Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Itálie Francie Španělsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Itálie Francie Španělsko"— Transkript prezentace:

1 Itálie Francie Španělsko
Barokní malířství Itálie Francie Španělsko

2 Caravaggio Vl.jm. Michaelo Marisi,(1592?-1610)
Neklidný život, různé cesty Řím, Neapol, Malta, Sicílie, Syrakusy, Palermo Dílo Olejomalby, fresky Náboženská tématika, lidské utrpení, bída, také zátiší Výjevy ze života Sv. Matouše Loutnista, Falešní hráči, Bacchus, Magdalena, Judita a Holofernes, Hlava Medúzy Jméno podle italského městečka, odkud pocházel; město na rozhraní Milánského knížectví a Benátské republiky Caravaggio – luministická revoluce, nezná tabu, kontrast světla a stínů

3 Medúza

4 Fortune teller

5 Chlapec, kterého kousla veverka; Chlapec loupající ovoce

6 Bacchus; autoportrét Bacchus

7 Falešní hráči

8 Mgdaléna

9 Loutnista,Hudebníci

10 Nevěřící Tomáš

11 Obrácení sv. Pavla na cestě do Damašku

12 Svatý jerome

13 Umučení sv. Matouše

14 Večeře v Emauzích

15 Zátiší s ovocem

16 Barokní malířství ve Francii
Stejně jako architektura ovlivněno klasicismem, kromě toho také malířstvím italským Nejvýraznější představitelé Georges de La Tour ( ) Philippe de Champaigne ( ) Nicolas Poussin ( ) Claude Lorrain ( ) 9Od Caravaggia přejali jeho styl a temnosvit někteří jeho francouzští žáci; Jean de Boulogne (Le valentin); ) Georges de La Tour ( ) Georges de La Tour ( ) působil v Lotrinsku; lyrické náboženské výjevy; interiér osvětlený loučí nebo hořící svíčkou; mistr umělého světla Nicolas Poussin ( ) podobně jako Lorraine část života v Římě; studoval antické umění a renesanční mistry; mytologické a alegorické kompozice; pevný tvar a velkolepá forma, bývá přirovnáván k Racinovým dramatům; podobně jako Lorraine nějaký čas v Římě, potom dvorním malířem Ludvíka XIII. Vraždění neviňátek, Unos Sabinek, Arkadští pastýři, Krajina s Diogenem, 4 roční období Champaigne : Vlám zdomácnělý ve Francii, dvorní malíř Marie Medicejské, portrétista Ludvíka XIII a Richelieua; ze zakladatelů Královské akademie pro malířství a sochařství, později jejím profesorem

17 Arkadští pastýři

18 Krajina s Diogenem

19 Záchrana Pyrrhova

20 Echo a Narcis

21 Krajina v klidném počasí

22 Přístavní scéna s únosem Evropy

23 Únos Sabinek

24 Trojitý portrét Richelieua; Ph de Champaigne

25 Jean Battista Colbert

26 Claude Lorrain Vl. Jm. Claude Gellée (1600-1682)
Pobyty Řím, Německo, Nizozemí; práce u tamních krajinářů Inspirace: příroda Dílo: Krajiny, event. válečné výjevy, události Obrazy Říma, veduty Liber veritas Pastýřské scény Mytologické výjevy V Římě současně s Poussinem, v 17. století se v Římě nacházela malířská čtvrť Fr. Události : obléhání La Rochelle vojsky (Ludvík XIII. X hugennoti), války s hugennoty Obrazy Říma třeba jako zakázku pro francouzského vyslance v Říme; přístav s pohledem na Kapitol; město ho moc nezajímalo, přetvářel skutečnost, měl vlastní kompozice Liber Veritas: Kniha pravdy; kresby všech obrazů, které kdy namaloval, aby zabránil rozšiřování kopií a mohl prokázat autenticitu svých děl. Mistr kresby, dělal také jiné techniky, Lavírování

27 Aeneas na Delosu; krajina

28 Východ slunce

29 Sunset

30 Vylodění královny Svaté Uršuly

31 Vylodění královny ze Sáby

32 Španělské barokní malířství
Diego Velázquez ( ) Bartolomé Estéban Murillo ( )

33 Diego Velázquez Život Dílo Malířská licence, dvorní malíř Filipa IV.
Pobyty v Itálii a Římě, kontakty s Rubensem 1643 jmenován královským komořím 1652 velký maršál paláce Pomník před muzeem Prado Dílo Žánrové výjevy a zátiší; bodegóny (šp.) Historické události Mytologické náměty a náboženská tématika

34 Velázquezovy portréty
Jezdecké portréty Portréty trpaslíků Papež Innocenc X. Členové královské rodiny Dvorní dámy (Las Meninas)

35 Stará kuchařka (Žena smažící vejce); 1618
Žánrový výjev a zátiší; příšeří, z něho 2 osoby, světlo ze strany, kompozice úhlopříčky Centrum vlevo vpředu, v popředí kuchyňské předměty

36 Prodavač vody v Seville;1620
Také na základě 2 šikmých os, tmavé tóny, světlo zleva: realismus, nádobí, pěkné ztvárnění prodavače

37 Kristus v domě Marty a Marie (1618)
Bodegón z prvního období tvorby; na základě fragmentu evangelia sv. Lukáše; Kristus byl ve vesnici, kde vstoupil do domu Marty, Marie byla její sestra; v popředí spíše výjev z kuchyně + zátiší; v kuchyni 2 ženy – 1= služka, napravo zátiší; výše Kristus hovořící s Martou a Marií; nevíme, zda jde o okno či obraz v zrcadle; prvořadost života kontemplačního nad životem aktivním

