Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt) ve sloučeninách (sulfidy, oxidy, halogenidy)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt) ve sloučeninách (sulfidy, oxidy, halogenidy)"— Transkript prezentace:

1 KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt) ve sloučeninách (sulfidy, oxidy, halogenidy)

2 získání: pražení sulfidů PbS + 3/2 O 2 → PbO + SO 2 redukce oxidů uhlíkem, vodíkem, hliníkem (aluminotermie) FeO + C → CO + Fe Fe 2 O 3 + 2 Al → Al 2 O 3 + 2 Fe WO 3 + 3 H 2 → W + 3 H 2 O elektrolýza taveniny nebo roztoku (výroba, čištění)

3 vlastnosti: dány typem vazby – kovová kationty pevně v krystalové mřížce, valenční elektrony volně pohyblivé (elektronový mrak) → vodivost, kujnost, lesk tvoří komplexní sloučeniny

4 Kovy 4. (IV. B) skupiny titan rutil TiO 2 lehký, odolný – letectví TiO 2 – titanová běloba Zr, Hf

5 Kovy 5. (V. B) skupiny vanad vanadinit, karnotit ferrovanad – zušlechtěná ocel, větší mechanická odolnost – řezací materiál V 2 O 5 – katalyzátor oxidačních reakcí Nb, Ta

6 Kovy 6. (VI. B) skupiny chrom chromit pokovování předmětů proti korozi Cr 2 O 3 – zelený nerozpustný pigment, amfoterní oxid

7 chromany – žluté, dichromany – oranžové krystalické látky, ox. činidla sloučeniny Cr VI jsou karcinogenní Mo, W

8 Kovy 7. (VII. B) skupiny mangan burel MnO 2 ferromangan – slitina Fe a Mn MnO 2 – silné oxidační činidlo, katalyzátor, přísada do skla KMnO 4 – oxidační činidlo, desinfekční prostředek (hypermangan), odměrná analýza manganometrie Tc, Re

9 Kovy 8. (VIII. B) skupiny – triády(vodorovné trojice kovů podobných vlastností) triáda železa železo hematit Fe 2 O 3 magnetit Fe 3 O 4 limonit 2 Fe 2 O 3 * 3 H 2 O siderit FeCO 3 pyrit FeS 2

10 magnetit hematit

11 siderit pyritlimonit

12 výroba železa – vysoká pec princip – redukce železné rudy uhlíkem (přímá) a oxidem uhelnatým (nepřímá) vsázka: Fe ruda, vápenec, koks

13

14 struska – vzniká z vápence, chrání vyrobené železo před oxidací, využití ve stavebnictví surové železo – litina – obsahuje hodně příměsí (C, Si), křehká zkujňování – odstranění příměsí oxidací vzdušným kyslíkem, dezoxidace – odstranění oxidů železa zušlechťování – kalení a popouštění (zahřátí a prudké nebo pomalé ochlazování) – lepší mechanické vlastnosti vlastnosti – feromagnetické, podléhá korozi využití – průmysl, stavebnictví

15 kobalt výskyt – společně s Ni, Cu, vitamin B12 nikl feromagnetický, chemicky odolný katalyzátor (ztužování tuků), akumulátory, pokovování kobaltové sklo nikl

16 ostatní kovy – vzácné, výskyt v sulfidech spolu s Cu, Ni, získání – zpracování odpadů z výroby a čištění těchto kovů Lehké platinové kovy Ru, Rh, Pd Těžké platinové kovy Os, Ir, Pt chemicky odolné, mají velkou hustotu platina – katalyzátor, elektrody, cis-platina – cytostatikum

17 Kovy 11. (I. B) skupiny měď ryzí, chalkopyrit CuFeS 2 ušlechtilý hnědočervený měkký těžký kov, dobrý vodič slitiny – mosaz (Cu + Zn), bronz (Cu + Sn) + další kovy

18 Kovy 11. (I. B) skupiny střechy, okapy, elektronika měděnka – CuCO 3 *Cu(OH) 2, vzniká působením vzduchu na povrch mědi sloučeniny Cu II – modré zbarvení

19 stříbro ryzí, argentit Ag 2 S těžké, měkké, dobrý vodič halogenidy stříbrné – citlivé na světlo, využití v ČB fotografii (AgBr), kromě AgF nerozpustné ve vodě – analytický důkaz halogenidů AgNO 3 – rozpustný ve vodě zlato ryzí málo reaktivní, žluté, měkké, těžké výroba šperků, lékařství, elektrotechnika

20 Kovy 12. (II. B) skupiny zinek sfalerit ZnS neušlechtilý kov pasivace povrchu na ZnO, pokovování, suché články, zinková mast (zklidnění a vysušení např. oparů)

21 kadmium příměs v rudách Zn jedovaté rtuť rumělka (cinabarit) HgS ušlechtilý kapalný těžký jedovatý kov slitiny – amalgámy


Stáhnout ppt "KOVY - 4/5 všech prvků výskyt: ryzí (Au, Ag, Cu, Pt) ve sloučeninách (sulfidy, oxidy, halogenidy)"

Podobné prezentace


Reklamy Google