Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody. Mezinárodní úmluvy Pramen mezinárodního práva Přistoupení ČR = platí pro státPřistoupení ČR = platí pro stát Převod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody. Mezinárodní úmluvy Pramen mezinárodního práva Přistoupení ČR = platí pro státPřistoupení ČR = platí pro stát Převod."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody

2 Mezinárodní úmluvy Pramen mezinárodního práva Přistoupení ČR = platí pro státPřistoupení ČR = platí pro stát Převod do národní legislativyPřevod do národní legislativy = platí pro občany = platí pro občany Realizace - samostatná legislativaRealizace - samostatná legislativa - stávající legislativa - stávající legislativa

3 1. Úmluva o biologické rozmanitosti

4 Úmluva o biol. rozmanitosti: Přijata: 1992, Rio de JanieroPřijata: 1992, Rio de Janiero Smluvní strany: 174 státůSmluvní strany: 174 států Garant: UNEP (OSN)Garant: UNEP (OSN) Přistoupení ČR: 1994Přistoupení ČR: 1994 Publikována: 134/99 Sb.Publikována: 134/99 Sb. Koordinace ČR: Český výbor pro CBD (při MŽP)Koordinace ČR: Český výbor pro CBD (při MŽP) Informační systém CBD: www.chm.nature.czInformační systém CBD: www.chm.nature.cz

5 Ochrana biodiverzity: Závazky: Péče o chráněná územíPéče o chráněná území Ochrana ohrožených druhůOchrana ohrožených druhů Péče o přírodní zdrojePéče o přírodní zdroje Udržitelné využití ekosystémůUdržitelné využití ekosystémů Úrovně: GenetickáGenetická DruhováDruhová EkosystémováEkosystémová

6 Aplikace ČR: Strategie ochrany biol. rozmanitosti ČR: Schválena vládou ČR v květnu 2005Schválena vládou ČR v květnu 2005 Základní koncepční dokument, první v ČR, obecně závazný (resorty)Základní koncepční dokument, první v ČR, obecně závazný (resorty)Řeší: Ekosystémy (např. lesy), druhyEkosystémy (např. lesy), druhy Problémy (doprava, turismus,…)Problémy (doprava, turismus,…) Strategie (výchova, informace)Strategie (výchova, informace)

7 Související dokumenty: Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti: 2001, ČR ratifikovala 2002 2001, ČR ratifikovala 2002 Řeší především GMO Řeší především GMO Evropská strategie ochrany biodiverzity: 2006, závazná pro členy EU 2006, závazná pro členy EU Cíl: Zastavit do roku 2010 úbytek biodiverzity v EU. Cíl: Zastavit do roku 2010 úbytek biodiverzity v EU.

8 2. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry

9 Úmluva o ochr. Evr. fauny a flóry Uzavřena: 1979, Bern Smluvní strany: 45 států ČR přistoupila: 1998 Publikována pod č.: 107/2001 Sb. Garant: Rada Evropy (Štrasburk) Garant v ČR: AOPK ČR Celý název: Úmluva o ochraně evropských druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a jejich stanoviť Tzv. Bernská konvence

10 Členové úmluvy: Všechny evropské země, EU, Rusko, Turecko, … Připravuje se přistoupení států Severní Afriky. Z Úmluvy vychází legislativa EU (Směrnice o stanovištích)

11 Ochrana ohrožených druhů: Celoevropsky ohrožené druhyCeloevropsky ohrožené druhy (Přílohy I.,II.,III.) Nutná mezinárodní spolupráce při jejich ochraněNutná mezinárodní spolupráce při jejich ochraně Řeší i regulované využívání populací a nehumánní prostředky lovu.Řeší i regulované využívání populací a nehumánní prostředky lovu.

12 Soustava SMARAGD: Ochrana stanovišť a druhů dle přílohOchrana stanovišť a druhů dle příloh Principy podobné jako u NATURY 2000Principy podobné jako u NATURY 2000 V ČR se bude s NATUROU 2000 shodovat.V ČR se bude s NATUROU 2000 shodovat.

