Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko v Čechách Sochařství 2. část. Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období (konec 17. stol. – 20. léta 18. stol.) Stručné shrnutí předchozích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko v Čechách Sochařství 2. část. Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období (konec 17. stol. – 20. léta 18. stol.) Stručné shrnutí předchozích."— Transkript prezentace:

1 Baroko v Čechách Sochařství 2. část

2 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období (konec 17. stol. – 20. léta 18. stol.) Stručné shrnutí předchozích témat:  stabilizace politicko-náboženských poměrů a hospodářství v Čechách, upevnění moci Habsburků a vlivu katolické církve  architektura a umění odrazem sebevědomí aristokracie a katolické církve a obrazem neměnnosti nastoleného stavu (panovnického absolutismu) po třicetileté válce  konjunktura sochařství a dalších uměleckých oborů

3 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období  Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738)  Charakteristika:  největší osobnost českého barokního sochařství  představitel radikálního baroka po vzoru Itala Berniniho Znaky radikálního baroka:  výbušný pohyb hmoty umocňuje duševní drama postav (světců – viz. Sv. Juda Tadeáš), rozevlátá drapérie, neklidný obrys, hluboce rozbrázděný povrch, patetická gesta, rotující pohyb těla (šroubovice)  Obr. 1 Sv. Juda Tadeáš, 1712.

4 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738) Život:  rakouský řezbář a sochař převážně působící v Čechách  studijní pobyt v Itálii --- seznámení s dílem Michelangela, Berniniho a benátských sochařů  před r. 1710 založení vlastní dílny v Praze  spolupráce s významnými architekty, např. M. Kaňkou, rakouským Fischerem z Erlachu  stěžejní dílo vytvořeno pro hraběte Šporka v Kuksu  Obr. 2 Zvěstování. Ukázka Braunovy řezbářské práce.

5 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun Dílo:  Vidění sv. Luitgardy (1710) pro Karlův most  příklad raného díla inspirovaného Viděním sv. Terezy od Berniniho v Římě Znaky:  citově naléhavé dílo, výrazná modelace hmot, vroucná citovost, lyrický vztah světice a Krista  Obr. 3 Vidění sv. Luitgardy – M. B. Braun.  Obr. 4 Vidění sv. Terezy – G. L. Bernini.

6 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun Dílo: Soubor soch pro areál v Kuksu Kuks  Ambiciozní projekt budov u Dvora Králové realizovaný hrabětem Šporkem jako dobové „zábavné lázeňské centrum“ aristokracie budované od konce 17. stol. Areál o několika částech:  světský areál – zámek s vanovými lázněmi, správní budova, knihovna, divadlo, hostinec, závodiště, kuželník, střelnice, holubník  duchovní areál – špitál, kostel a rodová hrobka  Obr. 5 Pohled na špitál a kostel v Kuksu.

7 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun Soubor soch pro zámecký areál v Kuksu jedinečný soubor 56 alegorických soch Ctností, Neřestí a Náboženství umístěné před špitálem a kostelem  Alegorie – obrazné pojmenování složitých abstraktních pojmů (zde vždy pomocí ženských figur)  Obr. 6 Sochy Neřestí.

8 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun Soubor soch pro zámecký areál v Kuksu Sochy Neřestí:  Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Závist, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva, Lstivost.  Obr. 7 Lstivost.

9 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun Soubor soch v zámeckém areálu v Kuksu Sochy Ctností:  Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost, Spravedlnost.  0br. 8 Láska a Naděje.

10 Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období Matyáš Bernard Braun Soubor soch pro zámecký areál v Kuksu Betlém  biblické postavy vytesané do rostlého pískovce v lese nedaleko Kuksu  v současnosti silně poškozené erozí a vandaly  Obr. 9 Příjezd Tří králů, Betlém u Kuksu.

11 Baroko v Čechách Sochařství Závěr:  Barokní sochařství (a kultura všeobecně) proniká do Čech po třicetileté válce se zpožděním, ale rychle zdomácní i u širokých lidových vrstev --- typy a vzorce se udržují v lidovém umění do 19. století (selské baroko)  Barokní architektura a sochařství vtiskly české krajině a urbanismu jasný obraz urbanismus – tvorba lidských sídlišť  Obr. 10 Římov v jižních Čechách, křížová cesta.

12  Citování odborných informačních zdrojů  Obr. 1 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/2. Praha 1989: Academia, str. 492  Obr. 2 NOUZA, Karel. Baroko v Čechách. Praha 1981: Odeon, str. 153  Obr. 3 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/2. Praha 1989: Academia, str. 490  Obr. 4 PIJOAN, José. Dějiny umění / 7. Praha 1981: Odeon, n.p., str. 40  Obr. 5 NOUZA, Karel. Baroko v Čechách. Praha 1981: Odeon, str. 143  Obr. 6 dtto str. 112  Obr. 7 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/2. Praha 1989: Academia, str. 496  Obr. 8 HLADÍK, Tomáš. Ctnosti a Neřesti v Kuksu. Časopis Reflex, č. 12, roč. 2001, str. 77  Obr. 9 DVORSKÝ, Jiří. Dějiny českého výtvarného umění /II/2. Praha 1989: Academi, str, 500  Obr. 10 foto autor


Stáhnout ppt "Baroko v Čechách Sochařství 2. část. Baroko v Čechách Sochařství vrcholného období (konec 17. stol. – 20. léta 18. stol.) Stručné shrnutí předchozích."

Podobné prezentace


Reklamy Google