Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko v Čechách Malířství 1. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko v Čechách Malířství 1. část"— Transkript prezentace:

1 Baroko v Čechách Malířství 1. část

2 Baroko Baroko v Čechách Malířství
Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů: Nábožensko-politická situace v Evropě a Čechách v 1. pol. 17. stol. Katolicismus versus protestantství, reformace, rekatolizace, panovnický absolutismus Barokní radikalismus, realismus, klasicismus

3 Baroko Baroko v Čechách Malířství
Vývojové fáze malířstvíse kryjí s vývojem architektury v Čechách, tzn. rané baroko – 17. stol., vrcholné baroko – konec 17. stol. až 1. pol. 18. stol., ve druhé pol. 18. stol. barokní kultura odeznívá Malba je promyšlenou a nedílnou součástí architektury, sochařství a užitého umění jako jednotného celku. Obr. 1 Petr Brandl – Smrt poustevníka Vintíře, klášter Praha-Břevnov.

4 Baroko Baroko v Čechách Malířství Rané baroko
V rané fázi vývoje barokního malířství se především uplatňuje barokní realismus Karel Škréta (1610 – 1674) pobělohorský emigrant, pobyt v Itálii --- vstřebávání různých vlivů --- benátská škola (barva), Michelangelo (plasticita lidské figury, monumentalita), Lorrain a Poussin (klasicismus), Carravaggio (šerosvit, realismus) 1635 – návrat do Prahy (konverze), vedení velmi početné a úspěšné malířské dílny konverze – přestoupení ke katolicismu Obr. 2 K. Škréta – S. Martin dělící se s žebrákem o plášť, detail olejomalby,

5 Baroko Baroko v Čechách Malířství Karel Škréta Dílo:
Obrazy s náboženskou tématikou – především výzdoba oltářů do nejvýznamnějších pražských kostelů, např. Sv. Martin dělící se s žebrákem o plášť (viz obr. 1), Sv. Karel Boromejský navštěvující nemocné morem v Miláně Scény působí nenuceně --- živoucí podání s nenucenými gesty. Obr. 3 Sv. Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem v Miláně, 1647.

6 Baroko Baroko v Čechách Malířství Karel Škréta Dílo: Portrétní tvorba
např. Podobizna řezače drahokamů Miseroniho a jeho rodiny (ozvěna Sprangerova epaitafu rodiny Müllerových) Obr. 4 Podobizna řezače drahokamů Miseroniho a jeho rodiny, 1653.

7 Baroko Baroko v Čechách Malířství Václav Hollar (1606 – 1677) grafik
emigrace, cesty po Evropě, usazen v Anglii široká námětová škála grafické tvorby, např. pohledy na evropská města (veduty), námořní tématika, alegorie, přírodniny, kopie obrazů atd. Znaky: přísný realismus Obr. 5 Hollar – Alegorie zimy, lept, 1643.

8 Baroko Baroko v Čechách Malířství (1630 – 1706)
Michal Leopold Willmann (1630 – 1706) představitel barokního radikalismu malíř drastických scén mučených světců, dynamicky rozechvělý rukopis představitel expresivního naturalismu Exprese – obecná tendence v malířství stavící do popředí citové složky za pomoci nadsázky a deformace Obr. 6 Willmann – Umučení sv. Filipa a Jakuba.

9 Baroko Citování odborných informačních zdrojů
Obr. 1 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/2. Praha 1989: Academia, str. 580 Obr. 2 PIJOAN, José. Dějiny umění /7. Praha 1981: Odeon, str. 324 Obr. 3 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/1. Praha 1989: Academia, str. 332 Obr dtto Obr. 5 kolektiv autorů.Slovník světové kresby a grafiky. Praha 1997: Odeon s.r.o., str. 275 Obr. 6 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/1. Praha 1989: Academia, str. 349


Stáhnout ppt "Baroko v Čechách Malířství 1. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google