13 3. Úmluva o mokřadech

14 Úmluva o mokřadech Uzavřena: 1971, Ramsar (Írán)Uzavřena: 1971, Ramsar (Írán) Garant: UICN (sekr. Ženeva)Garant: UICN (sekr. Ženeva) Smluvní strany: 138 státůSmluvní strany: 138 států ČR přistoupila: 1990ČR přistoupila: 1990 Publikována pod č.: 396/90 Sb. ( Sdělení MZV)Publikována pod č.: 396/90 Sb. ( Sdělení MZV) Celý název:Celý název: Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Tzv. Ramsarská konvence

15 Náplň úmluvy: Seznam mezinárodně významných mokřadů (Ramsar Sites)Seznam mezinárodně významných mokřadů (Ramsar Sites) Každý stát musí zařadit min. 1 lokalitu a zajistit jí plnou ochranu. Dnes: 1400 mokřadů ve 138 státechDnes: 1400 mokřadů ve 138 státech Celkem: 120 mil. ha V ČR: 12 lokalitV ČR: 12 lokalit V ČR koordinuje: Český ramsarský výbor

16 Lokality: Rybníky (3): Třeboňské rybníkyTřeboňské rybníky Lednické rybníkyLednické rybníky Břehyně a Novozámecký rybníkBřehyně a Novozámecký rybník Krasové mokřady (1): Podzemní PunkvaPodzemní Punkva

17 Lokality: Rašeliniště (4): Šumavská rašeliništěŠumavská rašeliniště Krkonošská rašeliništěKrkonošská rašeliniště Třeboňská rašeliništěTřeboňská rašeliniště Krušnohorská rašeliništěKrušnohorská rašeliniště

18 Lokality: Nivy a lužní lesy (4): Litovelské PomoravíLitovelské Pomoraví PoodříPoodří Mokřady Dolního PodyjíMokřady Dolního Podyjí Mokřady Pšovky a LiběchovkyMokřady Pšovky a Liběchovky

19 4. CITES

20 CITES: Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichůÚmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů Předložena: 1973, Washington D.C. Platnost: od roku 1975 Smluvní strany: 167 států Garant: UNEP (Ženeva) ČR přistoupila: 1992 Publikována: 572/92 Sb.

21 Mezinárodní obchod s druhy: Velmi vážná hrozba pro řadu ohrožených druhů nejzávažnějšíDruhá nejzávažnější příčina úbytku druhů (hned po ničení stanovišť) Třetí nejvýnosnější odvětví nelegálního mezinárodního obchoduTřetí nejvýnosnější odvětví nelegálního mezinárodního obchodu (po drogách a zbraních)

22 Příloha I.: CITES I. Druhy bezprost- ředně ohrož. vyhubením 300 sp. živ., 500 sp. rostlin300 sp. živ., 500 sp. rostlin Obchod zcela zakázánObchod zcela zakázán Výjimky jen zcela výjimečněVýjimky jen zcela výjimečně Např.: lidoopy, sloni, nosorožci, delfíni, někteří papoušci, šelmy, kaktusy, orchideje, dravci, … Z ČR: vydra říční, sokol stěhovavý, orel mořský a orel královský.

23 Příloha II.: CITES II. Druhy potenciálně ohrožené vyhubením 4000 sp. živ., 25000 sp. rostlin4000 sp. živ., 25000 sp. rostlin Obchod jen na povoleníObchod jen na povolení Tzv. CITES Permit (obě strany) Tzv. CITES Permit (obě strany) Např.: všechny kaktusy, sukulenty, masožravky, orchideje, dravci, sovy, papoušci, opice, plameňáci, antilopy, plazi, korály, exotické druhy motýlů, žab, plazů, ryb, …

24 Příloha III.: CITES III. Druhy ohrožené regionálně 220 sp. živ., 8 sp. rostlin220 sp. živ., 8 sp. rostlin Vztahuje se jen na určité státyVztahuje se jen na určité státy Pouze vývozní povoleníPouze vývozní povolení Např.: kobra královská (Indie), žralok obrovský (Velká Británie), mahagon (státy střední a jižní Ameriky) EU: kategorie IV. (D) Monitoring obchodu

25 CITES: legislativa I. Zákon č.: 16/1997 Sb.Zákon č.: 16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů …

26 CITES: legislativa II. Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.)Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů. Prováděcí vyhláška č.: 227/2004 Sb.Prováděcí vyhláška č.: 227/2004 Sb. (formuláře, značení jedinců, registrace)

