Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny českých zemí a habsburské monarchie"— Transkript prezentace:

1 Dějiny českých zemí a habsburské monarchie
České země po třicetileté válce

2 Anotace Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachycen nástin vývoje českých zemí po třicetileté válce cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí se situací našich zemí po třicetileté válce, s pojmy rekatolizace, znevolňování, použitý materiál: učebnice SPN pro 8. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 České země po třicetileté válce - rekatolizace
země byly třicetiletou válkou zpustošené, 1/3 obyvatel padla za oběť válce nařízení proti nekatolíkům zůstala v platnosti  nekatolíci museli konvertovat, duchovní museli opustit zemi, šlechta a svobodní obyvatelé se museli rozhodnout, zda odejdou nebo budou také konvertovat většina obyvatelstva musela ke katolictví přestoupit povinně rekatolizace = návrat ke katolictví

4 České země po třicetileté válce - rekatolizace
nekatolická šlechta neexistuje (přestoupila nebo emigrovala) nekatolický majetek panovník zabavil a levně ho prodával svým příznivcům  v zemi se usazuje cizí šlechta rakouská, německá, italská) mnoho měšťanů také odchází do emigrace české země přicházejí o politickou reprezentaci i o velkou část vzdělanců

5 České země po třicetileté válce - rekatolizace
velká role jezuitského řádu řád specializovaný na misijní činnost snaha o konverzi z přesvědčení nikoliv donucení silou vrchnost dávala přednost rychlé rekatolizaci  násilí

6 České země po třicetileté válce - rekatolizace
za konání nekatolických obřadů hrozily tvrdé tresty k přestupu ke katolictví měl motivovat např. větší počet svátků a dalších populárních akcí (procesí, pouti atd. staví se množství nových chrámů, kapliček, kostelů nový světec Jan Nepomucký rozvíjí se barokní kultura

7 Jan Nepomucký Svatý Jan Nepomucký, také Jan či Johánek z Pomuka, (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. března 1393 v Praze) byl generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů.

8 České země po třicetileté válce – robota a nevolnictví
celkový pokles životní úrovně obyvatelstva po třicetileté válce ubyla třetina obyvatel  potřeby vrchností muselo zajišťovat méně lidí, ale ve stejném rozsahu zvýšil se rozsah povinné roboty z několika dní ročně na několik dní týdně !!! všichni poddaní neměli stejnou robotu, záleželo na jeho majetku, bohatší mohli za sebe někoho jiného poslat

9 České země po třicetileté válce – robota a nevolnictví
chudší sedláci na „zástup“ neměli a o vlastní pole se tak mohli starat až ve svém „volném čase“ navíc se v neděli nesmělo pracovat proti navyšování roboty čas od času proběhly bouře tato povstání nikdy nebyla proti panovníkovi, ale jenom proti vrchnosti, která byla vnímána jako jediný utlačovatel panovník situaci „řešil“ vydáváním robotních patentů, které určovaly výši roboty

10 České země po třicetileté válce – robota a nevolnictví
vrchnost je však většinou nedodržovala další povinností poddaných bylo odvádět vrchnosti další dávky peněžní naturální desátek církvi daně panovníkovi závislost na vrchnosti rostla  poddaní se stávali nevolníky bez svolení se nesměli ženit, stěhovat, děti bez svolení nesměly studovat, spadali pod vrchnostenskou pravomoc, která ho mohla odsoudit i k tretu smrti vrchnost soudila poddané i za činy proti ní samé  nespravedlivé procesy

11 Zápis: Dějiny českých zemí a habsburské monarchie
země byly třicetiletou válkou zpustošené, 1/3 obyvatel padla za oběť válce nařízení proti nekatolíkům zůstala v platnosti rekatolizace = návrat ke katolictví nekatolická šlechta neexistuje (přestoupila nebo emigrovala) nekatolický majetek panovník zabavil a levně ho prodával svým příznivcům  v zemi se usazuje cizí šlechta rakouská, německá, italská) mnoho měšťanů také odchází do emigrace české země přicházejí o politickou reprezentaci i o velkou část vzdělanců

12 Zápis: Dějiny českých zemí a habsburské monarchie
velká role jezuitského řádu řád specializovaný na misijní činnost snaha o konverzi z přesvědčení nikoliv donucení silou vrchnost dávala přednost rychlé rekatolizaci  násilí za konání nekatolických obřadů hrozily tvrdé tresty k přestupu ke katolictví měl motivovat např. větší počet svátků a dalších populárních akcí (procesí, pouti atd. staví se množství nových chrámů, kapliček, kostelů nový světec Jan Nepomucký

13 Zápis: Dějiny českých zemí a habsburské monarchie
rozvíjí se barokní kultura celkový pokles životní úrovně obyvatelstva po třicetileté válce ubyla třetina obyvatel zvýšil se rozsah povinné roboty z několika dní ročně na několik dní týdně !!! další povinností poddaných bylo odvádět vrchnosti další dávky peněžní naturální desátek církvi daně panovníkovi závislost na vrchnosti rostla  poddaní se stávali nevolníky bez svolení se nesměli ženit, stěhovat, děti bez svolení nesměly studovat, spadali pod vrchnostenskou pravomoc, která ho mohla odsoudit i k tretu smrti vrchnost soudila poddané i za činy proti ní samé  nespravedlivé procesy proti navyšování roboty čas od času proběhly bouře tato povstání nikdy nebyla proti panovníkovi, ale jenom proti vrchnosti, která byla vnímána jako jediný utlačovatel


Stáhnout ppt "Dějiny českých zemí a habsburské monarchie"

Podobné prezentace


Reklamy Google