38 Vulkánova kovárna (1630); během pobytu v Itálii; mytologický námět, Apollón sděluje Vulkánovi, že ho jeho žena podvádí s Martem; 4 postavy kolem kovadliny; světlo a modelace postav

39 Kapitulace Bredy ( ); město, které španělé obléhali 9 měsíců; místodržící Bredy generálu Spinellimu; Španělsko a Nizozemí Motiv a kompozice: vztyčená kopí (chtěl vyvolat dojem velkého vojska); pozadí krajina; Nizozemci vleco, Španělé vpravo

40 Trpaslík Francesco Lezcano; trpaslíci byli oblíbenou atrakcí významných šlechtických domů; Lezcano sedící na skále s balíčkem karet v ruce; efekt: tvář prosvětlena bílou barvou šátku

41 Innocenc X; 1650; portrét papeže za jeho pobytu v Římě; pronikavost pohledu; na lístku v ruce je jeho i malířovo jméno; silná osobnost, která zhodnotila obraz tak, že Velázquez zachytil pravdu;plášť z červeného hedvábí se zlatavými odlesky; Velázquez prý dokonce odmítl papežovu štědrou odměnu, protože bylo povinností španělského dvorního malíře portrétovat papeže

42 Las Meninas: Dvorní dámy; 1656; zachytil sám sebe se štětcem a paletou, v centru kompozice infantka Markéta; v zrcadle na stěně její rodiče Filip IV a Marie Anna; mezi dvorními dámami je také trpaslice

43 Autoportrét

44 Bartolomé Estéban Murillo (1617-1682
Významný malíř španělského baroka, jeho kariéra spadá do 2. poloviny 17. století Působil v Madridu a Seville, přední malíř tzv sevillské školy Vlivy: Velázquez, benátské a vlámské malířství Dílo Žánrové výjevy Osoby z ulice, květinářka, přadlena, děti, žebráci Náboženská tématika Neposkvrněné početí, Nanebevzetí Panny Marie Andělská kuchyně 11 obrazů věnovaných františkánským světcům Bartolomé Estéban Murillo ( Pocházel z chudé rodiny, jeho otec byl sevillský lazebník, rodina měla 14 dětí. Od roku 1642 žil v Madride, zde studoval na doporučení Velázquezovo benátské a vlámské mistry. Vzory Correggio, Van Dyck. Častá témata: svět vycházející ze snů,světci v extázi, mystická vytržení, snaha posílit víru, zmírnit utrpení, téma milosrdenství; ale i svět smyslů. V jistém období bylo jeho dílo značně podceňováno, dnes pokládán za předního malíře; sice prý nedosáhl V. geniality, ale dokázal příznačně vyjádřit duchovní atmosféru španělského baroka. V posledním období značná nadprodukce – tedy oslabení uměleckých kvalit tvorby, sklon k sentimentalitě. To mu však vyneslo velkou popularitu v 19. a na počátku 20. století.

45 Andělská kuchyně ( ) Patří do cyklu františkánských fresek, dnes cyklus rozptýlen po celém světě. A.k. prvé dílo podepsané a datované Murillem. Zázračné zjevení andělů v kuchyni, světec ve stavu extáze, takto ho nalézá převor kláštera a 2 další návštěvníci. Pozadí světce ozářeno „božským přísvitem“. Ve výjevu vpravo pak světec udiveně hledí na anděly, kteří připravují pokrm. Druhým obrazem z tohoto cyklu je Smrt Svaté Kláry. Ta pocházela z Assissi, svůj rodný dům ale opustila, rozdala majetek chudým a založila řád klarisek. Žila ve 12. a 13. století.

46 Pokřtění Krista

47 Ukřižování Neposkvrněné početí – toto církevní dogma malíře velmi zaujalo a udělal jeho několik verzí. (z Aranjuez, Walpole, Escorial); vycházelo to z určité ikonografie popsané v knze El Arte de la Pintura. Podle ní má mít madona let, vážné oči, dokonale tvarované rysy, zlaté vlasy. Krása duše by se měla skloubit s krásou tělesnou. Bílá tunika a plášť v barvě nebe. Další scény: Narození Panny Marie

48 Svatá rodina s ptáčkem (1645-1650)
Patří mezi jeho nejpopulárnější, naturalistické pojetí, způsob užití světla. V centru postava ježíška, v ruce svírá malého ptáčka, jehož mu daroval taínek Josef. Snaží se upoutat pozornost psa.

49 Patricijův sen Téma Založení kostela Santa Maria Maggiore v Římě. Sen římského patricije a jeho ženy. Panna Marie se jim zjeví ve snu a žádá, aby byli na místě, které jim ukáže. Vyznačíplán kostela sněhovými vločkami.

50 Patricijův sen Druhý obraz: Patricij Jan a jeho manželka se vydávajík papeži, aby mu svůj sen sdělili. Obrazy umístěny v interiéru kostela v Seville v souvislosti s jeho rekonstrukcí.

51 Svatá Justina a Svatá Rufina

52 Zvěstování

53 Dívka se svou služebnou

54 Hráči v kostky

55 Květinářka

56 Prodavačka ovoce ( )

57 Jedlíci hroznů a melounů (1650); Jedlíci koláčů

58 Hygiena aneb Stařena vybírá chlapci vši; Pouliční žebrák (cíl: ne vyvolat lítost, nýbrž milosrdenství.) Posun v koloristice: od hnědých a šedých k teplejším, červeni a zlatu.

59


Stáhnout ppt "Itálie Francie Španělsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google