Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 24. října, seminář ENIC/NARIC2 Komuniké ministrů - Bergen 2005  „Přijímáme návrh zastřešující soustavy kvalifikací pro EHEA („A Framework for Qualifications of The European Higher Education Area“) založené na třech cyklech studia (včetně, v závislosti na národním kontextu, možnosti dílčích kvalifikací), přičemž obecné deskriptory pro každý cyklus budou založeny na výstupech z učení (learning outcomes) a osvojených kompetencích, a dále na počtu kreditů v prvním a druhém cyklu.  Zavazujeme se vypracovat národní soustavy kvalifikací vycházející z obecné, zastřešující soustavy kvalifikací pro EHEA, na nichž začneme pracovat do roku 2007. Žádáme Řídící skupinu, aby nám o vývoji a zavádění soustavy kvalifikací podala zprávu.“

3 24. října, seminář ENIC/NARIC3 Komuniké ministrů - Londýn 2007  „We commit ourselves to fully implementing such national qualifications frameworks, certified against the overarching Framework for Qualifications of the EHEA, by 2010. Recognising that this is a challenging task, we ask the Council of Europe to support the sharing of experience in the elaboration…  We are satisfied that national qualifications frameworks compatible with the overarching Framework for Qualifications of the EHEA will also be compatible with the proposal from the European Commission on a European Qualifications Framework for Lifelong Learning…  We see the overarching Framework for Qualifications of the EHEA, which we agreed in Bergen, as a central element of the promotion of European higher education in a global context…  With a view to the development of more student-centred, outcome-based learning, the next exercise should also address in an integrated way national qualifications frameworks, learning outcomes and credits, lifelong learning, and the recognition of prior learning“

4 24. října, seminář ENIC/NARIC4 Proč potřebujeme soustavu kvalifikací (1)  Mezinárodní soustava je jedním ze tří pilířů, na kterých stojí EHEA (Lisabonská úmluva o uznávání, zastřešující soustava kvalifikací a evropské standardy pro zabezpečení kvality) Transparentnost Umožňuje, aby spolu národní systémy VŠ komunikovaly – prostředek pro porozumění („překlad“) Snazší uznávání kvalifikací Prostupnost Mobilita studentů i absolventů

5 24. října, seminář ENIC/NARIC5 Proč potřebujeme soustavu kvalifikací (2)  Národní Podpora diverzifikované nabídky studia – prostředek pro porozumění („překlad“)  Transparentnost  Prostupnost Atraktivita – zvyšující se soutěž o kvalitní studenty Výstupy z učení - Learning outcomes (LO) mohou napomoci hodnocení kvality Podpora celoživotního vzdělávání

6 24. října, seminář ENIC/NARIC6 Odpověď na měnící se podmínky a požadavky  Registr/ databáze studijních programů – jednotná metodika  Celoživotní učení  LO – metodologie Tuning projektu - studijní programy i moduly  Možnost vyhodnotit restrukturalizované studijní programy – doladění, přepracování,..  Celoživotní vzdělávání – využití LO i pro moduly/části studijních programů  Vzdělávání zaměřené na učícího se studenta Do jaké míry ve vzdělávání současném je učitel skutečně průvodcem učícího se studenta na cestě k vědění? Do jaké míry se studenti chtějí učit?  Kredity a jejich propojení s LO Jak je zapracována obtížnost jednotlivých předmětů/modulů? Jak kredity souvisí s počtem kontaktních hodin, s počtem hodin samostudia? Jak jsou napojeny na výstupy? Nebo jsou stále lineárně závislé na počtu kontaktních hodin?

7 24. října, seminář ENIC/NARIC7 Soustavy kvalifikací  Zastřešující soustava kvalifikací pro EHEA – 3 cykly studia + v závislosti na národním kontextu možnosti dílčích kvalifikací (terciární vzdělávání)  Zastřešující soustava kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (EU) – 8 úrovní, které pokrývají celé spektrum od elementárního vzdělání po doktorské  Sektorové soustavy projekty EK, Tuning projekt (více než 100 evropských VŠ-dlouhodobě podporován EK)  Institucionální – programové LO pro jednotlivé kvalifikace LO pro komponenty studijních programů  Národní soustava – např. Irský a Novozélandský – 10 úrovní, které pokrývají celé spektrum vzdělávání Skotský – 12 úrovní, které pokrývají celé spektrum vzdělávání a další…..

8 24. října, seminář ENIC/NARIC8 EHEA – Stocktaking 2007  13 z 18 zemí získaly „zelené“ ohodnocení  Dlouhotrvající záležitost (Irsko více než 10 let, Nový Zéland ještě déle)  Většinou země západní a severní Evropy  Stocktaking 29% zemí Boloňského procesu má legislativu, která vznik národní soustavy umožňuje 19% zemí se domluvilo se zainteresovanými stranami (stakeholder agreement) 94% ustavilo pracovní skupinu 31% zemí tvrdí, že mají popis studijních programů založený na výstupech z učení 64% má připravený harmonogram naplňování (ale co je naplňování není ve zprávě řečeno) ….. ECTS – problémy: teorie vs. praxe

