Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a krajiny regionálního charakteru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a krajiny regionálního charakteru"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a krajiny regionálního charakteru
Doc. JUDr.Vojtěch Stejskal, Ph.D. ZF JU České Budějovice Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Téma č.5

2 a přírodních stanovišť
Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť „Bernská úmluva“ Podpis , Švýcarsko, Bern Platnost Strany 50, (evropské státy s výjimkou Ruska, ale také africké : Maroko, Tunisko, Burkina Faso a Senegal a dále EU) ČR:107/2001 Sb.m.s.

3 Cíle ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů
ochrana jejich přirozeného výskytu zvláštní důraz na ohrožené (např.šelmy) a zranitelné druhy a druhy stěhovavé (např.mořské želvy, ptáci, atd.) důraz na druhy a lokality, jejichž zachování vyžaduje spolupráci několika států ochrana původních druhů před invazními nepůvodními druhy územní ochrana podpora spolupráce mezi státy

4 Požadavky legislativa v souladu
se smluvními ustanoveními Bernské úmluvy ochrana přírody součástí celostátní politiky podněcování a podpora všestranné mezinárodní spolupráce

5 I. přísně chráněné druhy rostlin
4 přílohy I. přísně chráněné druhy rostlin II. přísně chráněné druhy živočichů III. chráněné druhy živočichů s možností jejich regulace, ale při zachování populací mimo ohrožení IV. nedovolené způsoby lovu a odchytu - možnost výhrad k jednotlivým přílohám

6 Výhrady ČR K Příloze II: vlk (Canis lupus), medvěd hnědý (Ursus arctos), výr velký (Bubo bubo), káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a poštolka obecná (Falco tinnunculus) - Výhrada k uvedení kozy bezoárové (Capra aegagrus) do Přílohy II Úmluvy z důvodu existence pouze oborového chovu geneticky nevhodných jedinců tohoto v České republice nepůvodního druhu; - Výhrada k uvedení poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje do Přílohy IV Úmluvy z důvodu povoleného používání těchto zbraní k lovu zákonem o myslivosti

7 Jestřáb lesní Poštolka obecná Káně rousná Výr velký Káně lesní

8 Územní ochrana V roce 1989 doporučil Stálý výbor Bernské úmluvy, aby smluvní strany na svém území vytvářely soustavu celoevropsky významných lokalit s výskytem cílových druhů a poddruhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a biotopů a typů přírodních stanovišť, označovanou jako soustava Smaragd (Emerald)

9 Další nástroje ochrany
1)Regionální dohody o ochraně přírody: 2006 Dohoda o spolupráci v chráněných oblastech Dunajské delty a řeky Prut 2009 Plán managementu v NP Bělovežský prales 2010 Charta o sportovním rybolovu a biodiverzitě 2)Evropský diplom chráněných území (od r.1965, dnes 70 oceněných území a objektů v 26 zemích Evropy -NPR Karlštejn -CHKO Bílé Karpaty -NP Podyjí

10 Úmluva o ochraně Alp Salzburg 1991
Smluvní strany: Alpské země + EU (ČR ne) Cíle: Ochrana životního prostředí a přírody a krajiny, udržitelný rozvoj turistiky Prováděcí protokoly

11 Ochrana a udržitelný rozvoj Karpat
2003 Kyjev, Rámcová úmluva, podpora UNEP ČR: 47/2006 Sb.m.s. Spolupráce 7 států regionu s cílem zlepšení kvality života obyvatel regionu, posílení místních ekonomik a zajištění ochrany a udržitelného rozvoje přírodního a kulturního dědictví

12 Ochrana a udržitelný rozvoj Karpat
Konkretizace úmluvy v protokolech o udržitelném - zemědělství, - lesním hospodářství, - hospodaření v povodích, - cestovním ruchu, či v protokolu o ochraně kulturního dědictví. Nejdůležitější protokol: č.61/2010 Sb.m.s., o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat

