Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Baroko v Čechách Dobové pozadí. Baroko v Čechách Dobové pozadí  poč. 17. stol. – rušný politický život v pozdní době rudolfínské – Země koruny české.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Baroko v Čechách Dobové pozadí. Baroko v Čechách Dobové pozadí  poč. 17. stol. – rušný politický život v pozdní době rudolfínské – Země koruny české."— Transkript prezentace:

1 Baroko v Čechách Dobové pozadí

2 Baroko v Čechách Dobové pozadí  poč. 17. stol. – rušný politický život v pozdní době rudolfínské – Země koruny české v rámci Rakouské monarchie nábožensky rozdělené – většinové protestantské obyvatelstvo x katolíci  Rudolfův Majestát ( 1609) – vyvrcholení snah protestantských stavů o náboženskou svobodu  Ferdinand II. Habsburský (1619) – českým králem, nesmiřitelný reprezentant katolického křídla - -- sesazení Ferdinanda českou protestantskou šlechtou a dosazení Fridricha falckého --- stavovské povstání - počátek třicetileté války --- Ferdinandovo tažení na český trůn  Obr. 1 Pražský hrad na poč. 17.stol. na dobové rytině.

3 Baroko v Čechách Stavovské povstání ( 1618 – 1620)  protihabsburské povstání stavů (šlechty a měšťanů) z náboženských a politických důvodů Pražská defenestrace  23.5.1618 – násilný akt nespokojené protestantské šlechty proti panovníkovu místodržícímu, který odstartoval české stavovské povstání  zvolení protestantského Fridricha Falckého za českého krále 1. fáze Třicetileté války  zpočátku vojensky úspěšné povstání potlačeno Ferdinandem II. Habsburským bitvou na Bílé Hoře 1620  Obr. 2 Pražská defenestrace na dobovém vyobrazení.

4 Baroko v Čechách Porážka stavovského povstání  následky tvrdé a dalekosáhlé  poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze 21.6.1621 – krvavé potvrzení habsburské autority v Českém království  mezi popravenými i významný humanista Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic  Obr. 3 Staroměstská exekuce na dobovém tisku.

5 Baroko v Čechách Bitva na Bílé hoře (1620) – porážka stavovského povstání --- trestní sankce proti původcům povstání – konfiskace majetku, emigrace, příchod cizí šlechty zbohatlé konfiskacemi Rekatolizace Třicetiletá válka  celoevropský vleklý nábožensko-politický konflikt Mír vestfálský (1648)  ukončení pustošivých válek  potvrzení habsburského panství ve střední Evropě,  zpustošená země, snížení počtu obyvatel v Čechách (cca 900 tisíc)  rozsáhlá stavební činnost katolické církve – významná role jezuitů a nové šlechty od pol. 17. stol.  Barokní umění a architektura – významný nástroj rekatolizace a upevnění feudálního absolutismu  Obr. 4 Detail z průčelí chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.

6 Baroko v Čechách Rekatolizace  Proces, jehož smyslem bylo obrátit většinové obyvatelstvo zpátky ke katolicismu.  Významnou úlohu v tomto procesu sehrály nové řeholní řády – především jezuité, dále piaristé atd. Jezuité  významný řeholní řád s působností po celém světě zaměřený na misijní činnost, vzdělávání a vědu  v českém prostředí spolutvůrci barokní kultury  řád založen 1534, do Čech přišli 1556 – Klementinum v Praze – centrum universitního vzdělávání v zemi  významná role v procesu kultivace českého prostředí, které bylo zdevastované po třicetileté válce x rozporuplné vnímání řádu českou společností přetrvávající až do současnosti  Obr. 5 Pražské Klementinum – centrum jezuitů v Čechách.

7 Baroko v Čechách Dobové pozadí Shrnutí:  Náboženské rozštěpení Evropy vyústilo ve Třicetiletou válku, která významně zasáhla i Země koruny české.  protestanté X katolíci  Stavovské povstání jako součást procesu o nastolení stavovské konfederace proti absolutistické formě vlády prezentované vládnoucími Habsburky  porážka povstání --- důsledky: rekatolizace českého prostředí, emigrace protestantského obyvatelstva, konfiskace majetku a nástup barokní kultury

8 České baroko Terminologie:  protestanté – příslušníci reformovaných církví, odštěpených od církve katolické, např. Luteráni.  české stavy – vyšší a nižší šlechta a měšťané  defenestrace – násilný akt vyhození z oken  konfiskace majetku – zabavování majetku  emigrace – vynucený či dobrovolný odchod do ciziny  absolutismus (panovnický absolutismus) – forma vlády s ústředním postavením panovníka opírajícího se o centrální správní aparát a státní církev  stavovská konfederace - faktickou vládu v Zemích koruny české by vykonávaly stavy jednotlivých zemí (omezení moci panovníka – stavovská monarchie)  misijní činnost – šíření křesťanské víry

9 Citování odborných informačních zdrojů  Obr. 1 NOUZA, Karel. Baroko v Čechách. Praha 1981: Odeon, str. 21  Obr. 2 dtto str. 23  Obr. 3 dtto str. 25  Obr. 4 PAVLÍK, Milan. Dialog tvarů. Praha 1974: Odeon, str. 97  Obr. 5 dtto str. 29


Stáhnout ppt "Baroko v Čechách Dobové pozadí. Baroko v Čechách Dobové pozadí  poč. 17. stol. – rušný politický život v pozdní době rudolfínské – Země koruny české."

Podobné prezentace


Reklamy Google