Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky •Rozvíjí se v 11.- 13. století= doba raného feudalismu- hlavním výrobním prostředkem je půda, obdělávaná nevolníky •Veškeré.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky •Rozvíjí se v 11.- 13. století= doba raného feudalismu- hlavním výrobním prostředkem je půda, obdělávaná nevolníky •Veškeré."— Transkript prezentace:

1 ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky •Rozvíjí se v 11.- 13. století= doba raného feudalismu- hlavním výrobním prostředkem je půda, obdělávaná nevolníky •Veškeré vzdělání v této době je výsadou kněží •Středověká společnost se dělí na: oratores= ti, kteří se modlí- kněží, biskupové, mniši bellatores= ti, kteří bojují- panovník a jeho družina laboratores=ti, kteří pracují- většina společnosti, venkovský lid zabývající se zemědělstvím •Vznikají řemeslné a tržní osady, z nichž později vznikají města •Od 11. století se mezi feudály šíří rytířství, jehož cílem bylo zušlechtit mravy hrubých válečníků •Název slohu odvozen od Roma= Řím= románské umění navazuje na tradici antiky •Románské umění je symbolické, sloužilo především k propagaci náboženské ideologie •V letech 1096- 1270 probíhaly křížové výpravy- svatá válka za osvobození Svaté země z rukou muslimů- Evropa díky nim byla ovlivněna vyspělou kulturou Východu

2 Románská architektura Veškerá kultura je v rukou církve, proto je hlavním stavebním druhem chrám a klášter. Církev nebyla jen hlavním objednatelem staveb, ale i jejich tvůrcem= klášterní hutě. Hlavní typy staveb: sakrální= církevní= kostel, klášter profánní= světské= hrad, měšťanský dům, kamenný most profánní= světské= hrad, měšťanský dům, kamenný most KOSTEL- podélný= bazilika- půdorys latinského kříže, většinou trojlodní nebo pětilodní-

3 centrální= rotunda- malý kostelík kruhového půdorysu KLÁŠTER- z lat. claustrum= uzavření před světem, středověké kláštery byly centry vzdělanosti HRAD- obydlená pevnost feudála, nejprve dřevěný, později kamenný. Pod hradem, na křižovatkách obchodních cest, vznikají tržní osady, předchůdkyně pozdějších měst MĚŠŤANSKÝ DŮM- kamenný, do dnešních dob se dochovala hlavně rozsáhlá sklepení- sloužila jako úkryt i spižírna KAMENNÝ MOST- známý je most v Avignonu, pražský Juditin most

4 Budovy se stavěly dle odhadu, ne dle výpočtů, proto je typická HUTNOST a MASIVNOST staveb, malá okna Klenba valená nebo křížová Zdivo kamenné nebo cihelné, omítané, v interiéru zdobené nástěnnými malbami Sloup nesoucí klenbu je dělen na patku, dřík, hlavici

5 Portál- půlkruhový, u malých kostelů prostý, u větších staveb ústupkový, v tympanonu zdobený reliéfem, velký důraz kladen na jeho umělecké ztvárnění, které má symbolizovat kostel jako bránu do nebes Okna- půlkruhová, často sdružená do dvojic či trojic

6 Významné stavby: Benediktýnský klášter v Cluny Dóm ve Špýru- Německo Chrám v Maria Laach- NěmeckoKatedrála v Durhamu- VB

7 Románská architektura v českých zemích Významné stavby: rotunda sv. Martina na Vyšehradě rotunda sv. Jiří na Řípu rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

8 hrad Přimda= nejstarší, z 1. poloviny 12. století Pražský hrad Vyšehrad biskupský hrad v Roudnici

9 benediktýnský klášter na Pražském hradě,založen roku 973, nejstarší klášter v českých zemích premonstrátský klášter Panny Marie na Strahově- založen 1142

10 Románské malířství románský umělec nezobrazuje realitu, ale symbolizuje náboženské myšlenky malba:- monumentální= nástěnná - knižní Nástěnná malba nemá funkci dekorativní, ale naučnou= tzv. bible chudých, má symbolizovat věroučné výjevy prostému lidu, který byl negramotný má symbolizovat věroučné výjevy prostému lidu, který byl negramotný Typická je plošnost, zcela chybí plastičnost Neuplatňuje se přirozená perspektiva, ale hieratická= velikost postav není dána jejich umístěním v prostoru, nýbrž jejich významem jejich umístěním v prostoru, nýbrž jejich významem Nejstarší knihy v českých zemích byly psány latinsky, vytvořili je mniši, rukopisy byly vzácné a drahé, písaři je psali ptačím brkem na pergamen nejstarší českou kronikou je Kosmova kronika z přelomu 11. a 12. století Knižní malba určena výhradně kněžím, kteří jediní v tehdejší společnosti uměli číst •začátek stránky zdoben malovaným prvním písmenem- iniciálou •V románské době vzniká i malba na skle a malba desková, jejich rozvoj je však •kladen až do doby gotické

11 Významné památky: fresky v kostele sv. Františka v Assissi- Itálie- vytvořené Giottem iluminované rukopisy

12 Románské malířství v českých zemích Významné památky: Nástěnná malba: -fresková výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě- ze života Přemyslovců, vznikla roku 1134

13 Knižní malba: -iluminovaný rukopis Gumpoldovy legendy -o sv. Václavu- nejstarší český rukopis, vzniklý před rokem 999 Vyšehradský kodex- iluminovaný rukopis, vznikl ke korunovaci prvního českého krále Vratislava I. roku 1085 Kodex Gigas- tzv. Ďáblova bible, z 12. století- dnes ve Stockholmu

14 Románské sochařství -románské sochařství nezná a neužívá perspektivu, scény se zobrazují v pásech nad sebou -neexistuje ještě volná socha, převládá plošný reliéf -sochařství zdobilo především portály a hlavice sloupů -v tympanonu portálu byl obvykle vytesán reliéf Trůnícího Krista v mandorle, obklopeného čtyřmi evangelisty, nebo Poslední soud= symbolika kostela jako brány nebes, varuje věřící před hříchem

15 Významné památky: -románské portály západoevropských katedrál- ve Vézelay, Chartres,…

16 Románské sochařství v českých zemích Významné památky: okna biskupského paláce v Olomouci- vznikly po roce 1204 portál kostela v Předkláštěří u Tišnova- vznikl kolem roku 1260

17 Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP ZŠ Valašská Bystřice. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V OJ E V Z D Ě L Á V Á N Í


Stáhnout ppt "ROMÁNSKÉ UMĚNÍ Historické podmínky •Rozvíjí se v 11.- 13. století= doba raného feudalismu- hlavním výrobním prostředkem je půda, obdělávaná nevolníky •Veškeré."

Podobné prezentace


Reklamy Google