Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Románský sloh Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o románském slohu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Románský sloh Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o románském slohu."— Transkript prezentace:

1 Románský sloh Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o románském slohu.

2 Základní pojmy valená klenba křížová klenba sdružené okno
půlkruhový oblouk portál rotunda apsida bazilika klášter hrad tvrz reliéf hierarchická perspektiva atribut freska iluminace kodex kronika

3 Románský sloh 11. stol. – polovina 13. stol.
návaznost na kulturu starověkého Říma (Roma = Řím → románský sloh) nositelem kultury je církev centrem Itálie, Francie, Španělsko, Německo 2 zdroje: pohanský – antický x křesťanský obr. 1

4 Zápis do sešitu Románský sloh 11. stol. – polovina 13. stol.
návaznost na starověký Řím (Roma = Řím → románský sloh) církev nositelem kultury

5 Architektura stavební materiál – původně dřevo, pak kámen
stabilní, masivní (ochrana v nebezpečí) vnitřní prostor: ploché trámové stropy → valená klenba → křížová klenba silné sloupy s bohatě zdobenými hlavicemi silné (několikametrové) zdi, většinou neomítnuté portál (vchod) – bohatě zdobený půlkruhový oblouk okna úzká, často sdružená (2 – 3 vedle sebe, odděleny sloupky), půlkruhový oblouk kopule vnitřek omítnutý, sochařská výzdoba, nástěnné malby

6 Zápis do sešitu Architektura původně dřevo, pak kámen masivní stavby
ploché trámové stropy → valená klenba → křížová klenba silné sloupy se zdobenými hlavicemi silné zdi portál (vchod) půlkruhový oblouk okna úzká, často sdružená (2 – 3 vedle sebe, odděleny sloupky) kopule sochařská výzdoba, nástěnné malby

7 Architektura církevní stavby: světské stavby:
rotunda – válcová, kruhový půdorys, kupole, půlkruhový přístavek pro oltář (apsida) bazilika – kostel, obdélníkový půdorys, na jedné straně oltář, na druhé vchod, dvě věže klášter – soubor budov s bazilikou a apsidami světské stavby: hrady – masivní věž, opevnění; sídlo knížete hradní příkopy a kamenné hradby tvrze – opevněná sídla menšího rozsahu, v blízkosti vesnice kupecké domy, šlechtické dvorce mosty

8 Architektura Francie klášter Cluny, katedrála v Avignonu, most v Avignonu Německo katedrála ve Wormsu, dóm ve Špýru Itálie Pisa obr. 2

9 Zápis do sešitu církevní stavby: světské stavby:
rotunda –kruhový půdorys, půlkruhový přístavek pro oltář (apsida) bazilika –obdélníkový půdorys, dvě věže klášter – soubor budov s bazilikou a apsidami světské stavby: hrady – masivní věž, opevnění tvrze – menší opevněná sídla kupecké domy, šlechtické dvorce mosty Francie – katedrála a most v Avignonu Německo – dóm ve Špýru Itálie – Pisa

10 Architektura České země rotundy baziliky hrady mosty
sv. Martina na Vyšehradě sv. Kateřiny ve Znojmě sv. Jiří na Řípu baziliky sv. Jiří na Pražském hradě sv. Prokopa v Třebíči hrady Landštejn Přimda mosty Juditin (dnes Karlův)

11 Zápis do sešitu České země rotundy baziliky hrady mosty
sv. Kateřiny ve Znojmě sv. Jiří na Řípu baziliky sv. Jiří na Pražském hradě hrady Landštejn Přimda mosty Juditin (dnes Karlův)

12 Sochařství a malířství
inspirováno hlavně křesťanstvím nezájem o prostor, společenské postavení odlišeno velikostí postav = hierarchická perspektiva prostor vyjádřen pásy nad sebou nezájem o plastický tvar – místo 3D soch většinou reliéfy (strach z modlářství) Uplatňování předepsaných schémat (např. atributy = rozlišovací znaky např. svatých…)

13 Sochařství a malířství
kamenictví – dekorativní (rostlinné a zvířecí ornamenty) x figurální; u nás nejdochovanější kovolitectví – dveře do chrámu: biblické výjevy; bronzové desky řezbářství – jediné téma: kříž, Kristus na kříži

14 Sochařství a malířství
nástěnné malby (= fresky) – zprostředkování negramotné veřejnosti křesťanství; obrázková kniha, bible chudých; náměty na stěny kostela předepsány: kněžiště: Kristus, Marie, Jan (symbol apoštolů) stěny: výjevy ze Starého zákona, legendy o mučednících knižní malby = iluminace – pro kněží a nejvyšší vrstvy, zprvu zdobeny pouze liturgické knihy, od 12. stol. i světské knihy zdi rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě – malby z historie: povolání Přemysla na knížecí trůn + 8 přemyslovských panovníků, dále pražská křesťanská knížata (od Bořivoje po Soběslava) Vyšehradský kodex (1085) – korunovace 1. českého krále Vratislava I. kodex Gigas tapisérie z Bayeux (první „komix“ světa) – příběh ovládnutí Anglie Normany; výšivka, nikoli tapiserie, i když se tak jmenuje

