Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody

2 Mezinárodní úmluvy Pramen mezinárodního práva
Přistoupení ČR = platí pro stát Převod do národní legislativy = platí pro občany Realizace - samostatná legislativa - stávající legislativa

3 Úmluva o biologické rozmanitosti
1. Úmluva o biologické rozmanitosti

4 Úmluva o biol. rozmanitosti:
Přijata: 1992, Rio de Janiero Smluvní strany: 174 států Garant: UNEP (OSN) Přistoupení ČR: 1994 Publikována: 134/99 Sb. Koordinace ČR: Český výbor pro CBD (při MŽP) Informační systém CBD:

5 Ochrana biodiverzity:
Úrovně: Genetická Druhová Ekosystémová Závazky: Péče o chráněná území Ochrana ohrožených druhů Péče o přírodní zdroje Udržitelné využití ekosystémů

6 Aplikace ČR: Strategie ochrany biol. rozmanitosti ČR: Řeší:
Schválena vládou ČR v květnu 2005 Základní koncepční dokument, první v ČR, obecně závazný (resorty) Řeší: Ekosystémy (např. lesy), druhy Problémy (doprava, turismus,…) Strategie (výchova, informace)

7 Související dokumenty:
Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti: 2001, ČR ratifikovala 2002 Řeší především GMO Evropská strategie ochrany biodiverzity: 2006, závazná pro členy EU Cíl: Zastavit do roku úbytek biodiverzity v EU.

8 Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry
2. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry

9 Úmluva o ochr. Evr. fauny a flóry
Celý název: Úmluva o ochraně evropských druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a jejich stanoviť Tzv. Bernská konvence Uzavřena: 1979, Bern Smluvní strany: 45 států ČR přistoupila: 1998 Publikována pod č.: 107/2001 Sb. Garant: Rada Evropy (Štrasburk) Garant v ČR: AOPK ČR

10 Členové úmluvy: Všechny evropské země, EU, Rusko, Turecko, …
Připravuje se přistoupení států Severní Afriky. Z Úmluvy vychází legislativa EU (Směrnice o stanovištích)

11 Ochrana ohrožených druhů:
Celoevropsky ohrožené druhy (Přílohy I.,II.,III.) Nutná mezinárodní spolupráce při jejich ochraně Řeší i regulované využívání populací a nehumánní prostředky lovu.

12 Soustava SMARAGD: Ochrana stanovišť a druhů dle příloh
Principy podobné jako u NATURY 2000 V ČR se bude s NATUROU 2000 shodovat.

13 3. Úmluva o mokřadech

14 Úmluva o mokřadech Celý název:
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Tzv. Ramsarská konvence Uzavřena: 1971, Ramsar (Írán) Garant: UICN (sekr. Ženeva) Smluvní strany: 138 států ČR přistoupila: 1990 Publikována pod č.: 396/90 Sb (Sdělení MZV)

15 Náplň úmluvy: Seznam mezinárodně významných mokřadů (Ramsar Sites)
Každý stát musí zařadit min. 1 lokalitu a zajistit jí plnou ochranu. Dnes: 1400 mokřadů ve 138 státech Celkem: 120 mil. ha V ČR: 12 lokalit V ČR koordinuje: Český ramsarský výbor

16 Lokality: Rybníky (3): Třeboňské rybníky Lednické rybníky
Břehyně a Novozámecký rybník Krasové mokřady (1): Podzemní Punkva

17 Lokality: Rašeliniště (4): Šumavská rašeliniště Krkonošská rašeliniště
Třeboňská rašeliniště Krušnohorská rašeliniště

18 Lokality: Nivy a lužní lesy (4): Litovelské Pomoraví Poodří
Mokřady Dolního Podyjí Mokřady Pšovky a Liběchovky

19 4. CITES

20 CITES: Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů Předložena: 1973, Washington D.C. Platnost: od roku 1975 Smluvní strany: 167 států Garant: UNEP (Ženeva) ČR přistoupila: 1992 Publikována: 572/92 Sb.

21 Mezinárodní obchod s druhy:
Velmi vážná hrozba pro řadu ohrožených druhů Druhá nejzávažnější příčina úbytku druhů (hned po ničení stanovišť) Třetí nejvýnosnější odvětví nelegálního mezinárodního obchodu (po drogách a zbraních)

22 Příloha I.: CITES I. Druhy bezprost- ředně ohrož. vyhubením
300 sp. živ., 500 sp. rostlin Obchod zcela zakázán Výjimky jen zcela výjimečně Např.: lidoopy, sloni, nosorožci, delfíni, někteří papoušci, šelmy, kaktusy, orchideje, dravci, … Z ČR: vydra říční, sokol stěhovavý, orel mořský a orel královský.

