Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třicetiletá válka 1618-1648. Zopakujme si: • Kdo jsou protestanti? Jaká známe protestantské (evangelické církve) • Byla někdy v Čechách uzákoněna rovnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třicetiletá válka 1618-1648. Zopakujme si: • Kdo jsou protestanti? Jaká známe protestantské (evangelické církve) • Byla někdy v Čechách uzákoněna rovnost."— Transkript prezentace:

1 Třicetiletá válka 1618-1648

2 Zopakujme si: • Kdo jsou protestanti? Jaká známe protestantské (evangelické církve) • Byla někdy v Čechách uzákoněna rovnost mezi oběma náboženstvími? • Kdo vlastně na počátku 17.st. v českých zemích vládne? Jak se jmenuje rod a jak se jmenují císaři na trůnu v 17.st.? • Najděte na mapě všechny tehdejší velmoce. Jakého jsou vyznání?

3

4 Co je tato válka zač?  První válečný konflikt na celém území Evropy  Zapojilo se z jihu Španělsko, ze severu Švédsko, z východu Rusko, ze západu Anglie  Nejdelší válka, válčilo se nepřetržitě 30 let  Výsledky se řešily na mezinárodní konferenci

5 Co se namátkou děje v Evropě? • V českých zemích vládne Matyáš, bratr Rudolfa II. • V Anglii jsou už dávno na trůně Stuartovci, královský rod ze Skotska • Ve Francii je u moci otec Ludvíka XIV. • Už dávno (cca 100 let) jsou od katolíků odštěpeni evangelíci (protestanti) • V Rusku vládnou Romanovci

6 Proč se děje právě teď – a ne dříve? • Rozvoj obchodu a řemesel – vyrábělo se výzbroj i výstroj • Rozvoj komunikací – cesty, silnice – přesun armády • Dostatek drahých kovů – vznik námezdní armády – tzv. žoldnéřů

7 A proč k ní vůbec došlo? •Co myslíte, že je příčinou většiny válečných konfliktů? Náboženství? Boj o moc? Bohatství?

8 Tak jak to tedy je? • Formální příčinou (nepravou příčinou pro všechny zúčastněné země vyjma českých zemí) je náboženství – katolíci x protestanti. •ALE: Francie je katolická a měla by bojovat na straně Habsburků. Jenže bojuje proti…. •Pravé důvody jsou, že: –Habsburkové vládnou příliš veliké říši (a to vadí Francii a Anglii) –Severské státy (hlavně Švédsko) chtějí ovládnout obchod v Severním a Baltském moři

9 Kde to všechno začalo? • Matyáš sídlil ve Vídni, v Čechách 2 místodržící • V roce 1617 české stavy zvolili budoucího krále Ferdinanda II., byl katolík • katolíci přestali dodržovat Rudolfův majestát (zrovnoprávnění náboženství) • Katolíci útočili na nekatolíky, zavírání nekatolických kostelů • Nekatolíci si stěžovali u Matyáše, ten jejich stížnosti nevyslyšel

10 A jak to bylo dál? • Nekatolíci vtrhli do kanceláře místodržících na Pražském hradě a došlo k defenestraci • Z okna byli vyhozeni místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius • Pád ze 16m přežili, katolíci věřili, že je zachránil anděl ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A TŘICETILETÁ VÁLKA • Vypuklo ČESKÉ STAVOVSKÉ POVSTÁNÍ A TŘICETILETÁ VÁLKA

11 … ještě není konec? • Matyáš zemřel, vlády se měl ujmout Ferdinand II., ale české stavy ho sesadily a zvolily si Fridricha Falckého • F.F. byl zeť anglického krále, Češi doufali, že jim anglický král pomůže v boji proti Habsburkům. K tomu ale nedošlo • Ferdinand II. měl podporu španělských Habsburků • 8.11.1620 došlo k bitvě na Bílé hoře (1. bonusovka ) Habsburci vyhráli, Fridrich Falcký utekl z Čech („zimní král“) • Následuje první vlna nekatolických emigrantů