27 Ochrana: Druhy chráněni živí i mrtví, vývojová stadia, výrobky (slonovina, kůže) Registrace – každý jedinec: Označení: nezaměnitelné (čip, …) Registrační karta: znaky, foto, DNA, … Registrace: do 2 týdnů po nabytí (nákup, dovoz, …) Registrace: Cites I. – MŽP, CITES II. – Správy CHKO Dovoz x vývoz: povolení (Permit)

28 5. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů

29 Úmluva o ochr. stěhovavých druhů: Tzv.: Bonnská konvence (nebo CMS)Tzv.: Bonnská konvence (nebo CMS) Přijata: 1981, BonnPřijata: 1981, Bonn Smluvní strany: 89 státůSmluvní strany: 89 států Garant: UNEP (Bonn)Garant: UNEP (Bonn) Přistoupení ČR: 1994Přistoupení ČR: 1994 Publikována: 127/94 Sb.Publikována: 127/94 Sb. Koordinace ČR: MŽPKoordinace ČR: MŽP

30 Stěhovavé druhy: Cyklicky n. předvídatelně překračují hranice států Riziková skupina: více stanovišť, lov, … Ochrana: Stanoviště (hnízdní, zimní)Stanoviště (hnízdní, zimní) Omezení lovu a rušeníOmezení lovu a rušení Migrační překážkyMigrační překážky

31 Přílohy: Příloha I. Kriticky ohrožené druhy Příloha I. Kriticky ohrožené druhy Ochrana povinná Ochrana povinná V ČR 8 druhů ptáků V ČR 8 druhů ptáků Příloha II. Ohrožené druhy Příloha II. Ohrožené druhy Regionální dohody Regionální dohody V ČR 131 ptáků, 21 savců V ČR 131 ptáků, 21 savců

32 EUROBATS: Dohoda o ochraně populací evropskkých letounů Sjednána: 1991, Londýn ČR: 1994 (208/94 Sb.)

33 Drop velký:

34 AEWA: Dohoda o ochraně afrického a euroasijského vodního ptactva Sjednána: 1995, Haag ČR: 2006 (45/2006 Sb.)

35 6. Úmluva o ochraně světového dědictví

36 Úmluva o světovém dědictví: Přijata: 1972, PařížPřijata: 1972, Paříž Smluvní strany: 177 státůSmluvní strany: 177 států Garant: UNESCO (OSN)Garant: UNESCO (OSN) Přistoupení ČR: 1991Přistoupení ČR: 1991 Publikována: 159/91 Sb.Publikována: 159/91 Sb. Koordinace ČR: MZV (realizace MŽP a MK)Koordinace ČR: MZV (realizace MŽP a MK)

37 Seznam světového dědictví: Přírodní dědictví: Přírodní jevy Přírodní jevy Geologické útvary Geologické útvary Lokality Lokality Návrhy: členské státy Schvaluje: mezivládní výbor

38 Seznam světového dědictví: Návrhy ČR: Labské pískovce Labské pískovce Moravský kras Moravský kras Český kras Český kras Žofínský prales a prales Hojná Voda Žofínský prales a prales Hojná Voda Smíšená ochrana: Lednicko-Valtický areál Lednicko-Valtický areálPříprava: Třeboň a třeboňské rybníky Třeboň a třeboňské rybníky

39 7. Evropská úmluva o krajině

40 Evropská úmluva o krajině: Přijata: 2000, FlorenciePřijata: 2000, Florencie Smluvní strany: 25 státůSmluvní strany: 25 států Garant: Rada EvropyGarant: Rada Evropy Přistoupení ČR: 2004Přistoupení ČR: 2004 Publikována: 13/2005 Sb.Publikována: 13/2005 Sb. Koordinace ČR: MŽPKoordinace ČR: MŽP

41 8. Karpatská úmluva

42 Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat: Přijata: 2003, Kyjev Přijata: 2003, Kyjev Smluvní strany: 7 států Smluvní strany: 7 států Garant: UNEP (OSN) Garant: UNEP (OSN) Přistoupení ČR: 2006 Přistoupení ČR: 2006 Publ.: 47/2006 Sb. Publ.: 47/2006 Sb. Koordinace ČR: MŽP Koordinace ČR: MŽP


Stáhnout ppt "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody. Mezinárodní úmluvy Pramen mezinárodního práva Přistoupení ČR = platí pro státPřistoupení ČR = platí pro stát Převod."

Podobné prezentace


Reklamy Google