15 Sochařství a malířství
Zápis do sešitu Sochařství a malířství inspirováno křesťanstvím nezájem o prostor, hierarchická perspektiva (velikost postav podle důležitosti) místo 3D soch pouze reliéfy předepsaná schémata (atributy = rozlišovací znaky např. svatých…) kovolitectví, kamenictví, řezbářství fresky (malby na stěnách), iluminace (knižní malby)

16 Literatura zejména legendy o životě světců
kroniky, které pojednávaly o historii kodexy = svazky listů pergamenu, často s bohatými iluminacemi Kosmova kronika česká – začíná stavbou babylonské věže a končí zhruba rokem 1125 Vyšehradský kodex (1085) – ke korunovaci českého krále Vratislava II. Kodex Gigas obr. 4

17 Zápis do sešitu Literatura legendy o životě světců
kroniky (Kosmova kronika česká) kodexy = svazky listů pergamenu (Vyšehradský kodex, Kodex Gigas)

18 OPAKOVÁNÍ Románský sloh Architektura 11. stol. – polovina 13. stol.
návaznost na starověký Řím (Roma = Řím → románský sloh) církev nositelem kultury Architektura původně dřevo, pak kámen masivní stavby ploché trámové stropy → valená klenba → křížová klenba silné sloupy se zdobenými hlavicemi silné zdi portál (vchod) půlkruhový oblouk okna úzká, často sdružená (2 – 3 vedle sebe, odděleny sloupky) kopule sochařská výzdoba, nástěnné malby církevní stavby: rotunda –kruhový půdorys, půlkruhový přístavek pro oltář (apsida) bazilika –obdélníkový půdorys, dvě věže klášter – soubor budov s bazilikou a apsidami světské stavby: hrady – masivní věž, opevnění tvrze – menší opevněná sídla kupecké domy, šlechtické dvorce mosty Francie – katedrála a most v Avignonu Německo – dóm ve Špýru Itálie – Pisa České země rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě sv. Jiří na Řípu baziliky sv. Jiří na Pražském hradě hrady Landštejn Přimda Juditin (dnes Karlův)

19 OPAKOVÁNÍ Sochařství a malířství Literatura inspirováno křesťanstvím
nezájem o prostor, hierarchická perspektiva (velikost postav podle důležitosti) místo 3D soch pouze reliéfy předepsaná schémata (atributy = rozlišovací znaky např. svatých…) kovolitectví, kamenictví, řezbářství fresky (malby na stěnách), iluminace (knižní malby) Literatura legendy o životě světců kroniky (Kosmova kronika česká) kodexy = svazky listů pergamenu (Vyšehradský kodex, Kodex Gigas)

20 Otázky a úkoly Odkud získal románský sloh svůj název?
Vyjmenuj znaky, podle kterých poznáš budovy postavené v románském slohu. Znáš nějakou románskou stavbu? Kde bys hledal/a románské malby? Jak se jmenuje nejznámější česká kronika?

21 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN [ ] obr. 1 – románský sloh obr. 2 – most v Avignonu obr. 3 - tympanon francouzského opatství Vézelay obr. 4 – vyšehradský kodex obr. 5 – Kodex Gigas

22 Kodex Gigas největší rukopisná kniha světa
pravděpodobně napsána počátkem 13. stol. v podlažickém klášteře u Chrudimi následně byl zastaven cisterciánům, od nich byl odkoupen pro Břevnovský klášter, během 16. století se nacházel v Broumovském klášteře a pak se stal součástí sbírky Rudolfa II. obr. 5

23 Kodex Gigas za třicetileté války byl ukraden Švédy, dodnes je ve Stockholmu bývá označován jako Ďáblova bible (výjimečné vyobrazení ďábla) do knihy je latinsky vepsána celá bible, Kosmova kronika, řada traktátů, kalendář, nekrolog, zaklínadla…, záznam končí r. 1229 obsahuje iluminace červené, modré, žluté, zelené a zlaté barvy na díle fascinuje jeho jednota, ráz písma je beze změny téměř v celém rozsahu, bez vlivu stárnutí písaře, nemocí, počasí či nálad na listu 290 je na jinak prázdné stránce naprosto unikátní vyobrazení ďábla, o velikosti skoro 50 cm hmotnost celého kodexu je 75 kg, na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány kůže 160 oslů


Stáhnout ppt "Románský sloh Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o románském slohu."

Podobné prezentace


Reklamy Google