12 A postupujeme dále… aneb Třicetiletá válka v Evropě • Na stranu Fridricha Falckého se nejprve postavilo Nizozemí – přesto byl poražen • Pak se přidala Anglie a Dánsko, později i Švédsko, přesto dál Habsburkové vyhrávali (vojevůdce Albrecht z Valdštejna- 2. bonusovka ) • Když v roce 1635 vstoupila do války proti Habsburkům i Francie, situace se začala vyrovnávat • Švédové dvakrát vpadli do Čech, dostali se až na jižní Moravu, vyplenili a vykradli Prahu (odvezli si rudolfínské sbírky)

13 Rozložení sil Růžová – území bojující proti Habsburkům Oranžová – rakouští Habsburkové Žlutá – španělští Habsburkové

14

15 Kde a jak konflikt skončil? • V roce 1648 byl podepsán vestfálský mír • Švédové měli největší území zisk (kolem Baltu) • Francie se stala hlavní evropskou velmocí • Španělé museli uznat samostatnost Nizozemí • Habsburkové oslabili svoji moc v rámci Evropy, i když v rámci své monarchie ji naopak upevnili (v Čechách dochází k rekatolizaci)

16 A jsme zpátky doma… • V Čechách se opět válčilo až ve 30. letech • Byla to těžká doba • 21.6.1621 došlo na Staroměstském náměstí k popravě 27 pánů (3. Bonusovka) • Konfiskace majetku, který levně nakupovala katolická šlechta (příchod cizí šlechty do Čech) • Rekatolizace, Obnovené zřízení zemské (povoleno pouze jedno náboženství – KATOLICKÉ) - Český trůn pro Habsburky dědičný, stavy nemají moc, němčina zrovnoprávněna s češtinou • Emigrace nekatolíků (politici,vzdělanci,30 tis.obyv.) • Příchod jezuitů do Čech

17 Důsledky války: • Vojáci plenili, kradli, znásilňovali • Hladomory, nemoci • Oblasti, kde vymřela ½ obyvatel, v Čechách 1/3 obyvatel • Úpadek řemesel, obchodu, zemědělství • Vylidnění měst • Zvyšování roboty • králem opět Ferdinand II. Štýrský • konfiskace majetku odsouzených povstalců • 21.6.1621 staroměstská exekuce – poprava 27 účastníků odboje • zahájení rekatolizace (zrušení Majestátu) • r. 1627 – Obnovené zřízení zemské

18 Malá zkouška pozornosti: • Příčinou vypuknutí třicetileté války byla špatná hospodářská situace ANO NE českých zemích. • K pražské defenestraci již v české historii došlo.ANO NE • Do emigrace odcházela česká katolická šlechta. ANO NE • Třicetiletá válka skončila vestfálským Mírem v roce 1648. ANO NE

19 Pamatuj si: • Třicetiletá válka (zařaď časově, definuj) • Největší protestantské a katolické země • Příčina konfliktu (faktická i formální) • Defenestrace a České stavovské povstání • Bitva na Bílé hoře (přesné datum, kde je Bílá hora) • Zimní král • Poprava 21 českých pánů • Obnovené zřízení zemské • Vestfálský mír

20 Odpověz na otázky: • Čím se třicetiletá válka lišila od předchozích? • Proč došlo k Českému stavovskému povstání? • Proč byl novým králem zvolen Fridrich Falcký? • Jak dopadlo stavovské povstání? • Kdo stál proti Habsburkům v dalších fázích války? • Jak potrestal Ferdinand II. Účastníky stavovského povstání? • Proč došlo k emigraci? Co je to emigrace? A co pro české země znamenala? • Co českým zemím přinesl vpád švédských vojsk? • Pro koho byl výhodný vestfálský mír?

21 Mušketýři • Kdo napsal román „Tři mušketýři“? • Proč se mušketýři jmenují mušketýři? • Proč mají tak dlouhou zbraň?


Stáhnout ppt "Třicetiletá válka 1618-1648. Zopakujme si: • Kdo jsou protestanti? Jaká známe protestantské (evangelické církve) • Byla někdy v Čechách uzákoněna rovnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google