Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko v Čechách Architektura raného baroka. Baroko v Čechách Architektura Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  nábožensko-politická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko v Čechách Architektura raného baroka. Baroko v Čechách Architektura Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  nábožensko-politická."— Transkript prezentace:

1 Baroko v Čechách Architektura raného baroka

2 Baroko v Čechách Architektura Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  nábožensko-politická situace v Evropě na poč. 17.stol.  katolicismus a protestantství, reformace, rekatolizace, panovnický absolutismus  barokní radikalismus, klasicismus a realismus

3 Baroko v Čechách Historické pozadí  Po porážce stavovského povstání v Čechách potvrzeno panování katolických Habsburků v Čechách a nastolení tuhého panovnického absolutismu doprovázený razantní rekatolizací. Architektura  Architektura a umění se stává významným nástrojem rekatolizace --- masová výstavba klášterů, kolejí, kostelů, poutních míst --- potvrzení příslušnosti našich zemí k římskokatolické církvi.  budování zámků a městských paláců nové šlechty – potvrzení neměnnosti daného společenského feudálního řádu  Obr. 1 Barokní komplex jezuitského Klementina v Praze.

4 Baroko v Čechách Architektura  Stavby nákladných objektů v nadnesené formě dokazující společenskou i sociální nadřazenost nových pánů.  Hlavní znaky barokní architektury:  Účinnost architektury je násobena promyšlenou souhrou všech složek umění a řemesel – malba, plastika, štuk, dekorace a barev (gesamtkunstwerk).  Obr. 2 Interiér kostela sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze.

5 Baroko v Čechách Architektura Rozdělení vývoje:  rané baroko 1620 – poslední čtvrtina 17. stol. cizí architekti (Mathey, Spezza) barokní klasicismus  vrcholné baroko přelom 17. a 18. stol. – 1. pol. 18. stol. vyspělá barokní architektura domácích autorů ( Dienzenhoferové, Santini, Kaňka), barokní radikalismus  pozdní baroko cca. 1740 – 1780 rokokové dekorace, nástup klasicismu

6 Baroko v Čechách Architektura Rané baroko  investoři – římskokatolická církev a nová šlechta (investiční aktivity válečných zbohatlíků ve službách Habsburků, např. Albrecht z Valdštejna)  stavebníci a řemeslníci z ciziny (Italové)  stavby v duchu barokního klasicismu  hlavní znak – monumentalita Valdštejnský palác (1624 1630)  první monumentální barokní komplex v Čechách odrážející společenské postavení majitele  pozdně renesanční tvarosloví X barokní měřítko  Obr. 3 Průčelí Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně.

7 Baroko v Čechách Raná architektura Valdštejnský palác  komplex mnoha budov – palác, zahrada, bazén, jízdárna, voliéra, kasárna, sala terrena, grotta  sala terrena – monumentální společenský prostor v přízemí paláce otevřený arkádou do zahrady  grotta – umělá jeskyně  italští stavitelé – Spezza, Sebregondi  v zahradě sochy od Adriana de Vries  Valdštejnský palác se stává předobrazem nového sídla pobělohorské šlechty.  Obr. 4 Zahradní část se salou terrenou a jízdárnou Valdštejnského paláce.

8 Baroko v Čechách Raná architektura Zámek v Tróji (1679 – 1691)  v duchu italské předměstské klasicistní vily  architekt J.B.Mathey  Obr. 5 Vstupní průčelí zámku v Tróji s monumentálním schodištěm se sochařskou výzdobou.

9  Baroko v Čechách  Raná architektura Černínský palác (Praha 60.léta 17.stol.)  architekti Caratti, Rossi, Kaňka, Luragho  Obr. 6 Masivní průčelí Černínského paláce rytmizované kolosálními polosloupy.

10 Baroko v Čechách Raná architektura Klementinum (Praha, Staré Město)  nejstarší a největší jezuitská kolej na našem území (200 let výstavby až do zrušení řádu 1773)  Celek zahrnuje na 2 hektarech 5 nádvoří, 3 kostely, školu, kolej, knihovny, divadlo, hvězdárnu a tiskárnu.  architekti Luragho, Caratti, Orsi a Kaňka  Obr. 7 Nárys a půdorys Klementina.

11  Baroko v Čechách  Raná architektura Shrnutí:  nadnesená monumentální forma nákladných objektů  potvrzení mocenského postavení římskokatolické církve a pobělohorské šlechty  cizí architekti (především Italové) tvořící v duchu italského klasicismu

12  Citování odborných informačních zdrojů  Obr. 1 PLICKA, Karel. Praha ve fotografii. Praha 1968: Orbis, str. 143  Obr. 2 NOUZA, Karel. Baroko v Čechách. Praha 1981: Odeon, str. 62  Obr. 3 HRACHOVÁ, Eva. Malý průvodce Prahou. Praha 2004: Albatros Plus, str. 49  Obr. 4 dtto str. 65  Obr. 5 dtto str. 31  Obr. 6 PLICKA, Karel. Praha ve fotografii. Praha 1968: Orbis, str. 47  Obr. 7 STAŇKOVÁ, Jaroslava. Tisíciletý vývoj architektury. Praha 1979: SNTL, str. 20


Stáhnout ppt "Baroko v Čechách Architektura raného baroka. Baroko v Čechách Architektura Téma vychází z těchto historických znalostí a výtvarných pojmů:  nábožensko-politická."

Podobné prezentace


Reklamy Google