Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie České země po třicetileté válce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny českých zemí a habsburské monarchie České země po třicetileté válce."— Transkript prezentace:

1 Dějiny českých zemí a habsburské monarchie České země po třicetileté válce

2 Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž jsou zachycen nástin vývoje českých zemí po třicetileté válce  cílová skupina: 8. roč.  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí se situací našich zemí po třicetileté válce, s pojmy rekatolizace, znevolňování,  použitý materiál: učebnice SPN pro 8. roč. a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

3 České země po třicetileté válce - rekatolizace  země byly třicetiletou válkou zpustošené, 1/3 obyvatel padla za oběť válce  nařízení proti nekatolíkům zůstala v platnosti  nekatolíci museli konvertovat, duchovní museli opustit zemi, šlechta a svobodní obyvatelé se museli rozhodnout, zda odejdou nebo budou také konvertovat  většina obyvatelstva musela ke katolictví přestoupit povinně rekatolizace = návrat ke katolictví

4 České země po třicetileté válce - rekatolizace  nekatolická šlechta neexistuje (přestoupila nebo emigrovala)  nekatolický majetek panovník zabavil a levně ho prodával svým příznivcům  v zemi se usazuje cizí šlechta rakouská, německá, italská)  mnoho měšťanů také odchází do emigrace  české země přicházejí o politickou reprezentaci i o velkou část vzdělanců

5 České země po třicetileté válce - rekatolizace  velká role jezuitského řádu  řád specializovaný na misijní činnost  snaha o konverzi z přesvědčení nikoliv donucení silou  vrchnost dávala přednost rychlé rekatolizaci  násilí

6 České země po třicetileté válce - rekatolizace  za konání nekatolických obřadů hrozily tvrdé tresty  k přestupu ke katolictví měl motivovat např. větší počet svátků a dalších populárních akcí (procesí, pouti atd.  staví se množství nových chrámů, kapliček, kostelů  nový světec Jan Nepomucký  rozvíjí se barokní kultura

7 Jan Nepomucký SvatýSvatý Jan Nepomucký, také Jan či Johánek z Pomuka, (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. března 1393 v Praze) byl generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů.13401350Nepomuku20. března 1393Prazegenerální vikářmučedník katolické církvepatronů

8 České země po třicetileté válce – robota a nevolnictví  celkový pokles životní úrovně obyvatelstva po třicetileté válce  ubyla třetina obyvatel  potřeby vrchností muselo zajišťovat méně lidí, ale ve stejném rozsahu  zvýšil se rozsah povinné roboty z několika dní ročně na několik dní týdně !!!  všichni poddaní neměli stejnou robotu, záleželo na jeho majetku, bohatší mohli za sebe někoho jiného poslat

9 České země po třicetileté válce – robota a nevolnictví  chudší sedláci na „zástup“ neměli a o vlastní pole se tak mohli starat až ve svém „volném čase“  navíc se v neděli nesmělo pracovat  proti navyšování roboty čas od času proběhly bouře  tato povstání nikdy nebyla proti panovníkovi, ale jenom proti vrchnosti, která byla vnímána jako jediný utlačovatel  panovník situaci „řešil“ vydáváním robotních patentů, které určovaly výši roboty

10 České země po třicetileté válce – robota a nevolnictví  vrchnost je však většinou nedodržovala  další povinností poddaných bylo odvádět vrchnosti další dávky  peněžní  naturální  desátek církvi  daně panovníkovi  závislost na vrchnosti rostla  poddaní se stávali nevolníky  bez svolení se nesměli ženit, stěhovat, děti bez svolení nesměly studovat, spadali pod vrchnostenskou pravomoc, která ho mohla odsoudit i k tretu smrti  vrchnost soudila poddané i za činy proti ní samé  nespravedlivé procesy

11 Zápis: Dějiny českých zemí a habsburské monarchie  země byly třicetiletou válkou zpustošené, 1/3 obyvatel padla za oběť válce  nařízení proti nekatolíkům zůstala v platnosti  rekatolizace = návrat ke katolictví  nekatolická šlechta neexistuje (přestoupila nebo emigrovala)  nekatolický majetek panovník zabavil a levně ho prodával svým příznivcům  v zemi se usazuje cizí šlechta rakouská, německá, italská)  mnoho měšťanů také odchází do emigrace  české země přicházejí o politickou reprezentaci i o velkou část vzdělanců

12 Zápis: Dějiny českých zemí a habsburské monarchie  velká role jezuitského řádu  řád specializovaný na misijní činnost  snaha o konverzi z přesvědčení nikoliv donucení silou  vrchnost dávala přednost rychlé rekatolizaci  násilí  za konání nekatolických obřadů hrozily tvrdé tresty  k přestupu ke katolictví měl motivovat např. větší počet svátků a dalších populárních akcí (procesí, pouti atd.  staví se množství nových chrámů, kapliček, kostelů  nový světec Jan Nepomucký

13 Zápis: Dějiny českých zemí a habsburské monarchie  rozvíjí se barokní kultura  celkový pokles životní úrovně obyvatelstva po třicetileté válce  ubyla třetina obyvatel  zvýšil se rozsah povinné roboty z několika dní ročně na několik dní týdně !!!  další povinností poddaných bylo odvádět vrchnosti další dávky  peněžní  naturální  desátek církvi  daně panovníkovi  závislost na vrchnosti rostla  poddaní se stávali nevolníky  bez svolení se nesměli ženit, stěhovat, děti bez svolení nesměly studovat, spadali pod vrchnostenskou pravomoc, která ho mohla odsoudit i k tretu smrti  vrchnost soudila poddané i za činy proti ní samé  nespravedlivé procesy  proti navyšování roboty čas od času proběhly bouře  tato povstání nikdy nebyla proti panovníkovi, ale jenom proti vrchnosti, která byla vnímána jako jediný utlačovatel


Stáhnout ppt "Dějiny českých zemí a habsburské monarchie České země po třicetileté válce."

Podobné prezentace


Reklamy Google