Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1618 - 1648 TŘICETILETÁ VÁLKA.  První válečný konflikt na celém území Evropy  Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1618 - 1648 TŘICETILETÁ VÁLKA.  První válečný konflikt na celém území Evropy  Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu."— Transkript prezentace:

1 1618 - 1648 TŘICETILETÁ VÁLKA

2  První válečný konflikt na celém území Evropy  Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu Anglie  Nejdelší válka, válčilo se nepřetržitě 30 let  Výsledky se řešily na mezinárodní konferenci

3 MUŠKETÝŘI A VOJÁCI

4 PŘEDPOKLADY  Rozvoj obchodu a řemesel – vyrábělo se výzbroj i výstroj  Rozvoj komunikací – cesty, silnice – přesun armády  Dostatek drahých kovů – vznik námezdní armády – tzv. žoldnéřů

5 PŘÍČINA  Rozpínavost Habsburků (proti se stavěla Francie a Anglie)  Obchod v Severním a Baltském moři, kde chtěly získat hlavní slovo severské státy (hlavně Švédsko)

6 ZÁMINKA  Formálně se uvádí jako záminka náboženství, ale více šlo o politickou situaci  Pouze v Čechách se dá mluvit o tom, že náboženství bylo hlavním důvodem vypuknutí války (českého stavovského povstání)  Například Francie byla katolická a přesto bojovala pro katolickým Habsburkům

7 ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ  Matyáš sídlil ve Vídni, v Čechách 2 místodržící  V roce 1617 české stavy zvolili budoucího krále Ferdinanda II., byl katolík  katolíci přestali dodržovat Rudolfův majestát (zrovnoprávnění náboženství)  Katolíci útočili na nekatolíky, zavírání nekatolických kostelů  Nekatolíci si stěžovali u Matyáše, ten jejich stížnosti nevyslyšel

8  Nekatolíci vtrhli do kanceláře místodržících na Pražském hradě a došlo k defenestraci  Z okna byli vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius  Pád ze 16m přežili, katolíci věřili, že je zachránil anděl  Vypuklo ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A TŘICETILETÁ VÁLKA

9  Matyáš zemřel, vlády se měl ujmout Ferdinand II., ale české stavy ho sesadily a zvolily si Ferdinanda Falckého  F.F. byl zeď anglického krále, Češi doufali, že jim anglický král pomůže v boji proti Habsburkům. K tomu ale nedošlo  Ferdinand II. Měl podporu španělských Habsburků  8.11.1620 došlo k bitvě na Bílé hoře, Habsburci vyhráli, Fridrich Falcký utekl z Čech („zimní král“)  Následuje první vlna nekatolických emigrantů

10 BITVA NA BÍLÉ HOŘE 8.11.1620

11 TŘICETILETÁ VÁLKA V EVROPĚ  Na stranu Fridricha Falckého se nejprve postavilo Nizozemí – přesto byl poražen  Pak se přidala Anglie a Dánsko, později i Švédsko, přesto dál Habsburkové vyhrávali (vojevůdce Albrecht z Valdštejna)  Když v roce 1635 vstoupila do války proti Habsburkům i Francie situace se začala vyrovnávat  Švédové dvakrát vpadli do Čech, dostali se až na jižní Moravu, vyplenili a vykradli Prahu (odvezli si rudolfínské sbírky)

12 PRŮBĚH TŘICETIELTÉ VÁLKY NA MAPĚ

13 VESTFÁLSKÝ MÍR  V roce 1648 byl podepsán vestfálský mír  Švédové měli největší území zisk (kolem Baltu)  Francie se stala hlavní evropskou velmocí  Španělé museli uznat samostatnost Nizozemí  Habsburkové oslabili svoji moc v rámci Evropy, i když v rámci své monarchie ji naopak upevnili (v Čechách dochází k rekatolizaci)

14 ALBRECHT Z VALDŠTEJNA

15 ČESKÉ ZEMĚ ZA TŘICETILETÉ VÁLKY  V Čechách se opět válčilo až ve30.letech  Byla to těžká doba  21.6.1621 došlo na Staroměstském náměstí k popravě 27 pánů  Konfiskace majetku, který levně nakupovala katolická šlechta (příchod cizí šlechty do Čech)  Rekatolizace, obnovené zřízení zemské (povoleno pouze jedno náboženství – KATOLICKÉ)  Český trůn pro Habsburky dědičný, stavy nemají moc, němčina zrovnoprávněna s češtinou  Emigrace nekatolíků (politici,vzdělanci,30 tis.obyv.)  Příchod jezuitů do Čech

16 POPRAVA ČESKÝCH PÁNŮ

17 DŮSLEDKY  Vojáci plenili, kradli, znásilňovali  Hladomory, nemoci  Oblasti, kde vymřela ½ obyvatel, v Čechách 1/3 obyvatel  Úpadek řemesel, obchodu, zemědělství  Vylidnění měst  Zvyšování roboty

18 OPAKOVÁNÍ  Příčinou vypuknutí třicetileté války byla špatná hospodářská situace ANO NE českých zemích.  K pražské defenestraci již v české historii došlo.ANO NE  Do emigrace odcházela česká katolická šlechta. ANO NE  Třicetiletá válka skončila vestfálským Mírem v roce 1648. ANO NE

19 ZDROJE  Str.1 z 19.6.2011 http://www.valka.cz/clanek_1177.html http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_trival.xml  Str.3 z 19.6.2011 http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_trival.xmlhttp://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_trival.xml  Str. 10 z 19.6.2011 http://www.lovecpokladu.cz/home/tricetileta-valka-1618- 1648-cast-3-5054http://www.lovecpokladu.cz/home/tricetileta-valka-1618- 1648-cast-3-5054 http://www.stopin-praha.cz/blog/history-of-prague  Str. 11 z 19.6.2011  http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0610-pozdni-stredovek-tricetileta- valka.php http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0610-pozdni-stredovek-tricetileta- valka.php  Str. 14 z 19.6.2011 http://hn.ihned.cz/c1-22421730-valdstejn-kdyz-muzy-ve- valce-nemlcihttp://hn.ihned.cz/c1-22421730-valdstejn-kdyz-muzy-ve- valce-nemlci http://www.mortaigne.com/albrecht-z-valdstejna.a164.html  Str. 16 z 19.6.2011 http://www.ct24.cz/domaci/106556-cesta-k-narodni-tragedii- dve-hodiny-boju-u-letohradku-hvezda/http://www.ct24.cz/domaci/106556-cesta-k-narodni-tragedii- dve-hodiny-boju-u-letohradku-hvezda/  Veronika Válková, Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, Praha 2007, vydalo SPN, s. 146-152.


Stáhnout ppt "1618 - 1648 TŘICETILETÁ VÁLKA.  První válečný konflikt na celém území Evropy  Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu."

Podobné prezentace


Reklamy Google