Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Obsah prezentace  Obecný úvod  Aktuální stav implementace PRV celkem  Aktuální stav implementace jednotlivých os  10. kolo příjmu žádostí o dotaci  11. kolo příjmu žádostí o dotaci  Výhled na rok 2011

3 Obecný úvod Program rozvoje venkova 2007-2013  nástroj pro čerpání prostředků pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Cíle :  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (opatření Osy I)  Zlepšování životního prostředí a krajiny (Osa II)  Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova (Osa III)  LEADER

4 Aktuální stav implementace PRV  čtvrtý rok implementace programu  spuštěna téměř všechna projektová i nároková opatření PRV  příjem žádostí:  nároková opatření dle termínů Nařízení vlády (každoročně květen, resp. listopad)  projektová opatření v termínech (kolech) vyhlášených ministrem zemědělství - dosud vyhlášeno 10 kol příjmu žádostí o dotace (tj. každé opatření cca 3-4 x)  probíhá střednědobé hodnocení programu

5 Aktuální stav čerpání rozpočtu Celkový rozpočet programu 3,67 mld. EUR aktuálně proplaceno celkem 31,7 mld. Kč aktuálně závazkováno celkem 54,8 mld. Kč stav proplácenístav závazkování

6 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (opatření Osy I)  v rámci opatření osy I lze poskytnout dotace zejména na modernizace zemědělských podniků (stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu), pro investice do lesů – pořízení lesnické techniky, úpravy lesních cest, k pořízení technologií pro potravinářskou výrobu  podporovány jsou podnikatelské plány mladých začínajících zemědělců, příspěvek je hrazen zemědělcům, kteří předčasně ukončí svou činnost a předají podnik  dotaci lze získat na vzdělávání a poradenské služby  v rámci osy jsou hrazeny rovněž pozemkové úpravy

7 Aktuální stav implementace osy I počet zaregistrovaných projektů cca 13 tisíc v celkové částce 23,6 mld. Kč počet schválených projektů celkem cca 8 tisíc v celkové částce 13,7 mld. Kč počet realizovaných a proplacených projektů cca 5 tisíc v celkové částce 5,9 mld. Kč

8 Aktuální stav implementace osy I Porovnání rozpočtu, závazkované částky a proplacené částky pro jednotlivá opatření osy I

9 Příklad realizovaného projektu v rámci osy I

10 I.1.2 Investice do lesů I.1.2.1 Lesnická technika  Název projektu: Harvestor – moderní technologie pro těžbu dřeva  Žadatel:Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.  Celkové náklady: 11 891 839 Kč  Dotace: 4 896 639 Kč Harvestor umožňuje nejen výrazně zvýšit výkony těžby dřeva, ale představuje také technologii nesporně šetrnější k lesním ekosystémům. Zejména při stahování dřeva je minimalizováno poškození lesního porostu, protože pomocí harvestoru je možné provést základní roztřídění dřeva již na mýtině a uložit ho v místech snadno dostupných pro transport k dalšímu zpracování

11 Zlepšování životního prostředí a krajiny (Osa II)  opatření jsou zaměřena na podporu zemědělců hospodařících v méně příznivých oblastech  významný podíl financí je vynakládán na agro- environmentální opatření podporující šetrné hospodaření se zemědělskou půdou  podpora je poskytována i pro zalesnění zemědělské půdy a šetrné hospodaření v lesích či při mimořádných opatřeních po kalamitách v lesích

12 Aktuální stav implementace osy II Nároková opatření - víceleté závazky Projektové opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu schváleno 324 projektů v částce dotace 460 mil. Kč realizováno a proplaceno 152 projektů za 160 mil. Kč opatření osy II počet žádostí Výše dotace (mil. Kč) II.1.1 LFA44 65911 011,9 II.1.3 Natura 2000 na zem. půdě86542,4 II.1.2 Agroenvironmentální opatření56 42616 328,2 II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy5 62724,0 II.2.2 Platby v rámci Natura v lesích111,6 II.2.3 Lesoenvironmentální platby433,7

13 Aktuální stav implementace osy III Počet zaregistrovaných projektů cca 7 tisíc v celkové částce 28,9 mld. Kč Počet schválených projektů celkem cca 3 tisíce v celkové částce 10,5 mld. Kč Počet realizovaných a proplacených projektů cca 1,4 tisíce v celkové částce 4,7 mld. Kč

14 Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova (Osa III)  opatření osy III slouží k podpoře podnikání na venkově v oblasti řemesel a drobné výroby tak v oblasti cestovního ruchu  významná část podpory je věnován obnovitelným zdrojům (výstavba BPS, peletáren)  dotace jsou určeny rovněž pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury, zlepšení vzhledu obcí a doplnění občanskou vybavenost, k ochraně kulturního dědictví venkova

15 Aktuální stav implementace osy III Porovnání rozpočtu, závazkované částky a proplacené částky pro jednotlivá opatření osy III

16 Příklad realizovaného projektu v rámci osy III

17 III.2.1.1 Občanské vybavení a služby  Název projektu: Rekonstrukce obytné budovy na multifunkční dům  Žadatel: Obec Klešice  Celkové náklady: 8 078 743 Kč  Dotace: 3 179 655 Kč Finanční podporu směrovala na rekonstrukci bývalého bytového domu na víceúčelové zařízení, které poskytuje nové prostory pro realizaci aktivit volného času (sport, zájmové činnosti, vzdělávací besedy) pro obyvatele všech věkových kategorií, včetně obecní knihovny s přístupem na internet, a dále potřebné nové kancelářské prostory pro obecní úřad.

18 LEADER  V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader  Místní akční skupiny (MAS) uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhují ucelenou strategii místního rozvojea vybírají jednotlivé projekty pro financování

19 Aktuální stav implementace osy IV  Vybraných 112 MAS realizuje strategické plány

20 Aktuální stav implementace osy IV  V rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie bylo schváleno 2 199 projektů za 1 172 mil. Kč  Realizováno a proplaceno bylo dosud 632 projektů za 293 mil. Kč

21 10. kolo příjmu žádostí o dotaci termín příjmu žádostí: 14. 6. – 30. 6. 2010 aktuálně probíhají administrativní kontroly žádostí a Opatření Počet registrovaných projektů Požadovaná částka dotace mil. Kč Alokace na výzvu mil. Kč I.1.3 330 1 496519 I.3.1 151 97 53 III.1.3 374 1 215 337 IV.1.2 1 239 690 IV.2.1 7327549

22 10. kolo příjmu žádostí o dotaci Porovnání požadavku na dotaci s alokací finančních prostředků pro jednotlivá opatření

23 11. kolo příjmu žádostí o dotaci termín: 12. 10. – 25. 10. 2010 opatření: I.1.2 Investice do lesů dotace je určena pro pořízení lesní techniky, malé pilařské provozovny, stavby a rekonstrukce lesních cest a retenčních nádrží I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství rozvoj inovací v potravinářství formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji I.3.4 Využívání poradenských služeb krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému změ

24 Výhled na rok 2011 předpokládáme tři kola příjmu žádostí po schválení ministrem zemědělství – vyhlášení termínu pro jednotlivá opatření příprava nového programového období  zhodocení dosavadní politiky rozvoje venkova  projednávání finanční perspektivy  návrhy na zjednodušení stávajících předpisů EU

25 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google