Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko v Čechách Malířství 1. část. Baroko v Čechách Malířství Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  Nábožensko-politická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko v Čechách Malířství 1. část. Baroko v Čechách Malířství Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  Nábožensko-politická."— Transkript prezentace:

1 Baroko v Čechách Malířství 1. část

2 Baroko v Čechách Malířství Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  Nábožensko-politická situace v Evropě a Čechách v 1. pol. 17. stol.  Katolicismus versus protestantství, reformace, rekatolizace, panovnický absolutismus  Barokní radikalismus, realismus, klasicismus

3 Baroko v Čechách Malířství  Vývojové fáze malířstvíse kryjí s vývojem architektury v Čechách, tzn. rané baroko – 17. stol., vrcholné baroko – konec 17. stol. až 1. pol. 18. stol., ve druhé pol. 18. stol. barokní kultura odeznívá  Malba je promyšlenou a nedílnou součástí architektury, sochařství a užitého umění jako jednotného celku.  Obr. 1 Petr Brandl – Smrt poustevníka Vintíře, klášter Praha-Břevnov.

4 Baroko v Čechách Malířství Rané baroko  V rané fázi vývoje barokního malířství se především uplatňuje barokní realismus Karel Škréta (1610 – 1674)  pobělohorský emigrant, pobyt v Itálii --- vstřebávání různých vlivů --- benátská škola (barva), Michelangelo (plasticita lidské figury, monumentalita), Lorrain a Poussin (klasicismus), Carravaggio (šerosvit, realismus)  1635 – návrat do Prahy (konverze), vedení velmi početné a úspěšné malířské dílny  konverze – přestoupení ke katolicismu  Obr. 2 K. Škréta – S. Martin dělící se s žebrákem o plášť, detail olejomalby, 1645.

5 Baroko v Čechách Malířství Karel Škréta Dílo:  Obrazy s náboženskou tématikou – především výzdoba oltářů do nejvýznamnějších pražských kostelů, např. Sv. Martin dělící se s žebrákem o plášť (viz obr. 1), Sv. Karel Boromejský navštěvující nemocné morem v Miláně  Scény působí nenuceně --- živoucí podání s nenucenými gesty.  Obr. 3 Sv. Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem v Miláně, 1647.

6 Baroko v Čechách Malířství Karel Škréta Dílo: Portrétní tvorba  např. Podobizna řezače drahokamů Miseroniho a jeho rodiny (ozvěna Sprangerova epaitafu rodiny Müllerových)  Obr. 4 Podobizna řezače drahokamů Miseroniho a jeho rodiny, 1653.

7 Baroko v Čechách Malířství Václav Hollar (1606 – 1677)  grafik  emigrace, cesty po Evropě, usazen v Anglii  široká námětová škála grafické tvorby, např. pohledy na evropská města (veduty), námořní tématika, alegorie, přírodniny, kopie obrazů atd. Znaky:  přísný realismus  Obr. 5 Hollar – Alegorie zimy, lept, 1643.

8 Baroko v Čechách Malířství Michal Leopold Willmann (1630 – 1706) představitel barokního radikalismu  malíř drastických scén mučených světců, dynamicky rozechvělý rukopis  představitel expresivního naturalismu  Exprese – obecná tendence v malířství stavící do popředí citové složky za pomoci nadsázky a deformace  Obr. 6 Willmann – Umučení sv. Filipa a Jakuba.

9  Citování odborných informačních zdrojů  Obr. 1 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/2. Praha 1989: Academia, str. 580  Obr. 2 PIJOAN, José. Dějiny umění /7. Praha 1981: Odeon, str. 324  Obr. 3 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/1. Praha 1989: Academia, str. 332  Obr. 4 dtto 333  Obr. 5 kolektiv autorů.Slovník světové kresby a grafiky. Praha 1997: Odeon s.r.o., str. 275  Obr. 6 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/1. Praha 1989: Academia, str. 349


Stáhnout ppt "Baroko v Čechách Malířství 1. část. Baroko v Čechách Malířství Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  Nábožensko-politická."

Podobné prezentace


Reklamy Google