Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třicetiletá válka Třicetiletá válka v Evropě České země za třicetileté války.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třicetiletá válka Třicetiletá válka v Evropě České země za třicetileté války."— Transkript prezentace:

1 Třicetiletá válka Třicetiletá válka v Evropě České země za třicetileté války

2 Anotace  Materiál tvoří 16 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější třicetileté války v Evropě i u nás  cílová skupina: 8. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s průběhem třicetileté války a důsledky stavovského povstání v českých zemích  použitý materiál: učebnice dějepisu pro 7. roč. SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 Třicetiletá válka v Evropě  na stranu Fridricha Falckého se přidává Nizozemí, které odjakživa nemá dobré vztahy s Habsburky  Habsburkové stále vítězí  k Nizozemí se přidávají Anglie i Dánsko  Habsburkové stále vítězí  proti Habsburkům stojí i nekatolická knížata ve Svaté říši římské  Habsburkové stále vítězí  1630 – proti Habsburkům vystupuje i Švédsko ale roku 1632 je Albrecht z Valštejna poráží u Lützenu – umírá tam i švédský král Gustav Adolf  Habsburkové stále vítězí  1635 – do války proti Habsburkům vstupuje i Francie a síly se začínají vyrovnávat  švédská vojska dokonce 2x vpadají na Moravu až k Brnu  poraženi jsou roku 1645 u Jankova  válka končí roku 1648, kdy je podepsán vestfálský mír

4 Albrecht z Valdštejna Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (nebo také Vojtěch Václav Eusebius z Valdštejna), zkráceně též Valdštejn, v zahraniční literatuře také Wallenstein nebo Waldstein ) (24. září 1583, Heřmanice – 25. února 1634, Cheb) byl český vojevůdce a politik, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války.24. září1583Heřmanice25. února1634Chebčeský vojevůdcepolitikJana Tserclaese Tillyhotřicetileté války

5 Gustav Adolf Gustav II. Adolf ( 9. prosince 1594 – 16. listopadu 1632) byl od roku 1611 švédský král a významný vojenský reformátor. Při upevňování švédské moci musel vstoupit do třicetileté války, kde také, jako jeden z posledních panovníků v Evropě, padl v bitvě.9. prosince 159416. listopadu16321611švédský králreformátortřicetileté války

6 České země za třicetileté války  po bitvě na Bílé hoře boje v českých zemích v podstatě ustávají  nové boje na našem území propukají až konce 30. let s vpádem Švédů  doba pobělohorská byla velmi těžkým obdobím v životě českého národa  Ferdinand II. velice citelně potrestal účastníky stavovského odboje

7 České země za třicetileté války  ti, kteří včas neuprchli, byli zatčeni a souzeni  27 českých pánů bylo odsouzeno k trestu smrti a 21. června 1621 byli popraveni na Staroměstském náměstí  dalším účastníkům odboje byl zkonfiskován majetek, někteří byli odsouzeni do žaláře  zkonfiskovaný majetek velice levně skupovala katolická šlechta i dvořané  do Čech se tak dostává cizí šlechta  nastává období tvrdé rekatolizace, Majestát prohlašuje za neplatný a vydává nový zákoník  Obnovení zřízení zemské (OZZ) - 1627  povoluje pouze katolictví  stanovuje dědičnost české korunu v Habsburském rodě  omezuje moc stavů  zrovnoprávňuje češtinu s němčinou

8 Obnovené zřízení zemské titulní strana

9 České země za třicetileté války  nekatolíci jsou nuceni přestoupit na katolictví nebo odejít ze země = emigrovat  odchází asi 30 000 lidí, čímž české země ztrácejí většinu politické reprezentace a vzdělanců  v zemi začínají působit katoličtí misionáři, kteří mají obrátit protestanty ke katolictví jakýmikoliv způsobem  konec 30. let – vpád Švédů zmírnil rekatolizaci  1637 – Ferdinand II. umírá  Ferdinand III. není tak fanatický katolík  Švédové jsou sice protestanti, ale na našem území se chovají jako dobyvatelé na nepřátelském území  obsazují levý břeh Vltavy a vyplenit Pražský hrad  odvážejí velkou část rudolfinských sbírek do Švédska  pravý břeh se jim dobýt nepodařilo především díky důkladné obraně studentů  boj o Prahu ukončil až vestfálský mír

