Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba Charakteristika Znaky.  Téma předpokládá znalosti renesančního umění, manýrismu, politického a náboženského dění 16. až 18.stol. v Evropě a zvláště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba Charakteristika Znaky.  Téma předpokládá znalosti renesančního umění, manýrismu, politického a náboženského dění 16. až 18.stol. v Evropě a zvláště."— Transkript prezentace:

1 Doba Charakteristika Znaky

2  Téma předpokládá znalosti renesančního umění, manýrismu, politického a náboženského dění 16. až 18.stol. v Evropě a zvláště Čechách

3  Doba, charakteristika, znaky  Počátek na konci 16. stol., doznívá v pol. 18.stol.  Vznik: Itálie  Název  Z portugalštiny označující nepravidelné perly --- baroko tedy zprvu hanlivé zabarvení  Dobové pozadí  Složitá společenská situace 17. a 18.stol.  Protestantství (reforma církve) X protireformace (obnova autority katolické církve) hospodářsky silnější měšťanstvo snaha o znovuupevnění feudalismu Třicetiletá válka jako vyústění nábožensko-politických sporů  roztříštěnost Evropy náboženská, politická a územní  Vzdalování se antickému ideálu harmonie světa

4  Doba, charakteristika, znaky  Umění na dobovém pozadí  Složitost doby se promítá i do umění --- baroko není slohem jednotného výrazu  Tři umělecké tendence:  1. barokní realismus  2. barokní klasicismus  3. barokní radikalismus

5  Barokní realismus  přesný popis skutečnosti  Obr 1 Caravaggio – Kladení do hrobu

6 baroko Barokní klasicismus: důraz na řád a kompozici Obr. 2 Poussin – Svatá rodina na schodech.

7  Barokní radikalismus  dramatičnost, exaltovanost, dynamika, složitá kompozice  Obr 3 Rubens – Umučení sv. Livínia

8  Znaky baroka mystická katolická víra, citová exaltovanost, bohatá obrazotvornost, expresívnost výrazu, pocit strachu ze smrti, rozmanitost a dynamika forem, alegorie a symbolika  Společné znaky všem proudům:  monumentalita - nadnesené měřítko  iluzionismus – prostřednictvím divadelních efektů útočí na smysly, city i rozum diváka  velkolepé divadlo - skvělá podívaná v režii geniálních umělců Obr. 4 Interiér kostela Il Gesú v Římě jako příklad barokního iluzionismu v architektuře.

9  Nové pojmy:  reformace – snaha o nápravu církve (Luther, Kalvín…)  exaltovanost – přemrštěnost (např. afektovaná gesta, citová přemrštěnost)  harmonie – soulad  radikalismus – pronikavý, rázný, energický  mystika – snaha přiblížit se Bohu a splynutí s ním  expresívnost – důraz na citovou složku uměleckého díla  alegorie – vyjádření myšlenky obrazem (jinotaj)  symbolika – způsob vyjadřování pomocí symbolů  symbol – znak – předmět (postava) sloužící k vyjádření složitých abstraktních pojmů

10  Citování odborných informačních zdrojů  Obr. 1 PIJOAN, José. Dějiny umění /7. Praha 1990: Odeon, n.p., str. 58  Obr. 2 dtto str. 165  Obr. 3 dtto str. 223  Obr. 4 Beckettová, Wendy. Toulky světem malířství. Praha 2002: Fortuna Print, str. 175


Stáhnout ppt "Doba Charakteristika Znaky.  Téma předpokládá znalosti renesančního umění, manýrismu, politického a náboženského dění 16. až 18.stol. v Evropě a zvláště."

Podobné prezentace


Reklamy Google