Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prvky II.B skupiny zinek ( 30 Zn) výskyt: sfalerit ZnS dospělý člověk má obsaženy 2 g Zn v enzymech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prvky II.B skupiny zinek ( 30 Zn) výskyt: sfalerit ZnS dospělý člověk má obsaženy 2 g Zn v enzymech."— Transkript prezentace:

1 Prvky II.B skupiny zinek ( 30 Zn) výskyt: sfalerit ZnS dospělý člověk má obsaženy 2 g Zn v enzymech

2 sfalerit

3 průmyslová výroba: rudy uhličitanové se žíháním zbaví CO2, rudy sfaleritové se praží, tak se převedou na oxid: ZnCO3  ZnO + CO2 2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2 takto upravené rudy se redukují koksem

4 ZnO + C  Zn + CO vyredukovaný zinek se oddestiluje a přetavením se čistí

5 fyzikální vlastnosti: lesklý šedobílý kov, křehký chemické vlastnosti: na vlhkém vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu, hydroxidu nebo uhličitanu slučuje se s kyslíkem na ZnO, sírou v neoxidujících kyselinách se rozpouští za vývoje H2 rozpouští se ve vodných roztocích alkalických hydroxidů za vzniku iontu [Zn(OH)4]2- Zn + 2NaOH + 2H2O  Na2[Zn(OH)4] + H2

6 zinek

7 využití: slitiny zinkový plech - střechy výroba článků v laboratoři k přípravě vodíku redukční činidlo (granulovaný nebo práškový)

8 využití zinku

9 sloučeniny: halogenidy ZnCl2 –nejdůležitější –impregnace dřeva –úprava textilií –čištění povrchu kovů před pájením –ZnBr2, ZnI2 - bílé rozpustné látky

10 sulfid zinečnatý směs ZnS + BaSO4 - bílá barva

11 oxid zinečnatý –spalováním Zn na vzduchu: 2Zn + O2  2ZnO –bílý, nerozpustný v H2O –rozpustný v kyselinách i zásadách - typicky amfoterní oxid: ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O ZnO + NaOH + H2O  Na[Zn(OH)3] ZnO + 2NaOH + H2O  Na2[Zn(OH)4]

12 využití: –výroba pryže - zkracuje dobu vulkanizace –pigment ve výrobě barev, má výhodu nad tradiční olovnatou bělobou v tom, že je netoxický, nevýhodou je, že má menší krycí schopnost (zinková běloba) –lékařství - zinkové masti a zásypy

13 hydroxid zinečnatý –bílá sraženina –nepatrně rozpustný v H2O –amfoterní charakter: Zn(OH)2 + H2SO4  ZnSO4 + 2H2O Zn(OH)2 + NaOH  Na[Zn(OH)3]

14 síran zinečnatý –krystaluje z roztoku jako heptahydrát ZnSO4·7H2O = bílá skalice –konzervační činidlo na dřevo –mořidlo v textilním průmyslu –velmi čistý v očním lékařství

15 kadmium ( 48 Cd) výskyt: greenockit CdS zinkové rudy s obsahem 0,2 - 0,4% Cd průmyslová výroba: při výrobě zinku, oddestiluje se dříve než Zn (Cd je těkavější)

16 fyzikální vlastnosti: stříbrný,tažný kov s namodralým leskem chemické vlastnosti: méně reaktivní než zinek

17 využití: výroba článků slitiny atomové reaktory - bezpečnostní a regulační tyče

18 sloučeniny: oxid kademnatý využití: Ni-Cd akumulátory katalyzátor hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí

19 sulfid kademnatý žlutá barva (kadmiová žluť) přidáním CdSe, ZnS, HgS k CdS - tepelně stálé pigmenty zářivých barev od světle žluté do tmavě červené, koloidní disperze těchto látek se používají k barvení transparentních skel

20 síran kademnatý krystalický - CdSO4·8H2O Westonovy články

21 Kadmium je mimořádně toxické a v lidském těle se hromadí v ledvinách a v játrech. Dlouhodobý příjem i velmi malých množství Cd vede k selhání funkce ledvin. Může inhibovat působení enzymů obsahujících Zn tím, že nahrazuje atomy zinku.

22 rtuť( 80 Hg) výskyt: cinabarit (rumělka) - HgS průmyslová výroba: A.ruda se praží, uvolňuje se rtuť a oxid siřičitý, páry rtuti se ochlazením zkondenzují HgS + O2 (600 °C)  Hg + SO2

23 B. pražení rudy se železným odpadem nebo páleným vápnem HgS + Fe  Hg + FeS 4HgS + 4CaO  4Hg + 3CaS + CaSO4

24 cinabarit - rumělka

25 fyzikální vlastnosti: kapalný, stříbrobílý, lesklý kov páry jsou monoatomické, toxické vysoký měrný elektrický odpor, vysoká hustota

26 chemické vlastnosti: na vzduchu stálý (neoxiduje se) při zahřátí k teplotě varu se pokrývá vrstvičkou HgO rozpouští se v konc. HNO3 a horké konc. H2SO4 za vzniku rtuťnatých solí a oxidů dusíku nebo síry: Hg + 4HNO3  Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Hg + 2H2SO4  HgSO4 + SO2 + 2H2O slitiny s kovy - amalgámy - roztoky kovů (Zn, Cd) nejsnadněji tvoří amalgámy těžké kovy, zatímco lehčí kovy první přechodné řady (s výjimkou Mn, Cu) jsou ve rtuti nerozpustné

27 amalgám

28 využití: výroba NaOH fyzikální přístroje (teploměry, tlakoměry) amalgámy - zubní lékařství (plombování)

29 sloučeniny: Hg I - rtuťné s dimérním iontem Hg 2 2+ halogenidy Hg2Cl2 - kalomel - dříve hodně používán v lékařství síran rtuťnatý –málo rozpustný –katalyzátor v organické chemii:

30 Hg II - rtuťnaté s iontem Hg2+ halogenidy nejběžnější HgCl2 –tzv. sublimát - rozpustný v H2O –prudký jed –dezinfekční prostředek –ochrana dřeva před hnitím

31 jodid rtuťnatý rozpustný v alkalickém jodidu: 2KI + HgI2  K2[HgI4] - tetrajodortuťnatan draselný součást Nesslerova činidla, k důkazu NH3

32 oxid rtuťnatý –v červené a žluté modifikaci - rozdíl v barvě je způsoben velikostí částic –červená - tepelným rozkladem Hg(NO3)2 nebo zahříváním Hg v kyslíku (350 °C) –žlutá - za studena - srážením roztoků rtuťnatých solí alkalickými hydroxidy

33 sulfid rtuťnatý –2 modifikace - přímou syntézou prvků za chladu nebo srážením sirovodíkem dostaneme modifikaci černou, která sublimací přejde v modifikaci červenou –nerozpustný v H2O, rozpouští se pouze v lučavce královské –barva a líčidlo

34 síran rtuťnatý –bílá krystalická látka –katalyzátor v organické chemii


Stáhnout ppt "Prvky II.B skupiny zinek ( 30 Zn) výskyt: sfalerit ZnS dospělý člověk má obsaženy 2 g Zn v enzymech."

Podobné prezentace


Reklamy Google