23 Příloha II.: CITES II. Druhy potenciálně ohrožené vyhubením
4000 sp. živ., sp. rostlin Obchod jen na povolení Tzv. CITES Permit (obě strany) Např.: všechny kaktusy, sukulenty, masožravky, orchideje, dravci, sovy, papoušci, opice, plameňáci, antilopy, plazi, korály, exotické druhy motýlů, žab, plazů, ryb, …

24 Příloha III.: CITES III. Druhy ohrožené regionálně
220 sp. živ., 8 sp. rostlin Vztahuje se jen na určité státy Pouze vývozní povolení Např.: kobra královská (Indie), žralok obrovský (Velká Británie), mahagon (státy střední a jižní Ameriky) EU: kategorie IV. (D) Monitoring obchodu

25 CITES: legislativa I. Zákon č.: 16/1997 Sb.
Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů …

26 CITES: legislativa II. Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů. Prováděcí vyhláška č.: 227/2004 Sb. (formuláře, značení jedinců, registrace)

27 Ochrana: Druhy chráněni živí i mrtví, vývojová stadia, výrobky (slonovina, kůže) Registrace – každý jedinec: Označení: nezaměnitelné (čip, …) Registrační karta: znaky, foto, DNA, … Registrace: do 2 týdnů po nabytí (nákup, dovoz, …) Registrace: Cites I. – MŽP, CITES II. – Správy CHKO Dovoz x vývoz: povolení (Permit)

28 Úmluva o ochraně stěhovavých druhů
5. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů

29 Úmluva o ochr. stěhovavých druhů:
Tzv.: Bonnská konvence (nebo CMS) Přijata: 1981, Bonn Smluvní strany: 89 států Garant: UNEP (Bonn) Přistoupení ČR: 1994 Publikována: 127/94 Sb. Koordinace ČR: MŽP

30 Stěhovavé druhy: Cyklicky n. předvídatelně překračují hranice států
Riziková skupina: více stanovišť, lov, … Ochrana: Stanoviště (hnízdní, zimní) Omezení lovu a rušení Migrační překážky

31 Přílohy: Příloha I. Kriticky ohrožené druhy Ochrana povinná
V ČR 8 druhů ptáků Příloha II. Ohrožené druhy Regionální dohody V ČR 131 ptáků, 21 savců

32 EUROBATS: Dohoda o ochraně populací evropskkých letounů
Sjednána: 1991, Londýn ČR: 1994 (208/94 Sb.)

33 Drop velký:

34 AEWA: Dohoda o ochraně afrického a euroasijského vodního ptactva
Sjednána: 1995, Haag ČR: 2006 (45/2006 Sb.)

35 Úmluva o ochraně světového dědictví
6. Úmluva o ochraně světového dědictví

36 Úmluva o světovém dědictví:
Přijata: 1972, Paříž Smluvní strany: 177 států Garant: UNESCO (OSN) Přistoupení ČR: 1991 Publikována: 159/91 Sb. Koordinace ČR: MZV (realizace MŽP a MK)

37 Seznam světového dědictví:
Přírodní dědictví: Přírodní jevy Geologické útvary Lokality Návrhy: členské státy Schvaluje: mezivládní výbor

38 Seznam světového dědictví:
Návrhy ČR: Labské pískovce Moravský kras Český kras Žofínský prales a prales Hojná Voda Smíšená ochrana: Lednicko-Valtický areál Příprava: Třeboň a třeboňské rybníky

39 Evropská úmluva o krajině
7. Evropská úmluva o krajině

40 Evropská úmluva o krajině:
Přijata: 2000, Florencie Smluvní strany: 25 států Garant: Rada Evropy Přistoupení ČR: 2004 Publikována: 13/2005 Sb. Koordinace ČR: MŽP

41 8. Karpatská úmluva

42 Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat:
Přijata: 2003, Kyjev Smluvní strany: 7 států Garant: UNEP (OSN) Přistoupení ČR: 2006 Publ.: 47/2006 Sb. Koordinace ČR: MŽP


Stáhnout ppt "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody."

Podobné prezentace


Reklamy Google