13 Protokol o ochraně...biologické ...rozmanitosti Karpat
Cílem je zlepšit ochranu přírody, obnovit degradovaná přírodní stanoviště, podpořit prevenci zavádění nepůvodních invazních druhů a geneticky modifikovaných druhů, zajistit udržitelné hospodaření v krajině s ohledem na biodiverzitu

14 Protokol o ochraně...biologické ...rozmanitosti Karpat
Konkrétní projekty: Červený seznam ohrožených druhů v Karpatech Ochrana velkých šelem Vytvoření soustavy karpatských chráněných území

15 ČR a Karpaty CHKO Beskydy Bílé Karpaty Pálava

16 Evropská úmluva o krajině
Podpis , Itálie, Florencie Platnost Strany 19 ČR: č. 13/2005 Sb.m.s. inicioval 1991 Josef Vavroušek ochrana všech typů krajiny v Evropě Ochrana a udržitelné využívání krajiny přírodní i polopřírodní (venkovská, příměstská i městská území)

17 Evropská úmluva o krajině
Krajina = „část území, tak, jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů“

18 Evropská úmluva o krajině - závazky smluvních stran
Inventarizace Hodnocení Ochrana (ohled na krajinu v rámci územního a sektorálního plánování) Aktivní péče (udržitelné využívání krajiny jako celku) Osvěta Motivace

19 Motivace Cena krajiny Rady Evropy Soutěž Vesnice roku

20

21

22

23 Další regionální úmluvy na jiných kontinentech

24 Ochrana přírody a krajiny v Antarktidě

25 Česká polární základna Johanna Gregora Mendela
2006 Ostrov Jamese Rosse

26 Vinson Massif (4897 m.n.m.)

27 Antarktický smluvní systém (The Antartic Treaty System).
Smlouva o Antarktidě (Washington, 1959) a opatření učiněná podle této smlouvy. Přidružené mezinárodní právní nástroje, jež nabyly platnosti, a opatření učiněná podle těchto instrumentů: - Úmluva o ochraně antarktických ploutvonožců (Londýn, 1972), - Úmluva o ochraně antarktických mořských živých zdrojů (Canberra, 1980), - Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě (Madrid, 1991).

28 Madridský protokol o ochraně životního prostředí Antarktidy
posuzování vlivů na životní prostředí (Příloha I), ochrany antarktické fauny a flóry (Příloha II), likvidace odpadů a odpadového hospodářství (Příloha III), prevence znečišťování moře (Příloha IV) správy a ochrany oblasti (Příloha V). odpovědnost za ekologické havárie (Příloha VI). Tuleň Rossův

29 Úmluva o ochraně antarktických ploutvonožců (Londýn, 1972)
Vztahuje se na druhy žijící ve vodách Antarktidy (na souši žijící druhy podléhají režimu Madridského protokolu o životním prostředí): tuleně krabožravého, tuleně leopardího, tuleně Weddelova, tuleně Rossova, rypouše sloního a lachtany rodu Arctocephalus Tuleň krabožravý

30 Úmluva o ochraně antarktických mořských živých zdrojů (Canberra, 1980)
Vztahuje se na AMŽZ v oblasti od 60˚ jižní šířky a na AMŽZ mezi touto rovnoběžkou a antarktickou mořskou konvergencí (specifický ekosystém) = rozšíření aplikovatelnosti úmluvy za tradiční 60. rovnoběžku. AMŽZ = populace ploutvonožců, měkkýšů, korýšů, a jiných druhů organismů Úmluva neruší práva smluvních stran z Úmluvy o ochraně antarktických ploutvonožců Cílem Úmluvy o ochraně AMŽZ je ochrana ekosystému a zachování a racionální využívání AMŽZ Rypouš sloní

31


Stáhnout ppt "Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a krajiny regionálního charakteru"

Podobné prezentace


Reklamy Google