl asi i soustavu převodů, šnekový převod a vodní šnek tzv. Archimedův šroub se šroubovou trubicí navinutou kolem osy, jejímž otáčením lze zdvíhat do malých výšek vodu. Tento vynález našel uplatnění v zavlažování a v dolech a v řadě zemí se užívá dodnes. Do oblasti fyziky Archimédes přispěl pracemi na téma teorie páky, výpočet těžiště pro rotační plochy atd. Snad nejznámější je tzv. Archimédův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené.

7 Své práce psal Archimédés v dórském dialektu starořečtiny, kterým se mluvilo v tehdejších Syrakusách. Mnoho Archimédových spisů se nedochovalo a jsou nám známy pouze z citací jiných matematiků. Řecký matematik Pappos z Alexandrie zmiňuje Archimédovo dílo Tvoření koule a další práce o mnohostěnu. Theón z Alexandrie cituje poznámku o lomu světla ze ztracené Katoptriky. Archimédovy práce dokládá i korespondence s matematiky v Alexandrii. Jeho spisy shromáždil řecký architekt Isidor z Milétu (asi 530 n. l.).

8 Archimedův šroub

9 Archimedův dráp – Archimedovo zařízení k obraně

10 „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí“
Neruš mé kruhy (Noli tangere circulos meos), zvolal Archimedes před svou smrtí. „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí“

11 Archimedův zákon byl údajně objeven během koupele v lázni

12 Archimédův palimpsest je rukopis napsaný formou kodexu
Archimédův palimpsest je rukopis napsaný formou kodexu. Tato kopie Archimédova díla byla zhotovena v 10. století anonymním písařem. Ve 12. století byly pergamenové listy Archimédovy práce vyškrábány, přeloženy na polovinu a přepsány liturgickým textem. Vyškrábání textu ale není úplné a díky použití speciálních lamp s využitím ultrafialového a infračerveného záření byla Archimédova práce znovu přečtena.

13 Zdroje: www.biographywanted.com www.cs.wikipedia.org www.techmania.cz
www.


Stáhnout ppt "Významné osobnosti fyziky a chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google