Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umění raného středověku Mgr. Jitka Nováková A3V 3.února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umění raného středověku Mgr. Jitka Nováková A3V 3.února 2011."— Transkript prezentace:

1 Umění raného středověku Mgr. Jitka Nováková A3V 3.února 2011

2 Úvod  vzdělání - výsada úzké skupiny lidí  školy provozovala církev ( vyuč. jazykem byla latina)  mnišské hnutí se rozvíjelo od 4. stol. n.l.  pravidla mnišského života vypracoval Benedikt z Nursie z Nursie  nové řehole – kartuziáni, premonstráti a další  vznik klášterů – nejstarší na našem území klášter sv. Jiří na Pražském hradě (ženský)

3 Románské umění Architektura  románské umění – výtvarná tvorba 11.a 12.stol., konec ve 13. století  kámen- častěji využívaný materiál, většina staveb je církevních (kláštery, kostely)  arch. v západokřesťanské oblasti navazovala na starořímskou architekturu  typické znaky: valená klenba, půlkruhový oblouk, sdružená okna, silné stěny

4

5  typy staveb: 1. rotundy – malé kostelíky 2. baziliky – podélný půdorys 2. baziliky – podélný půdorys nejznámnější stavby ve Francii, nejznámnější stavby ve Francii, Itálii, Španělsku nebo Porýní Itálii, Španělsku nebo Porýní  ve Francii existovalo několik škol – např. škola v Ile de France, burgundská románská škola nebo škola languedocká

6 Románská architektura na našem území  stavby působí jednoduše a chudě  nejvýznamnější stavby: rotunda sv. Jiří na hoře Říp a rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě (přemyslovský cyklus)  dále bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, Strahovský klášter, kostely v Milevsku, Třebíči nebo Tismicích u Českého Brodu

7

8

9

10

11

12  Juditin most v Praze (12.stol) – stával na místě dnešního Karlova mostu  budovaly se kupecké a řemeslnické domy  kamenné hrady (vojenské pevnosti i obydlí)  Pražský hrad – přebudován ve 12. stol., další hradní komplexy: Přimda nebo Cheb  šlechta si začala stavět hrady až ve 13.století

13

14 Románské sochařství  sochy sloužily jako součást architektury, oslavovaly církev  z této doby máme velmi málo pramenů o sochařském umění  sochařské ztvárnění v architektuře se objevilo až v 1. polovině11. století ve Francii (reliéfy na průčelích, zdobení hlavic,…  výzdoba portálů – převážně náboženské náměty  snaha o realismus, do sochařství pronikal vliv východního umění

15

16  sochařská výzdoba sloupů baziliky sv. Víta na Pražském hradě (1060 – 1094)  Olomouc, Kapitulní síň (1141)  Doksany, klášter premonstrátů (po 1142)  Jakub, kostel sv. Jakuba  portál někdejšího kláštera benediktinů v Třebíči (13.stol.)  florální výzdoba, jednoduché církevní náměty

17

18 Románské malířství  většího rozvoje dosáhlo ve Francii, Španělsku  není možné určit přesnou dataci děl  převažovaly náboženské náměty  na našem území nejv. nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě nebo malby v sakristii benediktinské baziliky v Třebíči  nositelem výrazu je bohatě členěná draperie s lámanými záhyby (vliv Byzance)

19

20 Románská knižní malba  náměty ze života Ježíše Krista a apoštolů  význ. památka 11. století – Kodex vyšehradský a další kodexy – např. Kodex mělnický, Hnězdenský a další  znaky maleb: štíhlé protáhlé postavy, zběžně kreslený obličej, pestrá barevná škála  díla byla vytvořena několika iluminátory, zřejmě v řezenském okruhu

21


Stáhnout ppt "Umění raného středověku Mgr. Jitka Nováková A3V 3.února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google