10 Ferdinand III. Ferdinand III. (13. července 1608, Štýrský Hradec – 2. dubna 1657, Vídeň) byl císař římský, král český, uherský a chorvatský (vše 1637– 1657) a arcivévoda rakouský (1608–1657).13. července1608 Štýrský Hradec2. dubna1657 Vídeňcísařřímskýkrálčeský uherskýchorvatský1637 1657arcivévodarakouský16081657 Byl jedním z mála Habsburků, kteří měli vojenské nadání. Dokončil rekatolizaci svých zemí a kompromisnějším náhledem na náboženské úspořádání Svaté říše římské, než jaký prezentoval jeho otec, přispěl k úspěšným mírovým jednáním, která ukončila třicetiletou válku.HabsburkůSvaté říše římskétřicetiletou válku

11 Důsledky třicetileté války  výsledky vestfálského míru  dohodnuty na mírové konferenci  největší územní zisky má Švédsko a získává rozhodující postavení v oblasti Baltu  Francie se stává prvořadou velmocí  Španělsko musí uznat samostatnost Nizozemí  postavení Habsburků v Evropě i v rámci Říše je oslabeno, ale jejich moc v monarchii byla naopak posílena  nejhůře dopadli čeští nekatolíci  snaha o návrat k poměrům před rokem 1618 byla neúspěšná  OZZ zůstává v platnosti, rekatolizace pokračuje

12 Důsledky třicetileté války  důsledky války  nejvíce bylo postiženo území, kudy táhla vojska  prakticky nebyl rozdíl mezi „přátelskou“ a „nepřátelskou“ armádou“ – plenili a loupili všichni  hladomor  asi 30% obyvatelstva pomřela, zanikly celé vesnice  dochází k úpadku zemědělství v důsledku nedostatku pracovních sil  poklesem procházejí i řemesla a vylidňují se i města  dochází k utužování nevolnictví – méně lidí musí obdělávat stejně nebo více polí

13 Zápis: České země za třicetileté války  boje na našem území fakticky až do 30. let ustávají  Ferdinand II. tvrdě trestá své odpůrce  21.6. 1621 poprava 27 českých pánů  rekatolizace  Obnovené zřízení zemské (OZZ) - 1627  nový zákoník  pouze katolicismus  dědičnost trůnu pro Habsburky  zrovnoprávnění němčiny s češtinou  30. léta – vpád Švédů – rekatolizace trochu polevuje  Švédové odvážejí velkou část rudolfinských sbírek  asi 30% obyvatelstva pomřela, zanikly celé vesnice  dochází k úpadku zemědělství v důsledku nedostatku pracovních sil  poklesem procházejí i řemesla a vylidňují se i města  dochází k utužování nevolnictví – méně lidí musí obdělávat stejně nebo více polí

14 Zápis: České země za třicetileté války – důsledky války  dohodnuty na mírové konferenci  největší územní zisky má Švédsko a získává rozhodující postavení v oblasti Baltu  Francie se stává prvořadou velmocí  Španělsko musí uznat samostatnost Nizozemí  postavení Habsburků v Evropě i v rámci Říše je oslabeno, ale jejich moc v monarchii byla naopak posílena  nejhůře dopadli čeští nekatolíci  snaha o návrat k poměrům před rokem 1618 byla neúspěšná  OZZ zůstává v platnosti, rekatolizace pokračuje

15 Shrnující otázky:  Popište průběh třicetileté války v Evropě.  Kdo stál proti Habsburkům? Co měly tyto státy až na Francii společného?  Jak se Ferdinand vypořádal s účastníky stavovského odboje?  Jak probíhala rekatolizace v českých zemích během třicetileté války?  Vysvětli OZZ.  Co přinesl vestfálský mír? Co to znamenalo pro české katolíky?  Jaké důsledky měla třicetiletá válka?  Jak ovlivnil průběh třicetileté války rekatolizaci českých zemí?


Stáhnout ppt "Třicetiletá válka Třicetiletá válka v Evropě České země za třicetileté války."

Podobné prezentace


Reklamy Google