9 9 ECTS  Definice kreditu v souvislosti s výstupy z učení a studijní zátěží: „a quantified means of expressing the volume of learning based on the learning outcomes (associated with workload) achieved by an individual (average) learner at a specified level, linked to an appropriate national and international level/ cycle descriptor“ (Stephen Adam)  Zlepšení vlivem ECTS přístupu – transparence – domluvená akademická „měna“ více možností pro vstup i pro výstup ze studijního programu podpora celoživotního přístupu k učení mobility uznávání zlepšení kurikul ═› kvalitativní zlepšení kvalifikace  Vztah k ECVET  EK v diskusi jsou „Klíčové aspekty ECTS“ – „ECTS-Key Features“ – do konce října ECTS Course Catalogue a User's Guide – březen 2008 – ECTS Label

10 24. října, seminář ENIC/NARIC10 Výstupy z učení (LO)  „Learning outcomes are statements of what a learner is expected to know, understand and/or be able to demonstrate at the end of a period of learning. They are explicit statements about the outcomes of learning – results of learning“ (Stephen Adam)  Systém/soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a porozumění ═› schopnost tvůrčích činností a přístupů teoretických i praktických nejen v odborné sféře  Explicitní referenční body  Navíc mají roli metodickou - jsou popisem kurikul (modulů, částí studijního programu), spojeny s úrovní, cyklem,..  Směřují od obecných (na národní úrovni) přes oborové/ sektorové ke konkrétním (na VŠ)

11 24. října, seminář ENIC/NARIC11 Národní soustava kvalifikací (1)  Zákon o uznávání dalšího vzdělávání (zákon č. 179/2006 Sb.)- zakotvení Národní soustava kvalifikací  Návaznost na vznikající soustavu kvalifikací nižších stupňů  ČR je součástí EHEA – mezinárodní kompatibilita  Máme restrukturalizované programy- je třeba je vyhodnotit-výstupy z učení  Koordinace: MŠMT, AK-požadavky k akreditacím, reprezentace VŠ, zainteresované subjekty-jiná ministerstva, profesní skupiny, zaměstnavatelé, sociální partneři  Studie CSVŠ- vyhodnocení zahraničních rámců kvalifikací  Pracovní skupina Diskusní dokument – včetně harmonogramu Národní seminář (pravděpodobně 8.1.2008)

12 24. října, seminář ENIC/NARIC12 Národní soustava kvalifikací (2)  Obecné deskriptory Dublinské deskriptory - zejména pro akademické účely - založeny na  výstupech z učení (LO),  osvojených kompetencích,  studijní zátěži - počtu ECTS kreditů v prvním a druhém cyklu; standardních rocích ve třetím cyklu  cyklu/úrovni Evropský rámec kvalifikací - více i pro praktické účely  Profil (odborný nikoliv profesní vs. akademický) – propojení se studijní zátěží – úrovní/ cyklem  Výstupy z učení  Studijní zátěž – ECTS (v závislosti na výstupech z učení)  Musí zůstat kompatibilní s oběma rámci na evropské úrovni – sebe-certifikace

13 24. října, seminář ENIC/NARIC13 Národní soustava kvalifikací (3)  Výstupy z učení, kredity i soustava kvalifikací jsou pouze nástroji, ne cíli!!!  Poskytuje informace uživatelům (vysokým školám, zájemcům o studium, studentům, zaměstanavatelům, …)  Informace a komparabilita v rámci EU a EHEA  Komunikace mimo Evropu – prostřednictvím zastřešují soustavy pro EHEA  Konzultace se všemi zainteresovanými subjekty – porozumění zaměstnavatelů i veřejnosti  Implicitně lepší zaměstnatelnost  Prostupnost a uznávání předchozího vzdělání (i mimo VŠ) – CŽV  Pomůže VŠ definovat jejich vlastní standardy kvality  Posun od výuky - učitel průvodcem na cestě k vědění - učící se student  A další…

14 24. října, seminář ENIC/NARIC14 Jednotlivé kroky (1 ) zpráva pracovní skupiny, Londýn 2007 Rozhodnutí začítZákon o uznávání dalšího vzdělávání, Aktualizace DZ 2008 Určení jednotlivých krokůúčel národní soustavy kvalifikací – diskusní dokument Organizace /koordinaceVytipovat zainteresované subjekty, ustavit pracovní skupinu,.. Design  Úrovně/cykly  Deskriptory pro jednotlivé úrovně  Profil  ECTS kredity Národní diskuseVšichni zainteresovaní

15 24. října, seminář ENIC/NARIC15 Jednotlivé kroky (2) zpráva pracovní skupiny, Londýn 2007 SchváleníNárodní úroveň – MŠMT - ??? Rozdělení úkolů v naplňování NSKMŠMT, VŠ (VOŠ), AK, ostatní Naplňování na úrovni instituce/programu Vytipovat zainteresované subjekty, ustavit pracovní skupinu,.. Naplnění kvalifikacemiAK Registr/databáze kvalifikací/studijních programů Sebe-certifikace s EHEA (Boloňský proces) a případná sebe-certifikace s EQF (EU) Pilotní projekt – účast mezinárodních expertů

16 24. října, seminář ENIC/NARIC16 Národní soustavy kvalifikací – sdílení zkušeností  Iniciativa EK - ustavení národních kontaktních bodů pro národní soustavy – počátkem listopadu setkání v Bruselu  Pracovní skupina RE při Boloňském procesu 11.-12.10. proběhlo evropské fórum na téma soustavy kvalifikací–materiály na http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/QF/ nebo na www.bologna.msmt.cz http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/QF/ www.bologna.msmt.cz koncem listopadu setkání ve Štrasburku  Další informace na http://www.enic- naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qfhttp://www.enic- naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qf  Děkuji vám za pozornost ☺


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru Věra Šťastná Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google